MADEinMONTENEGRO.com
 

Go Back   MADEinMONTENEGRO.com > Društvo > Politika

Notices

Politika Za rasprave bez vrijedjanjaReply
 
Opcije Teme Način Prikaza
Old 05-03-08, 13:51   #1
Bonja the Zmaj
Defensor Pacis
 
Bonja the Zmaj's Avatar
 
Registrovan: Sep 2007
Lokacija: Kapadokijski klanci
Postovi: 4,343
Bonja the Zmaj na dobrome putu
Default Prostorno Planiranje u Crnoj Gori

Ako je ova tema bila (a nisam je vidio), izvinjavam se.

Za pocetak, evo komentara EK na nas Prostorni plan:

Brisel, 07. februar 2008. godine
ELARG.C2 VM/mg PM D(2008) 100614

Prof. Dr Gordana đurović
Potpredsjednik Vlade za evropske integracije
Vlada Crne Gore


Poštovana gospodjo Djurović,
Zadovoljstvo mi je da Vam priložim komentare stručnih službi Komisije na Predlog prostornog plana Crne Gore koji je Vlada usvojila u decembru 2007. godine i koji se trenutno nalazi u skupštinskoj proceduri. Nadam se da priloženi komentari službi Komisije mogu biti od koristi u daljim fazama razvoja ovog dokumenta. Ovi komentari se uglavnom odnose na aspekt životne sredine, o čijem značaju sam imao priliku da razgovaram sa ministrom Gvozdenovićem kada je nedavno bio u Briselu. Komentari se takodje odnose i na pitanje administrativnih kapaciteta kao i na aspekte koji mogu uticati na buduću politiku regionalnog razvoja Crne Gore u kontekstu komponente III IPA-e i strukturnih fondova. Ukoliko Vam budu potrebna neka dalja pojašnjenja, stručne službe Komisije su na raspolaganju da Vam obezbijede
više informacija odnosno podrške za posebna pitanja.

S poštovanjem,
Pierre MIREL
Bonja the Zmaj is offline  
Reply With Quote
Old 05-03-08, 13:53   #2
Bonja the Zmaj
Defensor Pacis
 
Bonja the Zmaj's Avatar
 
Registrovan: Sep 2007
Lokacija: Kapadokijski klanci
Postovi: 4,343
Bonja the Zmaj na dobrome putu
Default

Prilog: Komentari na Prostorni plan Crne Gore
NAPOMENA - ovo pismo primljeno je elektronskom postom u petak, 8.februara 2008.g. preko Delegacije EK u Podgorici, na kabinet G.Djurovic


KOMENTARI SLUŽBI EVROPSKE KOMISIJE NA PREDLOG PROSTORNOG PLANA CRNE GORE
(decembar 2007. godine)


1. Uvodne napomeneProstorni plan Crne Gore dostavljen je službama Komisije nakon što ga je Vlada usvojila u decembru 2007. Direktorat za proširenje je već slao odredjene inicijalne komentare na raniji Nacrt koji je nam dostavljen u ljeto 2007 (u kontekstu Unaprijedjenog stalnog dijaloga sa Crnom Gorom). Neki od tih komentara su i dalje validni. Treba jasno istaći da Komisija ovaj dokument posmatra iz perspektive evropskih integracija i trenutnih i mogućih budućih obaveza
Crne Gore u tom kontekstu. Generalno gledano, može se reci da je Prostorni plan sveobuhvatan dokument koji sadrži veoma korisne informacije i relevantna razmatranja koja se tiču buduće organizacije teritorije Crne Gore. Ovaj dokument takodje naglašava značajne potrebe na izbalansiran način.
Službe komisije su takodje pohvalile činjenicu da je princip održivog razvoja istaknut kao suštinski princip u Prostornom planu dok su zahtjevi zaštite životne sredine istaknuti kao ključni cilj koji je potrebno postići. Ipak, iako je shvaćeno da Prostorni plan nije ni Nacionalni plan razvoja, niti zamjenjuje različite sektorske strategije i planove, on ipak sadrži mnoge elemente koji pokazuju suprotno, posebno kada je riječ o infrastrukturnim projektima.
S ove tačke gledišta, čini se da Planu nedostaje procjena prednosti i nedostataka (i takodje, kao što je izloženo u daljem tekstu, uticaja na životnu sredinu), i najveći dio infrastrukturnih projekata koji se pominju u Planu čine se neutemeljenim.

2. Pitanja od značaj za životnu sredinu
Tamo gdje Prostorni plan pominje konkretne projekte (posebno u oblasti energetske i saobraćajne infrastrukture), ne navodi se kako su u ovoj verziji prostornog plana tretirani zaključci i preporuke „Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu“, koji je izradila firma “Land Use Consultants“. Ovaj Izvještaj (koji se odnosi na Nacrt prostornog plana prije finalizacije) potvrńuje da Plan potencira značaj principa održivog razvoja i ekološke principe, ali da ne
navodi dovoljno jasno kako će konflikti izmedju planova za energetsku i saobraćajnu infrastrukturu, i infrastrukturu u poljoprivredi i turizmu, s jedne strane, i ciljeva zaštite životne sredine, s druge strane, biti riješeni. Stoga bi bilo korisno da je Crna Gora navela na koji način su pitanja navedena u ovom Izvještaju riješena u Prostornom planu. Kao što je navedeno u komentarima Komisije dostavljenim u ljeto 2007 na Nacrt prostornog plana, čini se da je
„preuranjeno determinisanje“ rješenja za probleme korišćenja prostora, bez odgovarajuće procjene uticaja na životnu sredinu, osnovna slabost ovog Plana
. Ovaj komentar je i dalje validan.
U istom kontekstu, i posebno u odnosu na uticaj na životnu sredinu, potrebno je naglasiti da je neophodno sprovesti javnu raspravu na transparentan način i uključiti sve relevantne nosioce aktivnosti u proces elaboracije Plana. Pitanje procjene uticaja na životnu sredinu u odnosu na planirane energetske projekate koji bi koristili vodne potencijale zemlje iznijeto je i od strane sagovornika Komisije tokom sastanaka ministra za ekonomski razvoj, g-dina B.Gvozdenovića, u Briselu 29-30.januara 2008. Ukoliko je Crnoj Gori potrebna tehnička pomoć pri sprovodjenju ovih
procjena, Komisija može da obezbijedi tu podršku (preko TAIEX-a ili drugih instrumenata pomoći).

3. Implementacioni kapaciteti
Ključni element Prostornog plana – koji je bio problematičan u prošlosti – je kapacitet za njegovu implementaciju. To zahtijeva pripremu administrativnih struktura potrebnih za njegovu impementaciju, ali i kreiranje okvira za njegovu dalju implementaciju, na takav način koji će garantovati da generalni principi održivog razvoja i zaštite životne sredine biti zaista ispoštovani na svim nivoima. U ovom kontekstu, očito je da se Plan odnosi neutralno prema različitim
sukobljenim interesima tokom utvrńivanja uslova razvoja pojedinih opština, ne pokušavajući da zabrani ili makar ublaži te konflikte, da osigura da ekonmski razvoj neće ugroziti zaštitu životne sredine, niti ograničene prirodne resurse. U ovom kontekstu, uslovi transparentnosti i rasprave na regionalnom /pod-nacionalnom/ ili lokalnom nivou moraju biti zagarantovani, ali takodje moguće je ostaviti prostora i u samom Planu da definiše koji, ili kakvih karakteristika, će biti stubovi visokog, srednjeg i / ili niskog ekonomskog razvoja, posebno u odnosu na nekretnine i razvoj turizma. Ključni element koji se odnosi na administrativne kapacitete je takodje i kapacitet države da
obezbijedi da opštinski urbanistički planovi biti u potpunosti ispoštovani i da nelegalna gradnja ne bude dozvoljena ili na bilo koji drugi način tolerisana.
Ostala horizontalna pitanja koja se odnose na tekuće ili moguće buduće obaveze Crne Gore prema EU, poput kapaciteta da u potpunosti implementira Acquis u oblasti javnih nabavki, takodje je potrebno uzeti u obzir u ovom kontekstu.

4. Regionalni razvoj i pripreme za učešće u strukturnim fondovima EU
Crna Gora još uvijek nije korisnik komponente III Iinstrumenta pretpristupne pomoći (IPA) koji je zamišljen kao most za prelatak zemalja kandidata sa pretpristupne pomoći na kohezionu politiku i upravljanje strukturnim fondovima. Komponenta III IPA-e uvodi ključne principe i aktivnosti kohezione politike u zemlju koja će jednog dana pristupiti EU. Ipak, Crna Gora, kao zemlja potencijalni kanditat, treba već sada da otpočne pripreme svojih struktura za buduće učešće u komponenti III IPA-e, s obzirom da je za takve pripreme potrebno i nekoliko godina. Učešće u ovoj
komponenti ima svoju sopstvenu logiku i metodologiju sa kojom su crnogorske vlasti generalno upoznate (priprema Nacionalnog razvojnog plana i odgovarajućih lokalnih razvojnih planova, izgradnja kapaciteta, specifikacija NUTS-2 nivoa u Crnoj Gori, itd.). Ono što je potrebno istaći, u kontekstu finalizacije Prostornog plana, je da je potrebno započeti integraciju zahtjeva Regionalne politike EU u sve dokumente regionalnog razvoja Crne Gore. Iako Prostorni plan nije Nacionalna razvojna strategija, neke njegove odredbe, koje se odnose na razvoj infrastrukture, daju takav
utisak. U tom smislu, službe Komisije naglašavaju sljedeće:
- Strateška dokumenta treba da otvore prostor za pripremu Okvira za uskladjenost strategija (uključujući SWOT analizu), i da teže partnerstvu sa društveno-ekonomskim partnerima i civilnim društvom, uključujući i NVO sektor (ovo je nejasno u Prostornom planu).
- Osnovni prioriteti (kratkoročni, srednjoročni i dugoročni) treba da budu definisani za tri oblasti (saobraćaj, životna sredina i regionalna konkurentnost) i treba da budu uskladjeni sa zahtjevima koji proizilaze iz relevantnog Acquis-a EU u ova tri sektora.

Faktori institucionalnog jačanja pomenuti u prethodnom tekstu su takodje relevantni u kontekstu politike regionalnog razvoja gdje je neophodno jačanje na centralnom i lokalnom nivou, a posebno u sljedećem:
Ministarstvo finansija za strateško planiranje
Nadležna ministarstva (saobraćaj, životna sredina, regionalni razvoj) za sektorsku strategiju, programiranje i pripremu projekata
Lokalne vlasti ili zajednice opština za implementaciju projekta
Monitoring i kontrola za buduće upravljanje fondovima.

Funkcije predvidjenih odvojenih institucija za fizičko planiranje moraju dalje biti ispitane, imajući u vidu zahtjeve regionalne politike.

1 Shodno trenutnoj praksi u državama članicama EU, Ministarstvo finansija je to koje ima centralnu koordinacionu ulogu kada je riječ o pitanjima razvoja (prije nego Ministarstvo ekonomije i razvoja, kako je pomenuto u Prostornom planu). O ovome možda treba još razgovarati sa
Crnom Gorom.

Last edited by Bonja the Zmaj; 05-03-08 at 13:57..
Bonja the Zmaj is offline   Reply With Quote
Old 06-03-08, 10:15   #3
Bonja the Zmaj
Defensor Pacis
 
Bonja the Zmaj's Avatar
 
Registrovan: Sep 2007
Lokacija: Kapadokijski klanci
Postovi: 4,343
Bonja the Zmaj na dobrome putu
Default

Poenta cijele price lezi u tome - da je ovo najbitniji (razvojni) dokument nase drzave nakon Ustava, jer definise u kojem cemo se pravcu razvijati, u kojim ekonomskim oblastima, kako, kada...

Vecina gradjana o tome cuti, dok o crkvi i jeziku svi mogu da razglabaju do preksjutra - iako su to osjetljive, intimne, identitetske stvari, koje su mnogo kompleksnije za razmjenu argumenata, negoli one vezane za drustveni razvoj.

Na ovim se pricama prelama zrelost i odgovornost drustva i njegovih elita - a kad kazem na elite, ne mislim na okostale akademike ili lazne intelektualce, koji su sistemski setovani da ne preuzimaju nikakvu misaonu akciju, prije negoli dobiju mig odozgo - vec na nas, mladje obrazovane ljude - koji prepoznaju slabosti i probleme i ne zele da trpe. Nemojmo cutati i navikavati sebe na ogranicenja (pogotovo misaona) koja postavljaju nedorasli politicari i primitivci. To sto neko ne umije sastaviti prosto prosirenu recenicu bez pridjeva crnogorski, ne znaci da je patriota, vec da je primitivan. A takvi ljudi ne smiju postavljati nikakve kriterijume. A vec svi znamo - da jedna vlast i intelektualni/vrijednosni svjetonazor koji predstavlja - svoje postojanje zasniva na legitimitetu podrske vecine gradjana. Nas.
Intelektualci, bez integriteta i aktivnog drustvenog aktivizma - nisu intelektualci, vec samo dobro obrazovani ljudi. Intelektualci bez jasne drustvene uloge - promisljanja magistralnih pracac sveukupnog razvoja, konsturktuvnim kritikama i predlaganju alternativa (jer jedno je kad politicari, koje po inerciji zanima samo sljedeci mandat, predlazu alternative, a sasvim drugo kad to rade ljudi koji nisu pod pritiskom takvog tereta) - nisu intelektualci...

Biti intelektualac znaci ogromnu obavezu. Pogotovo sada.

Prostorni plan ce biti - ili blueprint planova tajkunskih lobija kako unistiti Crnu Goru (ej, pa oni su nam jasno isporucili listu svojih namjera) i njene resurse ili ce biti
zaista strateski plan razvoja naseg drustva.

Kritikama drustvene prakse, koju otjelovljuje mutirani kvazikomunisticki sistem SDPS - mi pomazemo nasem drustvu... Jer za ovu drzavu nismo glasali da bi pojedinci lijecili svoje zakasnjele nacionalne komplekse i ronili krokodilske suze tokom intorniranja himne ili podizanja zastave, vec da bi sami odlucivali o svojoj sudbini. U suprotnom, kompletna energija bi bila protracena i ispalo bi da su federalisti 20 maja 2006 govorili istinu - da zaista glasamo za privatnu drzavu.
Odgovornost je na nama.

Last edited by Bonja the Zmaj; 06-03-08 at 10:18..
Bonja the Zmaj is offline   Reply With Quote
Old 19-03-08, 16:06   #4
Bonja the Zmaj
Defensor Pacis
 
Bonja the Zmaj's Avatar
 
Registrovan: Sep 2007
Lokacija: Kapadokijski klanci
Postovi: 4,343
Bonja the Zmaj na dobrome putu
Default Saopstenje NVO MOST

Crna Gora ne smije biti žrtveno jagnje lobija

Gradjanima, predstavnicima gradjana u parlamentu Crne Gore, predsjedničkim kandidatima

Kao organizacija kojoj je prioritetno polje djelovanja očuvanje i zaštita životne sredine, dužni smo da upozorimo na činjenice koje ukazuju da predlog Prostornog plana, koji će se danas naći na skupštinskom zasijedanju, ne zastupa interese gradjana Crne Gore, već njihovih naručilaca -pojedinaca i grupa (energetskih i gradjevinskih lobija) koji žele iskoristiti sve nedostatke crnogorske tranzicije kako bi se dokopali blanko dokumenta po svojim željama.

Iako prostor u Crnoj Gori predstavlja, i više nego u drugim državama, temeljni resurs za njenu budućnost, ovako postavljeni ciljevi Prostornog plana, potpuno će urušiti temelje ekološke države. Ovakav predlog plana neće zaštiti prostor od dalje devastacije, niti će omogućiti uravnotežen održivi razvoj naše zemlje.
Nepotrebno je naglo ubrzana procedura usvajanja, da bi se donio po starom zakonu, što se alarmantno odrazilo na uštrb kvaliteta...
Odbijene su sve ključne primjedbe iz „javne rasprave“,Predlog plana usvojen od strane Vlade Crne Gore za vrijeme božićnih i novogodišnjih praznika kako bi se izbjegli zakoni koji su stupili na snagu 1 janura 2008 godine, neprimjereno je uključen javni servis RTCG, što su sve razlozi su za zabrinutost.
Ne poštuju se Direktive Evropske unije, zaštita prirode podredjuje se pogresnim razvojnim potezima, alternativni izvore, energetska efikasnost se zanemaruje, rješenja za probleme ne postoje već se uslužnjavaju postojeći, podaci se iznose selektivno, ravnomjeran regionalni razvoj samo će se produbiti, smanjuju se površine nacionalnih parkova (NP Durmitor), nedovoljno su istražene specifičnosti Crne Gore, njene mogućnosti, potpuno su nejasne pozicije po pitanju odbrane i zaštite, eventualnih saveza, potpuno su prenebregnuta ograničenja koja će u narednih 50 godina doći sa globalnim trendovima: problem rasta svjetskog stanovništva, klimatskim promjenama, povećanje temperature, nestašica obradivog zemljišta, nestašica hrane, smanjenje padavina, prelazak u post - naftnu civilizaciju, globalizacija tržišta, itd...
S obzirom na dug popis trenutnih nedstataka ovaj dokument nema budućnost.Kada bi postojale i najbolje namjere za njihovo otklanjanje, u ovako obešmljenim procesu mane sigurno ne bi mogle biti otkolonjene. Dokumenti ovakve važnosti u slobodnim državama prolaze najveću moguću javnu raspravu, kako bi za za rezultat imali najbolju moguću odluku.

Budući da se radi o najznačajnijem državnom aktu poslije Ustava, obavezni smo, zarad nas samih, prihvatiti propise koji će obezbijediti dostizanje najvećih međunarodnih normi. Logično je da Prostoni plan postane dokument opštedruštvenog konsenzusa na osnovu kojeg će se graditi sigurna budućnost, koji neće otvarati nove podjele, koji će zaustaviti obezvredjivanje prostora, i koji će budućim generacija ostaviti dovoljno prostora za njihovo napredovanje.

Očekujujemo da odbacite dokument, kojim je ostavlja ogroman prostor za različita tumačenja i njegovo selektivno sprovodjenje.Usvojen u ovakvom obliku predstavljao bi idealno polazište za trajno stvaranje kolonizovanje zemlje..Još jednom vas pozivamo da se ozbiljno uzmu u razmatranje ciljevi „Deklaracije o ekološkom razvojnom putu“, jer ona suština onog što javnost očekuje u ovom trenutku.

Iskristalisan, zajednički stav, kada su pred nama ovakva iskušenja, jedino nam može obezbijediti kakvu takvu ravnopravnu pozicija sa razvijenim svijetom. Ako se hitno ozbiljne ne pozabavimo rješavanju mnogbrojnih negativni pojava u razvoju crnogorskog društva, s obzirom na sve svoje specifičnosti, teško da ćemo ostati ne samo ekološka već i nezavisna država. Crna Gora je na više primjera ostvarila konsenzus i dokazala da se zna ujediniti kada su opšti interesi u pitanju.

Podržavamo predloge za dugoročno rješavanje energetskog pitanja na način kojima se neće ugroziti specifičnost prirode, biodiverzitet koji počiva na kanjonima, i interese 650 000 stanovnika Crne Gore, ali ne podržavamo da se pod tim istim plaštom pretvorimo u koloniju za eksploataciju prirodnih resursa. Moramo da zaštitimo svoje interese, javnost mora da dobije sve potrebne informacije. Potpuno smo zanemarili činjenicu da niko ništa ne daje za džabe, mnogobrojni strani konsultanti koji uzimaju velike apanaže samo su dio predhodnice za lobiranje i sprovodjenje namjera, uglavnom od poznatih naručilaca... Omjer lobija u institucijama Evropske unije je 13 000 za ekonomski razvoj prema 100 koji lobira za ekologiju (Prof. dr Ludwig Kramer). Treba da razmotrimo i prihvatimo komentare Evropske komisije (EK), UN-a, ali prioriteti nam trebaju biti Ustav, usvojeni strateški dokumenti, samo domaće institucije su morale nositi izradu PP, komentari domaćih nezavisnih eksperata, parlament Crne Gore, univerzitet, i nevladine organizacije...

U Evropskim zemljama potrošeni su energetski resursi, nedostatak energije je evidentan.Crna Gora, ukoliko bi pristala na to, za tili čas bi postala potpljena zemlja...
Lobiji su svuda. Naftna kriza će biti sve veća i prodaja dijela elektroprivrede, u ovakvim okolnostima, je suprotna našim interesima. I kada su u pitanju novi energetski resursi na našoj teritoriji potrebno je osigurati dio učešća u državnom vlasništvu. Dosadašnji odnos prema resursima korumpiranog društva ne uliva nam povjerenje da će naši političari znati sačuvati osnovne interese države koju predstavljaju.
Oni koji su debelo profitirali na rasprodaji sa mukom godinama stvaranog bogastva ne prezaju da nam naočigled svih pogubnih posledica hvale hvatalan neoliberalan koncept.
Bez potpuno transparentnog procesa u donošenju Prostornog plana predaćemo našu budućnost drugome u ruke.

Crna Gora treba Prostorni plan koji neće dozvoliti bilo kome da ga privatizuje zbog lične koristi. Očekujemo da će se veliki senzibilitet gradjana oko ovog pitanja prenijeti i na poslanike. Ovo je tema koja treba biti jedna od glavnih u toku predstojeće predsjedničke kampanje. Moramo jasno poštovati ustavna opredjeljenje kako se u budućnosti ne bi dozvolile bilo kakve manipulacije. Parlament Crne Gore je više puta pokazao da zna ispraviti greške i spriječiti loše namjere . NVO je odlučan da pomogne, vjerujemo i mediji takodje. Očekujemo da će svi biti na visini zadatka jer je od najvećeg državnog interesa da se upriliči dodatna javna rasprava, kako bi se otklonile kasnije konfrontacije izazvane mnogobrojnim nedostatcima ovakvog prostornog plana.
Crna Gora zaslužuje mnogo ozbiljni dokument.
Ovakav predlog prostornog plana ne priliči Mediteranskoj zemlji.
Bonja the Zmaj is offline   Reply With Quote
Old 19-03-08, 20:06   #5
Pera Detlic
Banned
 
Registrovan: Jan 2007
Lokacija: Korumpirana žabokrečina u stečaju
Postovi: 12,050
Pera Detlic na dobrome putu
Send a message via Yahoo to Pera Detlic
Default Evo završena priča.

Usvojen Prostorni plan

Poslanici crnogorskog parlamenta usvojili su danas, glasovima vladajuće koalicije Prostorni plan Crne Gore do 2020. godine.

Predstavnici opozicije glasali su protiv tog dokumenta ocjenjujući da se njime oduzimaju nadležnosti parlamentu i prenose se na Vladu i lokalne samouprave.

Za prostorni plan glasalo je 43 poslanik dok ih je devet bilo protiv.

Predlagač smatra da je Prostorni plan sveobuhvatan dokument kojim se ne donose odluke na izvršnom nivou i koji je usklađen sa principima održivog razvoja.

Ministar za ekonomski razvoj Branimir Gvozdenović je, u ime predlagača, kazao da se prostornim planom ne donose odluke na izvršnom nivou, i da će se one donijeti planovima nižeg reda.

Tim dokumentom se, kako je naveo, određuju državni ciljevi i mjere prostornog razvoja u skladu sa ekonomskim, ekološkim i socijalnim principima

»Ministarstvo se ni u jednoj fazi nije postavio kao generator superiornih rješenja«, naglasio je Gvozdenović dodajući da je javna rasprava bila sveobuhvatna, da je doprinijela kvalitetu plana i pokazala zrelost i zainteresovanost javnosti kada su u pitanju krucijalna pitanja tazvoja.

On je rekao da je plan usaglašen sa sličnim dokumentima u regionu i šire, i da je u skladu sa novim prostornim zakonodsavstvom koje održivi razvoj nameće kao princip.

Poslanik Pokreta za promjene Branko Radulović kazao je da u Predlogu prostornog plana nije vidio ništa od toga što je Gvozdenović nabrojao.

On je ocijenio da se radi o “bezvrednom dokumentu” koji promoviše neoliberalni koncept i koji nije usaglašen sa evropskim pravom i međunarodnim konvencijama.

Poslanik Socijalističke narodne partije Vuksan Simonović upitao je »da li će, konačno, iz Ministarstva za ekonomski razvoj doći valjan dokument, bez nedostataka i rađen po zakonu«.

»U njemu nema ništa o tome kako će gigantske hidroelektrane uticati na životnu sredine i prirodnu i kulturnu baštinu«, rekao je on.

Vuksanović smatra da Ministarstvo »na vješt način oduzima nadležnost parlamentu i prenosi je na niže organe«.

Gvozdenović je kazao da se »za sve elemente mora raditi procjena uticaja na životnu sredinu, kako zbog jasno definisane odrednice održivog razvoja, tako i zbog zakona koji je stupio na snagu 1. januara«.

Predlog Prostornog plana nije u skladu ni sa ustavom, ni sa Zakonom o prostornom planiranju, smatra poslanik Narodne stranke Predrag Popović.

On se pita čiji su interesi zastupljeni u planu - građana ili »lobija koji upravljaju Crnom Gorom?«.

Lider Srpske liste Andrija Mandić naveo je da su stručnjaci, nevladine organizacije i Evropska komisija (EK) ocijenili da plan ne valja i da ga treba mijenjati.

On je kazao da vlast želi da usvoji plan kako bi imala pokriće pred međunarodnom zajednicom, i upitao - treba li rizikovati trećinu populacije radi gradnje hidroelektrana na Morači?

»Vlada će preko parlamentarne većine izglasati ovaj papir. Ona nije u stanju da napravi kvalitetan plan, ali je u stanju da ga retorički odbrani«, rekao je Mandić i dodao da će »nakon nova parlamentarna većina napraviti novi plan«.

On je upozorio na nekontrolisanu prodaju zemljišta strancima, navodeći da je procenat takve imovine dostigao dva odsto crnogorske teritorije.

Poslanik demokratske partije socijalista Zarija Franović kazao je da je EK pozitivno ocijenila plan, i da je 1,4 odsto crnogorske teritorije prodato strancima, na šta je Mandić odgovorio da je taj podatak star osam mjeseci.

Prema Mandićevim riječima, ovo je »idealan prostorni plan za 30-ak porodica koje vladaju Crnom Gorom«.

Predsjednik Komisije za stručnu ocjenu plana Radovan Bakić kazao je da plan sadrži mnogo komponenata zakona iz 2005. godine, kao i sve komponente koje savremena struka i kriterijumi prostornog planiranja predviđaju.

»Komisija je radila bez ikakvih pritisaka, bilo lobija ili ličnosti. Radili smo prema savjesti i u interesu građana«, rekao je on.

Prema njegovim riječima, plan je sublimirao sve elemente koje je Crna Gora u oblasti prostornog planiranja postigla.

»Uključio je integralno planiranje, ekološki princip i seizmički rizik sa analizom svih aspekata seizmičkog hazarda«, naveo je Bakić.

Poslanik DPS-a Božidar Vuksanović kazao je da je prostorni plan opšti strateški okvir održivog prostornog razvoja.

On je ocijenio da su u toku javne rasprave svi imali priliku da iznesu stav i predlože alternative.

Radulović je kazao da je od četiri firme koje su se javile na tender za izradu plana »posao dat »Montenegro inžinjeringu, koji nije imao nijednog relevantnog stručnjaka i nikad nije uradio nijedan projekat iz te oblasti«.

Božidar Vuksanović je kazao da se procedura o izboru firme može provjeriti.

Uslijedio je verbalni konflikt Radulovića i Vuksanovića, nakon čega je PzP zatražio pauzu.

U nastavku sjednice, poslanik PZP-a Maja Kostić Mandić kazala je da predstavnik predlagača u prvi plan stavlja ekonomski razvoj.

On je kazala da je trebalo poštovati odredbu Ustava da se sloboda preduzetništva može ograničiti ako ono ugrožava životnu sredinu.

Kostić-Mandić je citirala komentare EK u kojima se navodi da se plan odnosi neutralno prema konfliktima u razvoju i da sadrži nedorečenosti.

»Problemi koji su potencirani tokom javne rasprave izbrisani su, a da na nijesu data druga rješenja«, kazala je Kostić-Mandić.

Kao nedostatke Predloga plana navela je da njime nijesu identifikovana područja od izuzetnog značaja.

»U Nacrtu su date megalomanske projekcije rasta turističkih kapaciteta, koje su u predlogu izbrisane, iako su one osnov za projekcije planskog razvoja na lokalnom nivou. I projekcije broja stanovnika na regionalnom nivou izmijenjene su bez objašnjenja na osnovu čega je to urađeno«, smatra Kostić-Mandić.

Lider Socijalističke narodne partije Srđan Milić smatra da plan ne sadrži obrazloženja, i da je predsjednik Skupštine »trebalo da ga vrati jer nije bio u skladu sa poslovničkom procedurom«.

On je podsjetio na konstataciju da su obrađivači imali nedovoljan broj podataka, iocijenio da »plan koji je koncipiran na velikom nedostatku tačnih podataka ne može biti kvalitetna projekcija prostornog razvoja države«.

Milić je kazao da je, kada se govori o ernergetskim rješenjima, mnogo važnije konstatovati »da smo mi rasipnici struje«.

On je kazao da je »potpisivanje ugovora sa Kombinatom aluminijuma podgorica bilo prilika da se pokaže patriotizam«.

Milić smatra je sjeverni region slabije obrađen i zanemaren u projekcijama ravnomjernog regionalnog razvoja, da nije odgovoreno šta su strateške grane razvoja države, kao i da poljoprivredi nije dat adekvatan značaj.

Prema njegovim riječima, projekcije za razvoj ski turizma na sjeveru nijesu realne, a stanovnici tog područja nemaju perspektivu da ostanu da žive tamo.
Pera Detlic is offline   Reply With Quote
Old 20-03-08, 13:40   #6
Bonja the Zmaj
Defensor Pacis
 
Bonja the Zmaj's Avatar
 
Registrovan: Sep 2007
Lokacija: Kapadokijski klanci
Postovi: 4,343
Bonja the Zmaj na dobrome putu
Default

Quote:
Originally Posted by Pera Detlic View Post
Poslanik demokratske partije socijalista Zarija Franović kazao je da je EK pozitivno ocijenila plan
Netacno.
Komentari EK su sve samo ne pozitivni i zaista je ponekad frustrirajuce slusati ljude kako ovako javno pricaju gluposti.


Quote:
Originally Posted by Pera Detlic View Post
Predsjednik Komisije za stručnu ocjenu plana Radovan Bakić kazao je da plan sadrži (...) sve komponente koje savremena struka i kriterijumi prostornog planiranja predviđaju.
I ovo kaze osoba u cijem se univerzitetskom udzbeniku pominje autoput izmedju Latinske Amerike i Japana...
Bonja the Zmaj is offline   Reply With Quote
Old 27-03-08, 20:48   #7
Bonja the Zmaj
Defensor Pacis
 
Bonja the Zmaj's Avatar
 
Registrovan: Sep 2007
Lokacija: Kapadokijski klanci
Postovi: 4,343
Bonja the Zmaj na dobrome putu
Default

Kao jednu od mjera na suzbijanju pretjerane gradnje i kon-trolisanju pritisaka na obalu, neke mediteranske zemlje suuvele takozvanu "non building line" (100m od obale, prim. moja malenkost), kao izuzetno značajanmehanizam zaštite životne sredine obalnog područja, odnos-no definisale prostor zabranjene gradnje na samoj obali.

Imajući u vidu aktuelnu situaciju na Crnogorskom primorju,Nacrtom Nacionalne strategije integralnog upravljanja obalnim područjem Crne Gore, kao jedna od prioritenih mjera,predloženo je definisanje prostora uz obalu na kojem nema gradnje, u skladu sa smjernicama Barselonske konvencije, čiji je Crna Gora potpisnik, i ostalim međunarodnim konvencija-ma, kao i prirodnim karakteristikama i administrativnimnadležnostima.

www.gom.cg.yu/files/1190972561.pdf

Postoje nesposobni ministri. Postoje ministri cija se aktivnost opasno granici sa kriminalom. Brano Gvozdenovic i Predrag Nenezic su svakako dva meni najdraza.
Poslije cijele peripetije oko Barsa konvencije, Budvom se planira izgradnja solitera izmedju bulevara i mora.
Ne bi me zacudilo da se soliteri popere nekih 105 ili 112 m od obale. Formalno, sve cisto, a sustinski... Ccc.
Bonja the Zmaj is offline   Reply With Quote
Old 27-03-08, 21:08   #8
Nabuko
Računam diskonte!
 
Nabuko's Avatar
 
Registrovan: May 2007
Lokacija: ekonomija koja se uspješno nosi sa krizom
Postovi: 16,461
Nabuko ima famoznu auruNabuko ima famoznu auruNabuko ima famoznu auruNabuko ima famoznu auruNabuko ima famoznu auruNabuko ima famoznu auruNabuko ima famoznu auruNabuko ima famoznu auru
Default

AKohoces nesto da rijesis to se moze rijesiti a ako neces to senece rijesiti. U jednoj zemlji EU sam bio i oni imaju uredbu kojom se na nekoj plazi van grada moze sagraditi cini mise oko 70 kuca mislim da su i gabariti definisani. Plaza otvorena za gradjane a kuce blizu cak sve to skladno i ukusno djeluje. I ima ih tacno toliko prostora na plazi koliko hoces kuce kostaju basnoslovno i sve se postuje. U gradu par km od plaze cijene kao u Pgd. Znaci moze se naci kompromis izmedju ekskluziviteta i ocuvanja prostora ako se hoce a mislim da se kod nas nece.
__________________
Rules of Acquisition:
190. Hear all; trust nothing

Lumpenproletarijat, ta pasivna trulež najdonjih slojeva starog društva, biće delimično ubačen u pokret proleterskom revolucijom, ali će se po čitavom svom životnom položaju radije dati potkupiti za reakcionarna rovarenja.
Iz komunističkog manifesta.


Ne potcjenjujem ničije predispozicije za bavljenje politikom, ali treba znati da u društvima kao što je crnogorsko, harizmu često održava jedna pokorna struktura, koja brani njegovu harizmu zarad očuvanja sopstvenih interesa i želje da bude blizu vođe, predstavljajući sebe kao nezavisne posmatrače

Nevjerovatan je broj tzv. “nevladinih organizacija” u Crnoj Gori, bore se za prava tuljana, sibirskih tigrova, vjeverica, homoseksualaca, za čiste plaže, orlove i sokolove, trudnice, slijepce i osobe sa ravnim tabanima. To je znak da Crna Gora postaje moderna i civilizirana država ?
Nabuko is offline   Reply With Quote
Old 27-03-08, 23:58   #9
Bonja the Zmaj
Defensor Pacis
 
Bonja the Zmaj's Avatar
 
Registrovan: Sep 2007
Lokacija: Kapadokijski klanci
Postovi: 4,343
Bonja the Zmaj na dobrome putu
Default

Quote:
Originally Posted by Nabuko View Post
AKohoces nesto da rijesis to se moze rijesiti a ako neces to senece rijesiti.
Upravo tako. Dje je volja, tu je nacin
Bonja the Zmaj is offline   Reply With Quote
Old 29-04-08, 08:35   #10
Bonja the Zmaj
Defensor Pacis
 
Bonja the Zmaj's Avatar
 
Registrovan: Sep 2007
Lokacija: Kapadokijski klanci
Postovi: 4,343
Bonja the Zmaj na dobrome putu
Default

Dr Dragan Hajduković
Otvoreno Pismo Gospodinu Svetozaru Maroviću, Potpredsjedniku Vladajuće Partije, najmoćnijem budvanskom političaru i ideologu antiekološkog, anticivilizacijskog i antiekonomskog odnosa prema crnogorskoj teritoriji

Gospodine Maroviću

Neposredan povod za moje pismo je uništavanje budvanskog poluostrva Zavala i početak gradnje oblakodera na budvanskoj rivijeri, što je još jedan primjer, varvarskog razaranja crnogorske teritorije, koje svjesno ili nesvjesno, sprovodite Vi i Vaša partija.
Počeću kratkim i jasnim iznošenjem moga mišljenja. Već drugu deceniju, crnogorska teritorija se ubrzano obezvredjuje ludačko-kriminalnom gradnjom i rasprodajom. Početak izgradnje oblakodera je znak, da po stepenu razaranja, crnogorska obala ulazi u deveti krug pakla. Uz blagoslov Vlade, a očigledno i Vaš blagoslov, mala grupa surovih i bezobzirnih tajkuna, stiče ogromna bogatstva, razarajući vrijednosti koje bi mogle da donose trajnu korist svima u Crnoj Gori. Već drugu deceniju moderni varvari (prazna srca i uma ali punih džepova kriminalno stečenih i od naroda i države otetih para) nekažnjeno ubijaju dušu, šarm, ljepotu i ekonomsku vrijednost crnogorske teritorije, što nas vodi u sigurnu ekonomsku smrt, a možda i nestanak tek obnovljene države. Po svojim budućim posljedicama to je zločin ravan istrebljenju jednoga naroda. Uništavanjem teritorije, Crna Gora uništava svoju budućnost i gubi svaku šansu za moralni i ekonomski preporod.

Gospodine Maroviću, složićete se samnom, da sa logičke tačke gledišta postoje samo dvije mogućnosti. Prva mogućnost je da Vi mislite drugačije od mene; da iskreno vjerujete da je takva izgradnja Budve dobra i za Budvu i za Crnu Goru. Druga mogućnost je da znate da je to loše i da svjesno činite zlo, zbog partijsko-tajkunskih interesa grupe kojoj pripadate. Gospodine Maroviću, treće mogućnosti jednostavno nema; jedna od ove dvije mogućnosti je istina o Vama i istina o tragediji Crne Gore.

Ukoliko svjesno činite tako monstruozno zlo svome narodu i državi, ukoliko svjesno ubijate dušu, šarm, ljepotu i ekonomsku vrijednost budvanske rivijere, tada su kriminal i veleizdaja preblage riječi i prije ili kasnije, Vaše ime će se naći na stubu srama civilizacije i istorije; prezreno čak i od Vaših bliskih potomaka. Želite li da u starosti budete prezreni čak i od Vaših unuka? Želite li da pod stare dane idete na plastičnu operaciju i promijenite lik da vas ljudi puni prezira prema Vama ne bi prepoznavali na ulici? Zamislite se dobro Gospodine Maroviću.

Ukoliko je Vaše nesumnjivo zlodjelo motivisano dobrim namjerama, treba da se duboko zamislite nad mojim riječima, pogotovo jer Vam to ne bi bilo prvo zlodjelo iz „dobrih namjera“ ; sjetite se samo riječi „rat za mir“ kojima ste, čak i ako ste vjerovali u njih, postali saučesnik u unesrećivanju miliona ljudi. Da se odmah razumijemo, ne radi se o demokratskoj borbi mišljenja izmedju mene i Vas. Vaše mišljenje nije u sukobu sa mojim mišljenjem; Vaše mišljenje i djelovanje je u sukobu sa najumnijim i najhumanijim mišljenjem čovječanstva. To što radite pokazuje da nijeste intelektualac, da nijeste filozof, da nijeste humanista, da nijeste demokrata, pa čak i da ste ekonomski nepismeni (što bi narod rekao ubijate vola zbog kila mesa). Ako ste zaista dobronamjerni, najbolje što mozete da uradite, to je da se sretnete i razgovarate samnom. Krajnje dobronamjerno, kao iskusan profesor i naučnik, pomoći ću Vam u nimalo lakom suočavanju sa istinom. Bio bih veoma srećan da smognete ljudske i intelektualne snage da shvatite ogromno zlo koje ste učinili i da se od sadašnje štetočine, kojoj su moć i bogatstvo pomračili um, transformišete u pravog intelektualca, humanistu i demokratu, u čovjeka korisnog Budvi, Crnoj Gori i čovječanstvu.

Na kraju jedno pitanje. U slučaju da shvatite, kolika je šteta od uništavanja i rasprodaje crnogorske teritorije, imate li moći da to zaustavite, ili smo, kao što se pribojavam, došli do tačke kada bi i Vi , pa čak i Predsjednik Vlade Gospodin Djukanović, bili po kratkom postupku likvidirani, čim bi se suprotstavili ujedinjenoj moći domaćih i stranih tajkuna, koje je stvorila ili vaša glupost ili vaša zla namjera .
Pozdravljam Vas i tražim hitan javni odgovor (i daj bože poziv na sastanak).

17 Mart 2008 Dr Dragan Hajdukovic
Bonja the Zmaj is offline   Reply With Quote
Old 08-05-08, 10:38   #11
Bonja the Zmaj
Defensor Pacis
 
Bonja the Zmaj's Avatar
 
Registrovan: Sep 2007
Lokacija: Kapadokijski klanci
Postovi: 4,343
Bonja the Zmaj na dobrome putu
Default Jedan txt iz 2007...

04.09.2007 - 17:42 CET | By Lucia Kubosova

MEPs have criticised Greece for infrastructure deficiencies in managing forests and property development, suggesting it has led to the outbreak of fires over the years, including the current fires which have killed over 60 people. The tragedy has turned the spotlight to Greece's persistent delays in mapping and setting up a land registry for the country. The EU had provided Greece with the funds to do this in the 1990s, but Greece has had to repay them for not carrying out the job properly.
In a resolution adopted on Tuesday (4 September), the European Parliament urged the European Commission to provide financial aid to the regions most affected by forest fires this summer with the cost of the damage assessed at some €1.2 to €4 billion.
But MEPs also condemned the practice of allowing construction on protected and non-authorised areas, including burnt-down forests, which experts believe motivated arsonists as a way of obtaining new land. It is estimated that there are around 2 million illegal land holdings in Greece. As the only EU country without a full land registry, it is easier to have burnt land reclassified as farmland and start building on it. "It is a disgrace that property developers should be allowed to take advantage of these disasters by building on former forest land," Swedish Green MEP Carl Schlyter commented. "It is important that the EU should assist member states affected by these disasters, however it is equally important that those member states in receipt of EU aid ensure that the funds are used as intended," he added.

EU funds not used as intended
Over a decade ago, the EU put aside around €100 million for Greece to finally register its land. However, a few years later, in 2001, Brussels demanded the money back because of various delays and irregularities in the way the huge project had been carried out. At the time of the commission investigations, only a quarter of the initial estimate to register land had been met, meaning 8,440 sq kilometres instead of 35,000 sq kilometres envisaged under the EU's 1994-99 plan. The then commissioner in charge of regional policy, Michel Barnier, insisted that there would be no more EU funding to complete the country's land registry.
A Greek diplomat told EUobserver the country's authorities are indeed "trying to finish off the work on the land registry project without EU support, although there have been some funds put aside for supporting services, such as getting satellite pictures of the area or setting up a digital database of those images."
Jacques Poncet, in charge of the commission's unit for aid to Greece, said those funds were assigned to the country for the new "programming period" with the target for finalising the project in 2008. "We have had meetings about this matter with Greek officials and they assured us that the work is going on as planned. I know they had some public procurement issues but it is too early to say whether they could endanger the new deadlines," he said.
In any case, the fires in Greece are set to influence the country's elections on 16 September, with the centre-right government coming under fire for its handling of the crisis.
Bonja the Zmaj is offline   Reply With Quote
Old 29-05-08, 08:45   #12
Pera Detlic
Banned
 
Registrovan: Jan 2007
Lokacija: Korumpirana žabokrečina u stečaju
Postovi: 12,050
Pera Detlic na dobrome putu
Send a message via Yahoo to Pera Detlic
Talking Predsjednik greškom oduševio opoziciju i oštro udario na vlast

SKANDAL U BUDVANSKOM PARLAMENTU PRILIKOM RAZMATRANJA DUP-A “PODKOŠLJUN”
Budva – Skandal koji je juče izbio na skupštinskom zasjedanju prilikom razmatranja nacrta DUP-a „Podkošljun“, kada je predsjednik SO Krsto Ljubanović (DPS) ustvrdio da se u Budvi ne može ucrtati nijedna građevina ako se prethodno planeru ne da novac, revoltiran jer njegovom rođaku, i pored više intervencija, nije ucrtana nadogradnja kuće, na kraju je pretvoren u komediju. Planeri su utvrdili da su zahtjevu Ljubanovića, ipak, izašli u susret.
Ispostavilo se da je Ljubanović, zbog nepoznavanja rada na računaru, na CD-u koji je dostavljen svim odbornicima, umjesto novog nacrta DUP-a “Podkošljun”, gledao staru verziju, na kojoj njegovom rođaku nije usvojen zahtjev.
Iako se Ljubanović nakon toga izvinio planerima, a cijeli skandal na kraju dobio komične elemente, njegove tvrdnje o korupciji naišle su na odobravanje, potvrdu i oduševljenje opozicije.
Ljubanović je, uz konstataciju da iznosi izuzetno teške riječi, kazao da novac ne uzima niko iz izvršne vlasti u Budvi, ali da to čine oni koji crtaju planove u metropoli turizma, Beogradu ili Podgorici.
- U Budvi provejava jedna priča da se ništa ne može ucrtati ako se debelo ne plati i to svi znaju. U nekoliko navrata sam pokušavao da pomognem da se mom sestriću ucrta isto ono što je drugima u komšiluku, ali su me vraćali – ustvrdio je Ljubanović.
On je čak i izrazio sumnju da se zbog toga i odugovlači donošenje studije o Zavali, koja “čeka” potpis iz Podgorice jer, kako je kazao, “neko očekuje da nešto dobije za to“.
Iako se opravdao emotivnim istupom, te ponovo izvinio planerima ne misleći da su oni uzimali novac, Ljubanović je kazao da njega interesuje „samo častan odnos prema svim građanima“.
Sekretar za urbanizam Zlatko Dragović rekao je da je Ljubanović iznio teške riječi, dovodeći u pitanje plan, koji je rađen po zakonu i bez ikakvih nedozvoljenih radnji.
Direktor Agencije za planiranje prostora Aleksandar Tičić naveo je da je upravo DUP “Podkošljun” dobio najbolje ocjene od resornog ministarstva.
Predstavnik obrađivača plana Dragan Mirović zatražio je javno izvinjenje, te ustvrdio da niko od njih nije uzeo novac, ocijenivši tvrdnje šefa parlamenta „debelim etiketama“.
- Došli smo u Budvu da profesionalno odradimo posao, da bi se ovaj grad razvijao. Svima koji su podnijeli zahtjev, izlazili smo u susret – kazao je Mirović.
Odbornici su na kraju usvojili DUP “Podkošljun”.


LP: Mugoši niko ništa ne može

Ante Petković iz LP ocijenio je da je na sceni “opstrukcija republičkih službi prema Budvi” i naveo da je, tokom nekoliko dana, u metropoli turizma bilo pet inspekcija.
- Dok je Mugoša svemoćan u Podgorici i ne može mu niko ništa, Budvi se, čak iz republičkih službi, onemogućava da realizuje brojne projekte, tako što planovi, neophodni za razvoj, po nekoliko mjeseci čekaju ovjeru. Samo se priča kako se divlje gradi u Budvi, a divlje gradnje više ima svuda ostalo. Svi, međutim, samo pričaju o Budvi. Mislim da postoji određena doza ljubomore prema razvoju ovog grada – kazao je Petković.


Na dnevnom redu čak pedeset tačaka

Rajko Kuzman iz SRS kazao je da treba izaći svim mještanima u susret prilikom zahtjeva za ucrtavanje, a ne ljudima koji dolaze u Budvu da grade stambene zgrade i odnose novac prodajom stanova.
Svi znaju da je, tvrdi Krsto Rađenović (SNP), priča Ljubanovića istinita.
Na maratonskoj sjednici, na čijem se dnevnom redu nalazi čak 50 tačaka, odbornici su, osim DUP-a “Podkošljun”, do večernjih časova usvojili, pored ostalih, i programe investicija i uređenja građevinskog zemljišta za ovu godinu.
Vuk LAJOVIĆ
Pera Detlic is offline   Reply With Quote
Old 29-05-08, 10:45   #13
Bonja the Zmaj
Defensor Pacis
 
Bonja the Zmaj's Avatar
 
Registrovan: Sep 2007
Lokacija: Kapadokijski klanci
Postovi: 4,343
Bonja the Zmaj na dobrome putu
Default

Cuo sam za ovo. Pa to je nevjerovatno. Naime - spreman je da javno saopsti da zakon se krsi, JER JE LICNO OSTECEN, a kad je shvatio da ce biti OBESTECEN - onda se zakon vec i ne krsi... Javni funkcioner...
Bonja the Zmaj is offline   Reply With Quote
Old 04-06-08, 08:01   #14
Pera Detlic
Banned
 
Registrovan: Jan 2007
Lokacija: Korumpirana žabokrečina u stečaju
Postovi: 12,050
Pera Detlic na dobrome putu
Send a message via Yahoo to Pera Detlic
Default

U DUP može sve ako se plati
SNP TRAŽI DA SE ISPITAJU NAVODI ŠEFA SO BUDVA KRSTA LJUBANOVIĆA
Budva – Lokalni odbor SNP juče je pozvao crnogorsko tužilaštvo i policiju da preispita navode predsjednika Skupštine opštine Budva Krsta Ljubanovića, iznijete na posljednjem zasjedanju, da se u metropoli turizma “ne može ucrtati nijedan objekat, a da se za to debelo ne plati“.
- Po ko zna koji put, SNP poziva nadležne institucije da provjere i utvrde ima li elemenata krivične odgovornosti – navodi se u saopštenju budvanskog odbora te partije.
Iz SNP upozoravaju da je posljednja sjednica SO Budva pokazala „zašto svjesno, namjerno, isplanirano i koordinirano sa Ministarstvom za ekonomski razvoj, kasni donošenje DUP- ova”.
- Osnovni razlog je opstanak na vlasti bez obzira na cijenu. Svi oni koji su se odlučili da nelegalno rade imali su vjetar u leđa koalicione vlasti u Budvi. Vlastima su takvi građani bili neophodni zbog bezrezervne podrške, a takvim građanima je ova vlast bila potrebna da bi stekli nelegalnu materijalnu korist. Upravo predlogom DUP-a “Podkošljun”, pokazalo se da su svima koji su, ne čekajući plan, nelegalno izgradili objekte, sada ti objekti legalizovani. Zbog “probijenosti” kapaciteta plana, željama onih koji su čekali da se izglasa plan, pa da onda grade, vrlo malo se ili nimalo nije izašlo u susret - navode u SNP. Dodaju da se lokalna vlast “osilila i da je to najbolje pokazao primjer Ljubanovića”.
- Predsjednik je zaustavio rad Skupštine, sve dok mu njegovi najbliži saradnici, kao i obrađivači plana, nijesu slikovito dokumentovali i uvjerili ga da mu je poštovana želja da se njegovom rođaku ucrta onoliko koliko smatra da je dovoljno. Da lakrdija bude veća, treba napomenuti i njegovu konstataciju da se u Budvi nijedno ucrtavanje ne može obaviti bez novca – navodi se u saopštenju.
V.L
Pera Detlic is offline   Reply With Quote
Old 27-07-08, 07:10   #15
Homer
MiM team King
 
Homer's Avatar
 
Registrovan: Aug 2006
Postovi: 13,966
Homer ima famoznu auruHomer ima famoznu auruHomer ima famoznu auruHomer ima famoznu auruHomer ima famoznu auruHomer ima famoznu auruHomer ima famoznu auruHomer ima famoznu auruHomer ima famoznu auruHomer ima famoznu auruHomer ima famoznu auru
Default

Još jedna podvala (u) prostoru
STAV: NOVIM DETALJNIM URBANISTIČKIM PLANOM PETROVCA UGROŽEN JAVNI INTERES

Budvanska Skupština je prije nekoliko dana usvojila Urbanistički projekat Zavala i Detaljni urbanistički plan Petrovac - šira zona.
Što je to ovoga puta stavilo u istu ravan Petrovac sa projektom još neviđenog turističkog luksuza i od ogromnog državnog značaja, kako o Zavali neprestano ponavljaju investitori i lokalna vlast?
Kada je riječ o Zavali¸, razumljiva mi je žurba nadležnih da što prije legalizuju bespravnu gradnju, makar što ih je zbog toga prozvala samo jedna NVO, iako su možda u startu mislili da će im umjesto planova i dozvola biti dovoljan vatromet. Nejasno mi je, ipak, ko će i na osnovu čega sada naknadno izdavati odobrenja za gradnju, kada se po onom što su prenosili mediji može zaključiti da usvojeni planski dokument u pogledu namjene, spratnosti i ukupne izgrađenosti, ne odslikava baš u potpunosti ono što se događa na terenu? Mada, to me mnogo i ne interesuje. Kada god čujem nešto za Zavalu, a bilo je toga i previše u posljednje vrijeme, sjetim se omiljene priče jednog prijatelja o onom psu koji je mirno gledao svakojaka događanja po selu, ali nije imao volje lajat’.
S Petrovcem stvari stoje, ipak, bitno drugačije. Ovdje imam i obavezu da javno ukažem kada se dešava nešto tako loše, kao što je sada slučaj sa novim DUP-om i sa ukupnim stanjem u planiranju i izgradnji, svjestan da ova moja obraćanja sada vjerovatno neće dati neke konkretne rezultate, ali kako sam po prirodi optimista, to sam siguran da ću na ovaj način doprinijeti raspletu kada do njega dođe, a to će sigurno biti u roku koji nije daleko.
Zbog čega je baš Petrovac zadobio primat u odnosu na pedesetak drugih planskih dokumenata koji se rade, dorađuju i prerađuju, a da se već više od dvije godine niko ne zapita: Dokle?
Možda zbog toga što je, kako opet pišu novine, ovaj isti investitor sa Zavale koji izgleda definitivno nema namjeru da nas otkači uprkos problemima koje mu stvaramo, odlučio da postane naš dobročinitelj. Namjerio je kažu, da bez obzira šta tu predlažu važeći planovi višeg reda, u Lučicama sagradi još jedan hotel, ovoga puta ’’starinskog tipa’’.
Vjerujem da se ovoga puta lišen dalje podrške partnera, neće tako lako odlučiti da na isti način otpočne sa realizacijom još jednog grandioznog poduhvata. Možda će ga neko upoznati sa činjenicom da u ovom slučaju već postoje iskristalizovana planska opredjeljenja u pogledu razvoja visokog turizma, kao i da je nekadašnja SFRJ prije skoro četrdeset godina do planskih rješenja za Lučice i druge vrijedne lokacije dolazila na osnovu javnog konkursa, kao što to, uostalom, i danas rade naši susjedi Barani.
Čini mi se, ipak, da bi se odgovor na gore navedeno pitanje najvećim dijelom mogao vezati za nedavno, na samoj sjednici budvanske Skupštine, izrečenu konstataciju njenog predsjednika o tome da se građanima, kroz izradu urbanističkih planova, mogu povoljno riješiti njihovi zahtjevi samo ako za to prethodno plate!
Ako je to tačno, neko će možda reći – zašto se onda plan dovršava? Zar nije bolje naplatiti što više, od svih?
Sudeći po tome kako danas Petrovac izgleda, koliko je i čega sve u posljednjih par godina izgrađeno ne čekajući usvajanje novog planskog dokumenta, dakle bez bilo kakvih formalnih odobrenja, proizlazi da su, izgleda, svi već platili! Vodilo se računa doduše, kako nedavno izjavi predsjednik Opštine, da svi ponešto dobiju - neko 100 m2, a neko 5.000 m2.
Prema važećem GUP-u iz 2005, što je potvrđeno prije samo pola godine kroz novi Prostorni plan opštine, …za 2011. godinu, kao referentnu godinu moguće realizacije GUP-a, data je projekcija od 8.200 korisnika prostora, odnosno 2.000 stalnih stanovnika, 600 povremenih i 5.600 turista (2.700 u hotelskim, 400 u komplementarnim kapicitetima i 2.500 u domaćoj radinosti)… Ukupno predviđena BRGP svih stambenih objekata u Petrovcu iznosi nepunih 100.000 m2.
Prosto je nevjerovatno, međutim, da novi DUP uopšte ne sadrži poglavlje o stanovništvu, niti bilo kakve projekcije rasta broja stalnih i povremenih stanovnika, kao ni broja turista?!
DUP-om se predviđa izgradnja 148 novih stambenih objekata čija je prosječna BRGP (bruto razvijena građevinska površina) 734,7 m2, što predstavlja povećanje od skoro 120% u odnosu na prosječnu površinu postojećih objekata u Petrovcu (335,5 m2), iako se gotovo svi planirani stambeni objekti nalaze u zonama koje su važećim GUP-om određene kao zone niske gustine stanovanja, tj. za individualnu stambenu izgradnju
Od vremena iz kojeg datiraju programska opredjeljenja GUP-a u Petrovcu je intenzivirana je nekontrolisana i neplanska izgradnja višestambenih objekata namijenjenih tržištu, tako da je prema tvrdnji obrađivača plana u vrijeme početka njegove izrade BRGP postojećih stambenih objekata (162.363 m2 sa prosječnim indeksom izgrađenosti parcela 0,80) već za 1,6 puta bila veća od GUP-om predviđene.
Novim DUP-om, međutim, planirana je izgradnja još 61.688 m2 BRGP novog stambenog prostora kroz dogradnju postojećih objekata, kao i 108.744 m2 BRGP u novim objektima (sa prosječnim indeksom izgrađenosti parcela 1,14), što čini više od ukupne BRGP svih objekata koji su u Petrovcu izgrađeni od njegovog postanka!
Ukupno predviđena BRGP svih stambenih objekata iznosi 332.775 m2, čime su više od tri puta prekoračena predviđanja iz važećeg GUP-a!
Prekoračenje predviđenog GUP-om i Programskim zadatkom zadatih standarda po osnovu planirane izgrađenosti uočljivo je kod gotovo svih parcela predviđenih za stambenu izgradnju, a najdrastičniji su primjeri stambenih objekata čija površina u osnovi iznosi više od 1.000 m2, odnosno objekata čija ukupna BRGP iznosi više od 4.000 m2, pa čak i svih 5.751 m2 (sa indeksom izgrađenosti parcela 1,80)! Kod navedenih slučajeva, i ne samo kod njih , riječ je, takođe, i o postupcima krajnje suprotnim pravilima struke i etičkim normama!
Primjenjujući normative iz GUP-a na ukupnu DUP-om planiranu BRGP svih stambenih objekata, proizlazi da će na prostoru Petrovca za koji se radi ovaj DUP biti više od 7.000 stanovnika!
Nemajući bilo kakve projekcije o očekivanom broju turista, dakle bez bilo kakvih argumenata, obrađivačima plana je ipak nešto govorilo, a najvjerovatnije je da im je neko govorio, da treba skoro za tri puta povećati i ukupnu BRGP turističkih kapaciteta. Posebno se, zbog nesagledivih posljedica po prostor, mora ukazati na drastična uvećanja BRGP hotelskih objekata koji su do skoro bili prepoznatljivi po ambijentalnim karakteristikama i skladu sa prirodnim okruženjem. Tako,će
na mjestu nekadašnjeg odmarališta ferijalaca Vojvodine moći da se izgradi 2,5 puta veći objekat (2.561 m2 BRGP), vile “Oliva” sa postojećih 4.004 m2 treba da narastu na 13.252 m2 BRGP, a hotel Castellastva sa 9.236 m2 na čak 18.118 m2. Što reći o zamjeni nekadašnjeg odmarališta vila “Komfor”, koje je svojevremeno nastalo rekonstrukcijom starih kuća sa ukupno 565 m2, novim turističkim kompleksom sa 6.118 m2 BRGP, kojem na susjednoj parceli, suprotno namjeni prema važećem GUP-u i Prostornom planu opštine, još treba pridodati novih 1.267 m2 BRGP.
Umjesto da bude, kako je to predviđeno GUP-om …naselje sa uravnoteženim razvojem i jedino naselje na Budvanskoj rivijeri čiji izgled nije opterećen gradilištima, … da odaje osnovni utisak uređenosti sa skoro kompletiranim svim potrebnim sadržajima… Petrovac je danas ogromno, samo privremeno zatvoreno gradilište. Uskoro će turiste opet zamijeniti moćne mašine i građevinski radnici. Novi DUP nije čak u potpunosti verifikovao izgrađeno stanje. Započeti objekti mahom su veći, i to dosta od onih koji su planom predviđeni.
Ako se ovakav trend enormne stihijske izgradnje propraćen naknadnim i nakaradnim planskim rješenjima hitno ne zaustavi, ako se pravilno ne usmjere inicijative moćnih investitora sa sve ’’starinskim hotelima’’, s obzirom da je Petrovac u neposrednoj kontakt zoni, to se sa velikom izvjesnošću može negativno odraziti na planove za realizaciju možda najznačajnijeg državnog programa razvoja visokog turizma u Buljarici.
DUP Petrovac – šira zona, urađen je suprotno odredbama Zakona o planiranju i uređenju prostora, u potpunosti ignoriše Programski zadatak i u suprotnosti je sa GUP-om i Prostornim planom opštine. On nije, niti može biti plan, on samo predstavlja preciznu rekapitulaciju novoplaniranih građevinskih površina, on je rezultat zloupotrebe struke.
Procesom izrade i donošenjem DUP-a Petrovac - šira zona ugrožen je javni interes.


Lekcija sa Arhitektonskog fakulteta

Povodom nedavnog slučaja na Arhitektonskom fakultetu, kada su gotovo svi asistenti dali okaz, rekao bih da je pričinjena velika šteta ovoj visokoškolskoj ustanovi. Sa žaljenjem sam prihvatio činjenicu da mladi i već afirmisani stručnjaci neće u buduće prenositi svoje znanje studentima, koji su sigurno u svemu tome najveći gubitnici. Neka nikog, ipak, ne čudi što je s njihove strane izostala konkretnija podrška asistentima. Njihovi profesori, pa i asistenti, često im sopstvenim primjerom pokazuju, nažalost pogrešno, da je bolje stajati po strani, nego javno dići svoj glas i ukazati na probleme i zloupotrebe u planiranju i izgradnji prostora u Crnoj Gori. Nije onda ni čudo što nam se dešavaju ’’Zavale’’.
Homer is offline   Reply With Quote
Old 27-07-08, 07:11   #16
Homer
MiM team King
 
Homer's Avatar
 
Registrovan: Aug 2006
Postovi: 13,966
Homer ima famoznu auruHomer ima famoznu auruHomer ima famoznu auruHomer ima famoznu auruHomer ima famoznu auruHomer ima famoznu auruHomer ima famoznu auruHomer ima famoznu auruHomer ima famoznu auruHomer ima famoznu auruHomer ima famoznu auru
Default

(nastavak)

Ni “p” od parkinga

Možda novim vlasnicima nekih od objekata u Petrovcu i nije važno koliki će biti broj turista. Svi su izgledi da oni, u stvari, preferiraju izgradnju i prodaju apartmana i stanova u odnosu na hotelski smještaj.
Uključujući postojeća parkirališta, na javnim prostorima predviđeno je samo 274 mjesta za parkiranje, jednako kako je to bilo predviđeno i u planskim dokumentima trideset godina u nazad. Za sve ovo vrijeme, niklo je samo nekoliko naplatnih rampi i parkirališta po livadama, a skoro nijedno novo uređeno parking mjesto. Na osnovu gore izvedenog proračuna o broju stanovnika, umjesto još 843 mjesta za parkiranje u okviru pojedinačnih stambenih parcela za koje obrađivači plana neosnovano tvrde da će biti dovoljna, a već sada je izvjesno da za njih neće biti mjesta uz objekte čija je izgradnja otpočela, proizlazi da će biti neophodno ukupno obezbijediti čak i nekoliko hiljada (!) mjesta za parkiranje vozila. Imajući u vidu planiranu zauzetost parcela i njihovu ukupnu izgrađenost, toliki broj mjesta za parkiranje biće moguće ostvariti jedino kopanjem tunela u okolnim brdima, ili nasipanjem mora!
Homer is offline   Reply With Quote
Old 12-08-08, 09:40   #17
Bonja the Zmaj
Defensor Pacis
 
Bonja the Zmaj's Avatar
 
Registrovan: Sep 2007
Lokacija: Kapadokijski klanci
Postovi: 4,343
Bonja the Zmaj na dobrome putu
Default

Radulovići zatrpavaju more, država žmuri
MOĆNI NIKŠIĆANI U ŠPICU SEZONE NASTAVLJAJU DEVASTACIJU OBALE U BOKI
Podgorica – U Lipcima u Bokokotorskom zalivu nedaleko od Risna, ovih dana se predano radi na uništavanju obale i priobalja jednog od najlješih zaliva na planeti. Zasada još zvanično nepoznati investitori, na širokom pojasu iznad magistrale Risan-Herceg Novi miniraju brdo, a iz oblaka prašine teški kamioni izvoze nasip i prosipaju ga u more.
Država sve to posmatra mirno, resori prebacuju odgovornost jedni na druge, a radovi, iza kojih stoje moćni i uporni investitori, odlično napreduju. Ministri za ekonomski razvoj i za turizam, direktor Morskog dobra, šefovi inspekcija, državni tužilac i drugi ne osjećaju potrebu da bilo šta kažu.
Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) juče je zvanično zatražila od građevinske, ekološke, urbanističke, vodoprivredne i saobraćajne inspekcije, kao i lokalne inspekcije i komunalne policije u Kotoru da intervenišu u Lipcima zbog divlje gradnje i skrnavljenja Boke.
MANS je, s obzirom na to da je nelegalna gradnja odnedavno zakonom definisana i kao krivično djelo, informisao i Centar bezbjednosti Kotor o aktivnostima investitora u mjestu Lipci, i slučaj prijavio kao krivično djelo u izvršenju.
Članom 326a Krivičnog zakonika Crne Gore, nelegalna gradnja je definisana kao krivično djelo kažnjivo zatvorskom kaznom od šest mjeseci do pet godina.
MANS je, kako je saopštio njihov kordinator za prostorno planiranje i izgradnju objekata Dejan Milovac, u komunikaciji sa građanima koji su prijavili ovaj slučaj, došao do informacije da su investitori izvjesni Radulovići iz Nikšića.
- Još ne postoji i zvanična potvrda toga, barem ne dok policija i nadležne inspekcije konačno počnu da se bave svojim poslom u slučaju Lipci – rekao je “Vijestima” Milovac.
U Boki je, prema tvrdnjama mještana, javna tajna da radove u Lipcima izvodi kompanija Nikšićanina Ranka Radulovića, ali o tome niko ne želi da javno priča.
Prema pouzdanim informacijama “Vijesti”, ministar saobraćaja Andrija Lompar prilikom nedavne posjete Lipcima na gradilištu je zatekao Radulovića, ali je prije toga na njega nasrnulo obezbjeđenje koje je moćni Nikšićanin nakon toga udaljio.
Takođe, i neki niži predstavnici države koji su pokušali da utvrde šta se zapravo dešava u Lipcima, imali su neprijatno iskustvo sa Radulovićevim obezbjeđenjem, ali o tome niko ne želi da zvanično govori.
Ranko Radulović, kako kažu mještani, često na gradilište dolazi helikopterom i ne krije da ima velike planove za gradnju, ali još ne otkriva šta sprema. Ovaj Nikšićanin, koji je se ne eksponira previše, slovi za opasnog igrača, a ranije je povezivan sa švercom cigareta i drugim nelegalnim poslovima, najviše sa Bosnom i Hercegovinom. Za braću Radulović inače važi da su u nekoliko posljednjih izbornih kampanja na terenu odrađivali posao za za DPS, pa bi i to mogao da bude jedan od razloga za malo komotniji nastup prilikom investicionih poduhvata.
U Lipcima bageri i kamioni neprestano "patroliraju" od brda do ogromnog nasipa u moru, dok sa brda odliježu detonacije od miniranja, a cijeli kraj prekrivaju gusti oblaci prašine. Od nasutog materijala, u moru je formiran grubi nasip dugačak 50-tak metara. Mještani pretpostavljaju da bi na tom mjestu moglo biti izgrađeno pristanište, plaža ili neki turistički objekat. Vjeruje se da se i na brdu, koje se dobrim dijelom ruši, priprema igradnja.
U MANS-u očekuju da će “državni organi, u prvom redu nadležni državni tužilac koji se do sada nije oglašavao, preduzeti sve zakonom propisane mjere, utvrditi identitet investitora i da neće dozvoliti da se u Bokokotorskom zalivu ponovi još jedna Zavala”.
- MANS još 4. avgusta Republičkoj građevinskoj inspekciji i Republičkoj ekološkoj inspekciji podnio prijave protiv za sada nepoznatih investitora koji izvode radove na lokaciji Lipci, opština Kotor. Ove institucije nas još nisu informisale da li su bilo što preduzele povodom naših prijava. U međuvremenu, u medijima se pojavila informacija da su se gotovo sve inspekcije proglasile nenadležnim u ovom slučaju što je investitorima omogućilo da nesmetano nastave sa radovima u naselju Lipci. Smatramo da je gotovo nemoguće da niti jedna od ovih inspekcija nije nadležna za postupanje u konkretnom slučaju, tim prije što se radi o zoni morskog dobra - istakao je Milovac.
Prema njegovim riječima, obilazeći gradilište prethodnih dana, MANS je na lokaciji Lipci u više navrata primijetio nekoliko kamiona podgoričke kompanije “Cijevna komerc” koji su na dovozili ogromne količine pijeska.
- Ova informacija možda može pomoći nadležnim organima da konačno utvrde ko stoji iza trenutno najveće devastacije prostora u Bokokotorskom zalivu - dodao je Milovac.


Spahić: Trebaće nam i policija

Glavni vodoprivredni inspektor Nikola Spahić, rekao je da se"nada da će se nekoliko vladinih resora tokom ove sedmice dogovoriti i početkom naredne izaći na teren da bi zajednički ocijenili čija je nadležnost problem u Lipcima".
- Ovaj problem nije nadležnost samo saobraćajne ili vodoprivredne inspekcije. Tu jednako treba da se uključe urbanistička-građevinska i ekološka inspekcija. Osim pomenute četiri inspekcije, u rješavanje ovog problema treba da se uključi i Uprava policije da bi obezbijedila bezbjednost tokom izlaska na teren te međuresorske komisije. Nadam se da će se vladini resori dogovoriti ove sedmice da bi izašli na teren i utvrdili čija je to nadležnost - kazao je Spahić.
On je prije sedam dana izjavio za "Vijesti" da su nepoznate osobe koje su se zatekle na gradilištu u Lipcima onemogućile predsatavnike Morskog dobra i Vodoprivredne inspekcije da sačine zapisnik i konstatuju činjenično stanje.
Ministar saobraćaja Andrija Lompar je prije nekoliko dana rekao da je posjetio Lipce, da taj problem nema veze sa gradnjom puta Risan-Grahovo, i da je naložio glavnom inspektoru za saobraćaj Ganu Abdiću da izađe na teren i vidi šta se radi.
- Abdić je donio rješenje da se zaustave svi radovi u zoni magistralnog puta Risan Herceg Novi i da se sa kosine iznad puta ukoloni sav materijal koji može ugroziti saobraćaj. Prema mojim informacijama radovi su bili zaustvaljeni. Sada ću opet naložiti Abdiću da izađe na teren da vidi da li se postupilo po njegovom rješenju - kazao je tada Lompar.
Ministar Lompar je tada rekao da posao saobraćajne inspekcije nije da pita nekoga ima li građevinsku dozvolu i smije li da baca kamenje u more.
"Vijesti" juče nijesu uspjele da saznaju je li Abdić postupio po Lomparevom naređenju i jeli opet išao u Lipce u kontrolu, jer se ni jedan ni drugi nijesu javljali na telefonske pozive „Vijesti“.
Investitor puta Risan-Grahovo je Vlada, odnosno Direkcija za saobraćaj izgradnju puteva i Ministarstvo pomorstva i saobraćaja, dok na prilazima gradilištu sa obje strane stoji tabla na kojoj piše da je izvođač nikšićka firma Mehanizacija i programat AD. Prema informacijama “Vijesti”, jedan od podizvođača je nikšićka firma “Tani”, vlasništvo Ranka Radulovića.
Direktor firme Mehanizacija i programat Dušan Đurović kaže da su oni još 14. aprila završili posao, i o tome smo obavijestili Auto-moto savez, Centar bezbjednosti Kotor, kao i investitora Direkciju za saobraćaj.
- Taj dio na kome se trenutno izvode radovi graniči se sa glavnim putem, ali to je privatno vlasništvo i mi nemamo nikakve veze sa tim – rekao je „Vijestima“ Đurović.


Ministarstva i Morsko dobro da reaguju

Iz kabineta gradonačelnice Kotora Marije Ćatović juče su saopštili da lokalna uprava nije nadležna u vezi sa pitanjem “eksploatacije kamena u Lipcima i deponovanju stijenske mase u more“, i pozvali ministarstva ekonomije, saobraćaja, Morsko dobro i Direkciju za saobraćaj da reaguju.
- Prema podacima kojima raspolaže Opština Kotor, izvođač radova je na katastarskoj parceli 411 KO Strp-Lipci (vlasništvo pravnog lica D.S.N.O, sa teretom Morsko dobro) i katastarskim parcelama 492 i 650 KO Strp – Lipci (u naravi javni, državni put Herceg Novi – Risan, vlasnik država Crna Gora, teret Morsko dobro) bez prethodne saglasnosti protivpravno zauzeo tuđe zemljište sa posebnom namjenom, u obuhvatu morskog dobra. Nasipajući morsko dno čvrstim građevinskim materijalom, bez odobrenja vlasnika i nadležnih državnih organa, izvođač je dobio novu zemljanu površinu po principu "otimanja kopna od mora” - kaže se, između ostalog, u saopštenju iz kabineta gradonačelnice.
D.S.N.O se i u katastru vodi kao vlasnik parcela u Lipcima, ali o toj firmi nema nikakvih bližih informacija. U katastru se pored njihovog imena navodi adresa Kotor. Na sajtu Privrednog suda ne piše da je takva firma uopšte registrovana u Crnoj Gori.
Iz kabineta gradonačelnice Ćatović, osim što ukazuju na nadležnosti Morskog dobra, smatraju da se u sve to moraju uključiti inspekcije koje su u nadležnosti ministarstava saobraćaja i ekonomije, kao i Direkcija za saobraćaj, koji još nijesu reagovali iako se na Lipcima radi više od mjesec, a ova tema se u štampi vrti od prošle sedmice

Vijesti
Bonja the Zmaj is offline   Reply With Quote
Old 12-08-08, 11:50   #18
Homer
MiM team King
 
Homer's Avatar
 
Registrovan: Aug 2006
Postovi: 13,966
Homer ima famoznu auruHomer ima famoznu auruHomer ima famoznu auruHomer ima famoznu auruHomer ima famoznu auruHomer ima famoznu auruHomer ima famoznu auruHomer ima famoznu auruHomer ima famoznu auruHomer ima famoznu auruHomer ima famoznu auru
Default

Quote:
Originally Posted by Slowpoke Rodriguez View Post
Radulovići zatrpavaju more, država žmuri
MOĆNI NIKŠIĆANI U ŠPICU SEZONE NASTAVLJAJU DEVASTACIJU OBALE U BOKI
Podgorica – U Lipcima u Bokokotorskom zalivu nedaleko od Risna, ovih dana se predano radi na uništavanju obale i priobalja jednog od najlješih zaliva na planeti. Zasada još zvanično nepoznati investitori, na širokom pojasu iznad magistrale Risan-Herceg Novi miniraju brdo, a iz oblaka prašine teški kamioni izvoze nasip i prosipaju ga u more.
Država sve to posmatra mirno, resori prebacuju odgovornost jedni na druge, a radovi, iza kojih stoje moćni i uporni investitori, odlično napreduju. Ministri za ekonomski razvoj i za turizam, direktor Morskog dobra, šefovi inspekcija, državni tužilac i drugi ne osjećaju potrebu da bilo šta kažu.
Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) juče je zvanično zatražila od građevinske, ekološke, urbanističke, vodoprivredne i saobraćajne inspekcije, kao i lokalne inspekcije i komunalne policije u Kotoru da intervenišu u Lipcima zbog divlje gradnje i skrnavljenja Boke.
MANS je, s obzirom na to da je nelegalna gradnja odnedavno zakonom definisana i kao krivično djelo, informisao i Centar bezbjednosti Kotor o aktivnostima investitora u mjestu Lipci, i slučaj prijavio kao krivično djelo u izvršenju.
Članom 326a Krivičnog zakonika Crne Gore, nelegalna gradnja je definisana kao krivično djelo kažnjivo zatvorskom kaznom od šest mjeseci do pet godina.
MANS je, kako je saopštio njihov kordinator za prostorno planiranje i izgradnju objekata Dejan Milovac, u komunikaciji sa građanima koji su prijavili ovaj slučaj, došao do informacije da su investitori izvjesni Radulovići iz Nikšića.
- Još ne postoji i zvanična potvrda toga, barem ne dok policija i nadležne inspekcije konačno počnu da se bave svojim poslom u slučaju Lipci – rekao je “Vijestima” Milovac.
U Boki je, prema tvrdnjama mještana, javna tajna da radove u Lipcima izvodi kompanija Nikšićanina Ranka Radulovića, ali o tome niko ne želi da javno priča.
Prema pouzdanim informacijama “Vijesti”, ministar saobraćaja Andrija Lompar prilikom nedavne posjete Lipcima na gradilištu je zatekao Radulovića, ali je prije toga na njega nasrnulo obezbjeđenje koje je moćni Nikšićanin nakon toga udaljio.
Takođe, i neki niži predstavnici države koji su pokušali da utvrde šta se zapravo dešava u Lipcima, imali su neprijatno iskustvo sa Radulovićevim obezbjeđenjem, ali o tome niko ne želi da zvanično govori.
Ranko Radulović, kako kažu mještani, često na gradilište dolazi helikopterom i ne krije da ima velike planove za gradnju, ali još ne otkriva šta sprema. Ovaj Nikšićanin, koji je se ne eksponira previše, slovi za opasnog igrača, a ranije je povezivan sa švercom cigareta i drugim nelegalnim poslovima, najviše sa Bosnom i Hercegovinom. Za braću Radulović inače važi da su u nekoliko posljednjih izbornih kampanja na terenu odrađivali posao za za DPS, pa bi i to mogao da bude jedan od razloga za malo komotniji nastup prilikom investicionih poduhvata.
U Lipcima bageri i kamioni neprestano "patroliraju" od brda do ogromnog nasipa u moru, dok sa brda odliježu detonacije od miniranja, a cijeli kraj prekrivaju gusti oblaci prašine. Od nasutog materijala, u moru je formiran grubi nasip dugačak 50-tak metara. Mještani pretpostavljaju da bi na tom mjestu moglo biti izgrađeno pristanište, plaža ili neki turistički objekat. Vjeruje se da se i na brdu, koje se dobrim dijelom ruši, priprema igradnja.
U MANS-u očekuju da će “državni organi, u prvom redu nadležni državni tužilac koji se do sada nije oglašavao, preduzeti sve zakonom propisane mjere, utvrditi identitet investitora i da neće dozvoliti da se u Bokokotorskom zalivu ponovi još jedna Zavala”.
- MANS još 4. avgusta Republičkoj građevinskoj inspekciji i Republičkoj ekološkoj inspekciji podnio prijave protiv za sada nepoznatih investitora koji izvode radove na lokaciji Lipci, opština Kotor. Ove institucije nas još nisu informisale da li su bilo što preduzele povodom naših prijava. U međuvremenu, u medijima se pojavila informacija da su se gotovo sve inspekcije proglasile nenadležnim u ovom slučaju što je investitorima omogućilo da nesmetano nastave sa radovima u naselju Lipci. Smatramo da je gotovo nemoguće da niti jedna od ovih inspekcija nije nadležna za postupanje u konkretnom slučaju, tim prije što se radi o zoni morskog dobra - istakao je Milovac.
Prema njegovim riječima, obilazeći gradilište prethodnih dana, MANS je na lokaciji Lipci u više navrata primijetio nekoliko kamiona podgoričke kompanije “Cijevna komerc” koji su na dovozili ogromne količine pijeska.
- Ova informacija možda može pomoći nadležnim organima da konačno utvrde ko stoji iza trenutno najveće devastacije prostora u Bokokotorskom zalivu - dodao je Milovac.


Spahić: Trebaće nam i policija

Glavni vodoprivredni inspektor Nikola Spahić, rekao je da se"nada da će se nekoliko vladinih resora tokom ove sedmice dogovoriti i početkom naredne izaći na teren da bi zajednički ocijenili čija je nadležnost problem u Lipcima".
- Ovaj problem nije nadležnost samo saobraćajne ili vodoprivredne inspekcije. Tu jednako treba da se uključe urbanistička-građevinska i ekološka inspekcija. Osim pomenute četiri inspekcije, u rješavanje ovog problema treba da se uključi i Uprava policije da bi obezbijedila bezbjednost tokom izlaska na teren te međuresorske komisije. Nadam se da će se vladini resori dogovoriti ove sedmice da bi izašli na teren i utvrdili čija je to nadležnost - kazao je Spahić.
On je prije sedam dana izjavio za "Vijesti" da su nepoznate osobe koje su se zatekle na gradilištu u Lipcima onemogućile predsatavnike Morskog dobra i Vodoprivredne inspekcije da sačine zapisnik i konstatuju činjenično stanje.
Ministar saobraćaja Andrija Lompar je prije nekoliko dana rekao da je posjetio Lipce, da taj problem nema veze sa gradnjom puta Risan-Grahovo, i da je naložio glavnom inspektoru za saobraćaj Ganu Abdiću da izađe na teren i vidi šta se radi.
- Abdić je donio rješenje da se zaustave svi radovi u zoni magistralnog puta Risan Herceg Novi i da se sa kosine iznad puta ukoloni sav materijal koji može ugroziti saobraćaj. Prema mojim informacijama radovi su bili zaustvaljeni. Sada ću opet naložiti Abdiću da izađe na teren da vidi da li se postupilo po njegovom rješenju - kazao je tada Lompar.
Ministar Lompar je tada rekao da posao saobraćajne inspekcije nije da pita nekoga ima li građevinsku dozvolu i smije li da baca kamenje u more.
"Vijesti" juče nijesu uspjele da saznaju je li Abdić postupio po Lomparevom naređenju i jeli opet išao u Lipce u kontrolu, jer se ni jedan ni drugi nijesu javljali na telefonske pozive „Vijesti“.
Investitor puta Risan-Grahovo je Vlada, odnosno Direkcija za saobraćaj izgradnju puteva i Ministarstvo pomorstva i saobraćaja, dok na prilazima gradilištu sa obje strane stoji tabla na kojoj piše da je izvođač nikšićka firma Mehanizacija i programat AD. Prema informacijama “Vijesti”, jedan od podizvođača je nikšićka firma “Tani”, vlasništvo Ranka Radulovića.
Direktor firme Mehanizacija i programat Dušan Đurović kaže da su oni još 14. aprila završili posao, i o tome smo obavijestili Auto-moto savez, Centar bezbjednosti Kotor, kao i investitora Direkciju za saobraćaj.
- Taj dio na kome se trenutno izvode radovi graniči se sa glavnim putem, ali to je privatno vlasništvo i mi nemamo nikakve veze sa tim – rekao je „Vijestima“ Đurović.


Ministarstva i Morsko dobro da reaguju

Iz kabineta gradonačelnice Kotora Marije Ćatović juče su saopštili da lokalna uprava nije nadležna u vezi sa pitanjem “eksploatacije kamena u Lipcima i deponovanju stijenske mase u more“, i pozvali ministarstva ekonomije, saobraćaja, Morsko dobro i Direkciju za saobraćaj da reaguju.
- Prema podacima kojima raspolaže Opština Kotor, izvođač radova je na katastarskoj parceli 411 KO Strp-Lipci (vlasništvo pravnog lica D.S.N.O, sa teretom Morsko dobro) i katastarskim parcelama 492 i 650 KO Strp – Lipci (u naravi javni, državni put Herceg Novi – Risan, vlasnik država Crna Gora, teret Morsko dobro) bez prethodne saglasnosti protivpravno zauzeo tuđe zemljište sa posebnom namjenom, u obuhvatu morskog dobra. Nasipajući morsko dno čvrstim građevinskim materijalom, bez odobrenja vlasnika i nadležnih državnih organa, izvođač je dobio novu zemljanu površinu po principu "otimanja kopna od mora” - kaže se, između ostalog, u saopštenju iz kabineta gradonačelnice.
D.S.N.O se i u katastru vodi kao vlasnik parcela u Lipcima, ali o toj firmi nema nikakvih bližih informacija. U katastru se pored njihovog imena navodi adresa Kotor. Na sajtu Privrednog suda ne piše da je takva firma uopšte registrovana u Crnoj Gori.
Iz kabineta gradonačelnice Ćatović, osim što ukazuju na nadležnosti Morskog dobra, smatraju da se u sve to moraju uključiti inspekcije koje su u nadležnosti ministarstava saobraćaja i ekonomije, kao i Direkcija za saobraćaj, koji još nijesu reagovali iako se na Lipcima radi više od mjesec, a ova tema se u štampi vrti od prošle sedmice

Vijesti
Evo su ih jutros sprijecili da nastave sa radovima!

PS

Ne znam ko finansira MANS, ali su svaku paru debelo zasluzili!
Vanja...
Homer is offline   Reply With Quote
Old 12-08-08, 12:06   #19
Pera Detlic
Banned
 
Registrovan: Jan 2007
Lokacija: Korumpirana žabokrečina u stečaju
Postovi: 12,050
Pera Detlic na dobrome putu
Send a message via Yahoo to Pera Detlic
Default

Quote:
Originally Posted by Homer View Post
Vanja...


PS. Ne znam zašto bi mi uopšte bilo bitno (a i građane CG), ko koga finansira ako ga ne finansiram ja (oni).
Za razliku od TV pretplate.
Pera Detlic is offline   Reply With Quote
Old 12-08-08, 13:48   #20
Bonja the Zmaj
Defensor Pacis
 
Bonja the Zmaj's Avatar
 
Registrovan: Sep 2007
Lokacija: Kapadokijski klanci
Postovi: 4,343
Bonja the Zmaj na dobrome putu
Default

Upravo tako. Spekulacije na jednu stranu - ali rezultati njihovih pritisaka, pogotovo kad vecina cuti samo pojacava potrebu za takvom grupom gradjana.

MANS je do jaja
Bonja the Zmaj is offline   Reply With Quote
Reply

Tags
crnoj, gori, planiranje, prostorno

Opcije Teme
Način Prikaza

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Pređi Na


Vremenska Zona je GMT +1. Trenutno je 02:28 sati.


Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
MADEinMONTENEGRO.COM