MADEinMONTENEGRO.com
 

Go Back   MADEinMONTENEGRO.com > Društvo > Turizam

Notices

Turizam Montenegro tourist offer - aranžmani, agencije, slike turističkih središta, iskustva drugih...Reply
 
Opcije Teme Način Prikaza
Old 15-04-11, 17:42   #1
tempesta
Moderator
 
tempesta's Avatar
 
Registrovan: Mar 2007
Postovi: 2,610
tempesta dragulj među dragim kamenjemtempesta dragulj među dragim kamenjemtempesta dragulj među dragim kamenjemtempesta dragulj među dragim kamenjemtempesta dragulj među dragim kamenjemtempesta dragulj među dragim kamenjemtempesta dragulj među dragim kamenjemtempesta dragulj među dragim kamenjemtempesta dragulj među dragim kamenjemtempesta dragulj među dragim kamenjemtempesta dragulj među dragim kamenjem
Default Nacionalni Park Durmitor

NACIONALNI PARK DURMITOR

O PARKU:

Status: Nacionalni park od 1952. godine. Područje na UNESCO-voj Listi Svjetskog prirodnog i kulturnog nasljeđa od 1980 godine.

Teritorija opština: Žabljak, Šavnik, Plužine, Pljevlja i Mojkovac

Sjedište uprave: Žabljak

Površina: 39.000 ha

Nadmorska visina: od 500 mnv (rijeka Tara - vrelo Nazdruć), do 2.525 mnv Bobotov kuk.

Položaj: Sjeverozapadni dio Crne Gore.

Klima: Umjereno-kontinentalna; subplaninska i planinska. Odlikuju je duge i hladne zime, relativno kratka i svježa ljeta. Prelazni period između godišnjih doba ja slabije izražen, a jeseni su nešto toplije od proljeća. Prosječna godišnja količina padavina se kreće od 1.250 do 2.000 mm.

Posebne zone zaštite (rezervati): Mlinski potok, sliv Škrčkih jezera sa užom kanjonskom dolinom Sušice, Crna Poda, Barno jezero sa najužom okolinom, Zabojsko jezero i kanjon rijeke Tare.

Karakteristika: Raznoliki ekosistemi, neki od najvisočijih vrhova Dinarida, lednička jezera, kanjon rijeke Tare.Najveći nacionalni park u Crnoj Gori, koji se od 1980.godine nalazi na UNESCO-voj Listi svjetske prirodne i kulturne baštine. Obuhvata masiv planine Durmitor, kanjone rijeka: Tare, Drage, Sušice i najviši dio kanjonske doline Komarnice, sa kojih se uzdižu brojni planinski vrhovi, od kojih je njih 48 sa preko 2.000 mnv. Najveći vrh je Bobotov kuk 2.525 mnv. Durmitor krase 18 ledničkih jezera nazvanih „gorske oči“. Kanjon rijeke Tare, čija je visina 1.600m iznad nivoa rijeke, najveći je u Evropi i obuhvata 1.500 vrsta biljaka i 130 vrsta ptica. Kanjon je proglašen za Svjetski ekološki rezervat. Na Durmitoru je zastupljena raznovrsnost biljnog i životinjskog svijeta, sa brojnim endemičnim i reliktnim vrstama. Životinjski svijet je uglavnom planinskog i visoskoplaninskog tipa. Od oko 1.325 vrsta biljaka, 122 su endemične, 150 ljekovite, dok je od gljiva njih 40 vrsta jestivih. Brojni su i lokaliteti kulturne baštine: nekropole, grčka i rimska groblja, crkve i manastiri, stećci, kao i tradicionalna arhitektura (katuni, savardaci, vodenice).Sedam zona Parka spada u specijalne zaštićene zone (ICUM):

Rezervat šume smrče i jele
Crna poda
Sliv Škrčkih jezera sa užom kanjonskom obalom Sušice
Barno jezero sa najužom okolinom
Zabojsko jezero sa najužom okolinom
Mlinski potok
Kanjon Tare
__________________
Rob si riječi koje izgovoriš, a gospodar onih koje prećutiš...

tempesta is offline  
Reply With Quote
Old 15-04-11, 17:49   #2
tempesta
Moderator
 
tempesta's Avatar
 
Registrovan: Mar 2007
Postovi: 2,610
tempesta dragulj među dragim kamenjemtempesta dragulj među dragim kamenjemtempesta dragulj među dragim kamenjemtempesta dragulj među dragim kamenjemtempesta dragulj među dragim kamenjemtempesta dragulj među dragim kamenjemtempesta dragulj među dragim kamenjemtempesta dragulj među dragim kamenjemtempesta dragulj među dragim kamenjemtempesta dragulj među dragim kamenjemtempesta dragulj među dragim kamenjem
Default

PRIRODA

Flora NP Durmitor
Runolist (Leontopodium alpinum) je veoma rijetka i zaštićena biljka u čitavoj Evropi. Može se naći samo na veoma nepristupačnim i kamenitim planinskim liticama. Pripada familiji glavočika (Asteraceae), sa vrlo uočljivom i karakterističnom cvasti koja je glavno obilježje ove biljke. Cvast izgledom podseća na lavlju šapu pa otuda i ime biljke (grč. leon= lav i grč. podion = nožica).Cvijet mu je karakterističan, bijeličast i „vunasto-svilenkast” na dodir.

Fauna NP Durmitor
Divokoza (Rupicapra rupicapra) – balkanska divokoza je autohtona vrsta na planinskom masivu Durmitora. Najkarakterističniji i najpoznatiji je sisar visokoplaninskih pašnjaka i kamenjara, te kao takva predstavlja simbol crnogorskog surovog krša.
__________________
Rob si riječi koje izgovoriš, a gospodar onih koje prećutiš...

tempesta is offline   Reply With Quote
Old 15-04-11, 18:00   #3
tempesta
Moderator
 
tempesta's Avatar
 
Registrovan: Mar 2007
Postovi: 2,610
tempesta dragulj među dragim kamenjemtempesta dragulj među dragim kamenjemtempesta dragulj među dragim kamenjemtempesta dragulj među dragim kamenjemtempesta dragulj među dragim kamenjemtempesta dragulj među dragim kamenjemtempesta dragulj među dragim kamenjemtempesta dragulj među dragim kamenjemtempesta dragulj među dragim kamenjemtempesta dragulj među dragim kamenjemtempesta dragulj među dragim kamenjem
Default

KULTURA

Bogato i slojevito kulturno-istorijsko nasljeđe Durmitora može se pratiti od najstarijih praistorijskih epoha do danas, gdje su se kontinuirano smjenjivali uticaji raznih kultura.
Sačuvani ostaci praistorijskog doba karakterišu više tumula (grobnih humki), koje svjedoče o boravku Ilira na ovom prostoru. Iz vremena rimske dominacije ostali su jasni dokazi na širem prostoru Parka - cipusi, kameni mostovi, karavanski putevi. Srednjevjekovnom periodu pripadaju nekropole sa stilizovanim stećcima, ruševine turskih mostova i karaula duž stare crnogorsko-turske granice, razvaline drevnog utvrđenja Pirlitor iznad Levera i tri manastira u dolini Tare, u Dobrilovini, Dovolji i u Đurđevića Tari, nastali od XV do XVII vijeka.
Durmitorski kraj baštini raznovrsno tradicionalno graditeljsko nasljeđe sa pojedinačnim primjerima seoskih kula brvnara, a na katunima savardaci, jatare, kolibe i na tokovima rijeka drvene vodenice i valjanice.
Posebnu vrijednost kulturne tradicije predstavlja narodno duhovno stvaralaštvo iskazano kroz legende i predanja, anegdote i poslovice, epsku poeziju i partizanske pjesme, inspirisane prirodom, ličnostima i događajima durmitorskog kraja.


Istorija - NP Durmitor
Najstariji poznati stanovnici koji su naseljavali oblast Durmitora bili su Kelti, zatim ilirska plemena Pirusti i Autarijati koji su živjeli u dolini Tare (pretpostavlja se da je Tara po njima dobila ime).
U rimskom periodu, krajem III i početkom IV v. n.e. ovo područje se nalazilo u sastavu provincije Prevalis. Doline rijeka Pive i Tare u VII vijeku naseljavaju slovenska plemena. Od X do XV vijeka šire podrućje Durmitora, u sastavu Duklje i nemanjićke države, doživljava veliki uspon, razvija se rudarstvo, grade se manastiri i utvrđeni gradovi.
Krajem XV vijeka durmitorski kraj osvajaju Turci. Uprkos čestim otporima i bunama, u kojima su se naročito isticali Šaranci i Jezerci, Turci vladaju do 1878. godine. U balkanskim ratovima i Prvom svjetski ratu, borci Durmitora dali su značajan doptinos oslobođenju, ne samo svog kraja, već i drugih djelova Crne Gore.
Veliki je značaj ovog područja u narodno-oslobodilačkom ratu i revoluciji 1941-1945. godine. Durmitorska partizanska republika, koja je egzistirala od oktobra 1941. do juna 1942. godine, bila je najveća revolucionarna vlast na oslobođenoj teritoriji tadašnje Jugoslavije.

Arheologija - NP Durmitor
Tragovi ljudskog života durmitorskog kraja datiraju još od vremena paleolita u okapinama i pećinama, privremenim ili stalnim staništima lovaca i stočara. Najstarija svjedočanstva o davnašnjem boravku čovjeka u kanjonu Tare potiču iz Gornje Dobrilovine. U Šalintrači i Đurovoj pećini pronađeni materijalni dokazi potiču iz paleolita i metalnog doba.

Nizvodno od Đurđevića Tare u Leverima, sačuvani ostaci gradine ukazuju na prvo naselje osnovano tokom bronzanog doba. Na lokalitetu Jularica i iznad Luka na Žugića guvnu, u Tepcima, kao i u Vodenom dolu, veći je broj neistraženih ilirskih tumula.
U Lever Tari, pored karavanskog puta koji je u antičko doba povezivao Nikšić (municipijum Adverba) i municipijum S u Kominima kod Pljevalja, na lokalitetu Preslica u prirodno zasječenoj stijeni uklesan je u polju paganskog žrtvenika natpis posvećen orijentalnom božanstvu Mitri, čiji je kult u II i III vijeku naše ere poštovan širom rimskog carstva.
Na prostoru Parka i užem okruženju brojne su srednjevjekovne nekropole, koje mještani nazivaju ''grčka'' ili ''rimska'' groblja, sa obiljem stećaka iz XIV i XV vijeka. Najzanimljiviji stećci su sa dekorativnom plastikom ljudskih i životinjskih figura i sa scenama lova, u Novakovićima, Barama Žugića, Baćevniku, Tepcima, Begovoj ravni, Boričju.
__________________
Rob si riječi koje izgovoriš, a gospodar onih koje prećutiš...

tempesta is offline   Reply With Quote
Old 15-04-11, 18:06   #4
tempesta
Moderator
 
tempesta's Avatar
 
Registrovan: Mar 2007
Postovi: 2,610
tempesta dragulj među dragim kamenjemtempesta dragulj među dragim kamenjemtempesta dragulj među dragim kamenjemtempesta dragulj među dragim kamenjemtempesta dragulj među dragim kamenjemtempesta dragulj među dragim kamenjemtempesta dragulj među dragim kamenjemtempesta dragulj među dragim kamenjemtempesta dragulj među dragim kamenjemtempesta dragulj među dragim kamenjemtempesta dragulj među dragim kamenjem
Default

Spomenici kulture - NP Durmitor
U Nacionalnom parku, najreprezentativniji spomenici kulture su manastiri u dolini Tare - Sv. Đorđa u Dobrilovini, Uspenja Bogorodice u Dovolji i Sv. Arhanđela Mihaila u Đurđevića Tari. Tarski manastiri, osim visokog duhovnog i vjerskog značaja, imali su važnu ulogu u prosvetiteljstvu i oslobodilačkoj borbi naroda ovog područja.
Među evidentiranim objektima sakralnog karaktera su crkve u Žabljaku i okolnim selima Međužvalju, Kršu,Tepcima, Maloj Crnoj Gori, Novakovićima. To su skromne jednobrodne crkve, sa zvonicima na pročelju, zidane od tesanog kamena, podignute u prvoj polovini i krajem XIX vijeka.

Manastir DovoljaU selu Dovolja na desnoj obali Tare, do nedavno su samovale zarasle ruševine manastirske crkve Uspenja Bogorodice i konaka u neposrednoj blizini. Manastir se prvi put pominje početkom XVI vijeka. Nekada je bio važan duhovni centar Potarja, u kojem su se, zahvaljujući svom skrivenom položaju sklanjale dragocjenosti iz drugih vjerskih centara koji su bili na udaru Turaka.
Manastir je više puta rušen i obnavljan. Konačno je opustio krajem XIX vijeka. Poslednjih godina XX vijeka prišlo se obnovi manastira. Godine 2005. godine završeni su rekonstruktivni zahvati na urušenoj crkvi i podignut novi drveni zvonik.

Manastir Dobrilovina


Manastir sa crkvom posvećenom Sv. Đorđu, nalazi se na pitomoj zaravni sela Gornja Dobrilovina u kanjonu Tare. Pominje se krajem XVI vijeka. Unutrašnjost crkve oslikana je freskama početkom XVII vijeka. Usljed čestih razaranja, živopis je fragmentarno očuvan. Krajem XIX vijeka, uz pročelje crkve postavljen je drveni zvonik, koji predstavlja vizuelnu karakteristiku Dobrilovine. Ruševine starog konaka nalaze se u neposrednoj blizini manastirske porte.

Manastir Sv. Arhanđela MihailaU blizini mosta na Đurđevića Tari, nalazi se treći tarski manastir, sa crkvom posvećenom Sv. Arhanđelu Mihailu, nastao krajem XV ili početkom XVI vijeka. Istu sudbinu imao je kao i predhodna dva manastira. Arheološka istraživanja opustjelih ruševina crkve, obavljena 1995. godine, pokazala su da je po načinu gradnje i izgledu jako podsjećala na crkvu u Dovolji. Devedesetih godina prošlog vijeka obavljeni su radovi na rekonstrukciji crkve.

Most na Đurđevića Tari


Izuzetno graditeljsko djelo savremene arhitekture, simbol i neizostavna veduta kanjona rijeke Tare je grandiozni most na Đurđevića Tari, između sela Budečevica i Trešnjica. Veliki betonsko lučni most projektovao je jedan od najvećih građevinskih stručnjaka Kraljevine Jugoslavije, ing. Mijat S. Trojanović. Građen je 1938/40. godine. Kada je dovršen, bio je najveći drumski most od armiranog betona u Evropi i jedan od nekoliko najvećih i najljepših saobraćajnih objekata ove vrste u svijetu. Svojom snažnom petolučnom konstrukcijom, od koje je glavni luk s rasponom od 116 metara, uzdiže se nad kanjonom dubokim preko 150 metara.
U vrijeme Drugog svjetskog rata, da bi spriječili prelazak neprijateljskih jedinica u Crnu Goru 1942. godine, partizani su srušili jedan luk mosta. Zadatak je izveo građevinski inženjer Lazar Jauković, koji je učestvovao u izgradnji mosta. Tada je srušena konstrukcija poslednjeg malog lučnog otvora u dužini od 44 m, dok su ostali djelovi mosta ostali neoštećeni. Jaukovića su Italijani uhvatili i strijeljali na odsječini mosta. Narod durmitorskog kraja, u znak sjećanja na njegovo herojsko djelo, podigao mu je spomenik u blizini mosta gdje je i sahranjen. Poslije oslobođenja, Most je saniran i svečano pušten u saobraćaj septembra 1946.godine.
__________________
Rob si riječi koje izgovoriš, a gospodar onih koje prećutiš...

tempesta is offline   Reply With Quote
Old 15-04-11, 18:16   #5
tempesta
Moderator
 
tempesta's Avatar
 
Registrovan: Mar 2007
Postovi: 2,610
tempesta dragulj među dragim kamenjemtempesta dragulj među dragim kamenjemtempesta dragulj među dragim kamenjemtempesta dragulj među dragim kamenjemtempesta dragulj među dragim kamenjemtempesta dragulj među dragim kamenjemtempesta dragulj među dragim kamenjemtempesta dragulj među dragim kamenjemtempesta dragulj među dragim kamenjemtempesta dragulj među dragim kamenjemtempesta dragulj među dragim kamenjem
Default

AKTIVNI ODMOR

Centar za posjetioce Nacionalnog parka Durmitor nalazi se u Upravnoj zgradi NP, gdje se mogu dobiti sve potrebne informacije u vezi sa turističkom ponudom Parka, prirodnim i kulturnim vrijednostima, a takođe se može pogledati i kupiti film o NPCG. Tu se nalazi i Prirodnjačka zbirka NP, prodavnica suvenira domaće radinosti, kao i sala za prikazivanje filmova za oko 30 posjetilaca.

tel: +382 52 36 02 28

PješačenjeObodom Crnog jezera se pruža staza dužine 4 km koja je opremljena odmorišnim mobilijarom. Postoje tri markirane pješačke staze koje vode do Barnog, Zminjeg i Vražjeg jezera.

Durmitor je jedna od najbolje markiranih planina u Evropi i posjetiocima se pruža mogućnost planinarenja sa ili bez vodiča. U Parku postoji sistem označenih planinarskih staza ukupne dužine 100 km koje vode do najviših kota durmitorskog masiva.

Najpoznatije planinarske ture su:

Crno jezero – Zminje jezero (vrijeme prolaza: 1:00h)
Crno jezero – Jablan jezero (vrijeme prolaza: 2:00h)
Crno jezero – Ledena pećina (vrijeme prolaza: 3:00h)
Crno jezero – Bobotov kuk (vrijeme prolaza: 5:30h)

RaftingNajatraktivnija turistička ponuda Nacionalnog parka Durmitor je splavarenje (rafting) kroz najdublji kanjon Evrope. Najbezbjednije splavarenje je u periodu 01. jula do 15. septembra kada je vodostaj rijeke Tare prilagodljiv za ovu vrstu aktivnosti. Splavarenje se vrši u organizaciji Nacionalnog parka i turističkih agencija.

Sportski ribolov

Sportski ribolov se u NP Durmitor odvija na rijeci Tari, Crnom i Vražijem jezeru u periodu 01.05. do 01.10. u sljedećim terminima:
Rijeka Tara
Srijeda: od II Logora do Velikog mosta,
Petak: od Velikog mosta do Žugica Luke,
Subota: od Žugica Luke do Bijelih vrela,
Nedjelja: od Tepačkog mosta do Badnjina.
Maksimalni ulov: 3 /tri/ pastrmke
Crno jezero
Utorkom, srijedom, petkom, subotom i nedjeljom, u vremenu od 14 do 19 h
Maksimalni ulov: 4 pastrmke.
Vražije jezero
Ponedjeljkom, četvrtkom, subotom i nedjeljom u vremenu od 15 do 19 h
Maksimalni ulov : 3 /tri/ pastrmke.
__________________
Rob si riječi koje izgovoriš, a gospodar onih koje prećutiš...

tempesta is offline   Reply With Quote
Old 15-04-11, 18:19   #6
tempesta
Moderator
 
tempesta's Avatar
 
Registrovan: Mar 2007
Postovi: 2,610
tempesta dragulj među dragim kamenjemtempesta dragulj među dragim kamenjemtempesta dragulj među dragim kamenjemtempesta dragulj među dragim kamenjemtempesta dragulj među dragim kamenjemtempesta dragulj među dragim kamenjemtempesta dragulj među dragim kamenjemtempesta dragulj među dragim kamenjemtempesta dragulj među dragim kamenjemtempesta dragulj među dragim kamenjemtempesta dragulj među dragim kamenjem
Default

Manifestacije

Dani planinskog cvijeća je najznačajnija manifestacija na prostoru Nacionalnog parka Durmitor. Održava se svake godine na Žabljaku od 11. do 13. jula.

Manifestacija obuhvata:

Vjenčanje na Crnom jezeru (12. jul),
Organizovan odlazak na Savinu vodu u ranim jutarnjim časovima,
Kup Crno jezero-takmičenje sportskih ribolovaca (jul),
Opštinsko takmičenje sportskih ribolovaca na Vražijem jezeru (jun),
Takmičenje sportskih ribolovaca-Kup Tara (avgust)
Takmičenje sportskih ribolovaca-penzionera na Crnom jezeru (avgust).
__________________
Rob si riječi koje izgovoriš, a gospodar onih koje prećutiš...

tempesta is offline   Reply With Quote
Old 15-04-11, 18:22   #7
tempesta
Moderator
 
tempesta's Avatar
 
Registrovan: Mar 2007
Postovi: 2,610
tempesta dragulj među dragim kamenjemtempesta dragulj među dragim kamenjemtempesta dragulj među dragim kamenjemtempesta dragulj među dragim kamenjemtempesta dragulj među dragim kamenjemtempesta dragulj među dragim kamenjemtempesta dragulj među dragim kamenjemtempesta dragulj među dragim kamenjemtempesta dragulj među dragim kamenjemtempesta dragulj među dragim kamenjemtempesta dragulj među dragim kamenjem
Default

KAKO DOĆI

Žabljak je smješten na sjeverozapadu Crne Gore, u srcu Nacionalnog parka Durmitor, na 1456 mnv, što ga čini najvišim gradskim naseljem na Balkanu. U žabljačkoj opštini izražene su sve odlike alpske klime: duge i hladne zime, sa puno snijega koji se održava i po 120 dana u godini, dok su ljeta kratka i svježa.

AUTOBUSOM
Podgorica - Žabljak; ili Nikšić - Žabljak, ili Pljevlja - Žabljak. Autobusi idu do Žabljaka od Podgorice, Nikšića, Pljevalja i Mojkovca.

Autobuska stanica, Podgorica + 382 20 620 430

Autobuska stanica Žabljak + 382 52 361 318

PUTNA MREŽA
Nikšić - Šavnik (47km) - Žabljak (37km); Podgorica - Nikšić (55 km) - Šavnik (47 km) - Žabljak (37 km) = 139 km; Podgorica - Kolašin (71km) - Mojkovac (21km) - Žabljak (67km) = 159km

AVIONOM
Do aerodroma u Podgorici, od Podgorice do Žabljaka autom ili autobusom
__________________
Rob si riječi koje izgovoriš, a gospodar onih koje prećutiš...

tempesta is offline   Reply With Quote
Old 15-04-11, 23:43   #8
manitov
MiM team Forumaš
 
manitov's Avatar
 
Registrovan: Jun 2009
Postovi: 711
manitov uskoro postaje slavan
Default

najljepsi dio parka za mene je tara .stvarno je merak za pogledat i prosetat pored nje.ribe ima u izobilju ali je tamane ministri sa drustvom,a i u dragisnicu prave rusvaj sa sjecom sume
manitov is offline   Reply With Quote
Old 15-04-11, 23:47   #9
manitov
MiM team Forumaš
 
manitov's Avatar
 
Registrovan: Jun 2009
Postovi: 711
manitov uskoro postaje slavan
Default

a most je prica za sebe.stvarno u ono vrijeme bez dizalica i cuda napravit onakvu gradjevinu covjek ne moze da predoci sebi dok ocima ne vidi.to su bili majstori
manitov is offline   Reply With Quote
Old 16-04-11, 17:19   #10
BRDJANSKI
MiM team Početnik
 
Registrovan: Sep 2009
Postovi: 199
BRDJANSKI na dobrome putu
Default

Tempesta sjajan uvod, citajuci ovo nesto mi pade na pamet, je li neko zna sto u vezi nekih prica kao da nacionalni parkovi nece vise biti javna preduzeca, nego im slijedi prestruktuiranje u akcionarska drustva ?
BRDJANSKI is offline   Reply With Quote
Old 16-04-11, 21:03   #11
tempesta
Moderator
 
tempesta's Avatar
 
Registrovan: Mar 2007
Postovi: 2,610
tempesta dragulj među dragim kamenjemtempesta dragulj među dragim kamenjemtempesta dragulj među dragim kamenjemtempesta dragulj među dragim kamenjemtempesta dragulj među dragim kamenjemtempesta dragulj među dragim kamenjemtempesta dragulj među dragim kamenjemtempesta dragulj među dragim kamenjemtempesta dragulj među dragim kamenjemtempesta dragulj među dragim kamenjemtempesta dragulj među dragim kamenjem
Default

Quote:
Originally Posted by manitov View Post
najljepsi dio parka za mene je tara .stvarno je merak za pogledat i prosetat pored nje.ribe ima u izobilju ali je tamane ministri sa drustvom,a i u dragisnicu prave rusvaj sa sjecom sume
Quote:
Originally Posted by manitov View Post
a most je prica za sebe.stvarno u ono vrijeme bez dizalica i cuda napravit onakvu gradjevinu covjek ne moze da predoci sebi dok ocima ne vidi.to su bili majstori
Quote:
Originally Posted by BRDJANSKI View Post
Tempesta sjajan uvod, citajuci ovo nesto mi pade na pamet, je li neko zna sto u vezi nekih prica kao da nacionalni parkovi nece vise biti javna preduzeca, nego im slijedi prestruktuiranje u akcionarska drustva ?

Ja Durmitor jako volim... nas sa mora uvjek posebno privlaci planina, kao i ove "gorske" more
Durmitor je prelijep, ali ....kod nas uvijek neko ali. Nego dobro je sto jos uvijek to ne primjecuju strani turisti koji dodju i dive se ljepoti, al do kad ce moci... pitanje je.
Za prestruktuiranje nisam cula, mada me ni malo ne iznenadjuje, cak sta vise cudno mi je kako to vec nisu uradili...ti isti koji dozvoljavaju krcenje suma i koji zmure na nekontrolisan lov ribe, .... a sve "u cilju boljeg upravljanja istima"... nasa posla...
__________________
Rob si riječi koje izgovoriš, a gospodar onih koje prećutiš...


Last edited by tempesta; 16-04-11 at 21:07..
tempesta is offline   Reply With Quote
Old 16-04-11, 21:09   #12
tempesta
Moderator
 
tempesta's Avatar
 
Registrovan: Mar 2007
Postovi: 2,610
tempesta dragulj među dragim kamenjemtempesta dragulj među dragim kamenjemtempesta dragulj među dragim kamenjemtempesta dragulj među dragim kamenjemtempesta dragulj među dragim kamenjemtempesta dragulj među dragim kamenjemtempesta dragulj među dragim kamenjemtempesta dragulj među dragim kamenjemtempesta dragulj među dragim kamenjemtempesta dragulj među dragim kamenjemtempesta dragulj među dragim kamenjem
Default

Evo malo slikica (šume)
__________________
Rob si riječi koje izgovoriš, a gospodar onih koje prećutiš...

tempesta is offline   Reply With Quote
Old 10-07-11, 20:47   #13
tempesta
Moderator
 
tempesta's Avatar
 
Registrovan: Mar 2007
Postovi: 2,610
tempesta dragulj među dragim kamenjemtempesta dragulj među dragim kamenjemtempesta dragulj među dragim kamenjemtempesta dragulj među dragim kamenjemtempesta dragulj među dragim kamenjemtempesta dragulj među dragim kamenjemtempesta dragulj među dragim kamenjemtempesta dragulj među dragim kamenjemtempesta dragulj među dragim kamenjemtempesta dragulj među dragim kamenjemtempesta dragulj među dragim kamenjem
Default

Dani planinskog cvijeća
10 Jul 2011. | Izvor: CdM/RTCG

Već 20 godina, u julu se na Žabljaku održava manifestacija "Dani planinskog cvijeća" koja ima turističko-promotivni karakter.

Kako prenosi RTCG u okviru manifestacije, koja počinje danas, biće organizovan bogat kulturno-zabavni i sportsko-rekreativni program, sa ciljem da se mnogobrojnim posjetiocima što bolje predstave ljepota rijetko gdje viđena i tradicija njegovana vjekovima.

Ove godine manifestacija počinje skijanjem na Kalici, koja prestavlja veliki izazov vrhunskim sportistima u ovoj oblasti.

Biće organizovane i izložbe petrovdanskih vijenaca i buketa, sira, kajmaka i rezbarija, kojima mještani u gradiću pod Durmitorom nesebično daju doprinos, kako bi ova manifestacija zadržala i dalje karakter "tradicionalnog".

Ljubav pobjeđuje sve, potvrda za to je i vjenčanje na Crnom jezeru koje se svake godine organizuje 12. jula u 12 sati.

"Dani planinskog cvijeća" ne mogu proći bez trinaestojulske svečanosti na Njegovuđi, gdje se svake godine okupi više od 5.000 ljudi, što se smatra jednim od najvećih javnih okupljanja u Crnoj Gori. Ruku pod ruku, ljudi iz raznih krajeva svijeta druže se tog dana i uživaju u onome što nudi ta svečanost.

To je i poruka manifestacije "Dođite-Učestvujte".
__________________
Rob si riječi koje izgovoriš, a gospodar onih koje prećutiš...

tempesta is offline   Reply With Quote
Old 31-01-12, 14:04   #14
Rakoon
jagnjeca brigada
 
Rakoon's Avatar
 
Registrovan: Oct 2007
Lokacija: šume Striborove
Postovi: 19,044
Rakoon dragulj među dragim kamenjemRakoon dragulj među dragim kamenjemRakoon dragulj među dragim kamenjemRakoon dragulj među dragim kamenjemRakoon dragulj među dragim kamenjemRakoon dragulj među dragim kamenjemRakoon dragulj među dragim kamenjemRakoon dragulj među dragim kamenjemRakoon dragulj među dragim kamenjemRakoon dragulj među dragim kamenjemRakoon dragulj među dragim kamenjem
Default ne nadjoh adekvatniji topik, pa stavih odje

"...U Žabljaku je smišljena nova krilatica: ko volio
snijeg u krevet mu pado. Ovim se izražava suština odnosa stanovništva
planine prema snijegu kao pretpostavci zarade u zimskom turizmu. Paradoks
je samo prividan. Snijeg donosi stanovnicima Žabljaka samo nevolje a oni
koji zarade neku crkavicu od turizma to su imali samo prva tri dana Nove
godine. Poslije toga potpuni post. Svi jedva čekaju da padne kiša i
okopni snijeg i da je sve manje muke i nevolje.

Zadžaba su cijele stranice
bajki u Vijestima i Danu, na Bastilji i parabastiljama. Niti stanovnici
Žabljaka vjeruju bajkama, niti su turisti blesave naivčine.

Poslije pjesme seksualnih predstavnika ministarstva i
nacionalne turističke organizacije, te, udri i bježi gospođice Mileve
V., nekakvog rege benda i Adrijane Božović, ovog vikenda dojahao je neki
pjevač koji je htio da i on zapjeva na prazno, pa mu je udovoljeno. Kao i
prošle neđelje tra la la drekavci se nijesu dojmili nekolicini skijaša
koji su u kafeu Oro začuđeno i umorno posmatrali „manifestaciju“,
manifestaciju pobrkanih turističkih pojmova i nejasnih turističkih
ciljeva.

Bizarna je pretencioznost državnih turističkih stratega da neki
rege bend ili bilo koji bend može uticati i na jednog jedinog turistu da
potroši svoje pare za zimovanje tamo đe oni muziciraju. Kolosalno je
neznanje na najvišem nivou. Već deceniju bizarne manifestacije, sa još
bizarnijim nazivima (Vrela zima, Bijeg na snijeg), predstavljaju se kao
pomoć države razvoju zinskog turizma. Rezultati su ravni nuli a zimski
turizma je na aparatima za reanimaciju.

Skijaši na Durmitoru nijesu željni rege muzike niti
drekavaca pa da im ih treba dostavljti na svakom centimetru skijališta.
Niti je neko došao na skijanje i zimovanje zbog muzikanata na skijalištu
niti da sjedi u kafani na planini! Mislimo na skijašku populaciju a ne na
šaku „zlatne“ mladeži tajkunske i besposličare. Međutim, izgleda da
su ispijači kafa i besposlenjaci glavna ciljna grupa državnih
turističkih organa.

Gospoda bjegunci na snijeg otpjevaše dvije i po
pjesmice, onako „an passan“, i nestaše iz kafea Oro. U Ministarstvu
turizma zovu koncerte u trku, koji se zbiše u zatvorenom prostoru kafea
Oro, koncertima na otvorenom. U subotu, 29 januara, nije bilo nikoga u
kafeu Oro kad je muzicirao poslati poslednji bjegunac na snijeg. Onda su
momci iz kafića izbacili svoj zvučnik ispred vrata da to što nesretni
pjevač pjeva bar neko čuje.

U svakom slučaju je ideja da se drže koncerti na skijalištu, na toj visini, đe je temperatura oko minus 15-20, uz stalni vjetar i maglu, ne samo diletantska već ludačka. Deset godina koncerata na žestokom mrazu i raznih budalastih „događanja“ pokazuje da se u zimskom turizmu ne samo radi bez trunke znanja već da je cilj pomoći države zimskom turizmu i siromašnim gradovima na sjeveru samo gomila bajki u novinama i na tv. Bolje rečeno, sve Vrele zime i Bjegovi na snijeg su obična drska bezobrazna prevara. Usrana šminka paradira putem za Katmandu!

Neprihvatljivo je kao pomoć razvoju zimskog turizma drska dreka i avetanje na stazi ili koncerti na malenim skijalištima visoko u planini, na minus 20, po mećavi. I to vikendima. Pa vikendima ljudi dolaze bez ikakve Milene i Adrijane. Učiniti treba da turisti dolaze i danima koji nijesu vikend i u većem broju, naravno. Naše državne turističke institucije pokušavaju opravdati svoje neznanje i nerad površnim medijskim paradama i bijednom šminkom. Bijeg na snijeg postoji samo kao parada u medijima a realno niti postoji niti išta vrijedi i niti bilo čemu doprinosi a rezultat su nejasnog i promašenog koncepta na kojem godinama insistira turistička nomenklatura crnogorska.

Poslije potpunog fijaska Bijega na snijeg prošle
neđelje list Vijesti je u utorak na cijeloj strani objavio da je na
Žabljaku sve prepuno i da treba izgraditi još restorana, kafana, hotela
itd. To je bio stav nekog Rusa koji eto 15 godina dolazi na Durmitor...
Situacija je upravo obrnuta. Prvi Rusi su došli u Žabljak prije 4 godine
ali su za Vijesti već postali kriterijum za ocjenu šta treba i kako
treba.

U postojećim kafanama niđe nikoga, restorani zvrje prazni a u
hotelima se gosti broje na prste. Najnovija igra u kafeima je „ulovi
turistu“ (sjedi se u kafiću i kad neko ugleda turistu dobija piće).
Turista nema pa nema.

Darko Stijepović 31.1.2012
Centar za razvoj Durmitora
Rakoon is offline   Reply With Quote
Old 31-01-12, 17:50   #15
arwen
MiM team Expert
 
arwen's Avatar
 
Registrovan: Dec 2011
Lokacija: Podgorica
Postovi: 3,776
arwen dragulj među dragim kamenjemarwen dragulj među dragim kamenjemarwen dragulj među dragim kamenjemarwen dragulj među dragim kamenjemarwen dragulj među dragim kamenjemarwen dragulj među dragim kamenjemarwen dragulj među dragim kamenjemarwen dragulj među dragim kamenjemarwen dragulj među dragim kamenjemarwen dragulj među dragim kamenjemarwen dragulj među dragim kamenjem
Default

Nek' spuste cijene i podignu kvalitet usluga,pa ce imati i turista.

Zabljacani bi da uzimaju pare,a da guzicama ne mrdnu,cak ni osmjeh gostu da upute...

Dokle god budu imali negativan stav prema radu u usluznim djelatnostima,restorani i kafici ce im biti poluprazni ili prazni.
arwen is offline   Reply With Quote
Old 31-01-12, 21:59   #16
Bann'dito
Matador
 
Bann'dito's Avatar
 
Registrovan: Aug 2007
Lokacija: Korida
Age: 8
Postovi: 22,390
Bann'dito dragulj među dragim kamenjemBann'dito dragulj među dragim kamenjemBann'dito dragulj među dragim kamenjemBann'dito dragulj među dragim kamenjemBann'dito dragulj među dragim kamenjemBann'dito dragulj među dragim kamenjemBann'dito dragulj među dragim kamenjemBann'dito dragulj među dragim kamenjemBann'dito dragulj među dragim kamenjemBann'dito dragulj među dragim kamenjemBann'dito dragulj među dragim kamenjem
Default

Quote:
Originally Posted by arwen View Post
Nek' spuste cijene i podignu kvalitet usluga,pa ce imati i turista.

Zabljacani bi da uzimaju pare,a da guzicama ne mrdnu,cak ni osmjeh gostu da upute...

Dokle god budu imali negativan stav prema radu u usluznim djelatnostima,restorani i kafici ce im biti poluprazni ili prazni.
Pogodjen centar! Nema ko se nije zalio na isto
__________________
I dok sjedim ovdje u Baru
i kroz monitor posmatram njega
kontam da je Frojd u pravu
i da je keks korjen svega
Bann'dito is offline   Reply With Quote
Old 10-09-12, 18:26   #17
ancica va
MiM team Početnik
 
Registrovan: Sep 2012
Postovi: 7
ancica va na dobrome putu
Default

Skoro je bila kompanijska proslava na Durmitoru,kakva priroda ja sam odusevljena...nadam se da ce biti jos takvih putovanja kao i kompanijski event...
ancica va is offline   Reply With Quote
Old 15-09-12, 19:53   #18
arwen
MiM team Expert
 
arwen's Avatar
 
Registrovan: Dec 2011
Lokacija: Podgorica
Postovi: 3,776
arwen dragulj među dragim kamenjemarwen dragulj među dragim kamenjemarwen dragulj među dragim kamenjemarwen dragulj među dragim kamenjemarwen dragulj među dragim kamenjemarwen dragulj među dragim kamenjemarwen dragulj među dragim kamenjemarwen dragulj među dragim kamenjemarwen dragulj među dragim kamenjemarwen dragulj među dragim kamenjemarwen dragulj među dragim kamenjem
Default

Ove je godine 'pao' Prutas.

Uspjeh je tim veci sto smo sa nama vodili i djecu.
__________________
Ko izda - pizda
arwen is offline   Reply With Quote
Old 16-09-12, 00:39   #19
tempesta
Moderator
 
tempesta's Avatar
 
Registrovan: Mar 2007
Postovi: 2,610
tempesta dragulj među dragim kamenjemtempesta dragulj među dragim kamenjemtempesta dragulj među dragim kamenjemtempesta dragulj među dragim kamenjemtempesta dragulj među dragim kamenjemtempesta dragulj među dragim kamenjemtempesta dragulj među dragim kamenjemtempesta dragulj među dragim kamenjemtempesta dragulj među dragim kamenjemtempesta dragulj među dragim kamenjemtempesta dragulj među dragim kamenjem
Default

Festival "DODIRNI DURMITOR - Budi dio svjetske baštine" 14.-16.sept. 2012.god.

Program festivala

__________________
Rob si riječi koje izgovoriš, a gospodar onih koje prećutiš...

tempesta is offline   Reply With Quote
Old 29-09-12, 13:38   #20
tempesta
Moderator
 
tempesta's Avatar
 
Registrovan: Mar 2007
Postovi: 2,610
tempesta dragulj među dragim kamenjemtempesta dragulj među dragim kamenjemtempesta dragulj među dragim kamenjemtempesta dragulj među dragim kamenjemtempesta dragulj među dragim kamenjemtempesta dragulj među dragim kamenjemtempesta dragulj među dragim kamenjemtempesta dragulj među dragim kamenjemtempesta dragulj među dragim kamenjemtempesta dragulj među dragim kamenjemtempesta dragulj među dragim kamenjem
Default

Zminje jezero, sept.2012.


Nalazi se pored izvorišta Milinskog potoka koji se uliva u Crno jezero, na nadmorskoj visini od 1520m. Spada u manja jezera na Durmitoru. Udaljeno je od Crnog jezera 1h vremena hoda, lake staze, šumskim putem.

Okruzeno je gustom cetinarskom sumom kojom je zaklonjen od pogleda, tako da se ne moze vidjeti dok mu se ne pridje na samu obalu.

Legenda kaže da je dobilo ime po velikom broju zmija koje su nekad okruzivale ovo jezero i nisu dozvoljavale pristup.

__________________
Rob si riječi koje izgovoriš, a gospodar onih koje prećutiš...

tempesta is offline   Reply With Quote
Reply

Tags
durmitor, nacionalni, park

Opcije Teme
Način Prikaza

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Pređi Na


Vremenska Zona je GMT +1. Trenutno je 07:55 sati.


Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
MADEinMONTENEGRO.COM