MADEinMONTENEGRO.com

MADEinMONTENEGRO.com (http://www.madeinmontenegro.com/vbforum/index.php)
-   Analitička psihologija i Karl Gustav Jung (http://www.madeinmontenegro.com/vbforum/forumdisplay.php?f=173)
-   -   Projekcija animusa i anime i ljubavni odnosi. (http://www.madeinmontenegro.com/vbforum/showthread.php?t=15191)

MARINER 28-11-12 20:26

@ Lady , lepa slika iz red book-a.
evo i ja cu staviti zanimljive fotke

Sta ove slike predstavljaju, animuse ili mudrace, lafcine ili obicne ljude ?
Pogledaj Freuda kako reze pogledom :)
http://i48.tinypic.com/34tew7t.jpg
http://i46.tinypic.com/3520viv.jpg
http://i47.tinypic.com/5v7k07.jpg
http://i47.tinypic.com/23405.jpg
http://i48.tinypic.com/aewdib.jpg

Lady of Rohan 28-11-12 20:29

Moram da priznam da je Jung moj tip,
astroloski i bilo kako drugacije.

Da me je lecio, zavrsila biih kao Toni Volf ili Sabina Spilrajn,
tj. postala bih slavna.

Prava oceva kci spremna da se zaljubi u analitickog tatu.;)

MARINER 28-11-12 20:39

Quote:

Originally Posted by Lady of Rohan (Post 1260409)
Moram da priznam da je Jung moj tip,
astroloski i bilo kako drugacije.

Da me je lecio, zavrsila biih kao Toni Volf ili Sabina Spilrajn,
tj. postala bih slavna.

Prava oceva kci spremna da se zaljubi u analitickog tatu.;)

slike su u cilju da se malo opistimo i da ubacimo salu , ali ima to i koristi ovoj temi.
Ne treba smetnuti s uma da su stari na ovim slikama, dok su bili u 20-tim,30-tim godinama izgledali su prilicno onako kako zene najvise vole.

Mozda si i bila Tony Wolf ( reinkarnacija ) , ko zna ? :)

Lady of Rohan 28-11-12 20:47

Ahaha, zato uporno branim zene-anime. :)

Dobro je malo sale, kad napetost dostigne tacku kljucanja...

Ipak vise licim na Sabinu, nisam crnka, a kazu da
fizionomija evoluira nalik duhu i da svako lici na sebe od ranije.

Nego, znas li da je Jung imao neke krize u Italiji, koje je svakako objasnjavao, a mogle bi se objasniti metempsihozom?

Salim se, uverena sam da svest nadzivljava telo, a sta se dalje sa njom desava - Bog sveti zna.

Jungova smrt izazvala je seriju cudnih i strasnih desavanja u Kisnahtu. Izmedju ostalog, istog dana se podigla oluja neobicna za to doba godine i grom je rascepio drvo pod kojim je Jung uvek sedeo.

U cuvenoj kuli meditirao je u zabranjenoj okrugloj sobi na cijim je zidovima bio naslikan ogroman ouroboros. U sredini tog prstena bilo je njegovo mesto za meditaciju.

Dosta znamo o Jungu kao naucniku i psihoterapeutu,
a malo kao 'samanu', pocevsi od onih eksperimenata sa spiritizmom i rodjakom medijumom.

Ta strana Jungove licnosti je, razume se, ostala iza zavese.

MARINER 29-11-12 22:53

Gdje je to jung meditiro ? Sta znas o tome ?

Lady of Rohan 29-11-12 23:29

U kuli u zamku.

Pisacu ti o tome u pp, ili u mejlu, da ne spamujemo temu.

deep dark river 09-12-12 15:58

Ivan Nastović u knjizi "Snovi; psihologija snova i njihovo tumačenje" u uvodnom delu poglavlja koji nosi naziv Tumačenje snova na objektivnom i subjektivnom nivou, vrši kratak osvrt na sam pojam projekcije iz Jungovog ugla, kao i na pojam mistične participacije, završavajući taj uvod i projekcijama Anime i Animusa.

Mislim da nije nimalo zgoreg navesti te delove poglavlja u ovoj temi. Da utvrdimo kao prvo i rasvetlimo sam pojam projekcije.

Drugo, da zaključimo da se sama projekcija jednostavno zbiva, a ne pravi. Jer, kad bi ona mogla da se pravi svojevoljno, to onda znači da smo osvestili sadržaje nesvesnog koji nam se samom projekcijom nameću a koje i pored toga retko kad možemo da vidimo a još ređe da prihvatimo.

I najzad, da vidimo i sam značaj projekcije.

_______________________________


"Projekcija koja je isključivo vezana za nesvesno i koja se nikada ne stvara, već sama po sebi dešava, po Jungu (Psihološki tipovi), bazira na arhaičnom identitetu subjekta sa objektom, ali kao projekcija se može označiti tek ako se pojavila nužnost ukidanja identiteta sa objektom. I upravo ta mogućnost razlikovanja subjekta od objekta čini jedno specifično stanje u kome danas ne živi samo primitivan narod, već i deca, pa kod naivnih ljudi, bili oni primitivni ili deca, sadržaji individualne vrste još nisu izdiferencirani od sadržaja kolektivne psihe i nisu međusobno suprotstavljeni, nego se stalno nalaze u stanju participacije, koja se manifestuje kroz nesvesnu težnju: biti sa objektom jedno i isto."

........

".... nužnim ukidanjem nesvesnog identiteta sa objektom, projekcija je izašla iz kruga "mistične participacije" i postala integrativna komponenta mehanizma nesvesnog, pa se shodno tome mehanizam projekcije kod primitivca bitno razlikuje od mehanizma projekcije savremenog, civilizovanog čoveka, jer u prvom slučaju ne postoji svest o razlici između subjekta i objekta, pa se prema životinjama i biljkama, na primer, ponaša kao prema čoveku; za razliku od drugog slučaja gde je ta svest prisutna, tako da imamo samo projekciju nesvesnih sadržaja na objekt, ali bez prisustva nesvesnog identiteta sa tim objektom..."

....................

"Isto kao što je čovek, prema rečima Junga (Opšte gledište psihologije snova), sklon da prihvati da je svet onakav kakvig ga vidimo, tako da naivno prihvata da su ljudi onakvi kakvima ih zamišljamo, pa otuda iako je mogućnost obmane mnogostruko veća nego kod čulnih opažaja, ipak smelo i naivno projektujemo našu sopstvenu psihologiju na druge ljude. Na ovaj način svako stvara niz više ili manje imaginarnih veza koje su uglavnom zasnovane na ovakvim projekcijama, pa otuda među neurotičarima tako često imamo slučajeve gde je projekcija takoreći jedina ljudska mogućnost odnosa, te da čovek koga opažamo uglavnom pomoću naših projekcija imago, ili nosilac imaga ili nosilac simbola."

................

"Stoga, kaže Jung (Opšte gledište psihologije snova), ko nema u izvesnoj meri sposobnost unutrašnjeg kritičkog stava prema samom sebi, taj neće moći stajati iznad svojih projekcija, već će se obično nalaziti ispod njih, tako da će projekcija upravljati njime, a ne on projekcijom, kao što je to slučaj pri razrešavanju projekcije, odnosno pri konfrontaciji individue sa njenim nesvesnim sadržajima, a koje nalazimo u njenim projekcijama, pri čemu iskrsavaju problemi koji angažuju i zadiru u celu ličnost, jer uočavanje i priznavanje vlastitih mana često deluje bolno, ali lekovito. A oni koji nemaju ni energije ni hrabrosti za to, bezobzirno i nemilosrdno koriste svoje projekcije u nameri da oporave kod drugih ono što kod njih nije u redu.

Privođenjem projekcije u svest može doći do pogoršanja odnosa prema drugim ljudima, pošto prema rečima Junga (Opšte gledište psihologije snova), nedostaje "iluzioni most" preko koga može slobodno da se kreće i ljubav i mržnja, preko koga se mogu preneti i sve one vrline da druge "poboljšaju" ili "izdignu", a koje se lako i površno prenose na čoveka. Otuda sve dok upotrebljavamo projekcije kao korisne mostove dotle projekcije predstavljaju pozitivno olakšanje života, jer kao "mostovi libida" oni deluju relaksirajuće, ali kada projekcija izgubi tu dragocenu funkciju dolazi do poremećaja međuljudskih odnosa u i izvan ličnosti, a posebno do poremećaja međuljudskih odnosa."

.....................

"Svi ljudski odnosi su opterećeni projekcijama bilo u negativnom smislu, što je daleko češće, kad se u drugome, na primer, vide sopstvene nepriznate greške i mane, bilo u pozitivnom smislu, kada objektu pripisujemo kvalitete koje on ne poseduje, a čime objekt dobija snagu nad subjektom i ometa njegov razvoj, jer se u objekt investira velika količina psihičke energije, tako da ostaje malo za vlastiti razvoj.

Sigurno je da svaki čovek želi bolje odnose sa drugima, ali, nažalost, najčešće pod uslovom, kao to ističe Jung, da ovi bližnji odgovaraju našim očekivanjima, to jest da su dragoceni nosioci naših projekcija, pri čemu se tada stvara iluzija o uspešnom odnosu sa drugima i na račun drugog, a da toga nismo svesni, sve dok ne dođemo do uvida u naše projekcije, a time i do poremećaja odnosa sa osobom koja je bila nosilac naših projekcija"

....................

"Iako projekcija remeti ljudske odnose i često dovodi do teških sukoba i nesporazuma, mi ipak sam preko projekcije možemo biti svesni naših nesvesnih procesa ili sadržaja. I više od toga: ako ne bi bilo projekcije "više ne bi postjao niko ko bi se mogao optužiti, niko ko bi bio odgovoran, ko bi se mogao podučiti, popraviti, kazniti. U svim stvarima bi čovek morao da započne sa samim sobom, zahteve koji se postavljaju drugima, imao bi da postavi samom sebi" (Jung, Opšte gledište psihologije snova)

Uostalom, bez projekcije ne bi osiromašili samo međuljudski odnosi i uopšte čovekov odnos prema prirodi, već bi i pozorišta i bioskopi, a dobrim delom i biblioteke opusteli, jer projekcije predstavljaju nužne mostove preko kojih se dolazi u odnos i sa spoljašnjim i sa unutrašnjim svetom, pa one imaju snažnu ulogu i u životu pojedinaca i u životu celih naroda, budući da postoje i kolektivne projekcije. Otuda Annia Teillard (Traumsymbolic) s pravom ističe da bi kraj projekcije značio i kraj sveta, a njen kraj poznaju samo mudraci i sveci, jer poseduju jedan viši stepen svesnosti i uvida u sebe, a time i u druge, koji ima omogućavaju da se izdignu iznad svojih projekcija.

Ovo nas upućuje na ogroman značaj projekcije za psihološku, tačnije- dubinsko-psihološku egzistenciju čoveka uopšte..."

..........................

"Svakako da je ovo uvek lakše kada se radi o sadržajima individualno nesvesnog, dok taj proces ide daleko teže ukoliko su u pitanju sadržaji kolektivno nesvesnog, odnosno arhetipovi. I dok se Senka uvidom i dobrom voljom, kao što ističe Jung (Aion), može donekle asimilovati u svesnu ličnost, jer crte karakteristične za nju mogu bez prevelikog truda biti prepoznate kao osobine koje pripadaju ličnosti, sa Animom, Animusom i Sopstvom to nije ni u kom slučaju tako jednostavno, jer je daleko teže postati svestan njihove projekcije nego priznati svoju tamnu stranu, odnosno konfrontirati se sa svojom Senkom.

Osvešćivanje Anime i Animusa predstavlja često veoma složen proces, a to važi i za Sopstvo, jer "čovek će se uglavnom zadovoljiti svađanjem i radije će se uzajamno vređati (ako ne i gore od toga) nego što će priznati svoju projekciju" (Jung), koja pripada dubljim slojevima nego sadržaji individualno i familijarno nesvesnog, pa se do njih lakše dolazi i brže razrešava. Jer "kada se sretnu Animus i Anima, tada Animus izvuče mać svoje moći, a Anima bljuje otrov svoje obmane i zavodljivosti, ali ishod ne mora uvek biti negativan, pošto postoji isto tako velika verovatnoća da se oboje jedno u drugo zaljube" (Jung), čime oba partnera opet dospevaju "u jednu banalnu kolektivnu situaciju", a uprkos toj činjenici "oni žive u iluziji da se odnose jedan prema drugome na najindividualniji način" (Jung)"

_______________________Ovim je takođe napravjena i jasna razlika između projekcija koje pokreće indivudualno nesvesno i projekcija koje pokreće kolektivno nesvesno, što je čini mi se, bilo neophodno istaći jer su na temi provejavali pokušaji da se različite stvari nazovu istim imenom...


Vremenska Zona je GMT +1. Trenutno je 09:03 sati.

Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
MADEinMONTENEGRO.COM