View Full Version : Tumačenje snova, aktivna imaginacija i vizije


Pages : [1] 2 3 4

Paramanand
11-04-08, 08:17
SAN

Najefikasniji i najpodesniji put za upoznavanje mehanizma i sadržaja nesvjesno vodi preko sna, čiji se materijal sastoji od svjesnih i nesvjesnih, od poznatih i nepoznatih elemenata. Ovi elementi mogu se pojaviti u raznim kombinacijama i uzeti sa svih strana, počev od tzv „dnevnih ostataka“ pa do najdubljih sadržaja nesvjesnog. Njihovo rađanje u snu Jung označava kao nešto što je izvan kauzalnosti. Isto tako, prostor i vrijeme nemaju za njih nikakvog značaja. Njihov jezik je arhaičan, simboličan, prelogičan; to je jezik slika, čiji se smisao može odgonetnuti samo sopstvenim postupkom tumačenja. Jung pridaje snu izvanredno veliki značaj, budući da ga ne shvata samo kao put u nesvjesno, nego i kao funkciju kojom nesvjesno najvećim dijelom daje na znanju svoju regulativnu djelatnost. Jer san izražava dotičnu „drugu stranu“, onu koja je suprotna svjesnom stavu.
S obzirom na veoma značajnu kompenzatorsku funkciju sna, koja ne izražava samo strahove i želje, nego i sveukupno psihičko ponašanje, Jung odbija da uspostavi određene „standardne simbole“. Nesvjesni sadržaji su uvijek višeznačni, a njihov smisao zavisi takođe od odnosa u kojima se javljaju, kao i od specifične životne i duševne situacije dotičnog snjevača. Neki snovi čak prevazilaze ličnu problematiku individualnog snjevača i izraz su problema koji se uvijek iznova pojavljuju u istoriji čovječanstva i tangiraju cijeli ljudski kolektiv. Oni često imaju proročanski karakter, pa se stoga još i danas kod primitivnih naroda smatraju kao stvar cijelog plemena i uz velike ceremonije se javno tumače.
Pored sna, Jung razlikuje još i fantazije i vizije kao nosioce manifestacije nesvjesnog. One su srodne snu i nastaju u trenucima sužene svijesti, pokazuju manifestno i latentno značenje, potiču od ličnog ili kolektivnog nesvjesnog i stoga daju snu materijal istog porijekla za psihološko tumačenje. Njihova varijabilnost je bezgranična i kreće se od običnih dnevnih i željenih snova sve do značajnih vizija ekstatičara.
San, kao psihički fenomen koji omogućuje najlakši pristup sadržajima nesvjesnog i koji je, zahvaljujući svojoj kompenzatorskoj funkciji, pogodan za razjašnjavanje i objašnjavanje unutrašnjih odnosa, predstavlja za Junga glavni instrument terapeutske metode. Jer, „problem analize sna postoji i pada sa hipotezom nesvjesnog; bez nje san je besmisleni konglomerat razdrobljenih dnevnih ostataka“. U istom smislu kao san Jung upotrebljava i vizije i fantazije pacijenata i uvijek kada govori o tumačenju sna podrazumijeva i vizije i fantazije.

Tumačenje sna

Pored razmatranja i obrade dotičnog materijala pomoću konteksta i asocijacija, koje ne pruža samo pacijent nego i terapeut, tumačenje sna, vizija i psiholoških slika svake vrste zauzima centralno mjesto u dijalektičkom procesu analitičkog postupka. O konačnom tumačenju materijala koji pruža pacijent svakako odlučuje sam pacijent. Njegova individualnost je ođe odlučujuća. Jer kod njega mora da nastupi jasan doživljaj odobravanja koji nije racionalna potvrda, nego stvarno doživljavanje, kako bi se tumačenje moglo smatrati potvrđenim. „Onaj ko želi da izbjegne neku sugestiju, mora da tumačenje sna smatra sve dotle nevažećim dok se ne nađe ona formula koja će zadobiti saglasnost pacijenta“. Inače će se dogoditi da sljedeći san ili sljedeća vizija stave ponovo na tapet isti problem bez prigovora, a donosiće ga sve dotle dok čovjek zbog „doživljenog“ ne zauzme novi stav. Često istican prigovor o tome da terapeut može tumačenjem sna da sugestivno utiče na pacijenta, može doći samo od čovjeka koji ne poznaje prirodu nesvjesnog, jer se mogućnost i opasnost prejudiciranja veoma precjenjuju. Objektivno psihičko, nesvjesno, jeste shodno iskustvu u najvećem stepenu nezavisno. Kada to ne bi bilo tako, onda ono ne bi moglo uopšte da vrši svoju sopstvenu funkciju, naime kompenzaciju svijesti. Svijest se može dresirati kao papagaj, ali ne i nesvjesno. Ako se ljekar i pacijent varaju u njihovom tumačenju , onda će ih vremenom strogo i neumitno korigovati stalni autonomni nesvjesni materijal, koji neprekidno održava proces.
Jung kaže: „San se ne može objasniti psihologijom koja je uzeta iz svijesti. To je određeno funkcionisanje koje ne zavisi od htjenja i želja, od namjere i svjesnog cilja ega. To je nenamjerno događanje kao što je sve što se dešava u prirodi... Uopšte je vjerovatno da stalno sanjamo, ali svijest u budnom stanju diže takvu galamu da je više ne čujemo. Ako nam pođe za rukom da sačinimo kompletan spisak tema, onda bismo mogli reći da cjelina opisuje jednu određenu liniju“. Time je rečeno da je san prirodan psihički fenomen, ali fenomen sopstveno autonomne vrste sa ciljnom usmjerenošću koja je nepoznata našoj svijesti. On ima svoj vlastiti jezik i sopstvene zakone, kojima se čovjek ne može približiti pomoću psihologije svijesti, tako reći kao subjekt. Jer, „čovjek ne sanja, nego se sanja, mi ’doživljavamo’ san, mi smo objekti“. Gotovo da bi se moglo reći: želimo da u snu doživimo mitove i bajke koje čitamo u budnom stanju kao da su oni realnost, a to je nešto bitno drugačije“.

Paramanand
12-04-08, 10:11
KORJENI SNA

Korjeni sna, ukoliko se mogu ustanoviti, leže dijelom u svjesnim sadržajima (u utiscima prethodnog dana, u dnevnim ostacima), a djelom u konsteliranim sadržajima nesvjesnog koji mogu biti probuđeni svjesnim sadržajima ili spontanim svjesnim procesima. Posljednji procesi koji ne dopuštaju bilo kakav odnos sa sviješću mogu voditi porijeklo sa svih strana. To mogu biti somatski izvori, fizički i psihički doživljaji u okolini ili prošli i budući doživljaji. Kod posljednjih se misli na snove koji oživljavaju neki davno prošli istorijski doživljaj ili proročanski nagovještavaju neko buduće zbivanje (kao što, na primjer, može biti slučaj kod snažnih arhetipskih snova). Ima snova koji su prvobitno imali neku vezu sa sviješću, ali su je izgubili kao da nikada nije ni postojala, pa onda iznose potpuno nepovezane, nerazumljive odlomke, a zatim takve fragmente koji predstavljaju nesvjesne psihičke sadržaje jedinke a da se oni kao takvi ne prepoznaju.
Već je rečeno da Jung označava sređivanje slika sna kao nešto što je izvan kategorije prostora i vremena i nije podložno kauzalnosti. San je „jedna zagonetna poruka naše noćne strane“. I on nikad nije čisto ponavljanje prethodnih doživljaja ili događaja, sa izuzetkom određene kategorije šok-snova, odnosno snova reagovanja, kod kojih su izvjesni objektivni procesi izazvali psihičku traumu, na primjer granate i bombe u ratu, ali ne i tamo đe mislimo da smo to spoznali. Ovi snovi, koji u suštini predstavljaju samo reprodukciju traume, odnosno doživljaja šoka, ne mogu se stoga shvatiti kao kompenzatorski. Njihovo privođenje svijesti ne može da dovede do nestajanja procesa koji determinišu san. „San mirno dalje ’reprodukuje’, tj autonomni sadržaj sna djeluje sam od sebe i to tako dugo dok se traumatska draž sasvim ne ugasi“. Inače, san je „uvijek, zavisno od svrhe, povezan ili promijenjen, mada je često samo neprimjetan, ali upravo na drugi način nego što to odgovara svrsi svijesti i kauzalnosti“.

Različiti tipovi snova

Mogućnost značenja snova Jung svodi na sljedeće tipične slučajeve:
Na određenu svjesnu situaciju nadovezuje se san kao reakcija nesvjesnog koje, bilo nadopunjavajuće ili kompenzatorski, sasvim jasno ukazuje na dnevne utiske, tako da je uočljivo da se taj san nikada ne bi dogodio da nije bilo određenog utiska od prethodnog dana.
San ne slijedi neku određenu svjesnu situaciju koja ga je, manje ili više jasno, izazvala, nego nastaje na osnovu izvjesne spontanosti nesvjesnog, pri čemu ono određenoj svjesnoj situaciji dodaje neku drugu koja se od prve razlikuje utoliko što između njih dvije postoji neki konflikt. Dok se u prvom slučaju nagim kretao od jačeg svjesnog dijela ka nesvjesnom dijelu, u drugom slučaju postoji ravnoteža između njih.
Međutim, kada je suprotna pozicija koju uspostavlja nesvjesno jača od svjesne pozicije, tada nastaje nagib koji vodi od nesvjesnog ka svijesti. Tada nastaju oni značajni snovi koji pod određenim okolnostima sasvim mijenjaju svjesni stav i mogu ga, štaviše, sasvim preokrenuti.
Posljednji tip, kod kojeg se cjelokupna aktivnost i težina značenja isključivo nalaze u području nesvjesnog, i koji daje veoma specifične, ali sadržajno najvažnije snove koje je veoma teško rastumačiti, predstavlja nesvjesne procese, za koje se uopšte ne može utvrditi bilo kakva veza sa sviješću. Snjevač ih ne svaća i po pravilu se veoma čudi tome zašto ih baš on sanja, jer se ne može zapaziti čak ni neka uzročna veza. Ali baš ti snovi imaju često dominantan, zapravo arhetipski karakter i često su proročanske prirode. Jung kaže da takvi snovi nastaju ponekad baš pred pojavu duševnih bolesti i znatnih neuroza, kada se iznenada probije neki sadržaj koji duboko impresionira snjevača čak i kad ga ne razumije. Shvatanje nekih ljudi da je utoliko bolje ukoliko imate više arhetipskih snova, nije u najmanju ruku temeljito, naprotiv. Njihovo često javljanje svjedoči baš o veoma snažnoj uznemirenosti kolektivnih nesvjesnih dubina što je povezano sa opasnošću iznenadnih eksplozija i prevrata, zbog čega se u takvim slučajevima u analizi preporučuju brižljiv postupak i najveći oprez. Ma koliko bio dobrodošao neki arhetipski san, i ako njegov sadržaj uspije da se razumije i protumači u pravom trenutku, on ipak može biti i opasan, ako je Ego snjevača još slab i nerazvijen da bi se suočio s njim i s njim izašao na kraj.
Prilikom razlikovanja ovih raznih tipova sna, akcenat se stavlja na odnos u kojem stoje reakcije nesvjesnog na svjesnu situaciju, jer se mogu utvrditi najraznovrsniji prelazi od reakcija vezanih za sadržaje svijesti do spontanih manifestacija nesvjesnih dubina.

Airbender
30-04-08, 21:28
Početkom 1944. godine slomio sam stopalo, a nakon te nezgode usledio je srčani udar. U nesvesnom stanju doživeo sam delirijume i vizije koji su verovatno počeli dok sam se nalazio na ivici smrti i dok sam primao kiseonik i injekcije kamfora. Vizije su bile toliko si¬lovite da sam ja lično zaključio kako se nalazim blizu smrti. Bol¬ničarka mi je kasnije saopštila: "Izgledalo je kao da ste okruženi blještavom svetlošću." Takvu pojavu ponekad je primećivala kod samrtnika, dodala je. Tada sam dosegao krajnju granicu i ne znam da li sam se nalazio u snu ili u ekstazi. U svakom slučaju, počele su da mi se dešavaju kranje neobične stvari.

Imao sam utisak da se nalazim visoko u vaseljeni. Na velikoj udaljenosti ispod sebe ugledao sam zemaljsku kuglu, koja se kupala u veličanstvenoj plavoj svetlosti. Video sam duboko plavo more i kontinente. Daleko ispod mojih stopala ležao je Cejlon, a u pravcu mog pogleda potkontinent Indija. U moje vidno polje nije se ukla¬pala ćela Zemlja, ali njen okrugao oblik jasno se raspoznavao, a obrisi su joj blistali srebrnim sjajem kroz divnu plavu svetlost. Na mnogim mestima kugla je bila obojena, ili prošarana mestima tamnozelene boje nalik na oksidirano srebro. Daleko na levoj strani pružalo se ogromno prostranstvo - crvenkasto-žuta arabijska pustin¬ja; činilo se kao da je srebrna boja Zemlje tu poprimila crvenkasto-zlatnu nijansu. Potom je usledilo Crveno more, a sasvim, sasvim iza njega - kao da se nalazi u gornjem levom kutu mape - mogao sam da nazrem samo delić Mediterana. Moj pogled se zadržavao uglavnom na tom mestu, jer je sve ostalo bilo nerazgovetno. Mogao sam, takode, da vidim snegom pokrivene vrhove Himalaja, inače, sav predeo u tom pravcu prekrivala je magla ili oblaci. Na desnu stranu ni¬sam uopste gledao. Znao sam da se nalazim na tački iza koje sledi odvajanje od Zemlje.

Kasnije sam utvrdio koliko se mora biti visoko u prostoru da bi se imao tako širok pogled - oko hiljadu milja! Prizor Zemlje sa te visine bilo je nešto najveličanstvenije što sam ikada video.

Nakon kraćeg posmatranja, okrenuo sam se na drugu stranu. Sada sam se, naime, nalazio leđima okrenut Indijskom okeanu, a li¬cem prema severu. Tada mi se učinilo da se obrćem na levo. U moje vidno polje ušlo je nešto novo: nedaleko, ugledao sam u prostoru ogromni kameni blok tamne boje, nalik meteoritu. Bio je otprilike veličine moje kuće, ili čak veći. Kao i ja, lebdeo je u prostoru.

Slične stene video sam na obali Bengalskog zaliva. Ti su ka¬meni blokovi bili od žutosmeđeg granita, a neki medu njima bili su izdubljeni u hramove. Moja stena predstavljala je jedan takav ogromni tmasti kameni blok. Jedan njegov ulaz vodio je u malo predsoblje. S desne strane ulaza, na kamenoj klupi, sedeo je u lotos položaju, ćuteći, tamnoputi Indus. Nosio je belu odeždu i znao sam da me očekuje. Do ovog predsoblja vodila su dva stepenika, a unu¬tra, s leve strane, nalazila se kapija hrama. Bezbrojna sićušna udubljenja, od kojih je svako imalo konkavan oblik tanjirića ispunjenog kokosovim uljem i malim fitiljima, okruživala su vrata veoma svetlim plamenovima. Upravo ovakav prizor već sam video prilikom posete Hramu Sv. Zuba u Kendiju, na Cejlonu; kapiju tog hrama okruživa¬lo je nekoliko redova sličnih uljanih svetiljki koje su gorele.

Kada sam se približio stepenicama koje su vodile na gore, ka ulazu u stanu, dogodilo se nešto čudno: imao sam osećaj da s mene, poput zmijinog svlaka, sve spada. Sve čemu sam težio, što sam želeo ili o čemu sam razmišljao, celokupna fantazmagorija zemaljske egzi¬stencije, otpala je ili bila strgnuta s mene - i to je bio izuzetno bolan proces. Pa ipak, nešto je ostalo; činilo se kao da sam nastavio da no¬sim sve ono što sam ikada doživeo ili učinio, sve što se oko mene dešavalo. Mogao bih to da iskažem i na sledeći način: to je bilo sa mnom, i ja sam bio sve to. Da se tako izrazim - ja sam se sastojao od svega toga. Sastojao sam se od sopstvene povesti i osećao sam sa du¬bokom pouzdanošću; ja sam upravo to. "Ja sam taj svežanj prošlosti, ja sam njeno ispunjenje."

Ovo iskustvo me je preplavilo osećanjem ogromne praznine, ali istovremeno i osećanjem velike punoće. Nije više bilo ničega što bih poželeo ili za čim bih žudeo. Postojao sam u objektivnom stanju: predstavljao sam ono što sam bio tokom života. Najpre me je pre¬plavilo osećanje vlastite satrvenosti, kao da sam bio razgolićen ili opljačkan; ali, iznenada, takvo osećanje je postalo krajnje nebitno. Kao da je svt pripalo prošlosti; jedino je ostalo fait accompli, bez i najmanjeg osvrtanja za onim što je bilo. Nisam više osećao nikakvo žaljenje za nečim propuštenim ili oduzetim. Naprotiv: imao sam sve što je predstavljalo mene, a to je bilo sve.

Nešto drugo zaokupljalo je moju pažnju: kada sam se približio hramu postalo mi je nesmnjivo jasno da ću upravo stupiti u jednu osvetljenu prostoriju u kojoj ću sresti sve one ljude kojima sam pri¬padao u stvarnosti. Tamo bih, konačno, shvatio - što sam takode osećao sa sigurnošću - koju istorijsku nit smo sledili ja ili moj život. Saznao bih šta je bilo pre mene, zašto sam nastao i prema kakvom cilju je moj život bio usmeren. Život koji sam vodio često mi je ličio mTpriču koja nema ni početka ni kraja. Imao sam utisak da predsta¬vljam samo istorijski fragment, isečak kome nedostaje prethodni sadržaj i nastavak. Činilo se da je moj život istrgnut iz dugačkog lan¬ca događaja, i da su mnoga pitanja ostala bez odgovora. Zašto je moj život krenuo upravo ovim pravcem? Zašto su baš meni data upravo ovakva saznanja? Šta sam učinio od njih? Šta će uslediti? Bio sam siguran da ću na sva ta pitanja dobiti odgovor čim stupim u kameni hram. Tamo ću saznati zašto se sve dogodilo na ovaj, a ne na neki drugi način. Tamo ću sresti ljude koji znaju odgovor na moje pitanje o tome šta je bilo pre i šta će biti posle.

Dok sam ovako razmišljao dogodilo se nešto što je privuklo moju pažnju. Odozdo, iz pravca Evrope, jedna ljudska prilika je poletela na gore. Bio je to moj lekar, Dr H. - ili, bolje rečeno, njegova predstava - uokviren zlatnim lancem ili zlatnim lovorovim vencem. Odmah sam shvatio: "Aha, to je moj lekar. Naravno, onaj koji me leci. Ali sada dolazi u svom prvobitnom obliku, kao basileus sa Ko¬sa.(Basileus = kralj. U antici, Kos je bio poznat kao sedište Asklepijevog hrama i kao rodno mesto Hipokrata (Hippocrates). - A. J.) U stvarnom životu on je predstavljao ovaploćenje ovog basileusa, vremensko otelovljenje prvobitnog obličja, koje postoji od početka. Sada se pojavljuje u svom prvobitnom obliku."

Ja sam se po svoj prilici takođe nalazio u svom prvobitnom obliku, mada je to bilo nešto što nisam opažao već sam jednostavno smatrao izvesnim. Kada se našao preda mnom, između nas je usledila nema razmena misli. Dr H. je poslat sa Zemlje da mi prenese po¬ruku kako se tamo protive mom odlasku. Nemam prava da napustim Zemlju i moram da se vratim na nju. U trenutku kada sam to čuo vi¬zija je iščezla.

Bio sam duboko razočaran, jer je sada čitavo predhodno isku¬stvo delovalo bezrazložno. Bolan proces razgolićavanja bio je uzalu¬dan i neće mi biti dozvoljeno da uđem u hram, da se pridružim ljudima čijem sam društvu pripadao.

U stvarnosti, trebalo je da prođu još pune tri nedelje pre nego što sam doista bio u stanju da ponovo pristanem na život. Nisam mogao da jedem zato što mi se svaka hrana gadila. Grad i planine koje sam mogao da vidim sa svog bolesničkog kreveta podsećali su me na ofarbane zavese sa crnim rupama, ili na poderani list novina pun fotografija bez ikakvog smisla. Razočaran, mislio sam: "Sada ponovo moram da se vratim u svet koji je planski urađen 'po sistemu kutija'. Činilo mi se da se u odnosu na svet kao usklađenu celinu na¬lazi veštački sagrađen, po vrednosti niži, trodimenzionalni svet, u kome je svaki pojedinac smešten u malu kutiju. I sada bi trebalo da ponovo ubedim sebe kako je to važno! Život i čitav svet doživljavao sam kao zatvor, i činjenica da ću sve to ponovo morati da smatram ispravnim bila mi je neizmerno mučna. Bio sam tako srečan što sam sve to odbacio, a sada je ispalo da ću se - zajedno sa svima ostalima - ponovo naći obešen o nekakvom koncu u kutiji. Dok sam lebdeo u vaseljeni nalazio sam se u bestežinskom stanju, i nije bilo ničega što bi me zauzdavalo. A sada je to sve trebalo da predstavlja tek puku prošlost!

Osećao sam žestok otpor prema svom lekaru zato što me je vratio u život. Istovremeno bio sam zabrinut zbog njega: "Za ime Boga, njegov život je u opasnosti! Prikazao mi se u prvobitnom obli¬ku! Kada neko poprimi taj oblik to je znak da će umreti, jer već pri¬pada 'većem društvu'!" Iznenada me je obuzela zastrašujuća misao da će dr H. morati da umre umesto mene. Nastojao sam svim silama da mu to predočim, ali me on nije razumeo. Onda sam se naljutio na njega. "Zašto se neprekidno pretvara da ne zna kako je on basileus sa Kosa? I da je već poprimio svoje prvobitno obličje. On želi da me ostavi u uverenju kako mu je to nepoznato." To me je razdraživalo. Moja supruga je negodovala što sam tako neljubazan prema svom lekaru. Bila je u pravu; ali, u to vreme bio sam ljut na njega zato što tvrdoglavo odbija da govori o svemu onome što se odvijalo medu nama u mojoj viziji. "Prokletstvo, trebalo bi da preduzme nešto! Ne¬ma prava da bude tako nemaran! Želim da ga upozorim da pripazi na sebe." Bio sam čvrsto ubeđen da mu je život u opasnosti.

I doista, ja sam bio njegov poslednji pacijent. Četvrtog aprila 1944. godine - još uvek se tačno sećam datuma - bilo mi je dozvolje¬no da sednem na ivicu kreveta prvi put od početka moje bolesti - i tog istog dana, dr H. je pao u svoju bolesničku postelju iz koje se više nije digao. Čuo sam da je povremeno imao napade groznice. Uskoro potom, umro je od septikemie. Bio je dobar lekar i bilo je nečeg genijalnog u njemu. U suprotnom, ne bi mi se prikazao kao kralj Kosa.

Airbender
30-04-08, 21:29
U toku tih nedelja život mi je proticao u čudnom ritmu. Dan¬ju sam obično bio depresivan. Osećao sam se nemoćno i utučeno, i jedva bih se odvažio da se pomerim. Razmišljao sam, tmurno raspo¬ložen: "Sada moram da se vratim u ovaj dosadni svet." Predveče bih zaspao, i spavao otprilike do ponoći. Tada bih došao k sebi i ležao budan oko jedan sat, ali sada u sasvim preobraženom stanju. Kao da sam bio u ekstazi. Imao sam utisak da lebdim u prostoru, bezbedno zatvoren u kosmičkoj materici - u užasnoj praznini, ali ispunjen naj¬većim mogućim osećanjem sreće: "Ovo je stanje krajnjeg blažen¬stva", mislio sam. "Ovo se ne može opisati - isuviše je lepo!"

Sve oko mene delovalo je začarano. U to doba noći bolničar¬ka mi je donosila malo podgrejane hrane - jer sam jedino tada bio u stanju da nešto pojedem, i to s apetitom. Ponekad mi se činilo da je bolničarka zapravo nekakva stara Jevrejka, mnogo starija nego što je doista bila, koja priprema za mene obredna košer jela. Dok sam je posmatrao imao sam utisak kako njenu glavu okružuje plavi oreol. Ja sam se lično, kako mi je izgledalo, nalazio u Pardes Rimonim-u, vrtu narova (Pardes Rimmonim jeste naslov jednog starog kabalističkog traktata od Mojsija Kordovera (Moses Cordovero/šesnaesti vek). U kabalističkom učenju Malšut i Tiferet predstavljaju dve od deset sfera božanske manifestacije u kojima se Bog ozbnanjuje iz svog skivenog stanja. Predstavljaju božanski muški i ženski princip.), gde se odvijalo venčanje između Tiferet i Malšut (Tifereth i Malchuth). Ili sam, pak, bio rabin Simon ben Johai (Simon ben Jochai), čija se svadba slavila nakon njegove smrti. Bilo je to mističko venčanje kakvo se sreće u kabalističkoj tradiciji. Ne mo¬gu da opišem svu velelepnost ovog iskustva. Jedino sam bio u stanju da neprekidno ponavljam: "Ovo je, dakle, vrt naroda! Ovo je, dakle, venčanje između Tiferet i Malšut!" Ne znam tačno kakvu sam ja ulogu imao u svemu. U dubini duše osećao sam da se ipak radi o meni samom: to je bilo moje venčanje. I moje osećanje blaženstva poticalo je od tog blaženog svadbenog veselja.

Postepeno, vrt naroda je iščezao i smenio ga je novi prizor. Usledilo je Venčanje Jagnjeta, u praznično okićenom Jerusalimu. Nisam u stanju da potanko opišem ovo iskustvo. Jednostavno, doživeo sam neizreciva stanja ushićenosti, obasjana svetlošću i uz prisustvo anđela. Ja sam lično predstavljao "Venčanje Jagnjeta".

Ova predstava je, takode, iščezla, a potom je usledila nova, poslednja vizija. Odšetao sam prostranom dolinom do njenog kraja, odakle se pružao blago zatalasan venac brežuljaka. Dolina se završavala u klasičnom amfiteatru, koji je delovao velelepno u zele¬nom pejsažu. I tu, u tom pozorištu, slavila se hierosgamos. Na po¬zornicu su izašli muškarci i žene, plesači, a mističko venčanje između Sve-oca Zevsa i Here obavljalo se na cvećem natkritom divanu, kako je opisano u Ilijadi.

Sve su to bila veličanstvena iskustva. Noćima, uzastopce, lebdeo sam u stanju krajnjeg blaženstva, "okružen predstavama svih stvorenja" ( Faust, Drugi deo.). Postepeno, motivi bi se izmešali i konačno izbledeli. Vi¬zije su obično trajale oko jedan sat. Tada bih ponovo zaspao. Kako se približavalo jutro, obuzimalo bi me osećanje: "Evo, ponovo dolazi sivo jutro; evo sada dolazi sivi svet sa svojim kutijama! Kakva idiotarija, kakva nesnosna besmislica!" Ta unutarnja stanja bila su tako za¬nosno lepa da je u poredenju sa njima ovaj svet izgledao krajnje smešno. Kako sam se ponovo približavao životu, ta stanja su posta¬jala sve reda, i jedva tri nedelje nakon prve vizije, potpuno su iščezla.

Nemoguće je preneti lepotu tih vizija i snagu emocija koje su me za to vreme prožimale. Bilo je to nešto najupečatljivije što sam ikada iskusio. A kakvu je samo suprotnost svemu tome predstavljao dan: bio sam iznuren i razdražljiv; sve mi je smetalo; sve je bilo isuviše materijalno, isuviše grubo i glomazno, užasno ograničeno iako u prostornom tako i u duhovnom pogledu. Sve me je podsećalo na zatvor. Sve je to, iz razloga koje je nemoguće iskazati, predstavljalo zatočeništvo, pa opet, posedovalo je i neku vrstu hipnotičke snage, neodoljive privlačnosti, kao da je reč o suštoj zbilji, uprkos tome što sam jasno opažao njenu prazninu. I pored toga što mi se tokom vre¬mena povratila vera u svet, od tog doba nikada više nisam mogao da se u potpunosti oslobodim utisaka kako ovaj život predstavlja samo segment egzistencije umetnut u trodimenzionalni univerzum koji je zasnovan na sistemu kutije, i sagrađen naročito u tu svrhu.

Treba pomenuti još jedan detalj čitavog iskustva kojeg se sa¬svim jasno sećam. Na početku, kada sam imao viziju vrta narova, za¬molio sam bolničarku da mi ne zameri ako joj nešto smeta. U sobi se oseća tako jako prisustvo svetosti, rekao sam, koje bi za nju moglo biti škodljivo. Naravno da me nije razumela. Za mene je prisustvo svetosti imalo magičnu snagu; plašio sam se da bi ono moglo da bu¬de nepodnošljivo za druge ljude. Tada sam shvatio šta se podrazumeva kada se govori o "slatkom mirisu" Duha svetog. Upravo se o tome radilo. U sobi se nalazila pneuma neizrecive svetosti, koja se ispoljila u vidu mysterium coniunctionis.
Ranije nikada ne bih mogao da pretpostavim da je takvo isku¬stvo uopšte moguće. Nije se radilo o tvorevini imaginacije. Vizije i iskustva bili su krajnje realni; ništa subjektivno nije moglo da im se pripiše - sve ih je odlikovala krajnja objektivnost.
Skloni smo da s lakoćom odbacimo reč "večnost", ali ovo isku¬stvo mogu da opišem jedino kao ekstazu bezvremenog stanja u ko¬jem sadašnjost, prošlost i budućnost predstavljaju jedno. Sve što se dešava u vremenu ovde je bilo spojeno u kristalizovanu celinu. Ništa se nije odvijalo kao događanje u vremenu, ništa se nije moglo meriti pojmovima vremena. Moje iskustvo najpre bi moglo da se označi kao stanje čuvstvene spoznaje jedinstvenosti, ali onakve kakva može da se dosegne putem mašte. Kako bih mogao da zamislim da istovremeno postojim prekjuče, danas i prekosutra? U tom slučaju, morao bih da sebi predstavim stvari koje se još uvek nisu dogodile, ono što se nesumnjivo dešava kao i ono što bi već bilo završeno - a da sve, istovremeno, predstavlja jedno. Ono jedino što je čuvstvo kadro da pojmi bila bi sveukupnost, nerazlučiva celina, koja se isto¬vremeno sastoji od iščekivanja početka, začuđenosti nad onim što se upravo dešava i zadovoljstva ili razočaranja ishodom proteklog do¬gađaja. Reč je o stanju pripadnosti neopisivoj celovitosti prema ko¬joj se, ipak, odnosimo s krajnjom objektivnošću.

Takvu objektivnost iskusio sam kasnije u životu još jedanput. Bilo je to nakon smrti moje supruge. Video sam je u snu koji je nali¬kovao viziji. Stajala je na maloj udaljenosti, i gledala pravo u mene. Bila je u svojim mladim godinama, možda tridesetim, i nosila je hal¬jinu koju je za nju pre mnogo godina sašila moja rođaka medijum. Bila je to verovatno najlepša odeća koju je ikada nosila. Izraz nje¬nog lica nije bio ni radostan ni tužan već pre objektivno mudar i pun razumevanja, bez najmanjeg traga emocija, kao da se nalazila izvan uticaja afekata. Znao sam da to nije ona, već pre njen portret koji je sama napravila ili naručila za mene. Portret je izražavao početak našeg odnosa, događaje u toku pedeset i tri godine braka kao i kraj njenog života. Kada se suoči s takvom celinom čovek ostaje bez reci jer tako nešto jedva može da se pojmi.

Objektivnost koju sam doživeo u ovom snu i u vizijama pred¬stavlja deo dostignute individuacije. Ona označava odvajanje od vrednovanja i od onoga što nazivamo emocionalnim vezama. Govo¬reći uopšteno, emocionalne veze su veoma važne za ljudska bića. Ali, one ipak sadrže projekcije i da bi se dosegla sopstvenost i ob¬jektivnost najhitnije je da se ove projekcije uklone. Emocionalne veze predstavljaju odnose zasnovane na želji, koji su ukaljani prinu¬dom i ograničavanjem slobode; od druge osobe se nešto očekuje, što i nju i nas čini neslobodnim. Objektivno znanje leži skriveno iza privlačnosti emotivne veze; čini se da je to suštinska tajna. Jedino putem objektivnog saznanja može da se postigne istinski coniunctio.

Nakon ove bolesti za mene je počeo plodan period rada. Ve¬liki deo mojih glavnih dela napuštao sam tek tada. Spoznaja do koje sam došao, ili vizija svršetka svega postojećeg, pružili su mi snagu da usvojim novi metodološki pristup. Nisam više pokušavao da nepre¬kidno proveravam sopstveno mišljenje, već sam se predao struji ide¬ja koje su nadolazile. Tako su se problemi preda mnom otvarali i uobličavali, jedan za drugim.

Za vreme bolesti shvatio sam još nešto. Mogao bih to da izra¬zim kao stav da stvari treba prihvatiti onakvima kakve jesu; kao jed¬no bezuslovno "da" za ono što jeste, bez subjektivnog protesta - kao prihvatanje uslova egzistencije onakvih kakve ih ja vidim i razumem, prihvatanje vlastite prirode, takve kakva mi je data. Na početku mo¬je bolesti imao sam utisak da nešto nije u redu sa mojim osnovnim životnim stavom, i da sam u izvesnoj meri ja lično odgovoran za ovaj nesrećni slučaj. Ali, kada krene putem individuacije, kada živi po sopstvenom nahođenju, čovek mora da računa i na greške: život ne bi bio potpun bez njih. Ne postoji nikakvo jemstvo - ni jednog jedi¬nog trenutka - da nećemo napraviti grešku ili upasti u smrtnu opa¬snost. Možemo da izaberemo put za koji mislimo da je siguran. Ali to će biti put smrti. Tada se više ništa ne događa - u svakom slučaju, ne događaju se prave stvari. Onaj ko krene putem smrti ni po čemu se ne razlikuje od mrtvog čoveka.

Airbender
30-04-08, 21:30
Tek nakon bolesti shvatio sam koliko je važno ne odupirati se vlastitoj sudbini. U tom slučaju kujemo takav ego koji se ne raspada kada nam se dešavaju neshvatljive stvari; stvaramo jedan postojani ego koji je u stanju da stoički podnosi istinu i da se nosi sa svetom i sudbinom. S takvim egom, iskustvo poraza jednako je iskustvu pobede. Tada ništa više ne može da naruši naš mir - ni iznutra ni spolja, jer je naše sopstveno trajanje izdržalo struju života i vremena. Ali, to je moguće sprovesti jedino kada se ne mešamo nametljivo u zakone sudbine.

Shvatio sam, takođe, da se moraju prihvatiti misli koje se spontano javljaju i razvijaju, kao sastavni deo čovekove vlastite prirode. Kategorije istine i laži uvek su, naravno, prisutne; ali pošto ni¬su obavezujuće, one zauzimaju sporedno mesto. Samo prisustvo ideja je bitnije od našeg ličnog suda o njima. Ali, ne smemo da ugušimo ni svoja subjektivna mišljenja budući da ona takode pred¬stavljaju prisutne ideje koje su deo celine našeg bića.

Airbender
11-12-10, 17:49
...."Izgledalo je kao da ste okruženi blještavom svetlošću." Takvu pojavu ponekad je primećivala kod samrtnika, dodala je. Tada sam dosegao krajnju granicu i ne znam da li sam se nalazio u snu ili u ekstazi. U svakom slučaju, počele su da mi se dešavaju kranje neobične stvari.

Imao sam utisak da se nalazim visoko u vaseljeni. Na velikoj udaljenosti ispod sebe ugledao sam zemaljsku kuglu, koja se kupala u veličanstvenoj plavoj svetlosti. Video sam duboko plavo more i kontinente. Daleko ispod mojih stopala ležao je Cejlon, a u pravcu mog pogleda potkontinent Indija. U moje vidno polje nije se uklapala ćela Zemlja, ali njen okrugao oblik jasno se raspoznavao, a obrisi su joj blistali srebrnim sjajem kroz divnu plavu svetlost. Na mnogim mestima kugla je bila obojena, ili prošarana mestima tamnozelene boje nalik na oksidirano srebro. Daleko na levoj strani pružalo se ogromno prostranstvo - crvenkasto-žuta arabijska pustinja; činilo se kao da je srebrna boja Zemlje tu poprimila crvenkasto-zlatnu nijansu. Potom je usledilo Crveno more, a sasvim, sasvim iza njega - kao da se nalazi u gornjem levom kutu mape - mogao sam da nazrem samo delić Mediterana. Moj pogled se zadržavao uglavnom na tom mestu, jer je sve ostalo bilo nerazgovetno. Mogao sam, takode, da vidim snegom pokrivene vrhove Himalaja, inače, sav predeo u tom pravcu prekrivala je magla ili oblaci. Na desnu stranu nisam uopste gledao. Znao sam da se nalazim na tački iza koje sledi odvajanje od Zemlje.

Kasnije sam utvrdio koliko se mora biti visoko u prostoru da bi se imao tako širok pogled - oko hiljadu milja! Prizor Zemlje sa te visine bilo je nešto najveličanstvenije što sam ikada video.
...

Ovo iskustvo me je preplavilo osećanjem ogromne praznine, ali istovremeno i osećanjem velike punoće. Nije više bilo ničega što bih poželeo ili za čim bih žudeo.
...


...Predveče bih zaspao, i spavao otprilike do ponoći. Tada bih došao k sebi i ležao budan oko jedan sat, ali sada u sasvim preobraženom stanju. Kao da sam bio u ekstazi. Imao sam utisak da lebdim u prostoru, bezbedno zatvoren u kosmičkoj materici - u užasnoj praznini, ali ispunjen najvećim mogućim osećanjem sreće: "Ovo je stanje krajnjeg blaženstva", mislio sam. "Ovo se ne može opisati - isuviše je lepo!"

Sve oko mene delovalo je začarano. U to doba noći bolničarka mi je donosila malo podgrejane hrane - jer sam jedino tada bio u stanju da nešto pojedem, i to s apetitom.
...
Sve su to bila veličanstvena iskustva. Noćima, uzastopce, lebdeo sam u stanju krajnjeg blaženstva, "okružen predstavama svih stvorenja" ( Faust, Drugi deo.). Postepeno, motivi bi se izmešali i konačno izbledeli. Vizije su obično trajale oko jedan sat.
...
Nemoguće je preneti lepotu tih vizija i snagu emocija koje su me za to vreme prožimale. Bilo je to nešto najupečatljivije što sam ikada iskusio.
...


Ovo su tipična dešavanja prilikom ulaska u gravitaciono polje Sopstva.

Paramanand
12-02-11, 11:41
Putovanje u Sjedinjene Države, koje je počelo u Bremenu 1909. godine, trajalo je sedam nedelja. Bili smo zajedno svakoga dana, i međsobno analizirali snove. U to vreme, sanjao sam izvestan broj važnih snova, ali Frojd nije mogao da ih protumači. Ovu nemoć nisam smatrao pokudnom po njega, jer se ponekad i najboljem analitičaru dešava da nije u stanju da odgonetne zagonetku sna. Radilo se o ljudskoj slabosti, i nikada nisam poželeo da zbog toga prekinem naše analize snova. Naprotiv, one su mi mnogo značile, i naše druženje sam smatrao izuzetno vrednim. Frojda sam doživljavao kao jednu stariju, zreliju i iskusniju ličnost, i u tom pogledu sam se osećao kao njegov sin. Ali tada se dogodilo nešto što se pokazalo kao žestok udarac celokupnom našem dotadašnjem prijateljstvu.

Frojd je sanjao jedan san - mislim da ne bi bilo ispravno da otkrivam problem koji je san sadržavao. Protumačio sam ga kako sam najbolje znao, ali sam dodao da bi se o njemu moglo još mnogo više reći ako bi me obavestio o još nekim detaljima iz svog privatnog života. Frojdov odgovor na ove reči bio je ispitivački pogled - pogled krajnje sumnjičavosti. Zatim je rekao: "Ali, ne mogu da rizikujem svoj autoritet!" U tom trenutku potpuno ga je izgubio. Ova mi se rečenica urezala u sećanje: u njoj je već bio nagovešten kraj našeg prijateljstva. Frojd je pretpostavio lični autoritet istini.

Kao što sam već rekao, snove koje sam tada imao Frojd je mogao da tumači ili samo nepotpuno ili uopšte to nije ni bio u stanju. Bili su to snovi sa kolektivnim sadržajima, krcati simboličkim materijalom. Jedan od njih bio mi je posebno važan, jer me je prvi put doveo do koncepta o "kolektivno nesvesnom" i tako je formirao jedan vid uvoda u moju knjigu, Wandlungen und Symbole derLibido.

Evo tog sna. “Našao sam se u nepoznatoj kući, koja je imala dva sprata. Bila je to ‘moja kuća’. Nalazio sam se na gornjem spratu, u kome je bio salon opremljen lepim starim komadima nameštaja u rokoko stilu. Na zidovima je visio izvestan broj dragocenih starih slika. Čudio sam se da to može biti moja kuća i pomislio: ‘Nije loše.’ Ali, tada sam se setio da ne znam kako izgleda donji sprat. Spustivši se niz stepenice došao sam do prizemlja. Tu je sve bilo mnogo starije, i shvatio sam da ovaj deo kuće najverovatnije vodi poreklo negde iz petnaestog ili šesnaestog veka. Nameštaj je bio srednjovekovan, podovi sačinjeni od crvene cigle. Svuda je bilo prilično mračno. Išao sam iz sobe u sobu, razmišljajući: ‘Sada doista moram da istražim celu kuću.’ Došao sam do jednih teških vrata i otvorio ih. Iza njih sam otkrio kamene stepenice koje su vodile dole u podrum. Sišavši ponovo niz stepenice, našao sam se u divno zasvođenoj sobi koja je delovala izuzetno staro. Proučavajući zidove, otkrio sam slojeve od cigle, između prvobitnih kamenih blokova i parčiće cigala u malteru. Čim sam to ugledao, znao sam da zidovi potiču iz rimskih vremena Od tog trenutka moje interesovanje se povećalo. Počeo sam da pažljivije razgledam pod. Bio je od tankih kamenih ploča, i u jednoj od njih otkrio sam alku. Kada sam je povukao, kamena ploča se podigla, i ponovo sam ugledao stepenište od uzanih kamenih stepenica koje su vodile u dubine. Spustio sam se i ovim stepenicama, i stupio u nisku pećinu koja je bila izdubljena u steni. Pod je prekrivao debeli sloj prašine a u prahu su ležale rasute kosti i polomljena grnčarija, nalik na ostatke primitivne kulture. Otkrio sam dve ljudske lobanje, koje su bile očigledno veoma stare i nalazile se u poluraspadnutom stanju. Tada sam se probudio”.

Povodom ovog sna Frojda su najviše interesovale dve lobanje. Neprekidno im se vraćao, i primoravao me da otkrijem želju u vezi sa njima. Šta mislim o tim lobanjama? I čije su one bile? Savršeno mi je, naravno, bilo jasno na šta cilja: da se u snu kriju potajne želje za nečijom smrću. "Ali, šta on doista očekuje od mene?" mislio sam u sebi. Kome bih želeo smrt? Osećao sam žestok otpor prema svakom sličnom tumačenju. Lično sam, takode, naslućivao pravo značenje ovog sna. Ali, u to vreme nisam verovao svom sopstvenom sudu, i želeo sam da čujem Frojdovo mišljenje. Hteo sam da učim od njega. Zbog toga sam se povinovao njegovoj nameri i rekao: "Moje žene i svastike" - morao sam, konačno, da pomenem nekoga čiju je smrt vredelo želeti!

U to vreme bio sam tek oženjen i savršeno sam dobro znao da u meni ne postoji ništa što ukazuje na takve želje. Ali ne bih bio u stanju da izložim Frojdu sopstvene ideje povodom tumačenja jednog sna, a da se pri tom ne suočim sa nerazumevanjem i žestokim otporom. Nisam bio raspoložen za svađu sa njim, a plašio sam se i toga da bih mogao da izgubim njegovo prijateljstvo kada bih insistirao na vlastitom stanovištu. S druge strane, želeo sam da znam kako će protumačiti moj odgovor, i kako će se ponašati ako ga prevarim odgovorom koji se podudara sa njegovim teorijama. I tako sam ga slagao. Bio sam savršeno svestan da mi se može prebaciti zbog takvog ponašanja, ali - " la guerre, comme d la guerre!” Ionako ne bih bio u stanju da mu pružim ni najmanji uvid u svoj duhovni svet; jaz između moga i njegovoga duhovnoga sveta bio je preveliki. Frojda je moj odgovor po svemu sudeći uveliko smirio. Iz toga sam shvatio da je on savršeno nemoćan da se bavi izvesnom vrstom snova i da mora da traži pribežište u svojoj doktrini. Shvatio sam da pravo tumačenje sna zavisi od mene.

Bilo mi je jasno da kuća reprezentuje jednu vrstu odslikavanja psihe - to jest, mog tadašnjeg stanja svesti, sa dodatkom dotadašnjih sadržaja nesvesnog. Svet je reprezentovao salon. U njemu je vladala atmosfera nastanjenosti, uprkos njegovom antičkom stilu.

Prizemlje je odgovaralo prvom nivou nesvesnog. Sto sam se dublje spuštao, prizor se sve više menjao i postajao mračniji. U pećini sam otkrio ostatke primitivne kulture, to jest, svet primitivnog čoveka u meni samome - svet koji se teško može svesno uočiti ili osvetliti. Primitivna ljudska psiha graniči se sa životom životinjske duše, upravo kao što su pećine iz praistorijskih vremena obično naseljavale životinje pre nego što su ih pruzeli Ijudi.

Za vreme tog perioda, postao sam svestan koliko duboko osećam razliku izmedu sopstvenog i Frojdovog intelektualnog stava. Ja sam odrastao u živoj intelektualnoj atmosferi Bazela s kraja devetnaestog veka i, zahvaljujući čitanju starih filozofa, stekao izvesno znanje o istoriji psihologije. Kada sam razmišljao o snovima i sadržajima nesvesnog, nikada nisam to činio bez istorijskih upoređivanja; za vreme studija, uvek sam koristio stari Krugov (Krug) filozofski rečnik. Posebno su mi bili bliski pisci iz osamnaestog i ranog devetnaestog veka. To je bio svet koji je obrazovao atmosferu moga salona na prvom spratu. I nasuprot tome - imao sam utisak da je Frojdova intelektualna istorija počinjala sa Bihnerom (Buchner), Molešotom (Moleschott), Diboa-Rejmonom (Du Bois-Reymond) i Darvinom.

San je isticao da postoje i dublji nivoi stanja svesti koje sam upravo opisao: dugačko nenastanjeno prizemlje u srednjovekovnom stilu, zatim rimski podrum i, konačno, praistorijska pećina. Oni su označavali prošla vremena i prethodne stupnjeve svesti. Izvesna pitanja često su mi bila na pameti u toku dana koji su prethodili ovom snu. Ona su glasila: na kojim premisama počiva Frojdova psihologija? Kojoj kategoriji ljudske misli ona pripada? Kakav je odnos njenog gotovo isključivog personalizma prema opštim istorijskim postavkama? Ovaj moj san pružio mi je odgovor na ta pitanja. On je očevidno ukazivao na same osnove istorije kulture - istorije nasleđenih slojeva svesti. Moj san je, na taj način, obrazovao neku vrstu strukturalnog dijagrama ljudske psihe; postulisao je nešto od takoreći bezlične prirode na kojoj počiva ta psiha. "Sinulo mi je", kako bi to Englezi rekli - i ovaj san je za mene postao slika-vodilja koja se u danima što su sledili potvrdila do takve mere kakvu isprva nisam mogao ni da pretpostavim.

To je bila moja prva slutnja o a priori postojanju kolektivne psihe, ispod one lične. Ovu kolektivnu psihu najpre sam protumačio kao tragove prethodnih odlika psihičkog života. Kasnije, sa većim iskustvom, i na osnovu pouzdanijeg znanja, u ovim tragovima video sam oblike instikata, to jest, arhetipove.

Nikada nisam mogao da se složim sa Frojdom da san predstavlja "fasadu" iza koje leži skriveno značenje sna - značenje već poznato, ali zlurado, da se tako izrazim, skriveno od svesti. Za mene snovi predstavljaju deo prirode, koja nema nikakvu nameru da obmanjuje, već nastoji da nešto izrazi na najbolji mogući način, baš kao što biljka raste ili životinja traga za svojim plenom kako najbolje ume. Ovi oblici života nemaju, takođe, ni najmanju želju da obmanjuju naš vid, već mi sami sebe možemo da obmanjujemo pošto smo kratkovidi. Isto kao što nešto pogrešno čujemo jer smo prilično gluvi - a ne zato što naše uši žele da nas prevare. Davno pre nego što sam upoznao Frojda, smatrao sam nesvesno, kao i snove, koji predstavljaju njegove neposredne eksponente, za prirodne procese kojima se nikakva proizvoljnost, a iznad svega nikakvo opsenarstvo ne može pripisati. Nije mi bio poznat nijedan razlog za tvrdnju da se trikovi svesti mogu proširiti na prirodne procese nesvesnog. Naprotiv - dnevno iskustvo me je naučilo koliko nesvesno daje snažan otpor težnjama svesnog uma.

K. G. Jung - Sećanja, snovi, razmišljanja

Lady of Rohan
12-02-11, 19:44
Zbog toga sam se povinovao njegovoj nameri i rekao: "Moje žene i svastike" - morao sam, konačno, da pomenem nekoga čiju je smrt vredelo želeti!


Cuvena laz... :)

Paramanand
12-02-11, 20:47
Cuvena laz... :)

Jung sam priznaje da je lagao... rekao je ono što je Frojd očekivao da čuje, što se slagalo sa njegovim (Frojdovim) poimanjem...

želeo sam da znam kako će protumačiti moj odgovor, i kako će se ponašati ako ga prevarim odgovorom koji se podudara sa njegovim teorijama. I tako sam ga slagao

A, po meni, ovo Jungovo je najupečatljivije: Ionako ne bih bio u stanju da mu pružim ni najmanji uvid u svoj duhovni svet; jaz između moga i njegovoga duhovnoga sveta bio je preveliki.

taca90
10-03-11, 23:10
Zdravo svima...prvi put sam na ovom forumu
i ustvari potrebna mi je mala pomoc,
naime pisem jedan seminarski rad o analitickoj psihologiji po Jungu
i nije mi jasan pojam aktivna imaginacija tj masta ,
i zasto je njen osnovni princip da bude sama i neuznemiravana ,
i sta su to razgovori sa personifikovanim glasovima nesvesnog (kasnija faza aktivne maste) ...
sve u svemu pojam 'aktivna masta' mi uopste nije jasan pa ako moze neko sto pre da mi pojasni ?? :weeping: unapred zahvalna...

Airbender
11-03-11, 19:05
Zdravo svima...prvi put sam na ovom forumu
i ustvari potrebna mi je mala pomoc,
naime pisem jedan seminarski rad o analitickoj psihologiji po Jungu
i nije mi jasan pojam aktivna imaginacija tj masta ,
i zasto je njen osnovni princip da bude sama i neuznemiravana ,
i sta su to razgovori sa personifikovanim glasovima nesvesnog (kasnija faza aktivne maste) ...
sve u svemu pojam 'aktivna masta' mi uopste nije jasan pa ako moze neko sto pre da mi pojasni ?? :weeping: unapred zahvalna...


Tom seminarskom mnogi tvoji profesori nisu dorasli :D

Literatura koja ti najviše može približiti šta je aktivna imaginacija je:

1. K. G. Jung: "Dinamika nesvjesnog", poglavlje 'Transcedentna funkcija'
2. Žarko Karišik: "Naša joga i prosvjetljenje", poglavlje 'Meditacija'
3. C. G. Jung: "The Red Book" http://avaxhome.ws/ebooks/science_books/psychology_behavior/Jung_liber-novus_red-book.html

Prva preporuka je teorija, druga kombinacija teorije i iskustva, a treća Jungovo iskustvo za vrijeme suočavanja sa nesvjesnim tj. u toku aktivne imaginacije.

Ovo je osnova. Ako želiš da kvalitetno uradiš taj rad, trebalo bi da proučiš mnogo više literature. Ali neka te to ne zabrinjava, te knjige su jako vrijedne i sigurno će ti valjati i biti jako korisne i mimo seminarskog.

Razumljivim riječima i ukratko:

Aktivna imaginacija je tehnika u kojoj svjesno Ja bez uplitanja dozvoljava nesvjesnom da se ispoljava u vidu slika na mentalnom ekranu. Nešto slično snovima, samo što su svjesni. Dakle bilo šta da se pojavi u psihi, projektuje se na mentalni ekran i usmjerava se pažnja na to bez ikakve kategorizacije i kritičkog osvrta sa svjesne strane. To može biti jako nezgodno i u opštem slučaju će se prvo pojavljivati sadržaji nesvjesnog od kojih se bježi što nije ni malo prijatno. Ali suočavanje je jedini način oduzimanja naboja tim sadržajima i sa vremenom neprijatni doživljaji će biti zamijenjeni prijatnim. Obrnuto ne ide.

To nije "mašta" u svakodnevnom smislu i zbog toga treba izbjegavati taj naziv za ovu tehniku, već se radi o "imaginaciji". Kod maštanja, svjesno obično priželjkuje neke lijepe stvari što u aktivnoj imaginaciji nije slučaj već se radi isključivo o tome da se nesvjesnom neometano omogući da kaže šta ima.

Personifikovani glasovi nesvjesnog su uobličeni arhetipovi koji su prošli kroz lični filter. Najuticajniji arhetipovi su Sjenka, Anima/Animus i Sopstvo, a ostalih arhetipova ima bezgroj. Praktično svaka situacija koja se ponavlja otkad je ljudske vrste ima paralelu u odgovarajućoj arhetipskoj priči. Šta su arhetipovi je posebna priča, ali trebalo bi da znaš ponešto o tome. U aktivnoj imaginaciji oni mogu poprimiti forme likova sa kojima se može komunicirati. I ovdje je bitno podvući da to nije 'mašta' već ti likovi izviru iz 'objektivne psihe' tj. 'kolektivnog nesvjesnog'. Arhetipovi imaju autonomiju, izuzetno su snažni kad se aktiviraju ii oni često mogu bez problema nadjačati Ego.

Lady of Rohan
15-04-11, 16:36
Dosta zavitlavanja i teorije, ajde vi zarazeni Jungom,
da vas vidim na delu.
Hocu snove, hocu serije snova, hocu pokusaje tumacenja.

Ma koliko gresili, ma koliko nemali licnih asocijacija,
ma koliko se ne poznavali,
makar koliko ovo bilo povrsno i nesavrseno.

Evo, pocinjem od sebe.

Posle jednog perioda velike dusevne krize
i krize osecanja identiteta, sanjam nocas
kako spremam vocnu tortu od jagoda i slaga.
Drobim jagodice rukom, a one mirisu li mirisu...

I necu bapska tumacenja, samo da znate.

Jagode su za mene licno slicno sto i tresnjice :
zrelo prolece, kao zrela culna ljubav,
kao poljupci, kao zanos...

A kuca mi u snu veca nego inace sto je,
nov namestaj i svuda sveza zelena farba,
klupe i kredenci ofarbani u trava zelenu boju...

Ajde Masja, dosta je bilo prevoda Crvene knjige,
ajde Paramanand, dosta je bilo skeniranja.
Ponasajte se kao jungovski apostoli na Made in Montenegro,
sto zapravo i jesmo. :)
Pozdrav od koleginice samanke.

Dzaba vam posao, snovi su kraljevski put u nesvesno, rece cika Frojd.
Jung bez tumacenja snova - nije Jung.

Forumasi, svoje snove na sunce, pa da vidimo
sta sam naucila za sve ove godine.

Ubaci li mi se neko sa bapskim tumacenjima, svasta ce biti.
Ko hoce takvo tumacenje, nek otvara posebnu temu,
i nek pise sta mu je drago,
a ja ovo otvaram samo za one koji hoce da pokusamo sa psiholoskim tumacenjima.

Airbender
15-04-11, 18:31
Tumačenje snova na ispravan način je po meni jako lična stvar, tako da ako se pogodi srž, to nije za forum ili širu publiku, jer snovi izlaze iz nesvjesog, a u njemu se nalazi kompenzacija za svjesni stav, tako da će biti pogođen neki kompleks, a to po pravilu nije ni malo prijatno, jelte...

Lady of Rohan
15-04-11, 22:33
Tumačenje snova na ispravan način je po meni jako lična stvar, tako da ako se pogodi srž, to nije za forum ili širu publiku, jer snovi izlaze iz nesvjesog, a u njemu se nalazi kompenzacija za svjesni stav, tako da će biti pogođen neki kompleks, a to po pravilu nije ni malo prijatno, jelte...

Ne mogu se sloziti sa tobom, Masja.
Ovo tumacenje vec sam pokusala na cak tri foruma,
i bilo je vrlo uspesno, ljudi su mi se zahvaljivali,
dobijala sam i privatne poruke, mnogima je to pomoglo.

Ne mislim da ovim zamenimo prave analiticare, vec da ljudima pokazemo
kako to funkcionise, ne ulazeci u previse intimne detalje, koje bi nekog mogle povrediti.

Ja mislim da bi to moglo funkcionisati, a i vreme ce pokazati.
Ako se pojave hrabri da ispricaju poneki svoj san, sto da ne.

Na drugim forumima ljudima nije bilo problem otvaranje,
ali bih ja imala problema jer bi mi ubrzo uletela u temu
neka narodna tumacica snova i sve svela na banalnost,
a ja bih se povlacila, jer nije vredelo raspravljati se.

Ne zaboravi da postoje plemena u kojima svi pricaju otvoreno svoje snove,
pa cak plemenska veca donose odluke o buducnosti plemena, na osnovu necijeg sna.

Zar ne bi bilo simpaticno da i mi budemo jedno slicno internet pleme,
i da pokusamo da pomognemo ljudima tumaceci snove nepotpuno i nesavrseno?

Kao sto na podforumu Astrologija to cine clanovi na osnovu tudjih natalnih karata.

Ja verujem da bi trebalo pokusati, ekstravertni ce krenuti prvi,
a to ce povuci i introvertne...

seka
15-04-11, 22:47
Ubaci li mi se neko sa bapskim tumacenjima, svasta ce biti.


objasni sta ce to biti.. bas me zanima.. :D

Yello
15-04-11, 22:51
objasni sta ce to biti.. bas me zanima.. :D

džiberu, nemoj da ti manijak da po pičCi :D

nego, sviđa mi se tema, zvuči zanimljivo, ispričala bih san kad bih ga se sećala, često mi se dešava da se ne sećam sna, pa da pitam lady of rohan kako se to tumači? :)

MARINER
15-04-11, 23:12
Lady of Rohan

Taj san je ipunjenje ljubavnih zelja ili bolje receno lijepih osjecanja radosti ili ljubavi, koje daju olaksanje poslije teske krize i problema koji su predhodili. Sta je naj ugodnije poslije suhe hladne mrtve zime nego prijatno suncano zeleno proljece. Radjenje proljeca, radjanje novog zadovoljstva, novog zivota. Torta i jagode koje stravstveno daju miris a taj miris jagoda i tresanja je ljubav ili tvoje proljece poslije pomenute krize. Ta torta je nesto sto je okruglo poput mog avatara a svaki krug je radjanje novog zivota, nove licnosti. Kao iz gusjenice kad izadje leptir .
Ovakav nacin tumacenja je proizvoljan i u vecem procentu je pogresan nego tacan. Smo kad se oci u oci gleda i obradjuje san ili serija snova , tad je moguce priblizno pogoditi. Treba znati uzrast,pol,mentalni sklop.stavove,iskiustva,krizno stanje,vrstu krize ili problema,nacin na koji se izaslo iz toga,raniji snovi, sadasnji snovi, odnos prema njima.. itd..

Afrika
15-04-11, 23:14
Ja se dobrovoljno javljam da budem zamorche!
I unaprijed se radujem ako mi otkrijete neki pritajeni kompleks :)
Inace, moji snovi su naizgled infantilni, a u biti su prepuni simbolike.Mnogima sam uspjela da otkrijem znacenje.
Sto se prediktivnih tice, tu je bolje da sutim :zip:

Lady of Rohan
16-04-11, 00:24
objasni sta ce to biti.. bas me zanima.. :D


Pas koji laje ne ujeda...

Salim se malo, ali su mi previse minirali ovu temu na drugim forumima,
i svaki put bih odlazila razocarana...

Ozbiljno, ako neko hoce da tumaci po sanovniku, nek otvara svoju temu,
da ne mesamo babe i zabe...

Htela sam samo da oznacim na sta bi trebalo da se odnosi ova tema.

Afrika
16-04-11, 00:39
Lady, kako bi tumacila ovo...
Rolne toalet papira koje padaju sa neba.San se ponavlja vec neko vrijeme....
Ovo sam prvi put sanjala prije par godina, uz jos gomilu nekih suludih situacija kojima sam manje-vise nasla znacenje.Vec neko vrijeme( ne stalno, ali dosta cesto) sanjam samo ovo - dakle setam...svukuda.... i rolne toalet papira koje padaju.I uvijek je iste boje - zute.Boja koju inace ne volim na sebi...
Mogucnost da mi je tokom spavanja bilo do velje nuzde iskljucite :cool:

Lady of Rohan
16-04-11, 01:08
Lady of Rohan

Taj san je ipunjenje ljubavnih zelja ili bolje receno lijepih osjecanja radosti ili ljubavi, koje daju olaksanje poslije teske krize i problema koji su predhodili. Sta je naj ugodnije poslije suhe hladne mrtve zime nego prijatno suncano zeleno proljece. Radjenje proljeca, radjanje novog zadovoljstva, novog zivota. Torta i jagode koje stravstveno daju miris a taj miris jagoda i tresanja je ljubav ili tvoje proljece poslije pomenute krize. Ta torta je nesto sto je okruglo poput mog avatara a svaki krug je radjanje novog zivota, nove licnosti. Kao iz gusjenice kad izadje leptir .
Ovakav nacin tumacenja je proizvoljan i u vecem procentu je pogresan nego tacan. Smo kad se oci u oci gleda i obradjuje san ili serija snova , tad je moguce priblizno pogoditi. Treba znati uzrast,pol,mentalni sklop.stavove,iskiustva,krizno stanje,vrstu krize ili problema,nacin na koji se izaslo iz toga,raniji snovi, sadasnji snovi, odnos prema njima.. itd..

Da, znam sve to sto si napisao i cime si se ogradio, i sama sam clan jednog intimnog jungovskog kruzoka u kome se tumace snovi i bilo je nezaboravnih utisaka i iskustava tamo. Mnogo sam naucila. Ali si na osnovu mog sna i asocijacija sasvim pogodio znacenje ovog mog kompenzatornog sna. Upravo sam se tako osecala.

Sta je naj ugodnije poslije suhe hladne mrtve zime nego prijatno suncano zeleno proljece. Radjenje proljeca, radjanje novog zadovoljstva, novog zivota. Torta i jagode koje stravstveno daju miris a taj miris jagoda i tresanja je ljubav ili tvoje proljece poslije pomenute krize. Ta torta je nesto sto je okruglo poput mog avatara a svaki krug je radjanje novog zivota, nove licnosti. Kao iz gusjenice kad izadje leptir .

Reagovala sam vrlo emotivno na ovo tvoje nadahnuto, skoro poetsko tumacenje, eto, na ivici sam suza...

Znas da je jedan od kriterijuma dobro protumacenog sna upravo to da onaj kome se san tumaci, tumacenje dozivi kao smisleno, da moze da ga uklopi u svoju zivotnu situaciju.
Upravo tako sam se osecala u poslednje vreme, i ovaj san vratio mi je nadu i psihicku ravnotezu (a znamo dobro da je u psihi taj samoregulisuci mehanizam, koji tezi da odrzi mentalno zdravlje i harmoniju). San upravo govori da su moji potencijali u smislu koji si opisao, mnogo veci nego sto sam se ja nadala, da sledi nekakvo obnavljanje (zelena boja vitalnosti) u mojoj psihi. Bitno je sto ja taj krug oblikujem u kuhinji u divnoj seoskoj kuci u kojoj sam odrasla, znaci da se simbolicno vracam svojim korenima i obnavljam izgubljeni osecaj identiteta. Kuca je veca nego inace, znaci da su moji potencijali za davanje i primanje ljubavi mnogo veci i vitalniji nego sto sam se ja zapravo nadala. Ne treba zaboraviti ni mesto gde se to odvija - kuhinja je dobro poznata zamena alhemijske radionice.
Torta mi nije poklonjena, ja je pravim, uposlene su moje ruke - sto govori o neophodnosti aktivnog principa u razresavanju ovog unutrasnjeg konflikta, ja sam ta koja ima svu moc u rukama da promeni nezadovoljavajuce stanje u kome se nalazi. Nisam ispricala da je jedna od najvaznijih stvari u snu da sam se ja strasno kolebala koju cu tortu napraviti, da mi je u glavi bilo par razlicitih recepata, a ja nikako nisam mogla da se odlucim kakvu cu tortu napraviti,sto verovatno oznacava moju dilemu u pogledu toga kakva mi je vrsta emocija i ljubavi zapravo potrebna. Zelela sam najpre da jagode ostanu ucelo, da bi torta lepse izgledala, ali sam se ipak odlucila za recept moje udate drugarice (jos jedan vazan simbol), koji ne daje estetski savrsen izgled, ali je ta njena 'brza vocna torta' izuzetno ukusna. Mislim da san upucuje na to da manje obracam paznju na nastup i spoljasnji sjaj, a da se okrenem onome sto je istinski sadrzajno i 'ukusno'. Mozda da ljubavnim odnosima pristupam prakticnije, upravo kao moja prijateljica. Ipak, nisam se njenog recepta drzala do kraja, i odlucila sam se na neke vazne izmene, davala sam masti na volju. To znaci da treba da oblikujem jednu vrlo individualnu sliku ljubavi, u skladu sa sopstvenom prirodom, ne obaziruci se na klisee i uopstavanja. Kuca je bila puna, posvuda moji ukucani i rodjaci, sto znaci da ceznem za porodicnim ambijentom i da mi je potrebno ispunjenje u tom pogledu. U svakom slucaju, jedan vrlo ohrabrujuc san.

Tvoje tumacenje bilo je vise nego dobro i podsticajno.
Veruj mi na rec, ni na seansama uzivo ne biva bolje.

A serija snova ce vec polako doci, jer mi se u ovom trenutku ni najmanje ne vraca u proslost,niti na prosle snove, vec rastumacene i prezvakane u mom jungovskom kruzoku.
Sjajan sam snevac i zaista imam antologijske snove, mnogo recitije i celovitije od ovog. Imam cudesne snove,ali necu se vracati na njih, vec cu opisivati samo one nove koji ce doci.

Od srca - HVALA.
I zasluzeni aplauz.:clapping:

Lady of Rohan
16-04-11, 01:26
džiberu, nemoj da ti manijak da po pičCi :D

nego, sviđa mi se tema, zvuči zanimljivo, ispričala bih san kad bih ga se sećala, često mi se dešava da se ne sećam sna, pa da pitam lady of rohan kako se to tumači? :)

Pamcenje snova se uci.
Najbolje je odmah posle sna premotati film nekoliko puta,
ustati i odmah zapisati san, a dnevnici snova su vrlo korisna stvar.

Snove ne pamtimo najcesce kada radi cenzura - ne zelimo da se suocimo sa nekom vaznom istinom o sebi ili necemu sto nam se desava.

Ponekad, kada smo u jako teskim zivotnim situacijama,
ovo dolazi kao prirodni odbrambeni mehanizam, kojim se cuva Ego
od neprijatnih sadrzaja koji bi iz nesvesnog mogli prodrti u svest,
i tako nas ucinili slabijima, u trenucima kada moramo biti hrabri i trezveni.

Najlepsi snovi se cesto sanjaju u trenucima najvecih kriza, da bi nam obnovili snage.

Kod pamcenja snova, ukoliko ih ne pamtis po svojoj prirodi, spontano, cesto pomaze autosugestija.
Ako dovoljno dugo zelis da pamtis snove,
oni ce postati sve jasniji i celovitiji, to je deo tog procesa
psiholoskog rada na sebi.

Lady of Rohan
16-04-11, 01:32
Ja se dobrovoljno javljam da budem zamorche!
I unaprijed se radujem ako mi otkrijete neki pritajeni kompleks :)
Inace, moji snovi su naizgled infantilni, a u biti su prepuni simbolike.Mnogima sam uspjela da otkrijem znacenje.
Sto se prediktivnih tice, tu je bolje da sutim :zip:

Nema potrebe da cutis.
Prediktivni snovi su poznata stvar odvajkada,
a i jungovci ih priznaju i veliki fokus usmeravaju na njih,
jer...tu se krije tajna o povezanosti Sopstva sa onim sto nije psihicko,
a gde se ukidaju granice prostora i vremena.

Sta je to, ostaje nesaznatljivo.
Tu prestaje psihologija,
a pocinje parapsihologija, ili mistika, religija, tajna, tajanstvo,
zovi kako god to hoces.

Ja volim i postujem tajne, i volim i postujem jungovce,
jer vole i postuju tajne. :)

Lady of Rohan
16-04-11, 01:42
Lady, kako bi tumacila ovo...
Rolne toalet papira koje padaju sa neba.San se ponavlja vec neko vrijeme....
Ovo sam prvi put sanjala prije par godina, uz jos gomilu nekih suludih situacija kojima sam manje-vise nasla znacenje.Vec neko vrijeme( ne stalno, ali dosta cesto) sanjam samo ovo - dakle setam...svukuda.... i rolne toalet papira koje padaju.I uvijek je iste boje - zute.Boja koju inace ne volim na sebi...
Mogucnost da mi je tokom spavanja bilo do velje nuzde iskljucite :cool:


Jako zanimljiv san, ali ovo nece biti tumacenje, vec nagadjanje.
Cim se nesto ponavlja, poruka je vazna i verovatno ce ovi snovi prestati kad im prepoznas znacenje.
Postoji li nekakva stvar koju dozivljavas kao 'mrlju ' na savesti, ili da si necim 'isprljana', osecaj krivice, ili neciji los postupak prema tebi, zbog koga se osecas lose?

Stagod da je, samo klimni glavom za sebe, ne moras odgovoriti.
Mislim da je vreme da oprostis sebi ili nekome...

Rolne padaju sa neba.

Oprosteno ti je, ali jesi li ti sebi oprostila?

Druga mogucnost je jednostavnija :
iako se osecas u....., postoji mogucnost rasta i prevazilazenja ovog loseg osecanja, samo moras postati toga svesna. :)

Mozda zivis skucen zivot, a pred tobom je nebo, mogucnosti, carstvo slobode, ako budes zivela aktivni, muski, nebeski princip.

Ako pogledas iznad mutne svakodnevice u plavo, siroko nebo, koje ti nudi prostor za slobodu...i izbor.

Rolne padaju sa neba, zuto je solarna boja.
Nesto treba osvestiti, nesto treba priznati sebi,
'izneti na sunce' , na dnevnu svetlost, ne skrivati ga vise u mraku psihe.
Nesto cega se stidis, ili smatras infantilnim.

Evo, ovo je bio bedni pokusaj tumacenja, vise predlozi.

Bilo bi lepo da uz san opisete i okidac za njega, licne asocijacije ili priblizno opisete u kakvoj ste zivotnoj situaciji, naravno, dotle dok osetite da treba,
nista previse intimno sto bi vas zabolelo.

Lady of Rohan
16-04-11, 10:56
San od jutros

Sa svojim roditeljima sam.

Dobijam vest da je devojka kojoj se ranije svidjao moj decko
(a ni on nije bio prema njoj ravnodusan) i koja je bila dugo predmet moje ljubomore, imala saobracajni udes. Ziva je, nije ozbiljno povredjena,
ali je cela sofersajbna pukla u komadice i to je iseklo po licu, rukama i vratu, nista strasno,
ali je dosta izgrebalo.
Osecam kajanje i mislim kako su moje negativne misli upucene njoj
i moja ljubomora zapravo nekako prouzrokovale nesrecu, i da sam je cak mogla ubiti odasiljanjem
losih emocija. Osecam kajanje i shvatam da je najvaznije prema nekom osecati prijateljstvo, bez obzira na sve.

"Kada se to dogodilo"? pita moj otac.
Odgovaram mu : "Jutros u pet".

"Ali kako, kad kazes da su se vracali biciklama"? (misli na nekakvo drustvo
u kome je ona bila, vidim sliku kako se vracaju sa neke planine, zavojitim putevima u mom kraju).

"Ne, tata", odgovaram, "nisi razumeo. Vracala se kolima".

Ja shvatam u snu koliko zlo moze doneti posesivnost i lose misli, i osecam veliko kajanje, ali i olaksanje sto ni ona ni moj bivsi decko nisu vise deo moje price.Vise ne zelim da ulazim u njihov odnos. :zzsoft:

Supernova
16-04-11, 11:13
Evo, pocinjem od sebe.

Posle jednog perioda velike dusevne krize
i krize osecanja identiteta, [COLOR="DarkGreen"]sanjam nocas
kako spremam vocnu tortu od jagoda i slaga.
Drobim jagodice rukom, a one mirisu li mirisu...

I necu bapska tumacenja, samo da znate.

Jagode su za mene licno slicno sto i tresnjice :
zrelo prolece, kao zrela culna ljubav,
kao poljupci, kao zanos...

A kuca mi u snu veca nego inace sto je,
nov namestaj i svuda sveza zelena farba,
klupe i kredenci ofarbani u trava zelenu boju...


Kuca predstavlja granice tvoje percepcije koje su se pomjerile, zidovi koje je najteze pomjeriti sada su se prosirili i stvorili novi, ociscen prostor. Zelena boja odgovara cetvrtoj cakri (srce, emocije, budjenje), ali isto tako poziva na povezivanje s prirodom u cilju potpunog izljecenja duse, boravak u prirodi, bavljenje hortikulturom i sl. Namjestaj predstavlja "foldere" u tvojoj podsvijesti koji su samo obojeni ali ne i odstranjeni, ipak bi bilo bolje da je kuca potpuno prazna, jer:

"Iz zidova, u kojima su vrata i prozori, sastoji se kuća,
no tek je praznina čini korisnom.

Tako:
Iz postojećeg se određuje izgled.
Iz nepostojećeg se stiče korist."
(Lao Ce)

Torta i jagode odgovaraju planeti veneri ali i potrebi za ljepsom stvarnoscu, pa ti konacno mijenjas svoj stav i shvatas da je tvoj zivot u tvojim rukama, da sama mozes da ga peroblikujes i promjenom stava, kada svjesno pocnes da uljepsavas svoju stvarnost, automatski pojacavas svoj magnetizam i privlacis ljepotu i pozitivne stvari u svoj zivot...

Medjutim, ovo je simbolicko tumacenje, svaki san treba prvenstveno tumaciti sa aspekta emocije koja se javila, jer emocija odgovara frekvenciji na kojoj se trenutno nalazimo, dok nas simboli samo vode u stanje odredjene emocije.

Lady of Rohan
16-04-11, 20:23
Torta i jagode odgovaraju planeti veneri ali i potrebi za ljepsom stvarnoscu, pa ti konacno mijenjas svoj stavta i shvatas da je tvoj zivot u tvojim rukama, da sama mozes da ga preoblikujes i promjenom stava, kada svjesno pocnes da uljepsavas svoju stvarnost, automatski pojacavas svoj magnetizam i privlacis ljepotu i pozitivne stvari u svoj zivot...

Medjutim, ovo je simbolicko tumacenje, svaki san treba prvenstveno tumaciti sa aspekta emocije koja se javila, jer emocija odgovara frekvenciji na kojoj se trenutno nalazimo, dok nas simboli samo vode u stanje odredjene emocije.

Zanimljivo tumacenje, dopada mi se, HVALA.
Narocito ono o promeni stava, jer u tome jeste sustina.
Emocija je bila vrlo pozitivna, iako sam se malo osecala zbunjeno u snu.
U dilemi kuda dalje. :)

Yello
17-04-11, 00:33
Lady of Rohan, hvala na odgovoru o zaboravljenim snovima :)

Cesto mi se to desava, sanjam nesto, probudim se i budem par trenutaka pod utiskom sna, cesto su vrlo upecatljivi, nekad cak i traumaticni, vrlo zivi, ali o njima razmisljam samo tih par trenutaka nakon budjenja i posle ih zaboravim... Ali, recimo, jutros sam se probudila i setila se dela sna. Ide ovako: Ja sam kao u nekoj bolnici, na lezaljci, onoj koje se koriste kad se daje krv. Prilazi mi bolnicar, nesto vice ili se cak smeje, ima neki cudan, skoro zacudjen izraz lica. Stavlja mi povesku na desnu ruku, pogled mi se spusta na nju, toliko je jako stegao da su mi nabrekle sve vene i utrnula mi je ruka. Ubada iglu u venu i epruvetu istice krv. Posle toga kao neko olaksanje. Vise se ne secam. Kako bi ovo protumacila?

P. S. Mislis li da snovi mogu biti manifestacija necega sto fizicki nase telo dozivljava dok spavamo? Na primer, da sanjam bolove u ruku, jer lezim na toj ruci i pritiskam je tezinom tela, pa je stvarno utrnula?

Lady of Rohan
17-04-11, 12:53
Lady of Rohan, hvala na odgovoru o zaboravljenim snovima :)

Cesto mi se to desava, sanjam nesto, probudim se i budem par trenutaka pod utiskom sna, cesto su vrlo upecatljivi, nekad cak i traumaticni, vrlo zivi, ali o njima razmisljam samo tih par trenutaka nakon budjenja i posle ih zaboravim... Ali, recimo, jutros sam se probudila i setila se dela sna. Ide ovako: Ja sam kao u nekoj bolnici, na lezaljci, onoj koje se koriste kad se daje krv. Prilazi mi bolnicar, nesto vice ili se cak smeje, ima neki cudan, skoro zacudjen izraz lica. Stavlja mi povesku na desnu ruku, pogled mi se spusta na nju, toliko je jako stegao da su mi nabrekle sve vene i utrnula mi je ruka. Ubada iglu u venu i epruvetu istice krv. Posle toga kao neko olaksanje. Vise se ne secam. Kako bi ovo protumacila?

P. S. Mislis li da snovi mogu biti manifestacija necega sto fizicki nase telo dozivljava dok spavamo? Na primer, da sanjam bolove u ruku, jer lezim na toj ruci i pritiskam je tezinom tela, pa je stvarno utrnula?

Vidis, cim si usmerila paznju, pocela si da pamtis snove. :)

Moguce je da je tvoje fiziolosko stanje uticalo na ovaj san, pa ajde da ga ne tumacimo. Kad budes odsanjala jos par snova, mozda ga mozemo uklopiti u nesto, ovako je pretesko.

I moraces , kao sto sam ja objasnila, da das svoj predlog ili opises situaciju u kojoj se nalazis,
da bismo ista smisleno mogli zakljuciti.
Bravo za zapamcen san, odlicno za pocetak. :)

Lady of Rohan
19-04-11, 09:26
Nazalost, nema vasih snova. :(

Evo, samo jedna slika od jutros :
sanjam orla koji leti i osecam slobodu i mir.

Gledam ga, ali uzivam u njegovom letu
kao da je taj orao ja sama.

tinky
19-04-11, 11:06
Već neko vrijeme ovo ne mogu da zaboravim: U snu su mi ispadali zdravi zubi iz gornje vilice, sa desne strane, njih pet ili šest. Ništa me nije boljelo, čak se nijesam ni brinula zbog toga, nije krvarilo, samo bi na dodir ispadali. Ja sam ih skupljala na dlan sa namjerom da ih nosim svojoj zubarki i tu se budim.


Imala sam problema posljednjih mjeseci, posustajem...pokušala sam pronaći nekakovo objašnjenje na netu ali me je to što sam pročitala samo uplašilo...

moje mišljenje je da nema negativnih snova...ovaj sam pokušala protumačiti kao... da su mi misli otišle u negativnom smjeru, osjećam kao da gubim kontrolu i to znači - vraći se nazad, vrati vedrinu :))

a moguće je i da žalim zbog nekih izgovorenih riječi... ako je tako, to sam lagano ispravila. . :)

Eto...zanimala bi me i drugačija tumačenja...?

Lady of Rohan
19-04-11, 15:02
Već neko vrijeme ovo ne mogu da zaboravim: U snu su mi ispadali zdravi zubi iz gornje vilice, sa desne strane, njih pet ili šest. Ništa me nije boljelo, čak se nijesam ni brinula zbog toga, nije krvarilo, samo bi na dodir ispadali. Ja sam ih skupljala na dlan sa namjerom da ih nosim svojoj zubarki i tu se budim.


Imala sam problema posljednjih mjeseci, posustajem...pokušala sam pronaći nekakovo objašnjenje na netu ali me je to što sam pročitala samo uplašilo...

moje mišljenje je da nema negativnih snova...ovaj sam pokušala protumačiti kao... da su mi misli otišle u negativnom smjeru, osjećam kao da gubim kontrolu i to znači - vraći se nazad, vrati vedrinu :))

a moguće je i da žalim zbog nekih izgovorenih riječi... ako je tako, to sam lagano ispravila. . :)

Eto...zanimala bi me i drugačija tumačenja...?

Tvoja su tumacenja vrlo blizu istini i vrlo su smislena.
I to sa pogresnim izgovorenim recima itekako ima smisla.

Ovaj san vrlo cesto upucuje na nezadovoljstvo u seksualnom i emotivnom pogledu
i upucuje da je potrebno napraviti promene na tom planu.

Ja sam to sanjala i jesenas i proletos, kada sam shvatila
da ljudi koji mi se dopadaju ne mogu da mi pruze onakvu ljubav kakva je meni potrebna.

Sa razlikom da su mi jesenas zubi bili potpuno crni -
a to je znacilo da u toj prici nista ne mogu dobiti i da tu ne postoji nista kvalitetno.

Proletos sam sanjala da su mi zubi prelepi, blistavo beli, ali krivi, lose rasporedjeni i ispadaju.
To je znacilo da je ovaj odnos mnogo kvalitetniji
(jer je bio u pitanju dobronameran, sjajan covek, koji nije bio za mene, ni ja za njega).

Skupljala sam ih u nameri da ih odnesem svom zubaru, potpuno isto kao i ti,
sto je odlican znak.
Ono u cemu gresimo, imamo potencijala da ispravimo,
draga Gargamelka. :)

Moguce je da je u pitanju greska u svesnom stavu, jer je u pitanju desna strana,
probaj poslusati glas iznutra, glas intuicije, nemoj ga zanemariti...

Supernova
19-04-11, 16:26
Već neko vrijeme ovo ne mogu da zaboravim: U snu su mi ispadali zdravi zubi iz gornje vilice, sa desne strane, njih pet ili šest. Ništa me nije boljelo, čak se nijesam ni brinula zbog toga, nije krvarilo, samo bi na dodir ispadali. Ja sam ih skupljala na dlan sa namjerom da ih nosim svojoj zubarki i tu se budim.


Imala sam problema posljednjih mjeseci, posustajem...pokušala sam pronaći nekakovo objašnjenje na netu ali me je to što sam pročitala samo uplašilo...

moje mišljenje je da nema negativnih snova...ovaj sam pokušala protumačiti kao... da su mi misli otišle u negativnom smjeru, osjećam kao da gubim kontrolu i to znači - vraći se nazad, vrati vedrinu :))

a moguće je i da žalim zbog nekih izgovorenih riječi... ako je tako, to sam lagano ispravila. . :)

Eto...zanimala bi me i drugačija tumačenja...?


Općenito, izgubiti zube znači biti lišen agresivne snage i odbrane, to je simbol frustracije i ranjivosti, nemas zivotne energije i ne mozes se pouzdati u sebe.

Zubi predstavljaju i vezu izmedju dvije osobe, (imamo dvije različite materije spojene korijenom), gdje zubi predstavljaju onu drugu osobu "spolja", koja je prilično zdrava i karakterna, ali te napušta iz nekog razloga, svojom voljom, a ti si svjesna i zašto, jer je u pitanju desna strana. Desna strana je takodje "muška strana".

Medjutim, tvoja ravnodušnost koja se javlja u snu govori o nedostatku emocije (pozitivne ili negativne), odnosno nedostatak akcije, kao da se bespomoćno prepuštaš tom stanju.

Ipak, trebaš nečiju pomoć, jer se u mislima javlja treća osoba, ljekar (iscjelitelj, duhovni vodja, autoritet) i na taj način ćeš uspjeti da povratiš samokontrolu i svoju prvobitnu snagu.

nisan
19-04-11, 17:23
evo mog sna od prije neku noć:
ja se brijem!
lijepo ka i svaki muški: ispred ogledala, pjena na licu, pa žiletom....

nemam pojma šta bi moglo biti. ima li neko ideju?

za nove: ja sam žensko :)

MARINER
19-04-11, 18:12
evo mog sna od prije neku noć:
ja se brijem!
lijepo ka i svaki muški: ispred ogledala, pjena na licu, pa žiletom....

nemam pojma šta bi moglo biti. ima li neko ideju?

za nove: ja sam žensko :)

pozdr.
Naspisi asocijacije na taj san.
Sta za tebe lico znaci brijanje? Dali je to neko sjecanje na nesto od ranije?
Dali je taj san dao neki emocionalni ton, i koji?
Kakav je ambijent tog sna , gdje se to odvija?
dali je to isjecak iz puno veceg sna, dali je radnja bila komplikovanija od ovog sto si iznjela?

Samo kad das asocijacije na ovaj san moguce je tumacenje , bez toga nema nista.

nisan
19-04-11, 18:24
pozdr.
Naspisi asocijacije na taj san.
Sta za tebe lico znaci brijanje? Dali je to neko sjecanje na nesto od ranije?
Dali je taj san dao neki emocionalni ton, i koji?
Kakav je ambijent tog sna , gdje se to odvija?
dali je to isjecak iz puno veceg sna, dali je radnja bila komplikovanija od ovog sto si iznjela?

Samo kad das asocijacije na ovaj san moguce je tumacenje , bez toga nema nista.

ama baš niša drugo!
nikakva asocijacija
emocija
nikad niša slično nisam sanjala
upravo sam sanjala samo ovo šo sam napisala
znači, vrlo ogoljeno, bez i jednog drugog detalja, misli i li asocijacije...
zao sam ga i navela, jer je i meni sve o čudno

Lady of Rohan
19-04-11, 18:49
evo mog sna od prije neku noć:
ja se brijem!
lijepo ka i svaki muški: ispred ogledala, pjena na licu, pa žiletom....

nemam pojma šta bi moglo biti. ima li neko ideju?

za nove: ja sam žensko :)

Odgovori na pitanja Marinera, a u medjuvremenu...razmisli ne ponasas li se kao muskarac, zivi svoju snagu na zenski nacin, a ne nasilno, na muski... Mislim da san upucuje da treba poraditi na zenskom principu (a svi imamo oba u sebi), na zenstvenosti.

I sama imam problema sa prezestokim, predominantnim Animusom. :)
Kao i sve tatine kceri...

MARINER
19-04-11, 21:00
ama baš niša drugo!
nikakva asocijacija
emocija
nikad niša slično nisam sanjala
upravo sam sanjala samo ovo šo sam napisala
znači, vrlo ogoljeno, bez i jednog drugog detalja, misli i li asocijacije...
zao sam ga i navela, jer je i meni sve o čudno

Dopbro je pretpostavila Lady Of Rohan, dala je korisne smjernice.

Olaksacu ti put u asocijacijama. Odgovori mi ovo :
Zamisli da nikad nisam cuo za brijanje, i ti mi reci sta je to po tebi ?
Sta znaci za tebe pjena za brijanje i zilet koji skida bradu ?

Cim nemas asocijacija evidentan je jak otpor prema onome sto je pokrenulo taj san ! Probaj hronoloski dati opisivanje tog akta brijanja dio po dio, pokusaj mi napisati nesto a da ne bude skrto !
pozdrav

nisan
19-04-11, 22:43
baš nemam nikakav stav o brijanju, nemam asocijaciju, nikad ni jednog sekunda nisam razmišljala o tome, nemam neku prvu misao osim da je muški posao, potreba... ne znam šta da vam napišem "iz prve ruke", nešto što bi asociralo na podsvjest i sl.
sve ostalo, u smislu "aha, ajde da razmislim pa da vidim, ....", po meni ne može imati nekog značaja.

možda je prisutan jak uticaj "muškog".
odoh ja da popričam sa ovom ženskom što se sakrila ovamo :)

Lady of Rohan
19-04-11, 23:32
Nastavlja se serija snova vezana za ono pravljenje torte.

Ponovo udata drugarica ciji me je recept inspirisao.

Sanjam da je rodila devojcicu (ona vec ima dvoje dece)
sicusnu kao Palcicu, i jos manju, malu kao oni maleni prozirni zeleni leptiri.
Pitam je kako moze cuvati tako malenu devojcicu, koju mozemo nagaziti svakog casa,
ili se ona moze uvuci pod tepih, pa izgubiti...

Ona kaze da se ne treba brinuti, da ce detence vec samo porasti, samo od sebe.

Negodujem u sebi i pomisljam sa ljutnjom kako je moja drugarica lenja,
neodgovorna i razmazena kad moze tek tako jedno krhko i sicusno bice
prepustiti samoj sebi, i osecam veliko sazaljenje prema malenoj devojcici.

Ja razumem san, ali potrebna su mi vasa, drugacija i sveza tumacenja, bez mojih predrasuda. :)

Lady of Rohan
19-04-11, 23:51
Općenito, izgubiti zube znači biti lišen agresivne snage i odbrane, to je simbol frustracije i ranjivosti, nemas zivotne energije i ne mozes se pouzdati u sebe.

Da, Supernova, to sam zaboravila da kazem, vrlo tacno.

Simbolika zuba vezuje se za libido uopsteno - energiju koju imamo na raspolaganju,
moze biti vezana za agresivnost, samoocuvanje ili primanje i davanje emocija (zvakanje hrane).

Vazno je ono sto je Jung govorio ucenicima o tumacenju snova.
"Prvo naucite sve o simbolici, a zatim sve zaboravite".
Jer su simboli prevashodno individualni.

Montenigger
20-04-11, 00:40
Nastavlja se serija snova vezana za ono pravljenje torte.

Ponovo udata drugarica ciji me je recept inspirisao.

Sanjam da je rodila devojcicu (ona vec ima dvoje dece)
sicusnu kao Palcicu, i jos manju, malu kao oni maleni prozirni zeleni leptiri.
Pitam je kako moze cuvati tako malenu devojcicu, koju mozemo nagaziti svakog casa,
ili se ona moze uvuci pod tepih, pa izgubiti...

Ona kaze da se ne treba brinuti, da ce detence vec samo porasti, samo od sebe.

Negodujem u sebi i pomisljam sa ljutnjom kako je moja drugarica lenja,
neodgovorna i razmazena kad moze tek tako jedno krhko i sicusno bice
prepustiti samoj sebi, i osecam veliko sazaljenje prema malenoj devojcici.

Ja razumem san, ali potrebna su mi vasa, drugacija i sveza tumacenja, bez mojih predrasuda. :)

mislim da ti organizam trazi alkohol ili neki slican cudan napitak. mnogo me ovo podsjeca na alisu :lighten:

Lady of Rohan
20-04-11, 00:57
mislim da ti organizam trazi alkohol ili neki slican cudan napitak. mnogo me ovo podsjeca na alisu :lighten:

Pa vidis sta sanjam trezna, samo mi fale podsticaji. :)

Ja mislim da bi pejotl bio delotvorniji. ;)
Ako se secas avanture Homera Simpsona
sa istim.

A Alisu mnogo volim, pa nesvesni uticaji nisu iskljuceni...

Montenigger
20-04-11, 01:16
Pa vidis sta sanjam trezna, samo mi fale podsticaji. :)

Ja mislim da bi pejotl bio delotvorniji. ;)
Ako se secas avanture Homera Simpsona
sa istim.

A Alisu mnogo volim, pa nesvesni uticaji nisu iskljuceni...


neces mi vjerovat da je sad na meni majica homera simpsona u nekoj gengsta pozi :))) a shto se tice pejotla, tesko da bi se cega sjecala, ali bi san bio pravi wonderland :) i da pozdravi mi alisu obavezno!

Lady of Rohan
20-04-11, 02:21
Sto volim koincidencije. :)
Mnogo se nerviram, jer niko ne pamti tu epizodu sa pejotlom i kojotom,
a ta mi je omiljena!

Ma ima tu i Palcice, tu bajku jako volim.

http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTNOjp-sHfoqpr2AQSpi63B8P4AN5VJ7GiXdhkDF54iB29mjtzc&t=1

Cekam ove ovde sto vole Junga, da opisu simboliku malenog decaka ili devojcice, jako je zanimljivo. :)

tinky
20-04-11, 12:48
Općenito, izgubiti zube znači biti lišen agresivne snage i odbrane, to je simbol frustracije i ranjivosti, nemas zivotne energije i ne mozes se pouzdati u sebe.


da, zaista sam se u tom periodu osjećala bespomoćno...ništa više od onog što šta uradila nijesam mogla da uradim i ništa više nije zavisilo od mene.

Zubi predstavljaju i vezu izmedju dvije osobe, (imamo dvije različite materije spojene korijenom), gdje zubi predstavljaju onu drugu osobu "spolja", koja je prilično zdrava i karakterna, ali te napušta iz nekog razloga, svojom voljom, a ti si svjesna i zašto, jer je u pitanju desna strana. Desna strana je takodje "muška strana".

Ovo mogu da ukomponujem u situaciju...ne radi se ni o kakvom emocionalnom odnosu već o poslovnom ...Nešto je bilo rečeno, "obećano" ali upravo od osobe koja je "obećala" biva odloženo iz razloga koje ja ne znam ali mogu da naslutim.

Medjutim, tvoja ravnodušnost koja se javlja u snu govori o nedostatku emocije (pozitivne ili negativne), odnosno nedostatak akcije, kao da se bespomoćno prepuštaš tom stanju.


I tako je bilo. Ja svezanih ruku. Bez bilo kakvih emocija. Potpuno prazna, u čudu.

Ipak, trebaš nečiju pomoć, jer se u mislima javlja treća osoba, ljekar (iscjelitelj, duhovni vodja, autoritet) i na taj način ćeš uspjeti da povratiš samokontrolu i svoju prvobitnu snagu.

Tačno. Tako je i bilo. :clapping:Ovaj san vrlo cesto upucuje na nezadovoljstvo u seksualnom i emotivnom pogledu
i upucuje da je potrebno napraviti promene na tom planu.

tu ne bih ništa mijenjala. :)


Moguce je da je u pitanju greska u svesnom stavu, jer je u pitanju desna strana,
probaj poslusati glas iznutra, glas intuicije, nemoj ga zanemariti...

ili griješim u naprijed navedenom stavu :unsure:p.s. Svaka čast na tumačenjima :clapping:

Lady of Rohan
27-04-11, 21:58
Tezak san.

Sanjam kako sam u vezi sa bivsim narkomanom koji ima
tesku zaraznu bolest koju je dobio preko igle.

Ne dopada mi se, ali mi treba neciji zagrljaj i bliskost sa nekim,
i pojma nemam
zasto sam izabrala bas njega.

Dok me on ljubi, osecam kako mi se usta pune krvlju i shvatam
da ce mi preneti bolest.

Odustajem od toga da budem sa njim, ustajem i odlazim...
Brisem usta, ali shvatam da krvi vise nema i da sam izbegla zarazu.

Nista vise ne pamtim. Nakon toga, vidim cudne svetlosne znake na nebu
(sanjam to uporno citavo prolece, i sve vreme mi se lomi sudbina u nekom cudnom pravcu, koji ne mogu racionalno da pratim).

Ne secam se niceg konkretno - samo velika, neobicna desavanja na nebu, cudne zvezde koje se pale i gase, simbolicni svetlosni znakovi,
peti ili sesti put u mojim snovima proletos...

Inace sam na javi insistirala da napravim okruglu vocnu tortu roze boje,
kao u mom snu, da bih ozivela simbol. :)
U istoj onoj veeeelikoj kuhinji koju sam sanjala u svezoj zelenoj boji... :)

Bila je ukusna i sama sam izmislila recept, nalik na ovaj u snu... :)

MARINER
27-04-11, 22:28
Tezak san.

Sanjam kako sam u vezi sa bivsim narkomanom koji ima
tesku zaraznu bolest koju je dobio preko igle.

Ne dopada mi se, ali mi treba neciji zagrljaj i bliskost sa nekim,
i pojma nemam
zasto sam izabrala bas njega.

Dok me on ljubi, osecam kako mi se usta pune krvlju i shvatam
da ce mi preneti bolest.

Odustajem od toga da budem sa njim, ustajem i odlazim...
Brisem usta, ali shvatam da krvi vise nema i da sam izbegla zarazu.

Nista vise ne pamtim. Nakon toga, vidim cudne svetlosne znake na nebu
(sanjam to uporno citavo prolece, i sve vreme mi se lomi sudbina u nekom cudnom pravcu, koji ne mogu racionalno da pratim).

Ne secam se niceg konkretno - samo velika, neobicna desavanja na nebu, cudne zvezde koje se pale i gase, simbolicni svetlosni znakovi,
peti ili sesti put u mojim snovima proletos...

Inace sam na javi insistirala da napravim okruglu vocnu tortu roze boje,
kao u mom snu, da bih ozivela simbol. :)
U istoj onoj veeeelikoj kuhinji koju sam sanjala u svezoj zelenoj boji... :)

Bila je ukusna i sama sam izmislila recept, nalik na ovaj u snu... :)

Hi,Lady
Tesko je procjeniti dali tumaciti na subjektivnom ili objektivnom nivou !
Potrebno je poslije svakog sna napisati sve moguce asocijacije koje se odnose na njega.
Ko je bivsi narkoman ? Sta za tebe narkoman znaci i dali taj njegov lik inakoga potsjeca iz dnevnog zivota?
Sta znaco zarazna bolest i dobijanje preko igle? Sta za tebe znaci ta bolest?
St aznaci ta ljubav sa njim, dali podsjeca na nesto od ranije? Krv koja prenosi bnolet, sta je po tebi to?
Odlazak od njega je nesto, sta je po tebi to? I sta znaci ta vrta slobode?

Pokusaj dati opsirniji tekst asocijacija, da ne bude skrto, idi hronoloski po navedenim pitanjima.

Lady of Rohan
27-04-11, 22:48
Hi,Lady
Tesko je procjeniti dali tumaciti na subjektivnom ili objektivnom nivou !
Potrebno je poslije svakog sna napisati sve moguce asocijacije koje se odnose na njega.
Ko je bivsi narkoman ? Sta za tebe narkoman znaci i dali taj njegov lik inakoga potsjeca iz dnevnog zivota?
Sta znaco zarazna bolest i dobijanje preko igle? Sta za tebe znaci ta bolest?
St aznaci ta ljubav sa njim, dali podsjeca na nesto od ranije? Krv koja prenosi bnolet, sta je po tebi to?
Odlazak od njega je nesto, sta je po tebi to? I sta znaci ta vrta slobode?

Pokusaj dati opsirniji tekst asocijacija, da ne bude skrto, idi hronoloski po navedenim pitanjima.

Ok, hvala na paznji. :)

1. Moj poznanik, nije nepoznata osoba,
relacija aseksualna i drugarska,
nikad mi u tom kontekstu ne bi pao na pamet.
Dobar i pametan decko, ali se izgubio.
Introspekcija nula - ima otpora prema psihologiji, potpuna ekstravertiranost,
nije umeo da se izbori sa svojim mrakovima.

2. Mislim da se toga plasim. Prijateljica bila u vezi sa slicnim covekom,
isla na test, test bio negativan, sva sreca. Ne mogu detaljnije, jer sam na netu.
To je za mene oblik samoubistva i potpunog zivotnog poraza. Baciti koplje u trnje, u prevodu. Beznadje, bezrazlozno beznadje - obest, razmazenost, autodestruktivno ponasanje.
Seksualni kontakt - posle njega ostaje 'energetski zapis' osobe sa kojom smo intimni, mogucnost da se identifikujemo sa partnerom.

3. Asocira me na neka moja zavisnicka ponasanja ( zavisnost od tudje paznje i ljubavi, recimo, oblik ljubavi koji me cini neslobodnom).

4. Krv - u ovom snu samo najbolji 'infektivni materijal ' kojim se prenose sve moguce bolesti. Prijemcivost za zarazu beznadjem i defetizmom.

5. Asocijacija - moj bivsi decko, sklon porocima i zavisnosti, unistio sebi zivot, iako nije bio narkoman. Okruzen umetnickim polusvetom koji je bio blizak zavisnicima. Njegova drugarica zarazena HIV-om. Dolazila nam je u posetu i izazivacki cackala raskrvarenu ranu na nozi, od cega sam se jezila.

6. Odlazak - prestanak zavisnickog ponasanja (psihodinamika zavisnosti i depresije su slicne ?).
Razoblicavanje zavisnickog ponasanja u ljubavi ( svesna sam da mi se on zapravo ne dopada). Nesposobnost da volim 'gubitnika'.
Sloboda da se bude iskren prema sebi i svojim pravim potrebama - po cenu neizvesnosti i usamljenosti. Ne odlazim srecna. Ali znam da vise nisam u opasnosti.

Nadam se da sam bila dovoljno precizna. :)

MARINER
27-04-11, 23:19
1.Ono sto mi nekako predosjecaj govori je da se treba razmotriti relacija sa tim drugom koji je personificiran kao narkoman u tvom snu.
Narkoman je nesto mracno ili nesto nisko,nesto sto oznacava degredaciju i propast, narocito kad je upitanju i mogucnost prenosenja neke zaraze. Zaista mnogi opijatski narkomani su dobili neke zarazne bolesti i na kraju vecina njih je zavrsila letalno.
Zasto tvoje nesvjesno od tvog ''normalnog'' druga( koji je ekstrovertan, koji nije introspektivan i nije sklon psihologiji) pokazuje u tako jakom kontrastu ???
Kada je prisutan jak kontrast iz nevjesnog onda jasno znaci da svijest o tom drugu ima pogresan stav. Nacin kako se odnosis ili shvacas tog druga, mozda nije onako kako bi trebalo,podsvijest nudi drukaciji opis!
Ako bi se tumacenje ovog sna odnosilo na neke tvoje aktuelne probleme ili pitanja vezano sa svakodnevne dogadjaje , aktivnosti onda cijela predstava se odnosi na neke nerijesena pitanja koja su nesvjesna i preruseno se eksponira na nacin koji je pokazao san. Ocigledan je osjecaj tvoje jake neugodnosti kada se samo pomisli da se sa njim moze biti u vezi jer je bivsi narkoman, a kamoli ljubiti jer ti moze napraviti veliku stetu pa i po zivot. Mjenjanje nekih tvojih sadasnjih svijesnih stavova prema njemu u buduce moze dati mozda bolje vase razumjevanje ili prijateljsku relaciju. San mudro kamuflira neke stvari pa snevacu ni izdaleka ne izgleda da san cilja bas taj aspekt koji tumac upucije i cilja, jer cesto se otporom odlazi u stranu i na pogresan put.

2.Subjektivni nivo tumacenja bi mogo izgledati da se radi o upucivanju da se razmotri tvoja vlastita sijenka ili nesto sto nisi ranije uzimala u razmatranje. Veliki dio naseg zivota zivimo u sklanjanju od nase najvece sjene ili niskosti, bilo da se to radi o moralnim ili nekim drugim inkompantibilnostima. Nekada se u snovima mogu pojavljivati neke stvari koje nikako da prihvatimo ili da ih razmotrimo sa svijesnog stajalista. Upravo ponekad kad se aktivira zasjenceni nas ego, znaci da se treba suocavati sa tim nasim mracnim JA.
Kao sto ti izgleda smijesno ili nemoguce da imas vezu sa tim ''prijateljem'' , san nudi tu mogucnost a ta mugucnost tebi izaziva gadost. Narociti je gadost ili strah prisutan od zaraze ili smrti(krv) a to uvelikomoze simbolicno predstavljati da odbacujes neke stvari koje sama u sebi nosis(pitanje o problemima odnosa prema narkomanima). Suocavanje sa svojim mracnim djelovima psihe, bi bilo nesto to poslije jakog straha ili osjecaja neugodnosti kasnije prelazu u stanje oslobodjavanja stiska ili veze ili muke koja na posljetku daje osjecaj slobode ili zadovoljstva.( tako je pokazana krivulja radnje u tom snu) Ovaj san po mom misljenju ima neku vaznost za tvoj zivoz jer kako sam spomenuo ranije, ima jak kontrast prema tvom svijesnom stavu i ima svrhu da se razmotre neka pitanja u tvom zivotu ili odnosu prema nekim privatnim stvarima na koje upucuje taj san.
F. Nietsche nije mogo da proguta žabu koju je stalno sanjao jer mu se gadila , a predstavlja njegovu vlastitu sijenu .

Ovo je odprilike tumacenje po mom misljenju, a i sama znas da je to tesko preko foruma bez direktnog kontakta, a narocito bez serije snova. Nekada drugi vide ono sto sami mi ne mozemo. Meni je sopstvene snove uvijek bilo tesko tumaciti, asocijacije su oskudne i otpori su jaki.
A isto tako se nekad ne mogu izbijeci i subjektivne projekcije. :)

:) pozdrav

Lady of Rohan
28-04-11, 09:01
Hvala, ovo je izuzetno dobro tumacenje.
Uklapa se u seriju snova koja je suocavanje sa senkom, ukoliko te zanima i kad budem imala vremena, poslacu ti jos nekoliko snova o tome na pp (san o velikom psu, drugi san o cudovisnom psu u romskom naselju - inace svesno volim Rome i nemam otpora prema njima, u pitanju je licna asocijacija vezana za moju sopstvenu 'svadljivu, cigansku prirodu' koju su mi vec tumacili ucenici I. N.).
Citavo prolece se u snovima suocavam sa svojom senkom.

Da, moj drug je jednom nezno i odano bice, spremno da pruzi ljubav i da iskreno voli, moguce je da ga ja gledam na prestrog nacin, zbog njegove proslosti, i ovaj san moze imati i tu funkciju da revidira moj stav o njemu.

Nista mi nisi rekao o drugom delu sna sa 'cudnim desavanjima na nebu ' verovatno zato sto ti nista preciznije nisam mogla reci o tome, jer je cenzura izbrisala secanje.

Tacno je - u pitanju je suocavanje sa sopstvenom mracnom stranom - sopstvenim pesimizmom, mojim sopstvenim zavisnostima ( resavam problem sa hranom vec jako dugo), mojom pasivnoscu prema vlastitom zivotu i nedostatku inicijative.

Ne bezim od svoje senke, rado bih da se sa njom suocim, iako znam da to nije lako.
:)

Lady of Rohan
28-04-11, 15:24
Evo, jos jedne kratke serije iz popodnevne dremke, upravo sam to sanjala.
Ispred kuce u kojoj sam se rodila, gledam divne vecernje oblake.
Uzimam u usta nekakav dim (mislim da je u pitanju tamjan
iz zemljane posudice koju za kadjenje koristi moja majka,
po nasim obicajima) i ispustam ga u vazduh.
Taj dim se penje i ruzicaste oblake boji tamnom bojom.
Mogucnost da dim iz mojih usta oboji oblake, citavo nebo, vrlo me iznenadjuje.
Pocrneli oblaci nad nama, ja uzimam dim u usta i dalje ih bojim. Postaje zabavno, rekla bih. Pitam se da li cu izazvati kisu, posto sam vec 'posivela' vecernje oblake, ali se dim ipak razilazi i oblaci su ponovo sjajni od vecernjeg sunca i ruzicasti.

Zatim slusamo neku vrlo mladu devojku, koja ima od 12 do 14 godina otprilike
kako peva neku nasu tradicionalnu pesmu, vrlo arhaicnog zvuka.
Ta pesma je neverovatna, gane me do suza, mislim da razumem koju vrstu energije sam dobila
posecujuci 'zemlju svog porekla'.

U sledecem trenutku sam u autobusu ne bih li posetila svoju mladu prijateljicu u Beogradu. Gubim se u nekim nepoznatim beogradskim naseljima. Ulazim u frizerski salon, u njemu su dve police. U jednoj su na prodaju vrlo skupi preparati za kosu za koje nemam novca, a u drugoj vec nacete bocice sa 'trenutnim efektom' i jedan tretman se ne naplacuje mnogo.
U frizerski salon ulazi grupa mladih zena, nemam zivaca da cekam, dogovaram se sa frizerkom
da cu doci na tretman drugom prilikom, jer sada znam gde je salon.
Izlazim na glavni put trazeci autobus, mrkli je mrak. Dolazi poluprazan autobus koji se polako pretvara u automobil. Mislim da je automobil crvene boje. U njemu su dva vrlo zgodna i mlada muskarca koji su elegantno obuceni i koji me voze kuci. Primecujem da polako svice, nebo je ruzicasto. Pricaju o bivsem decku moje prijateljice i proneverama kojima se bavila njegova porodica da bi dosla do mnogo novca. Jedan od njih je radio za tu porodicu, i sa negodovanjem prica o laznom sjaju u kome su uzivali baveci se nelegalnim stvarima. Vrlo su se lose ophodili prema njemu, izrabljivali su ga, malo placali.
Jedan od njih kaze da je i moja porodica u to bila upetljana, narocito moja majka. Zacudjena sam ( to ne odgovara nicemu iz stvarnog zivota). Ja mu kazem da me ne zanima nacin na koji je moja porodica zaradila novac (na javi su zaradjivali teskom mukom, odricanjem i velikim tvrdiclukom) i da moj zivot nema nikakve veze sa trgovanjem. Oni podrzavaju moju odluku o samostalnosti, i u toj voznji je kraj sna koji donosi veliko olaksanje.

Mislim da razumem ovaj san, ne bih o njemu previse. :)
Ima veze sa ovim danima odsustva iz Beograda.

Muski princip u meni u ovom snu se pokazuje kao saradnicki.
Imam preca posla od gubljenja vremena po frizerskim salonima. :)

Salim se, znam, naravno, da je to prica o personi - frizerski salon,
promena fizickog izgleda u snu.

Afrika
28-04-11, 18:14
Imam jos jedan san... :)

Prvo hvala Lady Rohan :)
Sto se tice onog proslog, i ja sam ga slicno protumacila.I mnogo mi je blize prvo objasnjenje, jer me inace dugo vremena muci jedna stvar koju sebi ne mogu da oprostim...:secret:


Nocas sanjala sledece....

U kuci smo svi...pokupili se sa svih strana.Tu si i neki najblizi rodjaci koje dozivljavam kao svoje najmilije.I dosli na ideju da pravimo bazen, olimpijski.....po sred kuce! I napravimo mi bazen, zapravo cudo od bazena.Pri tom nismo kopali rupu, vec je bazen isao u visinu.Napunili ga vodom...zapravo punili ga danima.Za to vrijeme, radili fine radove....crtali, oslikavali ga. I kad ga konacno napunismo, primijetih da je voda pocela da curi iz nekih rupica koje bi postajale sve vece i vece.Vidjeh zlu priliku, te krenuh da evakuisem famelju na sigurno.Elem, puche bazen, a voda mi oduva kucu, i sve ispred kuce.Kad smo se vratili, nicega nije bilo.Samo rusevine, i gle cuda, ogledala.Zidovi na kojima inace stoje ogledala su bili netaknuti...

Lady of Rohan
28-04-11, 18:25
Jako zanimljiv san, razmislicu o njemu. :)
Trebace mi malo vremena, a mozda i tvoje asocijacije.

Afrika
28-04-11, 18:56
Ogledala su mi inace bitna.Ne u bukvalnom smislu da se divim svojoj, eventualnoj, lEpoti, vec simbolicki.Nazovimo ih ovako - sredstvo pri ostvarenju unutrasnje interakcije :D
Voda mi je sve.Nemam vise ni strah od njene snage.Divim joj se...
Bazen po sred kuce? To mogu razumjeti ovako, prilicno je banalno objasnjenje...nedostaje mi porodica, jer je veci dio prilicno rastrkan.Volim kad se svi okupimo, kad je kuca prepuna.
Ali zasto ogledala na kraju? :unsure: I sto nI se suturao bazen koji smo s ljubavlju gradili? :tears:
Moze li san, koji izgleda kao jedna cjelina, da se odnosi na dvije potpuno razlicite stvari/situacije?

Lady of Rohan
28-04-11, 20:08
Moze se odnositi i na nekoliko stvari odjednom, san moze imati vise slojeva i upucivati na dosta razlicitih stvari u isto vreme.

Kad obogacujemo znacenje sna, kroz sadrzaje koji objasnjavaju znacenje nekog simbola - to se zove amplifikacija sna i moze dati zanimljive rezultate.
Amplifikacija sna se razlikuje od licnih asocijacija snevaca.

Ponekad se od klijenata traze da svesno dovrse neki svoj san koji nije imao zavrsetak u snu.

Evo, ja sam na pocetku svog dolaska na forum sanjala da cu imati tri vazna prijateljska kontakta na njemu, i san se doslovce ostvario. :)

MARINER
28-04-11, 22:15
@AFRIKA Nocas sanjala sledece....

U kuci smo svi...pokupili se sa svih strana.Tu si i neki najblizi rodjaci koje dozivljavam kao svoje najmilije.I dosli na ideju da pravimo bazen, olimpijski.....po sred kuce! I napravimo mi bazen, zapravo cudo od bazena.Pri tom nismo kopali rupu, vec je bazen isao u visinu.Napunili ga vodom...zapravo punili ga danima.Za to vrijeme, radili fine radove....crtali, oslikavali ga. I kad ga konacno napunismo, primijetih da je voda pocela da curi iz nekih rupica koje bi postajale sve vece i vece.Vidjeh zlu priliku, te krenuh da evakuisem famelju na sigurno.Elem, puche bazen, a voda mi oduva kucu, i sve ispred kuce.Kad smo se vratili, nicega nije bilo.Samo rusevine, i gle cuda, ogledala.Zidovi na kojima inace stoje ogledala su bili netaknuti...

Kako mi moj predosjecaj kaze moglo bi se raditi o sljedecem a i nemora !

Zamisli ovo, taj san je odraz nekih tvojih vlastitih unutrasnjih desavanja( subjektivni nivo tumacenja)
Pravljenje bazena sa svima njima je jedan zajednicki ,kolektivni poduhvat. Sva ta druzba je kolektiv, kontra od tebe kao jedinke individue.
Voda ili bazen tog oblika je nesto sto bi bilo dobro imati u svojoj kuci jer predstavlja neko zadovoljstvo ili uzivanje u tom bazenu koji daje relaksaciju. Voda isto tako moze predstavljati dinamizam ili energiju psihe( libido),pa i u ogromnom gradivu voda predstavlja i nesvjesnu tamu psihe. Pravljenje bazena i lijepih slika koje izgledaju predivno daje jedno zadovoljstvo ili dobar osjecaj u kolektivnoj konstrukciji bazena.(precjenjivanje kolektivnog ili socijalnog) Ali davati prednost ili usmjerenost kolektivnom mozda za tebe nije pravi izbor ??!! Mozda upravo kolektivni stav ili okrenutost opstim ,socijalnim, drustvenim znaci zanemarivanja sebe ili individualnog aspekta. Kada je zanemaren individualni sopstveni aspekt, kod nekih ljudi priroda njega samog hoce drugacije, hoce da se uzme u razmatranje i obradjivanje problema svog individualnog bica. Pretjerivanje jednog principa moze dati kompenzatorne elemente koji upuciju da se ta jednostranost zamjeni drugim stavom ili principom. Prilikom izgradnje bazena ( kolektivna jednostranost) dolazi do popustanja te gradjevine i curenja vode sto lici na predstojecu katastrofu. I tako se kasnije desava, pucanje zidova bazenja a voda(libido) se olobadja i preplavljuje sve sto se gradilo ranije tj. neke regularne zivotne povoljnosti. Poplavom se otpuhase te zajedncke povoljnosti.(slom svijesnog stava ) Ako se uspijelo da privremeno skloni taj kolektivni aspekt u teb(tvoja familija), kasnije kad se vratiste da se vidi sa je ostalo od vrijednosti to su ogledala. Zasto ogledala? Zato sto ona jedino upucuju da se pogleda sam covjek i da razmotri sebe i svoju sjenu koju potiskuje.Ogledalo mi nesumnjivo lici na raznmatranje sebe svoje sjenke. Sijenka u tebi nosi nesto sto se mora uzeti u razmatranje od strane svijesnog stava i promjeniti neke aktuelne stvari ili poglede na zivot.

To je to.
Napomena. Nisam siguran da ikada mogu tacno ista protumaciti, samo se trudim u skladu sa elementima sna i asocijacija koje daje snevac da nesto pokusam. Tamo gdje se u snu jasno prikazije jedan aspekt mitoloske prirode onda se moze logikom tehnike amplifikacije tumaciti na subjektivnom nivou. S obzirom da neznam nista o tebi, tvojoj licnosti, temperamentu, godine, zanimanje, nivo svijesti, opsti zivotno stav i filozofija, itd.. tesko se moze ispravno tumaciti san. Ako se elementi sna mogu dovesti u vezu sa nekim realnim vanjskim osobama i dogadjajima onda san cesto ima objektivan nivo tumacenja i sve se odnosi na konkretna lica i stvari.
Ovaj tvoj san je tipican koji se cesto pojavljuje u obliku nadolazece katastrofe i ima jasnu svrhu.
Pozdrav

Lady of Rohan
29-04-11, 01:08
Imam jos jedan san... :)

U kuci smo svi...pokupili se sa svih strana.Tu si i neki najblizi rodjaci koje dozivljavam kao svoje najmilije.I dosli na ideju da pravimo bazen, olimpijski.....po sred kuce! I napravimo mi bazen, zapravo cudo od bazena.Pri tom nismo kopali rupu, vec je bazen isao u visinu.Napunili ga vodom...zapravo punili ga danima.Za to vrijeme, radili fine radove....crtali, oslikavali ga. I kad ga konacno napunismo, primijetih da je voda pocela da curi iz nekih rupica koje bi postajale sve vece i vece.Vidjeh zlu priliku, te krenuh da evakuisem famelju na sigurno.Elem, puche bazen, a voda mi oduva kucu, i sve ispred kuce.Kad smo se vratili, nicega nije bilo.Samo rusevine, i gle cuda, ogledala.Zidovi na kojima inace stoje ogledala su bili netaknuti...

Potrudicu se da dopunim Marinerovo tumacenje.
Sa tumacenjem snova slicno je kao i sa pisanjem price ili pesme - krenes vodjen intuicijom, pojma nemas na sta ces nabasati i hoce li uspeti ili ne. :)
Meni ovaj tvoj san izgleda kao preinvestiranje u porodicne odnose, u zelju da sve bude krasno i divno kao kada si bila dete, a vi svi na okupu ( i kada proslost nije idealna, mi je naknadno dopisemo).
Tvoja ceznja za porodicnim ambijentom i za zajednickim uzivanjem se bas vidi.
Tvoja briga da evakuises porodicu govori o zastitnickom odnosu koji imas, mozda si ti osoba oko koje se svi oni okupljaju.
Okrugli bazen je simbol celovitosti, mozda ti ne mozes zamisliti da se osecas dobro bez svih njih i bez ostvarenja tvog sna o idealnom porodicnom ambijentu.Tek zajedno sa njima - ti si ti.
Ali, dzaba ti posao.
Stara kuca se rusi, dakle umire jedan svesni stav i tvoja licnost ce neminovno morati da dozivi bolnu i dramaticnu transformaciju (iako je odnos sa porodicom sacuvan, samo preoblikovan, svi su zivi i nema posledice po njih od tvoje promene).
San te upozorava da se ne preinvestiras previse u porodicne odnose tragajuci za nemogucom idealnom porodicom, vec da izgradis sebe.
Pre toga moras sebe upoznati i spoznati u cemu gresis, mozda bas kroz prezastitnicki odnos koji imas prema svojoj familiji,
zaboravljajuci samu sebe i svoj razvoj.

San te upozorava : do promene svesnog stava mora doci, ali ce ti to (makar na pocetku bilo bolno) pomoci da jasnije sagledas sebe i suocis se sa pravom istinom o sebi i svom identitetu, bez pokusaja da se vratis nazad, u toplo porodicno gnezdo, jer je to postalo nemoguce.

Da, ogledala upucuju na suocavanje sa senkom, a slika koju vidimo u ogledalu u snu upucuje na istinu o sebi koju nesvesno uocava, iako se svesni deo licnosti tome suprotstavlja.
Takodje, svlacenje i oblacenje pred ogledalom, isprobavanje razne odece (san koji ja, ,cesto sanjam) govori o promeni persone, 'maske'.

Sta ces videti u ogledalu, pokazace neki buduci snovi. :)

Lady of Rohan
29-04-11, 14:34
Nastavljam da sanjam.

U snu sam nastavila razgovor sa najboljim drugom.
U snu, on mi je gost i u mojoj je kuhinji.
Drzim u ruci menzuru, posudu za merenje i ona je ispunjena sledecim slojevima: na dnu je debeo sloj belog praha, najverovatnije secera u prahu, preko je nezno narandzasti sloj nalik na cedevitu, a preko zuti krem - kao kada se, recimo, zumanca umute sa secerom. Verovatno ove mase treba sjediniti, ja nista ne radim, samo drzim posudu u ruci i pricam.

Pricam mu o svojim pogresnim izborima, svom lutanju, svojim baksuznim okolnostima, svom nerazumevanju cudnih okolnosti i desavanja koja me prate.

On kaze :"Lako je teoretisati, zivot ce pokazati da li si napredovala i nesto naucila ".

U tom trenutku on nestaje, a na vratima se bez kucanja pojavljuje nepoznati covek poduze svetlosmedje kose, bradat i vrlo lepog izgleda.
Podseca me na italijanskog glumca koji je igrao Marka Pola u seriji koja mi je bila omiljena u detinjstvu, a koji je izazvao jednu od prvih fascinacija necijom pojavnoscu.
Da, moja prva filmska ljubav bio je svetski putnik, Marko Polo. :)

Vrlo sam uplasena njegovom iznenadnom pojavom, a narocito sam uzasnuta kad shvatim da mog najboljeg druga nema i da cu morati nekako da se izborim sa nezvanim gostom. Jako sam ljuta, on mi smeta i zapravo bih ga najradije metlom isterala napolje... :) Budim se jako preplasena, na ivici suza.

On nije nasilnog izgleda,
ne lici na provalnika, stavise, prelep je i lice mu blista od neke svetlosti,
ali se ja plasim da cu biti povredjena.
Ufff, sta li hoce opet taj Animus? :(


P.S. : Ono sto se nalazi u posudi podseca na alhemijsko zucenje, a posto je opus drugaciji u zenskoj psihi nego u muskoj, crvenjenje se tumaci kao faza zrtvovanja, nakon koje se desava zucenje koje se zavrsava beljenjem i slikom Bele kraljice i punog Meseca, sto su slike zenskog Sopstva.
Drugacije je u muskom opusu. Necu odoleti da ne stavim sliku.

Mislim da u snu odbijam da vidim Animusa kao posrednika i vodica
i da se zapravo ljutim na njega sto me prekida u vaznom poslu.

http://www.bemyastrologer.com/LLipman.jpg

MARINER
30-04-11, 00:58
@Lady of Rohan
Niko ne moze biti siguran da je dobro protumacio neciji san, samo snevac to tumacenje moze uklopiti ili osjetiti da je to pogodilo sustinu i smisao njegovog sna, pa se sa objasnjenjem snevac moze sloziti a nekad ne . Jung cesto kaze ako je moguce dati asocijacije na san, tj. dovesti ga u vezu sa poznatim faktorima iz dnevnog zivota, onda se tumaci na objektivnom nivou ili svodi se na poznate uzroke po frojdovim ili adlerovim metodama bilo kompenzatorne ili reduktivne prirode . Ako je san mitoloskog karaktera onda se amlificira tumacenje i objasnjava njegova mitoloska parlela i takvo je jung ponudio tumacenje. Ja licno nikad nisam zadovoljan sa tumacenjima, uvijek osjcam da nesto fali, moja slabost.

FREUD :
Freud bi za svaku scenu ovog tvog sna uzeo tvoje asocijacije i svaku scenu parcijalno tumacio bez cijele price. Na tom tvom materijalu sna tamo gdje bi ti zapinjale tvoje asocijacije ili gdje nisi sigurna da se moze asocirati, to je freudu od najvece vaznosti za pronalazenja uzroka te scene. On svodi tvojim asocijacijama, tvojim prisjecanjima na neku scenu toliko daleko dok ne naleti na tebi neki neugodni materijal vezano za taj dio sna ili pojave na koje se odnosi taj san. Tu se freud zadrzava i podvlaci da je to najvazniji dio i on to zove skrivena ili latentna misao sna, a sve ono sto je prikazano u snu je nista drugo nego fasada ili kamuflaza latentne misli sna.
Kod freudovog tumacenja snova je vazno posmatrati snevaca i njegove pokrete i gestikulacije dok prica o asocijacijama. Gdje se javi afekt on proizvede tjelesne pokrete ili neke govorne neobicne rekcije i tako se dolazi do elementa koji je uzrokovo odredjenu scenu u snu. Kad se predje sa jednog elementa sna prelazi se na drugi itd..
Freud kaze rad sna koristi elemente iz dnevnih dogadjaja i servira ih kao sporene stvari,on to zove dnevni ostaci., i oni nemaju nikakav vrijedan znacaj. On scene koje su teske za asocirati ili za objasniti od strane snevaca uzima kao najbitnije i tu se zadrzava na upornom insistiranju snevaca da da asocijacije na silu. Ako nem aasocijacija, onda se freud koristi simbilickom tumacenju u skladu sa njegovom seksualnom teorijom. Svi duguljasti, izduzeni predmeti su falus a svi suplji,okrugli vagina, a sve itmicke kretnje koitus.
Dva elementa cilja san a to je ispunjenje erotskih ili seksualnih zelja, pa i u obliku jednostavne narcisticke zelje i ispunjenje agresivnih zelja ili zelja za neciju smrt. To tako nevjesno hoce a svijesno ne, te zelj ekad ego ne moze prihvatiti onda ih cenzurom prekamuflira ili izopaci u obliku simbola koji su manifestni san.
Uocljiv smisao ovog tvog sna po freudovoj formuli od oka je, tvoja zelja da se pojavi neki muskarac iz bajke ili filma za kojim mastas godinama i pruzi ti ljubav koju daje bozanske dimenzije. A taj njegov nasilni karakter je nista drugo nego tvoj strah od koitusa ili nespremnost da se rijesi problem tog pitanja . Ono sa smjesom u menzuri se mora rastociti tvojim asocijaciojama i naci smisao iza tih pojedinosti u manifestnom snu. Cijeli san po freudovoj formuli ima erotske elemente i sve se oko tog agrupise kao tvoj azelja, a ostale pojedinosti nisu od nekog znacaja.

ADLER :
San je psihicka tvorevina koja ima svrhu da zavara snevaca. Da ga zavara i odvarati od aktuelnog problema sa kojim je suocen u svakodnevnom zivotu. San se koristi vrlo lukavim sredstvom kako bi izazvao neku atmosferu na snevaca i tako mu servirao neko rijesenje koje je ko magnet primamljivo za dusu snevca a to je njegov simbolicni ili metaforicni izraz. San se sluzi poredjenjima ili metaforom koja nudi fantasticno rijesenje problema koj esnevac prihvata i na njemu se zadrzava a pravi realni ili budni nacin rijesavanja tog problem rado porice ili preskace. San daje jedan nacin kako doci do imaginatornog ostvarenja svog posjedovanja necega(nagon moci ili vazenja) i snevac se rado utapa u svijet snova i njegove retorike jer mu ona kao takva i treba, tj. da snevaca odvrati od aktuelnog pravog rijesavanja problem ana koji se odnosi san. Svaki san ima svrhu ili cilj. A cilj mu je da da prividnu moc snevacu na taj nesocijalan nacin, isto tako i sve druge fantazije i slicne tvorevine imaju isti cilj.
Po adleru bi smisao tvog sna bilo pokusaj da se serviranjem tog lijepog nepoznatog covijeka tebi izazove neka atmosfera koja je prozeta emocijama, i tako te zavara u pitanjim rijesenja koja se odnose na nekog konkretnog covijeka koji bi trebao biti tvoja realna ljubav u realnom budnom zivotu . Bjezanje od pitanja ili problema , stvara fantaziske kompenzacije koj edaju neka rijesenja. Adlerovo tumacenje bi svodilo te pojave u snu na cistu zabludu i otklanjanje tih zabluda covijeka usmjerava na prave zivotne stvari.

JUNG :

Snovi kao psihicke tvorevine su nesvjesna kompenzacija na neke svijesne stavove.
Ako san daje materijal koji se odnosi na elemente individualno nesvijesnog , tumacenja bi bila adekvatna ako se obradjuje i dovodi uvezu sa vanjskim dogadjajim i ljudima.(objektivni nivo, obicne male kompenzatorne funkcije nesvjesnog) i neki njihovi aspekti.
Subjektivni nivo tumacenja:
Jasna pojava nepoznatog muskarca ukazuje na animus figuru. Ona se javlja kao krajnja scena i njeno pojavljivanje ukazuje da se dolazi do granice izmedju individualnog i kolektivnog nesvijesnog. funkcija koja sluzi za odnos prema kolektivno nesvjesnim je anima ili animus. Njihova pojava moze ukazivati na neke naredne procese koji ce se poajvljivati ili biti predstavnici ili vodici tih procesa. Njihov aspekt je dualan, moze biti koristan a i poguban.
Drzanje smjese u ruci moze ukazivati na predstojecu potrebu da se procesom mjesanja nekih supstanci dobije neki krajnji produkt koji je rezultat izgradnje ili obrade individualnih nesvjesnih elemenata nakon sto su se ranije obradjivali.
Nije tesko vidjeti kompenzatorne funkcije tvog nesvjesnog u obliku savjeta
"Lako je teoretisati, zivot ce pokazati da li si napredovala i nesto naucila "
dali se ovaj savjet odnosi na rijeci koje daje animus , jer je muski oblik druga odjednom zamjenjen pravim nepoznatim likom moze izgledati potvrdjivanje tog savjeta. Ali vjerovatno nisi spremna da se izadje na kraj sa strahom od svega sto to ti savjeti nose . Mislim da ovaj citat najveceg znacaja ima u svemu ovome. Dali mjesanje supstanci govori o alhemiskom procesu ''sjedinjenja'' koji personificira transcedentnu funkciju, koja daje izgradnju ili razvoj ? Dok traje razgovor sa prijateljem, pasivna je uloga mjesanja'' slojeva'', u ruci se ta menzura drzi, a sve to se desava u kuhinji, kao i u ''snu sa tortom''. Tesko se moze reci dali se kuhinja moze odnositi na simboliku nesvjenog i individuacije ili mjesto za neke druge stvari iz tvog indiviualno nesvjesnog ?
Ako je ovo prvo onda gore ponudjeno objasnjenje ima nekog smisla.
O funkciji animusa posebno ne treba spominjati , vec znas o tim stvarima detaljno.
Nema nekih asocijacija na kuhinju i sve sto se odnosi vezano za druga,mozda si trebala dati puno vise materijala.
San mi je jako zbrkan i nisam mogo onako isprve intuicijom obuhvatiti svrhu ili smjer sna. Vrlo mi tesko ide prosirivanje,posebno isticati mitoloski elemenat nije od znacaja, jer veliki dio radnje je tebi poznat i dovodi se u vezu sa individualnim nesvjesnim.
Dali bi smisao sna po ovoj folmuli bio : Tvoj strasni animus-muski princip u tvojoj psihi ti izaziva smetnje,svojim ucescem u svakodnevnim zivotu, ubacuje ti misli, ideje koje ne bi trebalo da imas , jer sa svojim ucescem ne rijetko daje stanje koje moze priozvesti nepodnosljivi strah ?
(Ove figure u snu su persofikacija tvojih unutrasnjih stvari. Mislim na tvoje intrapsihicke elemente i funkcije ), a san simbolicno predstavlja bavljenje njima u procesima analize koje vec dugo sprovodis .

Ovo su moji pokusaji ili konstrukti objasnjenja nikako zakljucci.
vidimo se,pozdrav

MARINER
30-04-11, 01:25
Ukratko da kazem zasto je skoro nemoguce protumaciti san preko foruma ili pisma. Osim u izuzetcima.

1. snova ima raznih varijanti, tesko se moze reci koja je u pitanju. prva,druga,treca,cetvrta ili peta ??
2. Potrbno je poznavati snevaca u pravom smislu oci u oci i potrbno je cesto postaviti veliki broj pitanja o njegovom zivotu ili stavu za neke njegove stvari
3. Izgled, pol, godine, stavovi, tipologiju, stepen neuroticizma, psihoticizma, navike, sklonosti, dali je materijalan ili duhovan, neuroza, depresija,..itd. ?
4. aktuelni stav i problemi koji su vruci, svijezi dogajdaji ili dalji dogadjaji emocionalne prirode.
5. Traume ili ranije neke psihicke smetnje i koje, i kako su se zavrsile ?
6. Snevaceva reakcija na tumacenja sna i potrebne korekcije kad se promasio smisao, a to je cest slucaj.
7. Pracenje serije snova i izvlacenje smisla iz svega toga.
8. Itd..

Lady of Rohan
30-04-11, 08:01
Tumacenje ti je jako dobro, narocito ono inpirisano Jungom.
Cesto se gresi i na seansama uzivo, znaju da unakaze neki san i potpuno ga pogresno protumace. Da, radi se o suocavanju sa animusom, koje izaziva strah,
jer je projekcija vec donela mnogo neugodnosti.
Mislim da je kuhinja ovde vezana za proces individuacije, kao i u snu o torti, kao i da sastojci u menzuri govore o tome,
jer je to posuda neodoljivo nalik na one koje se koriste u hemijskim laboratorijama.

Nisam deo terapijske grupe, vec iskustvene.
Prilicno sam normalna, rekla bih,
samo sam malo umetnicki senzibilna i preosetljiva,
sklona zabludama i lutanju.
Umetnici su poznati po normalnosti, jelte. :)
Nisam nikada bila na terapiji, uzimala lekove i sl.
A to da postoji stepen neurotizacije, to svi znamo, koji - pojma nemam.

Imam neobicno slikovite snove, valjda zbog razvijene maste i talenta za umetnost.

Hvala, Mariner.
Nadam se da cu prestati da sanjam, da se malo odmoris. :)

Imala sam vrlo slican san o upadu animusa davnih dana,
ali je bio mnogo dramaticniji.
Ovde je strah bio vrlo konkretan 'o ne, necu da se zaljubim, ne, ne, ne'!

Sanjala sam jesenas jos jedan slican san o lepom prodavcu srebra
koji je bio identicnog izgleda kao ovaj.
Ukrala sam mu srebrninu sa standa, a kad se on vratio, osecala sam stid sto sam
mu ukrala srebro i vratila sam mu.
Okrenula sam mu ledja i pomislila :"Kakav frajer"!
ali sam osecala ogroman stid i strah od toga da zapocnem komunikaciju sa njim,
vratila sam se u neku staru kucu, okupana i u velikoj beloj kosulji, ali komunikaciju nisam uspostavila.

Mislim da ne treba previse komplikovati oko znacenja ovog sna,
jer ja sam vece pre toga razgovarala sa najboljim drugom o mojim problematicnim ljubavnim pricama, san naprosto govori da tu proces razvoja jos nije doveden do kraja (nisam izmesala razlicite smese u jednu jedinu, nisam spremna da komuniciram sa animusom, plasim se).

Ali mislim da je nestajanje mog druga i pojava na vratima ovog nepoznatog coveka
jako dobra stvar, jer me tera da se dalje suocavam sa sobom i svojim animusom.
Bila spremna ili ne - ovaj problem je tu, pred vratima.
Bas cu vam prekucati neke sibirske bajke sa ovom tematikom, koje je analizirala Mari Luiz fon Franc, mislim da ce ti to biti veoma zanimljivo.

Moj drug je vezan za moja aseksualna prijateljstva sa muskarcima
( cesto govorim da mi je to najlepse i najbezbednije, i da ne izaziva povredu).
Moj drug nestaje - takva vrsta relacije ne moze me zastiti od ljubavnog odnosa sa nekim muskarcem, ma koliko se ja sakrivala iza svojih bezazlenih prijateljstava,
u strahu od zivljenja sebe kao zene.

Hvala ti na detaljnim tumacenjima.

Sanuška
30-04-11, 13:13
Zanimljivi ste mi sa vasim tumacenjem snova...interesantni postovi...:)
Evo i mog sna,ko bude imao volje za tumacenjem...voljela bih ga procitati...:)

Nalazim se u nekom selu,na vrhu neke planine...Selo je malo,sa par kucica,i uskim krivudavim putem(djeluje mi simpaticno)....Sjedim sa tri druga na nekom kamenu,i gledamo prelijep predio sa sumom koji se prostire ispred nas....U nekom momentu ja im govorim.."Danas je rodjendan mojoj majci".....Osjecam zal,jer sam na nekom drugom mjestu i da mozda ne bih trebala biti tu..... Jedan od njih(inace moj jako dobar,iskren prijatelj)mi govori da se u blizini nalazi crkva,i da tu mogu zapaliti svijecu........
I tu pocinje trka,bas prava...Trcimo krivudavim putem,osjecam se super,prija mi...ali prolazim crkvu,trcim dalje.....Ispred nas se pojavljuje autoput,sa drvoredima,srecna sam,jer brzo i lako prelazim vecinu puta.....U nekom trenutku iz vida gubim mog najboljeg druga,daleko je ispred mene,ne mogu ga stici...Osvrnem se a iza mene u daljini vidim drugoga,cini mi se da trci sporo,i kao da mu je to ok....Nastavlja se moja trka(pala sam s noga sinoc mogu vi rec:biggrin:)...i odjednom mi poznato djeluje sve,mislim da je to ulica mog djetinjstva,mladosti,i ne zelim biti tu......
U susret mi trce ljudi koje poznajem iz vidjenja,al nikako da ih mimoidjem,shvatam da trcim u mjestu,kao i oni....Ljuta sam,zelim sto prije da odem iz te ulice,zatvaram oci,molim se,trazim snagu,nesto, i u nekom trenutku ocaja,izgovaram "Zasto ja nemam svog Andjela".
E tu nastaje brzina svjetlosti,cini mi se,ne vidim nista oko sebe,slike su mi mutne(nevolja mi je jel:cheezy:)al osjecaj mi je da to treba tako.....I onda se pojavljuje to svijetlo,bljestavo,kao milion zvjezdica koje me okruzuju,osjecaj neopisive srece,prepustam se..i u tom momentu se budim.....

Lady of Rohan
02-05-11, 00:56
Vrlo upecatljiv zavrsetak sna, ali mi je ostatak prilicno konfuzan, za sada mi je pretesko za tumacenje, ali jos cu iscitavati tvoj san i vracati mu se nekoliko puta.

Ono sto je sigurno je da ti dobijas odgovor da zapravo imas svog andjela - u samoj sebi.
Opsti utisak mi je da se nesto konfuzno i neka tvoja izgubljenost i stalna trka - frka razresava pronalazenjem mira, zastite u samoj sebi.
Nista drugo za sada ne umem protumaciti.

Mozda da - koliko god ti zivot bio uzurban, brz, naporan ( ne moze se samo sedeti na vrhu planine, mora se ziveti) ti nekakvu harmoniju i mir ipak pronalazis u samoj sebi.

Sanuška
02-05-11, 11:35
hvala @Lady....:)

Lady of Rohan
18-05-11, 15:40
Imam jednu seriju, da doceka Marinera.
Snove sam sanjala pre godinu dana.

1. Ja sam u mestu u Srbiji u kome cesto letujem.
U jednom kafeu koji je olinjala rokerska rupcaga
upoznajem nepoznatog, prosedog, ali jos privlacnog coveka koji ima
negde oko pedeset godina. Kosa mu je crna i sasvim malo seda, a lice grubo, ali ne bez lepote. Primecujem tetovaze na njegovim snaznim misicama, ispod crne majice.
Deluje prilicno robusno, kao neki bajker, meni se na javi svidjaju mnogo nezniji muskarci, i tolika fizicka snaga zna me uplasiti.
On me uzima nezno za ruku i daje mi do znanja da mu se dopadam.
Izlazimo iz kafica, on me i dalje drzi za ruku i ponasa se vrlo nezno i pazljivo sa mnom, onako kao sto ne pamtim da se neki covek na javi ophodio. Imamo obicaj da dajemo naslove snovima i ovaj je bio - Nista nije onako kao sto izgleda.
Jer ispod tolike snage i fizicke grubosti, stoji nezno srce.
Osecam se jako zenstveno i zasticeno, srce mi lupa, zaljubljena sam,
imam problem sa zenskim identitetom, a u snu se osecam kao prava zena: nezna, suptilna, kao da se vise ne stidim svoje prave prirode i uz ovog coveka mogu da je zivim, ne krijuci se, po obicaju,
iza namrgodjenosti i borbenog, rivalskog stava (kao inace, na javi).
Zapravo, ne stidim se da ovom coveku pokazem svoju ranjivost, jer imam potpuno, instinktivno poverenje u njega.
Dolazimo do autobuske stanice, ja znam da moram otputovati.
Ljubimo se sve vreme.
On mi kaze :"Ostani ", ali ja znam da ne mogu i da mi ipak nismo jedno za drugo.
Mislim kako moram otici, ali kako me je susret sa njim zauvek izmenio i izgradio mi poverenje u sopstvenu zenstvenost. Zao mi je sto ga napustam, ali mislim da nasa prica nije realna, i da on mora voleti neku zenu koja mu je blize, koja zivi u mestu u kom ja letujem.

2. Moja drugarica ( pogodna za projekciju onog sto je dobro u mojoj senci,
zato sto ona zivi mnoge moje potencijale za koje ja nisam imala hrabrosti),
dolazi obucena kao dama iz cetrdesetih, tamne kose, u stofanom sivom kompleticu, sa nakrivljenim sesiricem, nezna i krhka, u snu lici na Vivijen Li.
Kaze da je potrazim u stanu, tamo je neka psiholoska radionica, kruzok ili slicno. Penjem se stepenicama, otvaram vrata, tamo je neka ekipa 'alternativaca', tresti muzika, zaprepascena vidim da je moja drugarica u onim pankerskim uzanim pantalonama sa lancem, u majici bez rukava, tetoviranih ruku, jez plave frizure sa jakom sminkom, vrlo snazne gradje, ali ne debela.
Shvatam da je elegantni kostim za spoljasnji svet, a da je ovo zapravo prava ona.

3. Okidac za san je neka emisija koju gledam u inostranstvu, o jednom mladicu
koji se odselio kao dete iz svoje kuce i pokusava da nadje svoju baku koju nije video dvadeset godina. On i njegova devojka su u pirsinzima i tetovazama, izgledaju jako divlje, ona ima vatreno crvenu kosu i mnogo crnog kreona oko ociju, a on je jedan prelep covek, visok, snazne gradje, tetoviranih ruku i plavokos. Ona je trudna. Odlaze kod bake, on place kao dete u narucju svoje trudne zene, sto mamu i mene jako gane. To je sve na javi, reality show, to gledam par dana pred san.

San: ja sam u snu, zapravo, njegova devojka.
Vodimo ljubav u prodornoj, beloj svetlosti.
Budim se sa osecanjem duboke ljubavi, to nije samo seks,
vec nesto vrlo emotivno i potpuno, neverovatno ispunjavajuce.
San je vrlo realan i vraca mi osecaj radosti zivljenja.

Posle toga pisem sms drugu o tome kako polako spoznajem svoje prave
emotivne i erotske afinitete...

Jedva cekam tumacenje, prijatelju. :)

Jako mi je zanimljiva ova serija: najpre otkrivanje pravih potreba kroz starijeg coveka, model koji je produktivan, ali ipak se mora napustiti, otkrice svog pravog snaznog i buntovnickog identiteta, i na kraju konjunkcija. :)
Od mene dosta stariji covek koji postaje od mene dosta mladji covek
(simbolicno, naravno, nesto staro i nesto novo).

Asocijacija za tetovaze koje se javljaju u sva tri sna :
volim umerene i lepe tetovaze, i nameravam da jednu diskretnu priustim sebi.

Sta vi kazete?

sneguljica
18-05-11, 16:47
ja sam vam potpuno netalentovana za tumačenje snova, ne sanjam prečesto, barem se ne sjećam, ili se sjećam samo onih loših snova...e, prije par dana sam sanjala jedan jako "loš" san, vezan za dijete (bar sam ga ja tako doživjela) pa bih vas molila da mi kažete šta to može značiti, s obzirom da imam nekakav moj trip ako se to "nešto loše" ne desi u prvih 24 sata (ne znam odakle mi to) da onda to ipak ima neki dublji smisao od samog predskazanja nečeg lošeg...UH, udavih vas uvodom:)

Ovako ide:
Negdje sam na nekom trgu (seoskom) sa svojim mužem, krećemo se (ne znam kuda, prosto mi u snu idemo kao da znamo gdje ćemo)... iz nekog sokaka (a ima ih dosta koji vode ka tom trgu) dolazi krava koja ide ka meni, kravu iz mog pravca pokušavaju da sklone njena vlasnica, vlasnicin muž i sestra, ali ona oće kod mene (miroljubivo, kao, voli me), dosadna je, a ja se bojim krave iako znam da je miroljubiva, gura me njuškom, a ovi ljudi mi govore da se ne bojim...vlasnica mi pokaže neki put koji vodi sa tog trga i kaže "trči tamo, ne smije ona tim putem..."

i zbilja, suprug, ja i žena trčimo put tamo i odjednom smo u našim kolima (nemam pojma odakle su se stvorila, mi smo odjednom u autu), moj suprug vozi, žena je iza njega, ja sam pored žene, iza suvozača, mada suvozača ne vidim u tom trenutku...mi autom bježimo od krave, idemo negdje gdje smo inače namjerili, i ja se brinem kako će ova žena da se vrati...

stižemo do jezera, pristanište od tog jezera i ja se sjećam da smo mi već nekad tu bili i da smo nekim trajektom prelazili to jezero...to mi nije po volji, ne znam zašto, i moj suprug vozi pristaništem, uzanim, na jednom mjestu je parkirano auto i on baš tu, uporedo sa autom staje, odjednom je moje mladje dijete na prvom, suvozačevom sjedištu...

ali su oba desna točka kola bukvalno prešla ivicu, više su iznad vode nego na pristaništu, i ja kažem mužu da se loše parkirao da "dijete nema gdje da izadje nego direktno u vodu", a dijete tog momenta otvara vrata od kola, i zakoračuje...ne stignem da vrisnem on je već u vodi!
Kao metak, pravo je uletio, vidim mu mjehuriće iznad glave, i u tom trenutku razmišljam, ludačkom brzinom, da je on jako dobar plivač isplivaće...ali kako ne isplivava, meni se sa užasom po glavi mota da se od straha blokirao, i da ne može da pliva, ili da je u toj tamnoj, dubokoj vodi, nešto što ga je jako uplašilo...sekunde su u pitanju i već me panika hvata!!!
krećem da izadjem, ali kako da izadjem iz auta, ovamo je voda, a ovamo je žena, a dijete se ne pojavljuje, u glavi mi je da ne mogu da skočim iz auta u vodu da moram skočiti sa pristaništa...tu sam se probudila sva mokra i potpuno razbudjena...
Da napomenem da mi supruga više nije bilo u snu od momenta upada u vodu!

ako mi vjerujete ne spavam normalno od toga sna jednostavno, užas, od momenta upada u vodu do budjenja je toliko jasan da ne umijem da vam objasnim!!!

Samo da napomenem da često sanjam vodu (ne znam zašto, umijem i obožavam da plivam), jezersku posebno i skoro uvijek mi je to vezano za neki loš san...dalje da kažem da imam fobiju od uskih puteva, gdje je sa jedne strane provalija, i imam strah ako se kola parkiraju negdje na ivicu, kao što imam strašan strah da prodjem nekih uskim putem (kolima) a sa obje strane provalija! Izlazim iz kola i idem pješke...ne znam zašto se bojim toga i to samo autom! Pješke mi nije frka:)

malo dugo, ali morala sam sve da vam ispripovijedam:)

Lady of Rohan
18-05-11, 17:43
Draga, ako psiholoski gledas, onda se san moze ticati tebe,
tj. nekog tvog aspekta olicenog u detetu, znacenje ne mora biti bukvalno.

Moze biti da gubis neki svoj elan, produktivnost, snagu,
da se ponasas pasivno...

Nemoj odmah - najgore tumacenje.

Koliko je godina detetu?
Godine deteta cesto mogu oznacavati neki period, pa pokusaj da se setis sta se tada desavalo...

Ostani oprezna.
San nema razresenje, znaci da u tvom nesvesnom
jos uvek ne postoji resenje za tu situaciju.

Ostavljam jednu malu mogucnost da se san zaista moze odnositi na dete,
tako da - obratite paznju na njegovo zdravlje. Cak i da je tako, ti si ta koja moze pomoci,
nemoj se uplasiti i blokirati.

Ali je vise moguce da je ovo prvo u pitanju.

Miroljubivost krave je dobar znak, a ja se ne bih povodila za tradicionalnim tumacenjima
(mada znam da umeju biti tacna) vec bih pre rekla da ti kao majka u necemu gresis, jer se krava cesto odnosi na materinstvo (seti se samo nase narodne verzije Pepeljuge u kojoj se njena pokojna mati pretvara u kravu).
Mozda nesto pogresno radis, sto se moze lose odraziti po tvoje dete.
Mislim na neki pristup u vaspitanju i slicno.
Mozda si prestroga, a san upucuje da treba da razvijes materinske, zastitnicke kvalitete prema svojoj deci, i da se ne plasis pokazivanja neznosti.

San nema razresenje,
ali kraj pokazuje da u svakom slucaju imas sanse da promenis stav i krenes u akciju.
Samo moras biti brza i energicna i preuzeti stvari u svoje ruke.
Razmisli o tome.

MARINER
18-05-11, 22:33
Imam jednu seriju, da doceka Marinera.
Snove sam sanjala pre godinu dana.

1. Ja sam u mestu u Srbiji u kome cesto letujem.
U jednom kafeu koji je olinjala rokerska rupcaga
upoznajem nepoznatog, prosedog, ali jos privlacnog coveka koji ima
negde oko pedeset godina. Kosa mu je crna i sasvim malo seda, a lice grubo, ali ne bez lepote. Primecujem tetovaze na njegovim snaznim misicama, ispod crne majice.
Deluje prilicno robusno, kao neki bajker, meni se na javi svidjaju mnogo nezniji muskarci, i tolika fizicka snaga zna me uplasiti.
On me uzima nezno za ruku i daje mi do znanja da mu se dopadam.
Izlazimo iz kafica, on me i dalje drzi za ruku i ponasa se vrlo nezno i pazljivo sa mnom, onako kao sto ne pamtim da se neki covek na javi ophodio. Imamo obicaj da dajemo naslove snovima i ovaj je bio - Nista nije onako kao sto izgleda.
Jer ispod tolike snage i fizicke grubosti, stoji nezno srce.
Osecam se jako zenstveno i zasticeno, srce mi lupa, zaljubljena sam,
imam problem sa zenskim identitetom, a u snu se osecam kao prava zena: nezna, suptilna, kao da se vise ne stidim svoje prave prirode i uz ovog coveka mogu da je zivim, ne krijuci se, po obicaju,
iza namrgodjenosti i borbenog, rivalskog stava (kao inace, na javi).
Zapravo, ne stidim se da ovom coveku pokazem svoju ranjivost, jer imam potpuno, instinktivno poverenje u njega.
Dolazimo do autobuske stanice, ja znam da moram otputovati.
Ljubimo se sve vreme.
On mi kaze :"Ostani ", ali ja znam da ne mogu i da mi ipak nismo jedno za drugo.
Mislim kako moram otici, ali kako me je susret sa njim zauvek izmenio i izgradio mi poverenje u sopstvenu zenstvenost. Zao mi je sto ga napustam, ali mislim da nasa prica nije realna, i da on mora voleti neku zenu koja mu je blize, koja zivi u mestu u kom ja letujem.

2. Moja drugarica ( pogodna za projekciju onog sto je dobro u mojoj senci,
zato sto ona zivi mnoge moje potencijale za koje ja nisam imala hrabrosti),
dolazi obucena kao dama iz cetrdesetih, tamne kose, u stofanom sivom kompleticu, sa nakrivljenim sesiricem, nezna i krhka, u snu lici na Vivijen Li.
Kaze da je potrazim u stanu, tamo je neka psiholoska radionica, kruzok ili slicno. Penjem se stepenicama, otvaram vrata, tamo je neka ekipa 'alternativaca', tresti muzika, zaprepascena vidim da je moja drugarica u onim pankerskim uzanim pantalonama sa lancem, u majici bez rukava, tetoviranih ruku, jez plave frizure sa jakom sminkom, vrlo snazne gradje, ali ne debela.
Shvatam da je elegantni kostim za spoljasnji svet, a da je ovo zapravo prava ona.

3. Okidac za san je neka emisija koju gledam u inostranstvu, o jednom mladicu
koji se odselio kao dete iz svoje kuce i pokusava da nadje svoju baku koju nije video dvadeset godina. On i njegova devojka su u pirsinzima i tetovazama, izgledaju jako divlje, ona ima vatreno crvenu kosu i mnogo crnog kreona oko ociju, a on je jedan prelep covek, visok, snazne gradje, tetoviranih ruku i plavokos. Ona je trudna. Odlaze kod bake, on place kao dete u narucju svoje trudne zene, sto mamu i mene jako gane. To je sve na javi, reality show, to gledam par dana pred san.

San: ja sam u snu, zapravo, njegova devojka.
Vodimo ljubav u prodornoj, beloj svetlosti.
Budim se sa osecanjem duboke ljubavi, to nije samo seks,
vec nesto vrlo emotivno i potpuno, neverovatno ispunjavajuce.
San je vrlo realan i vraca mi osecaj radosti zivljenja.

Posle toga pisem sms drugu o tome kako polako spoznajem svoje prave
emotivne i erotske afinitete...

Jedva cekam tumacenje, prijatelju. :)

Jako mi je zanimljiva ova serija: najpre otkrivanje pravih potreba kroz starijeg coveka, model koji je produktivan, ali ipak se mora napustiti, otkrice svog pravog snaznog i buntovnickog identiteta, i na kraju konjunkcija. :)
Od mene dosta stariji covek koji postaje od mene dosta mladji covek
(simbolicno, naravno, nesto staro i nesto novo).

Asocijacija za tetovaze koje se javljaju u sva tri sna :
volim umerene i lepe tetovaze, i nameravam da jednu diskretnu priustim sebi.

Sta vi kazete?

Ne smijemo se udaljiti od pravila da nesvijesno ima odredjene uticaje na svijest. Drzimo li se jungovog pravla u tumacenjima , treba razmotristi sve aspekte koji se spominju uz snove. Kompenzatorna aktivnost nesvijesnog na svijest je uobicajn fenomen. Dali snove ili san koj si iznjela treba tumaciti objektivno( na objektivnom nivou) ili simbolicno je veliko pitanje. Greske su moguce i to u velikom obimu ako pokusam nesto napisati o tvojim snovima a da pri tome malo znam inace o tebi i tvojoj licnosti.
Onaj prvi san bi se mogao dovesti u vezu sa Animusom i to bez ikakvog razmisljanja. Jasna je figura covijeka koji se pojavio i njegove karakteristike. Nravno da si u svom zivotu i vidjela takve muskarce pa jasno je sta su oni i kakve imaju osobine, ali zasto je tvoja podsvijest izabrala bas taj dogadjaj i tog lika koji si sanjala ? Ocigladno da je tvoje nesvijesno izabralo to, jer priroda tako hoce, (kako kaze Jung) ta je ekspresija najbolja da nesvijesno izrazi ono sto namjerava u skladu sa tvojim svijesnim aktuelnim zbivanjima.
Ako idemo simbolicnim tumacenjem, onda taj covijek je tvoj Animus ili personificira funkciju Animusa u grubom obliku i svojstvu, izrazena muzevnost, iskustvo,snaga, privlacnost, ljepota ga odlikuju. Ali zivjeti sa njim ili imati vezanost( coniunctio ) je nesto sto je pogubno gledajuci iz psihiloskog asekta, jer jasno distanciranje Ega od Anima I Anumus ( tj. prepoznavanje izrazavanjea tih funkcija i prepoznavajuci njihovu samostalnost)funkcija je jako vazno u ostvarenju slobode i individualnog razvitka. Preveliko prplavljenje tih funkcija na Ego znaci konfuziju i stranputicu, u najmanju ruku nepotrebne nepovoljnosti koje mogu da imaju negativne ishode na cijelokupnu licnost i ego. Tvoj Ego tokom sanjanja moze sve to dozivljavati kao realno stanje stvari, ili kao nekog konkretnog covijeka iz vanjskog svijeta pa, tako i shvatati cijeli san, ali onda tumacenje treba ipraviti na objektivno nivou i asocijacijama svoditi elemente sna na realna sijecanja iz tvog zivota. Sad se vracamo na simbolicno tumacenje na subjektivnom nivou, Mjesto gdje se ljetuje ili ide na odmore je nesto sto pruza zadovoljstvo ili ugodu, pa mozda i rajsko stanje jer se sklanjaju crna razmisljanja o napornim svakodnevnim obavezama u gradu. Mjesto ugode i raja je mjesto i gdje se nalazi Animus . Tu vas dvoje mozete imati rajsko stanje vezani zajedno, ali desava se nesto to je suprotno od ocekivanog rajskog stanja, a to je spremanje odlazak iz tog mijesta i napustanje animusa. On svojom privlacnom snagom zove da se ostane, a ti ipak odlucujes da se rastanes s njime. Upravo psiholoski rastanak sa Animusom znaci oslobadjanje individualnosti i put prema slobodi. Snaga Animusa biva jasno obezvrijedjena tvojom odlukom da se mora ici, tj. napustiti njegovu vezu. Tvoje nesvijesno servira upravo to stanje, da ce se morati praviti dstanciranje od te figure Animusa,jer znatno omata tvoje aktuelno stanje svijesti. Ovo imbolicno tumacenje obicno snevacu biva jako nerazuimljivo i konfuzno, tako je i Jung nailazio na otpore od snevaca, oni bi radije stvari i ljude iz sn asvodili na konkretna bica iz svakodnevnog zivota, ali takvo svodjenje bi tumacenje okrenulo u drugom pravcu, cesto freudovim i adlerovim okvirima tumacenja ili nekim kompenzacijama u drugom obliku. Nije iskljuceno da ovaj san moze imati i prosektivnu funkciju, da redvidi da se tako nesto moze i u realnost dogoditi pa nimalo ne treba da iznenadi takav dogadjaj.

Drugi san se nadvezuje na prvi oko romjene nekih sviojesnih stavova ali ovaj drugi cilja na Personu, ova funkcija im asvrhu da Egu da identitet i ulogu prema drugioma ili drustvu. Ako j eu sijenci sve odbaceno od ega, cesto sve ono sto je ne prihvatljivo, mracno, amoralno ali isto tako u sijenci moze biti i nesto sto je korisno i potrebno za Ego ako je predhodno odbacijo. Materijal koji Egu moze biti od koristi, tj, elementi Persone , bili su odbaceni tj. potisnuti ustranu a san nagovjestav ana simbilocan bacin da se mora uzeti u razmatranje i pojavni blik ega, tj, njegovu vanjsku fasadu ili Personu. Dali tebi nedostju neki korisni elementi Ega koji ce ti dati bolje prilagodjavanje ljudima treba razmotriti kroz ovaj san. San uzima osobu koja je personifikacija Sjene i daje joj odredjene atribute i svojstva. Razmatrnje svoje Persone i Sijenke u kontekstu sadrzaja sna je potrebno radi poboljsanja aktuelnog stanja Ega ili svijesti.

Treci san cilja na zamjenskog Animusa. A sjediniti se u ljubavi sa osjecajnim covijekom poput njega je rijesenje, a svi suprotni njemu su pogresan izbor.

sneguljica
18-05-11, 22:52
Draga, ako psiholoski gledas, onda se san moze ticati tebe,
tj. nekog tvog aspekta olicenog u detetu, znacenje ne mora biti bukvalno.

Moze biti da gubis neki svoj elan, produktivnost, snagu,
da se ponasas pasivno...

Nemoj odmah - najgore tumacenje.da, palo mi je to na pamet, ali rekla sam u onom prvom postu da sam antitalenat za snove, a znam za narodna vjerovanja, voda nije dobra, malo me tješi što nije mutna, mada nije ni bistra, a dijete nije isplivalo...to me proganja ovako na javi jer je stvarno vrlo upečatljivo bilo, kao da s stvarno desilo, mada sam znala da je san ali mi nije lakše bilo!

Koliko je godina detetu?
Godine deteta cesto mogu oznacavati neki period, pa pokusaj da se setis sta se tada desavalo...

Ostani oprezna.
San nema razresenje, znaci da u tvom nesvesnom
jos uvek ne postoji resenje za tu situaciju.

Ostavljam jednu malu mogucnost da se san zaista moze odnositi na dete,
tako da - obratite paznju na njegovo zdravlje. Cak i da je tako, ti si ta koja moze pomoci,
nemoj se uplasiti i blokirati. 17 godina ali ne povezujem ništa sa nekih mojih 17 godina...da, nadam se da ću imati rješenje, a negdje vjerujem da je nešto ipak njemu sanjano, jer kažem ti, rijetko sanjam nešto što me ovako poremeti, i obično je vezano za toga koga sanjam.

Ali je vise moguce da je ovo prvo u pitanju.

Miroljubivost krave je dobar znak, a ja se ne bih povodila za tradicionalnim tumacenjima
(mada znam da umeju biti tacna) vec bih pre rekla da ti kao majka u necemu gresis, jer se krava cesto odnosi na materinstvo (seti se samo nase narodne verzije Pepeljuge u kojoj se njena pokojna mati pretvara u kravu).
Mozda nesto pogresno radis, sto se moze lose odraziti po tvoje dete.
Mislim na neki pristup u vaspitanju i slicno.
Mozda si prestroga, a san upucuje da treba da razvijes materinske, zastitnicke kvalitete prema svojoj deci, i da se ne plasis pokazivanja neznosti.hmmm mislim da jesam stroga ali sam istovremeno i mnogo nježna, zaštitnički raspoložena i popustljiva! Moguće da griješim, nikad sebe ne posmaatram kao savršenog roditelja, ali u svemu njihovome tražim svoju grešku, i mislim da je itekako ima!


San nema razresenje,
ali kraj pokazuje da u svakom slucaju imas sanse da promenis stav i krenes u akciju.
Samo moras biti brza i energicna i preuzeti stvari u svoje ruke.
Razmisli o tome. negdje mi se po glavi mota, pošto je ovo za mene prilično "plodan" poslovni period, da nema ovaj san neke veze sa tim?
Da možda nijesam neki dobar put započela ali ću na kraju kiksati? Možda ću ipak iznaći i imati rješenje? Očekujem vrlo uspješne poslovne poduhvate, nadam im se...možda sam požurila, možda griješim???
Mada se ipak plašim, zbog ranijih iskustava da ima veze sa djetetom...sa njegovim zdravljem, naravno, drugo mi nije bitno:)

MARINER
18-05-11, 23:37
ja sam vam potpuno netalentovana za tumačenje snova, ne sanjam prečesto, barem se ne sjećam, ili se sjećam samo onih loših snova...e, prije par dana sam sanjala jedan jako "loš" san, vezan za dijete (bar sam ga ja tako doživjela) pa bih vas molila da mi kažete šta to može značiti, s obzirom da imam nekakav moj trip ako se to "nešto loše" ne desi u prvih 24 sata (ne znam odakle mi to) da onda to ipak ima neki dublji smisao od samog predskazanja nečeg lošeg...UH, udavih vas uvodom:)

Ovako ide:
Negdje sam na nekom trgu (seoskom) sa svojim mužem, krećemo se (ne znam kuda, prosto mi u snu idemo kao da znamo gdje ćemo)... iz nekog sokaka (a ima ih dosta koji vode ka tom trgu) dolazi krava koja ide ka meni, kravu iz mog pravca pokušavaju da sklone njena vlasnica, vlasnicin muž i sestra, ali ona oće kod mene (miroljubivo, kao, voli me), dosadna je, a ja se bojim krave iako znam da je miroljubiva, gura me njuškom, a ovi ljudi mi govore da se ne bojim...vlasnica mi pokaže neki put koji vodi sa tog trga i kaže "trči tamo, ne smije ona tim putem..."

i zbilja, suprug, ja i žena trčimo put tamo i odjednom smo u našim kolima (nemam pojma odakle su se stvorila, mi smo odjednom u autu), moj suprug vozi, žena je iza njega, ja sam pored žene, iza suvozača, mada suvozača ne vidim u tom trenutku...mi autom bježimo od krave, idemo negdje gdje smo inače namjerili, i ja se brinem kako će ova žena da se vrati...

stižemo do jezera, pristanište od tog jezera i ja se sjećam da smo mi već nekad tu bili i da smo nekim trajektom prelazili to jezero...to mi nije po volji, ne znam zašto, i moj suprug vozi pristaništem, uzanim, na jednom mjestu je parkirano auto i on baš tu, uporedo sa autom staje, odjednom je moje mladje dijete na prvom, suvozačevom sjedištu...

ali su oba desna točka kola bukvalno prešla ivicu, više su iznad vode nego na pristaništu, i ja kažem mužu da se loše parkirao da "dijete nema gdje da izadje nego direktno u vodu", a dijete tog momenta otvara vrata od kola, i zakoračuje...ne stignem da vrisnem on je već u vodi!
Kao metak, pravo je uletio, vidim mu mjehuriće iznad glave, i u tom trenutku razmišljam, ludačkom brzinom, da je on jako dobar plivač isplivaće...ali kako ne isplivava, meni se sa užasom po glavi mota da se od straha blokirao, i da ne može da pliva, ili da je u toj tamnoj, dubokoj vodi, nešto što ga je jako uplašilo...sekunde su u pitanju i već me panika hvata!!!
krećem da izadjem, ali kako da izadjem iz auta, ovamo je voda, a ovamo je žena, a dijete se ne pojavljuje, u glavi mi je da ne mogu da skočim iz auta u vodu da moram skočiti sa pristaništa...tu sam se probudila sva mokra i potpuno razbudjena...
Da napomenem da mi supruga više nije bilo u snu od momenta upada u vodu!

ako mi vjerujete ne spavam normalno od toga sna jednostavno, užas, od momenta upada u vodu do budjenja je toliko jasan da ne umijem da vam objasnim!!!

Samo da napomenem da često sanjam vodu (ne znam zašto, umijem i obožavam da plivam), jezersku posebno i skoro uvijek mi je to vezano za neki loš san...dalje da kažem da imam fobiju od uskih puteva, gdje je sa jedne strane provalija, i imam strah ako se kola parkiraju negdje na ivicu, kao što imam strašan strah da prodjem nekih uskim putem (kolima) a sa obje strane provalija! Izlazim iz kola i idem pješke...ne znam zašto se bojim toga i to samo autom! Pješke mi nije frka:)

malo dugo, ali morala sam sve da vam ispripovijedam:)

Pokusacu da nesto kazem sto ce ti olaksati stvar i tjeskobu.
Snovi i sadrzaj snova se moze tumaciti na ''Objektivnom'' i ''Subjektivnom'' nivou. Ovaj nucni nacin tumacenja je ponudio Jung po svojim nalazima i psiholoskim zakonitostima. U njegovoj Analitickoj psihologiji se opisuje put individuacije ili samoostvarenja. To znaci razvijati licnost tokom zivota i mijenjati aktuelne svijesne stavove i shvatanja. Posto je covijek SVIJESNO-NESVIJESNA cijelina, pa nesvijesno uvijek stoji u kompenzatornim odnosu prema svijesti. tj. uspostavlj anarusenu ravnotezu ako je svijest previse skrenula od prirodnog puta. Nevijesno uvijek servira simbolican materijal da izrazi AKTUELNO STANJE PSIHE, tj. svijesti. Preko snova se moz vidjeti aktuelno stanje psihe. Pravilan pristup funkciji snova i razumjevanje simbolike sna moze dati uputu za promjene dosadasnjeg aktuelnog stava svijesti. Narocito ako su jako emocionalno obojeni snovi oni imaju veliku vaznost za snevaca i traze razumjevanje. Svaki san je individualna tvorevina i sablonska tumacenja po sanovnicima nemaju vrijednost niti moze dati neki smisao, pa ''narodni nacin tumacenja'' u ovoj nauci nema mjesta.

Tumacenje na ''objektivnom nivou'' znaci,npr. Ako imamo neku osobu ili neke dogadjaje u snu, pri tome snevac u budnom stanju moze reci, A ha ! Ova osoba me podsjeca na tu i tu i ulica koj ase pojaviola u snu je ulica kojom sam prolazio prije dva dan aa u toj ulici se dogodilo to i to. Dakle, ako snevac uspije prepoznati sve elemente iz sn ai asocirati ih sa situacijama ili dodgadjajima iz svakodnevnog zivota, onda se taj san moze '' svoditi'' ili redukovati na poznate faktore i tako tumaciti na objektivnom nivou. Ove metode korise adler i freud u svojim tehnikama tumacenja i ova metoda je potrebna u izvjesnim slucajevima sna.

Tumacenje na ''subjektivnom nivou'' ili simbolicno tumacenje objasnjava pojavu ili stvari ili ljude u snu kao ''personifikacije '' za neke vlastite psihicke funkcije u nesvijesnom ili svijesnom u svrhu rada na tim funkcijama.
Npr. Ako neki kulturni, obrazovan, prijatan, normalan covijek sanja nekog ruznog, prljavog, odvratnog, pijanog, jako neprijatnog covijeka, onda taj '' covijek'' u snu personificira SJENKU. Sjenka je mracni dio naseg ega kojeg rado odbacujemo od sebe kao nesto nepozeljno, a to su : sve amoralnosti, kompleksi, nagoni, utisci o sebi koje ne mozemo da prihvatimo..itd. Ove stvari koje nas Ego ili nase Ja odbacuje odlazi u zaborav a to je nesvijesni dio psihe. Mnoge stvari nase sjenke mogu biti i svijesni ali cesto je sadrzaj sjenke nesvijestan. Ako previse odbacujemo nasu sjenu ili ne zelimoda je vidimo ili da znamo za nju, ona se moze pojaviti u snu kako osoba koj aje nama jako gadna ili neprijatna. Svrha sna i pojavljivanja sjene u snu je pokusaj nase prirode ili naseg nesvijesnog da nam uputi neke aspekte o nama koje moramo sagledati. Sijena se mora prihvatiti , sagledati i osvijestiti a ne potiskivati, jer kad se nesto potiskuje, to moze biti opasno. Ruzni covijek kojeg se sanja je personifikacija sjene i namece se da se snevac suoci sa sobom i svojim mracnim Ja. Tako se osim Sjene u snovima mogu pojaviti i druge figure koje su '' personifikacija '' nekih psihickih funkcija.

Sto se tice tvog sna, taj san se svrstava u kategoriju '' anksioznih snova''. Napetost ili anksioznost u iscekivanju nekog neprijatnog dogadjaja koji stvara stanje uzasa na tvoj ego ima vazan uticaj. ODMAH DA NAJAVIM DA TREBAS DA ZABORAVIS POMISAO O NEKOM LOSEM PREDSKAZANJU ILI DA CE SE NESTO LOSE DOGODITI. Narodni nacin tumacenja snova u nauci nema mjesta .Moras uzeti i ove aspekte sna koje sam gore spomenuo.
San ako se prenese na objektivni nivo tumacenja, trebas razmotriti aktuelni problem (ne mogu reci koji !) sa kojim se suocavas u zivotu, posao, ispit, problem egzistencije, itd.
Cesto neki aktuelni problem ili zastoj u zivotu moze produkovati anksiozne snove ili osijecaj da se stvari gube iz kontrole. Zabaviti se tim aktuelnim problemima i adeklvatno rijesenje daje znatno olaksanje pa i za dusu.
Npr. ako neko sprema ispite i misli da nije dorasto tom znanju, moze se opteretiti time i ceto sanjati kako se penje na stijenu p apada, kako ne moze uteci nekoj opasnosti, kako kasnina neko vazan sastanak..itd. Sve ovo je praceno anksioznoscu snevaca. Popravljanje svijesnog stava, tj. adekvatno rijesiti problem ispita ili znanja daje rijesenje ovom stanjima.
Kod tebe je mozda u pitanju neki problem za koji nisi dorasla a stvari i krava u snu personificira te zivotne probleme.
Inace za tumacenje snova potrebno je dati asocijacije od strane snevaca na sadrzaj sna !

Subjektivni nivo j edrugaciji od objektivnog i ima drugaciji opis simbola. Krava ili dijete nije tvoje konkretno dijete ili konkretna krava nego elementi koji personificiraju neke funkcije koje upucuju na njihovu obradu. More, jezero, voda , kosmos , suma su simboli za ''nesvijesno''. Cesto sanjanje vode i ulazak u nju znaci ulazak u svoje sopstveno nesvijesno ili razmatrati materijal nesvijesnog, jer je tako priroda htjela i nalaze htjeli mi to ili ne. Kad se u snovima namece neki materijal i vrlo je zagonetan ili cudan, nejasan , onda se mora traziti mitoloska paralela da bi se snevacu opisao smisao sna i dalo tumacenje. Dijete simbolizira zivot ili pocetak obnove zivota ili novo zivotno osijecanje. ''sopstvenost''. Bijezanje od krave bi bilo to kao i bijezanje od sebe same ili necega sto je zivotinjsko u tebi, a dijete ili rodjenje nove licnosti iz nesvijesnog je nesto na sta se treba okrenuti. Zapostavljanjem sebe, tj. nekih vrijednih stavova ili kavaliteta zivota, praviti stranputice svoga Ja ili graditi licnost na pogresnim temeljima, moze u nesvijesnom stvarati kontrastne kompenzacije i tako ometati svijest sa svojim ispoljavanjem . To se dogadja u snovima. Ako tvoja priroda hoce da drugacije izrazi tvoj zivot, drugaciji od onoga kakav je do sada, onda se moze u snovima javljati cudno stanje stvari, koje jako zbunjuju ili imaju nevjerovatan neugodan karakter. Dijete koje j epotonulo moze biti moguce radjanje novog stava, shvatanja, nove licnosti. zanemarivanje svoje licnosti ili svoje prave licnosti, ''sopstvenost'' ona je u vodi, u nesvijesnom i nekada ce izroniti kada se pojave mogucnosti i kada se za to stvore uslovi.

Ovo je onako od oka, da ti olaksa stvar, a to dali je tacno tumacenje to samo ti mozes znato kada sagledas sve te svoje privatne aspekte licnosti i psihe.
Inace bez poznavanja cijele licnosti snvaca i njegovog karaktera p aasocijacij akoje daj ena svoj san, tumacenje je cesto promasaj.
pozdrav

sneguljica
19-05-11, 00:27
Hvala ti mnogo...da, pomogao si mi mnogo, nijesi ni svjestan koliko...definitivno sam trenutno neka druga ja, naravno, potpuno prirodnim procesima koji mi se ne svidjaju ni najmanje, a još manje mi se svidjam ovakva kakva sam u poslednjih nekoliko mjeseci pod uticajem tih prirodnih procesa...ovo je jedna borba, prerano počela i nijesam joj dorasla, ali ćemo se hvatati u koštac!:)
Hvala i pozdrav:)

Lady of Rohan
19-05-11, 13:19
Mnogo hvala, naucila sam dosta iz ovog tumacenja, mada me je i prilicno zbunilo i zapitalo!


Onaj prvi san bi se mogao dovesti u vezu sa Animusom i to bez ikakvog razmisljanja. Jasna je figura covijeka koji se pojavio i njegove karakteristike. Nravno da si u svom zivotu i vidjela takve muskarce pa jasno je sta su oni i kakve imaju osobine, ali zasto je tvoja podsvijest izabrala bas taj dogadjaj i tog lika koji si sanjala ? Ocigladno da je tvoje nesvijesno izabralo to, jer priroda tako hoce, (kako kaze Jung) ta je ekspresija najbolja da nesvijesno izrazi ono sto namjerava u skladu sa tvojim svijesnim aktuelnim zbivanjima.
Ako idemo simbolicnim tumacenjem, onda taj covijek je tvoj Animus ili personificira funkciju Animusa u grubom obliku i svojstvu, izrazena muzevnost, iskustvo,snaga, privlacnost, ljepota ga odlikuju. Ali zivjeti sa njim ili imati vezanost( coniunctio ) je nesto sto je pogubno gledajuci iz psihiloskog aspekta, jer jasno distanciranje Ega od Anima i Animus ( tj. prepoznavanje izrazavanja tih funkcija i prepoznajuci njihovu samostalnost) funkcija je jako vazno u ostvarenju slobode i individualnog razvitka. Preveliko preplavljenje tih funkcija na Ego znaci konfuziju i stranputicu, u najmanju ruku nepotrebne nepovoljnosti koje mogu da imaju negativne ishode na cijelokupnu licnost i ego.

Ovo mi je jako zanimljivo.
Ta prica o integraciji osobina animusa/anime,
ali da ego ne bude 'preplavljen' ovim sadrzajima nikada mi nije bila do kraja jasna. Vrlo malo sam dobila na seansi od tumacenja ovog sna, narocito zbog one moje odluke da moram otici na kraju. Taj mi je zavrsetak sna ostao enigma, jer ja, instinktivno u ovoj osobi u snu prepoznajem kvalitete koje nisam upoznala na javi, pa je ovaj san bio tumacen kao promena svesnog stava i usvajanje nekih novih afiniteta. Uvek sam se pitala, ako je tako, zasto ja ovu figuru napustam na kraju sna 'jer nasa prica nije realna'?
Nisam sigurna da je njihovo tumacenje bilo tacno, jer njegove godine kazuju da je u pitanju stari model animusa, koji je obogacen novim sadrzajima, ali nedovoljno.

Sta znaci prepoznati autonomiju, samostalnost anime/animusa i odvojiti, distancirati ego od ovih funkcija? To mi nije do kraja jasno.
Znaci li da ne treba da projektujem ove osobine olicene u slici animusa kroz svoje izbore, vec da ih prepoznam kao sopstvene, da ih integrisem i time izgradim objektivniji, celokupniji svesni stav?
To ima smisla - jer moj animus cesto u snovima ima osobine 'energicnosti i snage' sto su pre svega moje karakteristike, koje nisam dovoljno zivela.

Osim toga, slika animusa/ anime nije staticna, ona se menja, a sa tim i nasi izbori, koji su uvek delimicno posledica projekcije.

I sta mislis o odnosu anime/animusa i projekcije ovih slika u ljubavnim izborima?
Da li je ona neminovna?
I kako je moguce distancirati se od ovih matrica?
Jako me zanima sta mislis o tome.

Jednu cu celu seansu posvetiti razgovorima o tome. :)

Sad se vracamo na simbolicno tumacenje na subjektivnom nivou, Mjesto gdje se ljetuje ili ide na odmore je nesto sto pruza zadovoljstvo ili ugodu, pa mozda i rajsko stanje jer se sklanjaju crna razmisljanja o napornim svakodnevnim obavezama u gradu. Mjesto ugode i raja je mjesto i gdje se nalazi Animus . Tu vas dvoje mozete imati rajsko stanje vezani zajedno, ali desava se nesto to je suprotno od ocekivanog rajskog stanja, a to je spremanje odlazak iz tog mijesta i napustanje animusa. On svojom privlacnom snagom zove da se ostane, a ti ipak odlucujes da se rastanes s njime. Upravo psiholoski rastanak sa Animusom znaci oslobadjanje individualnosti i put prema slobodi. Snaga Animusa biva jasno obezvrijedjena tvojom odlukom da se mora ici, tj. napustiti njegovu vezu. Tvoje nesvijesno servira upravo to stanje, da ce se morati praviti dstanciranje od te figure Animusa, jer znatno ometa tvoje aktuelno stanje svijesti. Ovo simbolicno tumacenje obicno snevacu biva jako nerazumljivo i konfuzno, tako je i Jung nailazio na otpore od snevaca, oni bi radije stvari i ljude iz sna svodili na konkretna bica iz svakodnevnog zivota, ali takvo svodjenje bi tumacenje okrenulo u drugom pravcu, cesto Freudovim i Adlerovim okvirima tumacenja ili nekim kompenzacijama u drugom obliku. Nije iskljuceno da ovaj san moze imati i prospektivnu funkciju, da predvidi da se tako nesto moze i u realnost dogoditi pa nimalo ne treba da iznenadi takav dogadjaj.

Da, i ja sam slicno tumacila boravak u mestu za odmor, gde se ja zaista osecam kao u mirnom, tihom raju. :)

Ja osobu sa ovakvim osobinama uz koju bih se ovako osecala, nisam nikada upoznala, iako sam duboko ceznula za tim (kompenzatorna funkcija sna). Rekla bih da bih bila spremna da me ovakve osobine fasciniraju i privuku, ali u snu imam jasan osecaj nekakve neadekvatnosti, uprkos njegovoj izrazitoj neznosti i zastitnickom ponasanju prema meni. Mislim, zapravo, da on nema dovoljno snage za nasu pricu, i da uprkos tome sto je na pocetku vrlo nezan prema meni, to nece potrajati dugo, jer je on prilicno umoran i emotivno potrosen i plasim se da u buducnosti on ne bi mogao da me prati.
Kada pogledam u tom smislu, mozda je san zaista i predvideo buduce dogadjaje. Mislim da tek sada pocinjem da povezujem stvari.
Radi se o starom modelu animusa, iako mu ja dodeljujem neke osobine koje
u stvarnosti nisu bile ostvarljive (izrazito nezno i pazljivo ophodjenje).
Mislim, takodje, da sam bila sklona da trazim neznost od muskaraca koji su malodusni, i koji uprkos tome sto veruju da mogu da ostvare ljubav sa mnom, vrlo brzo pokleknu u tome kada se suoce sa realnom vezom ili dugotrajnoscu.
To je tip muskarca koji olako obecava 'romanticni raj', ali to nije realno utemeljeno. Sad postaje potpuno jasno zasto ja moram napustiti ovaj model animusa, a samim tim i projekciju koja mi je komplikovala zivot!

San ukazuje na to, da osecati se trenutno 'emotivno nahranjeno i ususkano' i slicno, nije dovoljno, i da je potrebno nesto drugo - spremnost da me neko prati u ostvarenju zivotnih ciljeva. Mogucnost da ostanem sa njim u malom mestu, gde se nista ne desava, cini mi se u snu strasno dosadno.
Sa ceznjom zapravo idem u Beograd, zeljna zivota koji je aktivnost,avantura, kretanje, sto ovde ne mogu dobiti. Sve je to lepo, ali ja se plasim ucmalosti i dosade!
Hmmm, postalo je jasno...
Mislim da je ovo slika delimicne adekvatnosti koja nije dovoljna 'da bi prica bila realna'.

Drugi san se nadvezuje na prvi oko promjene nekih svjesnih stavova, ali ovaj drugi cilja na Personu, ova funkcija im svrhu da Egu da identitet i ulogu prema drugima ili drustvu. Ako je u sijenci sve odbaceno od ega, cesto sve ono sto je neprihvatljivo, mracno, amoralno ali isto tako u sijenci moze biti i nesto sto je korisno i potrebno za Ego ako je prethodno odbacio. Materijal koji Egu moze biti od koristi, tj, elementi Persone , bili su odbaceni tj. potisnuti u stranu a san nagovjestava na simbolican nacin da se mora uzeti u razmatranje i pojavni blik ega, tj, njegovu vanjsku fasadu ili Personu. Da li tebi nedostju neki korisni elementi Ega koji ce ti dati bolje prilagodjavanje ljudima treba razmotriti kroz ovaj san. San uzima osobu koja je personifikacija Sjene i daje joj odredjene atribute i svojstva. Razmatranje svoje Persone i Sijenke u kontekstu sadrzaja sna je potrebno radi poboljsanja aktuelnog stanja Ega ili svijesti.

Da ja ovo prevedem sebi na konkretne stvari. Ja sam ta koja je dobar deo zivota 'nosila elegantni komplet iz cetrdesetih' u smislu da je u mojoj pojavnosti ( Persona) nastupu i imidzu bilo necega suzdrzanog, damskog, starinski elegantnog, a kako su godine prolazile, ceznula sam za sve vecom nekonvencionalnoscu, zanimljivijim odevnim predmetima, zelela sam da zivim potisnuto buntovnistvo.
Mislim da san kaze da treba malo da se opustim i da predstavim svetu 'skrivenu sebe' jer kostim iz cetrdesetih vise nije u skladu sa mojom sadasnjom licnoscu.
Taj san se odrazio na moj nastup: iako sam i dalje skromna i strogo pazim da se drzim nekih pravila elegancije, oblacim se mnogo nekonvencionalnije i mastovitije nego ranije. A tako se i ponasam. :)

Treci san cilja na zamjenskog Animusa. A sjediniti se u ljubavi sa osjecajnim covjekom poput njega je rjesenje, a svi suprotni njemu su pogresan izbor.
Pretpostavljam da 'zamenski animus ' zapravo znaci sliku 'unutrasnjeg muskarca ' koja se u medjuvremenu razvila.
Prva i druga slika imaju dosta toga zajednickog: lepota i fizicka snaga, tetovaze, malo divalj izgled, pokazivanje neznosti, izrazitu seksualnost.
Kljuc je u onome sto ih razlikuje, a to je - realnost price.
Ovaj covek je mlad i ima dovoljno snage i energije da mi se posveti na konkretan nacin (ukljucujuci i trudnocu njegove drage, jer nije moje nesvesno bas ovu sliku uzelo slucajno).

Ovo me vraca na pocetak.

Kako to da se u prvoj slici ego distancira od figure animusa, a ovde konjunkcija nije pogubna, vec naprotiv, plodonosna ( prisustvo prodorne bele svesti jako je ohrabrujuce, ona u najmanju ruku govori da su osvescene prave emotivne potrebe i nova slika animusa)?

Dakle, ako se ego mora odvojiti od figure animusa/ anime, ali ne samo to, ako je neophodno udaljavanje od projekcije ovih sadrzaja, nije li to samo u slucaju neadekvatnog i prevazidjenog animusa/anime, animusa/anime oko kojih je prilepljen neki kompleks, animusa/anime za koji su se 'prilepili' sadrzaji senke, kako se, nazalost, cesto desava, pa muskarac ili zena uporno biraju partnere koji poseduju njihove neadekvatne, potisnute i 'mracne' osobine?

Kada se animus razvije ( kao u primerima bajki koje je tumacila fon Franc, a ja ih otkucala), da li je projekcija pogubna, ili naprotiv, plodotvorna?
I da li je moguc izbor ljubavnog partnera bez projekcije?

Ne znam da li ovo spada u ovu temu, ali malo digresije i amplifikacije - sto da ne. :)

Iskrena da budem, mislim da ovo pitanje itekako zbunjuje analiticare i da nemaju prave odgovore na to! Cim ih pitas o ovom problemu, odgovor je cutanje i odmahivanje rukom - jer malo ljudi nesto istinski i sustinski zna o ljubavnim odnosima, pa zvali sebe analiticarima i psiholozima ili ne.
Kad se povede rasprava o ovim stvarima uvek imam utisak da se dolazi na nepoznat teren i niciju zemlju.
Moj jedini odgovor za sada je evolucija, razvoj ovih unutrasnjih likova.
Znamo, naravno, do cega dovodi evolucija anime/animusa: na kraju dobijemo duhovne vodice koji nas uvode u arhetipski svet, koji uticu na nase stvaralastvo, kreativnost, koji nas priblizavaju sopstvu.

Ali, sta to konkretno znaci u ljubavnim odnosima i izborima?
Jer mislim da srazmerno vise ima kreativnih, duhom bogatih, stvaralackih licnosti nego onih koji uzivaju u nekoj ljubavnoj harmoniji i ravnotezi, i koji su na ovom polju istinski zadovoljni. Zbog cega je to tako, u cemu je tajna?

MARINER
19-05-11, 21:58
Moram ti reci da sam inace vise sklon snove posmatrati u okviru objektivnog nivoa tumacenja, reduktivni nacin tumacenja. Cesto elemente sna svodim na odredjene uzroke koji su nagonske prirode. Amplifikacije izbjegavam, osim ukoliko se pojvi materijal koji jasno ukazuje na mitoloske elemente. A dosada sam mnogima u tumacenjima na forumu koristio ovaj drugi metod .
Pa nikad i ne insistiram da mi neko prihvati kao tacno i vrijedno tumacenje nekog sna , jer ovako preko foruma je moguce da se pocine velike greske.
Moram ovo reci, jer nisam siguran da sam u pravu kod tumacenja.

Lady of Rohan
19-05-11, 22:01
Nisi napravio gresku, stavise, samo si probudio moju radoznalost da idem u tumacenju 'do dna'.
Mnogo ti hvala, i izvini sto ja davim sa pitanjima, kao neko radoznalo dete. :)

MARINER
19-05-11, 22:11
Nema ovdje nikakvog davljenja. Ha ha... ovo je forum i svako dobrovoljno pristupa komentarima. Pa itekako te mogu razumiti kad se ovoliko interesujes oko ove problematike, snova i simbola. Svi ucestvujemo u diskusijam, i naravno da svako ima pravo dati svoj komentar, ali malo mi je zao sto nema vise ucesnika, pravo je siromasno, kao da spavaju.
Za onu transcedentnu funkciju , imas u knjizi ''dinamika nesvjesnog''. Procitaj , pa pitaj sta nije jasno, jer sumnjam da ce iko o tome sad pisati na onoj temi koju si pokrenula.

Lady of Rohan
19-05-11, 22:30
Svi ucestvujemo u diskusijam, i naravno da svako ima pravo dati svoj komentar, ali malo mi je zao sto nema vise ucesnika, pravo je siromasno, kao da spavaju.


Spavaju, spavaju, a nista ne sanjaju. :)

Nego, to je prva Jungova knjiga koju sam procitala, bas sam znala od cega da pocnem.
Procitah malo kod Helmuta Harka, ali bas nedovoljno.
Kaze da je aktivna imaginacija dobar nacin da se otvori put
transcendentnoj funkciji...

Iako ovi malo racionalniji jungovci bas i ne vole toliko 'fantaziranje'. ;)

MARINER
19-05-11, 22:38
Spavaju, spavaju, a nista ne sanjaju. :)

Nego, to je prva Jungova knjiga koju sam procitala, bas sam znala od cega da pocnem.Procitah malo kod Helmuta Harka, ali bas nedovoljno.
Citira Junga koji kaze da je aktivna imaginacija jako dobar nacin da se otvori put
transcendentnoj funkciji...

Iako ovi malo racionalniji jungovci bas i ne vole toliko 'fantaziranje'. ;)

Ha..ha..ha.. :xmas143: racionalni jungovci ! Kao da mi je neko poznat ko je takav !

Lady of Rohan
19-05-11, 22:51
Ja znam bar dvojicu. :)

Deli ih prilican generacijski jaz,
ali slicno razmisljaju. :)

Masja i ja vadimo prosek za struju naklonjenu misticizmu i abrakadabra. :)

Sad ce me ubiti kad procita!

Lady of Rohan
20-05-11, 10:18
Pada mi na pamet da navedem nekoliko primera 'tradicionalnih' tumacenja snova i vrlo pouzdana predvidjanja ciji sam svedok.
Neke stvari cu ispricati samo delimicno, niti cu reci ko je u pitanju, iako su u pitanju ljudi iz mog najblizeg okruzenja koji su mi ove snove pricali.

1. Zena sanja kako joj u tamnom jezeru zelena zena davi sincica od otprilike dve godine.
Ona uskace u jezero i uspeva da spasi dete.
Nekoliko dana posle sna, sin ima fras, podugacki epi napad, zatim pije lekove godinama.

2. U mom kraju postoji verovanje da trece noci nakon rodjenja deteta dolaze sudjaje i odredjuju
mu sudbinu i tada traze od mladih majki da pricaju snove, jer veruju da je u njima sadrzana sudbina deteta.
Mlada majka sanja da za uzicu vodi kravu koja je lepa i zdrava, ali joj je zadnja desna noga crvena, bolna i deformisana, pa krava hramlje. Sin kog je tada rodila joj oboljeva od one zarazne decje paralize kasnih 50-ih i ostaje hrom za citav zivot, mada zdrav.
U trenutku dok je decak u bolnici, (imao je tad oko 5-6 godina) a lekari se bore za njegov zivot, ona posle neprospavanih noci sanja kako je dosla 'u drzavnu sumu' u kojoj, kao i u mladosti, cuva ovce. Ulazi u neko udubljenje u dubokoj dolini (to su neka prirodna udubljenja, ne znam kako se to tacno zove) i iznad udubljenja, na livadi, iznenadjena, vidi staricu, obucenu u tradicionalnu odecu iz naseg kraja.
"Uzmi jedno drvo", kaze joj starica.

Mlada zena vidi oko sebe mladice borova.

"Uzmi ga, ukradi ga i nosi kuci. Stavi mu na korenje
malo hleba i sira, jer ovo se drvo ne zaliva, vec jede i pije".

Naravno, decak ostaje ziv, i ona ga uzima kuci, bas kao bor u snu.


3. Zena u 2. mesecu trudnoce ima nocnu moru u kojoj precizno sanja od kakve ce joj bolesti jos nerodjeno dete bolovati.

4. Mlada zena sanja precizan datum smrti svog dede, iako je on u tom trenutku sasvim zdrav. Gresi za samo cetiri dana, sanja da ce on umreti 4. jula te i te godine, a on umire 8. jula iste godine.

5. Covek koji zivi u Kanadi sanja kako je veliki, razgranati orah pao u njihovom dvoristu u Srbiji. Pise familiji uznemireno pismo o tome, i posto to tradicionalno znaci da ce neko umreti, pita za zdravlje svoje majke. Neposredno potom, ona umire.

6. Starac sanja da se njegova zena 'preudala za nekog lepog i mladog coveka' i ostavila ga. Ona uskoro umire.

7. Mlada zena sanja da je njena majka nevesta u belom koja igra u kolu.
Sutradan saznaje da je majci pozlilo, ali lekari misle da nije nista ozbiljno u pitanju.
Uplasena zbog sna, ona je ubedjena da ce majka umreti. Ispostavlja se da ima rak i zaista ne zivi dugo.

8. Mlada zena sanja svoju pokojnu prababu, koja je umrla u zimu 1983. kad joj je bilo 6 i po godina. Ona ljubi nju i svoje tri unuke, i divi se kako je devojka porasla.
Obasjana je belom svetloscu i veoma vesela.
"Kceri moje ", kaze, "moram sad da idem, zurim" i sva radosna trci prema seoskom groblju. Sutradan je zovu da ide u bolnicu, jer je najmladji sin mezimac bake koju je sanjala, a rodjak devojke, na samrti. Vec sutradan umire, na tacnu godisnjicu smrti svoje majke koju je mlada zena sanjala.

9. Devojka sanja kako je iz dvorista njenih komsija u njeno dvoriste dosao prelep beli konj. Njen komsija posle toga ima neku nevolju sa kolima na putu i u pomoc mu pristize nepoznati mladic.Ona upoznaje tog stranca i udaje se za njega.

10. Na godisnjicu smrti svog dede, mlada zena sanja vrlo upecatljiv i dug razgovor sa njim u kome 'zna da je on mrtav'. On joj kaze kako ce uskoro doci po svoju zenu. Iako je relativno mlada za baku, ona zaista ne zivi dugo.

11. Mlada zena sanja kako joj po dekolteu, po levoj dojci, mili nekakva velika crna buba.
Neko kaze :"Ne brini, to je samo jedan racic".
Ona vrisne i rukom otrese raka, koji pada na pod. Posle toga saznaje da joj majka boluje od raka dojke, koji, srecom, nije daleko odmakao.

Desetak ovakvih snova sam se setila 'iz rukava' a cula sam ih nebrojene.
Svi ovi ljudi su iz moje neposredne okoline.

zagorski
20-05-11, 15:02
ali malo mi je zao sto nema vise ucesnika


u kojoj mjeri misliš da snovi mogu pružiti odgovore na bitna pitanja za čovjeka?
ima li pouzdane definicije od strane zvanične nauke šta je to uopšte spavanje koje je jedan od najvažnijih fenomena u postojanju svakog čovjeka, to jest, zbog čega ljudi spavaju?

Lady of Rohan
20-05-11, 15:55
u kojoj mjeri misliš da snovi mogu pružiti odgovore na bitna pitanja za čovjeka?
ima li pouzdane definicije od strane zvanične nauke šta je to uopšte spavanje koje je jedan od najvažnijih fenomena u postojanju svakog čovjeka, to jest, zbog čega ljudi spavaju? Da odgovorim ja, pre Marinera, ukratko.
Ako ti to nije jasno posle samo sedam strana ove teme, onda ne vredi bilo koje pametno obrazlozenje. Znacaj snova poznat je mnogo pre bilo kakvog psiholoskog tumacenja ovog fenomena, znalo se za to u samoj zori civilizacije, a svakako je ovo saznanje starije. Seti se samo Biblije i Gilgamesa, za pocetak. Stagod da je spavanje i sanjanje, racionalna skepsa ne vredi pred cinjenicama i bezbrojnim dokazima o znacaju snova, poznatih vec hiljade godina otkako postoji pismo. Svaka teorija i racionalno obrazlozenje ovde uzmice pred empirijskim dokazima, a takodje je besmisleno raspravljati o naucnom tumacenju snova ukoliko se ne poznaje bogata literatura o snovima i sanjanju koju ti mozemo preporuciti Mariner, Masja ili ja.

Ukoliko te ovo zanima, naravno.

Lady of Rohan
20-05-11, 22:06
Ukratko, snovi su mnogo stariji od psihologije.
Pa i svest o njihovoj vaznosti za ljudski zivot (ali i razumevanje zivota i postojanja)
mnogo je starija od psihologije.

Od fantazija, snova i nesvesnog materijala zapravo su nastale sve religije.

Snovi su ono sto nas povezuje i sa sveukupnoscu postojanja,
povezuju nas sa onim sto nije psihicko (hrabra tvrdnja, ali cvrsto verujem u nju).

Nikada ne treba biti dogmatican sa pokusajima tumacenja snova, jer nijedan san ne moze
nikada biti protumacen do kraja, sto je dobro poznata stvar.

Ipak, naucna tumacenja snova nisu za potcenjivanje, vec za uvazavanje,
ma koliko mozda to bili prvi koraci u neistrazenoj dzungli.
Naprotiv, bas zbog toga i zavredjuju postovanje.

MARINER
21-05-11, 00:28
u kojoj mjeri misliš da snovi mogu pružiti odgovore na bitna pitanja za čovjeka?
ima li pouzdane definicije od strane zvanične nauke šta je to uopšte spavanje koje je jedan od najvažnijih fenomena u postojanju svakog čovjeka, to jest, zbog čega ljudi spavaju?

Sa snovima uvijek prilazim prilicno oprijezno i to sa ogromnom dozom skepse . Posto nisam naklonjen misticizmu ili nekim stvarima koje odudaraju od nauke, oprijeznnost uvijek imam na umu.

Spavanje kao fizioloska potreba ima svoje jasne uzroke i svrhu. Da sad ne ulazim u pojedinosti vezane za biohemiske procese i aktivnosti odredjenih regiona mozga, jedino je potrebno spomenuti vaznost spavanja koja ima svrhu da cijeokupni organizam, mentalne i fizioloske procese odmori. Prenaprijezanje ili prebudnost nije beskrajno izdrzljiva, pa upadanje u stanje spavanja sigurno popravlja stanje. restitutio ad integrum.
Kod akutnog mozdanog sindroma, tj. psihicki poremecaj uzrokovan nekim neurednim mozdanim funkcionisanjem, a nokse mogu biti fizioloske, hemiske,ili organske prirode. Npr. trovanjem ugljen monoksidom daje jasnu sliku poremecaja mentalne funkcije koja se zove akutni mozdani psihosindrom.
San, glukoza i kiseonik su OSNOVNE stvari za uredno funkcioniranje mozga. Nedostatak jedne od ovih moze dati poremecaj funkcije, npr. deprivacija spavanja od vise dana kod ljudi ce proizvesti stanje halicunatorno-disforicno-konfuzno-oneoridni sindrom ili nesto drugo slicno. Kad se pojavi ovaj sindrom , potrebno je omoguciti spavanje i simptomi potpuno nestanu nakon budjenja. Ovdje je vazno nagovjestiti neurofizioloski vaznost spavanja i njenu jasnu svrhu.

Sanjanje.
Pojava sna ili snova koja je raznolika pa razbacana, konfuzna ili slozena ili jasno razumljiva sa svojim pojavnostima i opazanja spacificnih faktora, posmatracu moze dati uvid o kojoj vrsti sna je u pitanju.

Za pojavu sna potreban je neki NADRAZAJ. Ovaj ako je fizioloske prirode, taktilni, olfaktorni , vizuelni ili nadrazaj preko interoceptora, moguce je pojava sna jasno uzrokovan jednom ili vise pomenutih drazi.
Stanje gladovanja za vrijeme spavanja moze proizvesti san sa prizorom obilnog jela ili trpeza za kojom se sjedi i uziva u zalogajima.
Potreba za uriniranjem i trpljenje toga , moze izazvati san i u snu dati prizor kako se neometano obavlja nuzda negdje na nekom mirnom mjestu u prirodi i sl. Potreba za seksualnim aktivnostima koje su se otklanjale p asu vremenom postle nezasitite zelje, u snu moze proizvesti sve prizore koji ukazuju na snosaj ili ljubav. Fizioloske promjene u organizmu zbog nekog patoloskog procesa : tumor, cir, i sl. ove stvari mogu djelovati kao drazi i izazvati san u kojem se stvara neugodni prizor vezan za tijelo. Isto tako jaki mirisi, buka, bol moze izazvati san.
Kao sto je pokazano za san je potrebna neka drz da bi se aktivirao, a i fizioloska stanja rem, ne treba sad objasnjavati ,uglavnom svima je oko toga jasno. Snovi nagonske prirode se mogu okarakterisati kao kompenzacije ili san ''ispunjenje zelje''.
''Reaktivni snovi'' (traumatski snovi) su pojave koje se repetitivno pojavljuju kao reakcje na neki sok ili traumu koj aje uzrocno spojena sa slikom sna i prizorima oko te nesrece. Obicno reaktivni snovi reprodukuju identicne dogadjaje koji su se i dogdili za vrijeme nesrece. Ovi snovi se neugodno dozivljavaju i vremenom blijede ili iscezavaju kad dodje do stanja kad se emocija straha ''izlize''. Ovi snovi spontano prolaze i imaju jasnu svrhu da se odreakuje afekt ili trauma , pa bi se to moglo nazvati pokusaj psihe da odreaguje napon ili d se oslobodi mucnog afekta. Ali , ukoliko ne dodje do povlacenaj ovakvih snova onda se dobijo efekat ''sukcesije'' sa nekim kompleksom ili bolje receno ta trauma je asocirala ili pokrenula ''neki drugi'' nesvijesni sadrzaj i reaktivirala ga, ili bolje receno ''aktuelizovala ga''. Ovdje je potrebno terapiski ciljati na kompleks i oslobadjati energiju da bi dovelo do stabilizacije i popravke. Snovi sa svojim slikama i snevacevim asocijacijama mogu ukazati koji je kompleks pokrenuo san. Kompleksi pokrecu snove.
Nije tesko iz ovoga izvuci zakljucak da radi kompenzatorna funkcija nesvjesnog.
Nije tesko shvatiti da je Jung dobio san jednog pacijenta koji je sanjao da je dobio neku izraslinu na nozi, i upravo na istom mjestu noge poslije nekoliko dana se pojavljuje patoloski proces na kozi i ukazuje na neko maligno tkivo. Nekako, nesvijesno je znalo prije svijesti da ce se nesto dogoditi, i serviralo je sliku sna koja ima svrhu u pravcu suocavanja sa dolazecom bolesti. Snova ove vrste ima na hiljade, a sigurno je to da je problematika snova jako slozena , narocito ona koja sa svojim jako emocionalno nabijenim arhetipskim simbolima u snu neke osobe nagovjestava potrebu snevaca da se suoci sa dolazecom smrti. Jung je ukazao na ovakav vid snova, dao je mnoge primjere i moglo se vidjeti da nagla burna reakcija arhetipova predskazava buducu smrt, i kasnije tako i bude. Kao sto fiziolosko tijelo ima kompenzatorne funkcije, ako je Jung pretpostavio pa i dokazao da i psiha ima iste samporegulirajuce funkcije.
Samoreguliranje psihe ili obicne kompenzacije su uocljive i svi ljudi mogu naslutiti da treba neko poravnjanje postojeceg svijesnog stava. Ali negativno-kompenzatorna funkcija ima cilj da popravi stanje Ega, jer je u odredjenim situacijama Ego prenapuhan (inflacija) pa nesvijasno daje opominjajuce poruke, koje ako se pravilno shvate ili razumiju stite od sloma svijesti ili megalomanskog ludila.
Mislim da je ovo dovoljno da se sad ne ulazi u sve funkcije snova , trebalo bi pisati i primjere a mislim da nema potrebe jer postoji literatura gdje se to moze procitati.

Nije potebno shvatiti da ovim do sad napisanim, sugerisem da se treba snovima posvetiti na ovaj opisani nacin . Raznih shvatanja na ovom svijetu onoliko koliko ima ljudi na kugli, pa neka sebi svako uzme onako kako mu odgovara. Ako neko snove posmatra u Freudovom ili Adlerovom ili Frommovom shvatanju a tako mu odgovara, onda neka se toga i drzi. Ako neko misli da su snovi totalna bemislica i ostaci dnevnih aktivnosti, neka se toga i drzi, bolje je imati svoje vlastito shvatanje nego se tjerati da se vjeruje u nesto srvirano pricama a prema cemu se ima jak otpor.

zagorski
21-05-11, 09:19
Mislim da je ovo dovoljno da se sad ne ulazi u sve funkcije snova , trebalo bi pisati i primjere a mislim da nema potrebe jer postoji literatura gdje se to moze procitati.

vjerovatno sam neprecizno postavio pitanje. htio sam pitati u kojoj mjeri u praksi pacijenti usvajaju ono što im analitičar protumači o njihovim snovima, konkretno iz tvog iskustva. sjećam se da je jung pisao da nije dovoljno da se zadovolje teorijska očekivanja analitičara već je jednako važno da se pacijent pronađe u tome. jung kaže da pacijentov otpor prema analitičarevom tumačenju nije uvijek pogrešan.

MARINER
21-05-11, 16:44
Kad je u pitanju junova terapija u smislu preobrazaja licnosti ili put individuacije, treba da se nekom covijeku omoguci d asebe spontano ispolji onak kako mu njegova priroda nalaze. Ovdje se on sam mora saglasiti sa analiticarevim tumacenjima i pokusati sa prepozna smisao tumacenja sa svojim unutrasnjim stanjem. Ovdje otpori imaju jasan izraz da je i pitanju pogresan analiticarev stav prema anaizandu. A oni kojim ase omogucuje individuacioni put, i oni koji imaju nekog prethodnog znjanja i veceg nivoa shvatanja, njima lakse ide tumacenja. Tipoloske razlike igraju veliku ulogu u svemu ovome.

Kad je u pitanju nesto sto ukazuje na neuzore ili neke pogresno izgradjene stvavove, tad se mogu koristiti sve druge psihoanaliticke procedure koje prepoznaju otpor i tumace ga u obliku kao prepreka prema kompleksu. Freud i Adler je izbor , kao i druge povrsne psihiloske procedure, od biheviorizma, do savjetovanja.

Pitanje koliko pacijenti usvajaju ono sto im se tumaci kroz snove? Neki jako puno usvajaju bez ikakve kritike o onom esto mu se govori, godovo kao da se nalazi u hipnozi,a nekriticno prihvatanje nekih objasnjenja jasno ukazuje da se radi o ''sugestivnoj licnosti'' i nestabilnosti karaktera. Neko je pretjerano idealizirao teapeuta pa svako njegovo tumacenje uzima kao da je od boga pa ga tako i prihvata. To vazi i za tumacenja snava.
Druga vrsta ljudi je sklona da se ''ulizuje'', oni ce prihvatati sve sto im se kaze ili protumaci i pokazivace s vana kako vjeruju u to i da je to ono pravo, a iza toga se nalazi podsmijeh i nepovjerenje. Prihvacaju tumacenja ne zato sto im to odgovara ili sto su vidjeli neki smisao , nego zato sto koriste trikove obmanjivanja koji ima za svrhu da ba taj nacin obezvrijede analiticara i njegovu metodu a sebi obzbjede sigurnu distancu od psihoanalize jer je ona opasnost za njihovu neurozu ili neurotski karakter ( odbrana od uvida sebe).
Treca vrsta ljudi razumno pristupa ovim stvarima i strpljivo ulazi u pojedinosti snova i tumacenja, kao i u cijele reakcije psihe kroz cijelu analiticku situaciju. Naravno da svakako ima gresaka od strane analiticara pa i u nespremnosti i pacijenata da prihvte odredjena tumacenja.
Ako neko zna da neki analiticar ima jungovu psihoanalizu, pa tu i zatrazi pomoc jer je ranije upoznat sa tim ucenjem, lakse cese odvijati seansa ukoliko je razumjevanje izmedju njih adekvatno. Simpatije i antipatije igraju veliku ulogu u ovome.

Lady of Rohan
21-05-11, 20:51
Iz mog iskustva, reakcije mogu biti raznovrsne.

Bilo je tumacenja koja su me odusevljavala, onih koja su se slagala sa mojim, onih tacnih prema kojima sam imala otpor, da bih vremenom uvidela da su tumaci u pravu, a bilo je i onih pogresnih koja bi me duboko povredila.

Tumacenje mog prvog decjeg sna, izrazito arhetipskog i izrazito ohrabrujuceg,
koji je bio svetinja mog zivota i koji je govorio o mojoj velikoj vitalnosti i plamtecoj volji za zivotom, uprkos teskim okolnostima kroz koje cu morati da prodjem, duboko me je povredilo i napisala sam terapeutu dugo pismo u kome sam amplifikovala ovaj san i ispravila tumacenje.

Ta moja ispravka je prihvacena vrlo dobronamerno i moj dragi analiticar mi se na sledecoj seansi izvinio, govoreci da je moja ispravka bila vrlo tacna i potkrepljena valjanim dokazima vezanim za simboliku i Jungovo ucenje.

Da sam 'pristala' na to pogresno tumacenje, mislim da bi mi bila naneta
nepopravljiva steta.

Jer je san govorio o optimizmu, snazi, elanu, i pogresnim tumacenjem kao da mi je sve to bilo oduzeto. Osecala sam se opljackano, i to nisam mogla dozvoliti.

Drag mi je moj ucitelj, ali mi je draza istina.

Mislim da se nekim nevicnim ljudima, koji se interesuju za analiticku psihologiju,
ali jos nisu izgradjene licnosti, desava cak da budu i maliciozni tumaceci tudje snove,
kopajuci za onim sto je lose i neadekvatno, i nedovoljno podsticuci ono sto se moze razviti
i sto je u coveku dobro i zdravo.
Ako terapeut nije dobronameran i nema iskrenih emocija i empatije prema klijentu,
objektivnost se dovodi u pitanje.

Mislim da bih uvek izabrala terapeuta koji mi izgleda najtoplije, najiskrenije, otvoreno i dobronamerno, sto, naravno, ne znaci da treba da mi povladjuje u svemu.

MARINER
22-05-11, 02:02
Ima puno ljudi koji nikad u svome zivotu nisu dozivili nesto sto se zove numinozno ili neki osijecaj, osjecanja necega mocnog bezvremenog, beskonacnog, neznam kako bi to nazvao. Freud je ponudio pojam'' okeanski osijecaj'' Ovaj osijecaj se tesko nekom moze objasniti, rijeci su nemoguce da izraze to stanje, ali subjektivno osjecaj jedino moze. Posto je ovaj osijecaj arhetipske prirode, oni koji to nisu dozivjeli ti nikad nece prihvatiti Junga i njegovo ucenje. Racionalizam njih interesuje i sve sto je emocionalno ne isticu.
Ovi nemaju sluha ili dometa za ono o cemu je Jung ucio.
Ali desavalo se mnogima da ih jedan dan nesto slomi u njihovom dotadasnjem stavu. Desavalo se da se pojavi neki sinhronicitetski fenomen i dozivljaj koji ih ne ostavlja ravnodusnim. Osijete ili vide da tu ima nekog smisla za njih same i otada se pocinju pitati jeli sve materijalno i opipljivo sama istina ? Pocinju da tragaju za tim svojim novim dozivljajem i lagano se udaljuju od materijalistickih stavova. Jung kaze da je zivot puno vise od onog opipljivog i materijalnog. Danasnja kvantna fizika daje mnogobrojne dokaze tim Jungovim tvrdnjama.
Pokusati shvatiti da je svijet i materijalno i ono s one strane materijalnog pogadja sustinu. I prihvatiti paradoks kao nesto vrijedno i nesto bez cega se ne moze obuhvatiti punoca.
Desavalo se mnogima da dozive neki san koji ih ne ostavi ravnodusnim, narocito san iz djetinjstva ali i kanije u zivotu. Arhetipska emocija je puno dimenzionirana u svom izrazaju i na snevaca ostavlaj jak utisak. Ovo ga moze natjerati da traga za svim tim zasto, odakle, cemu...itd.
Sto se ovo pojedincima dogadja nema odgovora, sem da tako priroda odabira.
Skoro cijelo covjecansto zivi u svojoj sjenci i nesvjenosti sebe. Vrijednosti su oblikovane aktuelnim trendovima i vanjskim uticajima kroz navike i ucenja. A rijetko ko smije uraditi ono sto stoji u mom potpisu dole. A uprvo ovo bi znacilo skidanje persone i otklanjanje sijenke, ove dvije stvari blokiraju isplivavanje sopstvenost iz dubina nesvjesnog . Sopstvo kontrolise psihu i daje samoregulacione procese a isto tako je ona sama i cilj tog samoregulacionog procesa.

Lady of Rohan
22-05-11, 09:49
Odlican post. :)

Lady of Rohan
22-05-11, 23:28
San.

Letujem u Herceg Novom, iznajmljujem skromnu sobu,
ali je more blizu i slatka plaza blizu stana. Cak se malo i suncam u snu.
A onda se naoblaci. Kisa, vetar brise, ledeno je, uzasno hladno.
Kao da su se mrak i kisa neopozivo spustili na more i zemlju...
Kazem, svejedno, platila sam sobu i necu se sada vracati.
Kazem, nema veze, sedecu u sobi i citacu knjige, ionako sam ih ponela pun kufer.

A onda cujem da je u starom letovalistu, na kopnu, lepse vreme.
Uglavnom, smestaj mi se ne svidja, a izdale su mi sobu neke
dosadne babe.

Odustajem od letovanja, i pakujem se, dok vetar i dalje zvizdi,
dok kisa pljusti, kao da nisam na Mediteranu, nego u ledenim Alpima...

I tako se vratih kuci, a tumacenje nije potrebno. ;)

Probudila sam se sledjena, a prekrivac spao sa mene...

Lady of Rohan
25-05-11, 06:29
Zanimljiv san.
U moju je kucu dosla grupa Cigana.
Deca su golisava, promrzla, bosih nozica.
Delim im staru odecu.
Narocitu neznost osecam prema jednoj
bosonogoj slatkoj devojcici od 3 ili 4 godine.
Uzimam je u ruke, dok starije Ciganke sede za stolom u nasoj trpezariji,
pricaju i puse. Kazem Cigancici da hocu da je obucem, kao lutkicu.

Ja sam odnekud dobila pune dzakove stare, decje odece.
Oblacim devojcicu u veselu cigansku odecu, tako crnooka,
lepa je kao lutka u tome. Cak joj preko cela stavljam onu traku sa novcicima,
i dok je oblacim pred ogledalom, vidim da sam i sama obucena kao Ciganka, i to sva u crvenom:
sarena suknja, marama vezana oko struka, dekoltirana bluza, crveni ogrtac sa zvonastim rukavima,
marama vezana pozadi, velike mindjuse i zveckav nakit, silne narukvice...

Vracam se sa detetom u narucju, Ciganke su odusevljene nasom odecom,
zagledaju nas, pipkaju nam odecu, nakit i novcice...
Moj odnos prema detetu je vrlo nezan, ljubim je sve vreme u obraze,
kao da sam joj majka, dete me prihvata,
izgleda zeljno topline, privija se uz mene.

U sledecoj sceni, moja mama zaliva novi vocnjak.
Svuda po polju razbacana odeca, papiri, sve to skupljam...
Mislim da je devojcica uz mene.

Noc je. Sa mojom Cigancicom sedim na terasi, ona mi sedi u krilu.
Uz ogromnu ciku i vrisku, koja me na momenat uplasi,
putem prolaze osvetljene povorke maskiranih ljudi sa velikim subarama,
cuje se glasna muzika, bubnjevi, gajde, pesma i podvriskivanje, uzvici...
Mama kaze :
"Zar ne znas? Bozic je.To su Koledari. Idu da proslave".
Neobicno je to sto je sve vreme prolece, a mama govori o Bozicu.
Napomena : San je deo serije.
Asocijacije :http://youtu.be/AFU0VRztqnE :(
http://youtu.be/EWQJWp0nKbg :)

Kamilica
25-05-11, 20:27
Možda si se vratila u djetinjstvo i u snu prepoznala samu sebe, promrzlu i nesigurnu, a onda si otvorila džakove svoje odjeće, obukla svoju nesigurnost i opet se osjetila bezbrižno, prihvaćeno. A u drugom dijelu sna si odrasla, ona koja skuplja svoje svakodnevne brige i obaveze, ali i dalje osjeća dijete u sebi, plaši te prevelika buka i galama, maskirani ljudi koji su ti nejasni kao i sama situacija, Božić a proljece. Zanimljivo je kako se kroz san provlače hladnoća i toplina koju ti osjećaš, na početku opisuješ promrzlu djecu, a onda šarene haljine, mnogo ljubavi i privženosti. San se završava upravo tom dilemom, "neobično je što je sve vreme proleće, a mama govori o Božiću".

PS. Tvoji i ostali postovi Jungovaca su me inspirisali da se priključim ovom forumu. :)

Lady of Rohan
25-05-11, 23:00
Daleko sam ja od jungovaca, ali volim da ih citam, recimo!
Dobrodosla nam i hvala za tumacenje! :)

MARINER
25-05-11, 23:52
Daleko sam ja od jungovaca, ali volim da ih citam, recimo!
Dobrodosla nam i hvala za tumacenje! :)

Ne bi ja reko da si ti daleko od jungovaca. Neke stvari vise poznajes nego mnogi cisti jungovci, kao ono sa ''Kabala'' :)

jeli tako ?

Lady of Rohan
26-05-11, 13:06
Ti dobro znas da su nam zvezde zavetovale skromnost. :)

Nego, ovaj san kao da ima veze i sa mojom potrebom da imam dete (Bozic,
radjanje bozanskog deteta, asocijacija na film koji se zavrsava porodjajem zene
koja se oblaci i predstavlja kao Ciganka) iako, naravno, govori o radjanju nove licnosti
(starost deteta odgovara vremenu otkako ja idem usponom u zivotu).

Najpre sam sanjala da neku lutkicu brinetu oblacim u trake sa karnercicem od cipke, svilene trake u ciklama i crvenoj boji, i iz nekog razloga, taj su mi san tumacili kao moju zelju da imam devojcicu.
Trake su bile rasporedjene tako da je lutkica brineta imala pravi kostim za flamenko. :)
To mozda govori i o budjenju moje prave prirode...

Takodje sam imala san i o romskom naselju u kome srecem cudovisnog psa,
boje pustinjskog peska, cije je telo sacinjeno od zmija. Nisam sigurna da su mi to tumacili dobro ( kao moju svadljivu cigansku senku), jer je ta cudovisna figura ostavljala utisak neceg numinoznog i mislim da je bila vezana za seksualnost.

A mozda crnooka devojcica ima veze
i sa jednim crnookim juznjakom, koji ce mozda uci u moj zivot.
Ko bi to znao? :)

San je delovao okrepljujuce.

Lady of Rohan
29-05-11, 22:40
Cudni snovi i dalje. Ja sam sa svojom tetkom.
Za razliku od moje stroge i pesimisticne majke, to je jedna vedra,
nasmejana, lakomislena i lepa zena za koju je mama uvek mislila
'da je rodena pod srecnom zvezdom', koja je imala dosta srece u zivotu
i imala prilicno ispunjen i lep zivot.

Zaglavljene smo u snegu u klisuri u mom kraju, zavojiti putevi, provalija, opasan deo puta. Ja treba da idem u rikverc, ali nikako da pogodim rikverc u kolima, nego i dalje greskom idem napred! Ona vice: 'Rikverc, rikverc!' i ja na jedvite jade pogodim rikverc menjacem i uspem da vozim unazad, a onda konacno bezbedno zaustavim auto, sva preplasena.

Najzad sidjemo u divnu dolinu okruzenu planinskim vrhovima.
Ispred nas je sirok put, i onaj divan utaban sneg koji blista od svetlosti
svuda okolo. Gotovo trcim ushicena po tom blistavom srebrnom snegu, u toj blistavoj dolini, i dozivam tetku, koja tabana za mnom, onako lepa i punacka kakva je. Pamtim da je na sebi imala rebrasti dzemper tamnocrvene boje, crnih dzepova i crne kragne i tamne pantalone.
"Belo, belo, belo..." ponavljam, kao u jednoj meni dragoj pesmi. Ushicena sam tom mesavinom bele boje i srebrne, mlecne svetlosti svuda oko nas! Kada sam se probudila imala sam jasan utisak necega neverovatno sjajnog, blistavog, srebrnog, prozracnog! Oci su mi bile ispunjene svetloscu, sve je blistalo!
Citav san kao jedna mlecna, blaga, a jasna svetlost!
Obican pejzaz, a opet neobican, mistican, samo zbog te beline, zbog tog silnog blistanja okolo.
Citav san ostavlja utisak neceg nadzemaljskog!

Znam da idemo ka klisuri u kojoj je predivan Bogorodicin manastir u kome sam krstena, ovaj put pesice, bez automobila. Toliko je snage u meni, da bih, cini mi se, mogla da trcim do samog manastira!

Budim se sa osecanjem radosti.

Nije mi potrebno tumacenje, razumem i ovaj san. :)

Lady of Rohan
30-06-11, 13:01
Nocas.
Preselila sam se, u snu, vrlo nevoljno, na Novi Beograd, koji na javi
izrazito ne volim, previse je urban za moj ukus.
Idem autobusom ili taksijem, noc je, to je nesto veci automobil, kao nekakav kombi.
U jednom trenutku, vozac se zaustavlja i odlazi. Ja ga dugo cekam, da bih shvatila da je okolo mrkli mrak, da sam sama u mracnom starom autu i da je vozac manijak koji se svakog trenutka moze vratiti i ubiti me.
Umirem od straha, ali kad se uhvatim za vrata, vidim da nisam zakljucana i da mogu pobeci...trcim po mrklom mraku i bezim.
Srecem grupu mladih ljudi, odlazimo nekim novim autobusom i oni me odvode kuci, na neku gozbu. Toliko su mladji od mene da se stidim sta trazim sa njima.
Ipak, vidim da se gozbi pridruzuju i ljudi stariji od mene.
Jedna od njih, plava zena zrelijih godina, ne govori povoljno o osobi koja mi je autoritet, podvlaci njegov los i patrijarhalan odnos prema zenama.
Meni stize hrpa sms-ova dok jedem.
Mislim da je to moja drugarica, a zatim - da je to moj prijatelj.
Poruke su nekakva duga ljubavna pisma. Tim pre, imam ludu nadu da je to od njega.
No, umesto toga, shvatam da je u pitanju covek koji mi kaze da me zna jako dugo, i da je u mojoj mladosti potajno bio zaljubljen u mene.
Sadrzina poruka me potpuno zbunjuje, pocinjem da se smejem, devojke oko mene me pitaju sta se zbiva, ja kazem da su to poruke od nekog ko je pre dvadeset godina bio zaljubljen u mene. Dok on opisuje tu svoju nikad prezaljenu ljubav, imam impuls da mu napisem 'znas, ti me pamtis takvu, ali godine su prosle, imala sam tezak zivot, ja vise nisam takva'...

Sanjam kako ta hrpa poruka zapravo stize sa facebooka, a zatim iz mog telefona ispadne jedan malecki kuvar sa cokoladnim receptima koje mi je on poslao. Nakon toga, iz telefona pocnu da ispadaju malecke svajcarske cokoladice, ali one najfinije.

inaina
10-07-11, 20:42
Da li ste nekad probali tehniku inkubacije snova? Kakvi su bili rezultati?

Lady of Rohan
13-09-11, 09:18
Ovaj post je samo za Yello.

SAN.

Odlazim iz S., putujem u B. Sve je spakovano, V., moj macak, u svojoj je korpi,
spremni smo za put. Primecujem okruglu korpu od pruca koja je puna sasvim malih macica koji su tek progledali.
Oni se rastrce po kuci. Prelepi su, punacki i sasvim beli, sa malo sivih ili oker sara.
Pitam se, malo nervozno, zasto mi se ovo dogodilo bas sad, zakasnicemo na autobus.
U nedoumici sam. Ne mogu ih nositi u B., stan mi je premali za tolike macke, a ne mogu ih ni prepustiti samima sebi, jer ce uginuti.
Setih se bake iz komsiluka koja voli macke: ipak, da li ce oni tu biti bezbedni?
Ona mi je na javi rekla da je put isuvise blizu i da sasvim mali macici brzo stradaju, jer ne umeju da se sacuvaju od automobila, neoprezni su. Odlucujem da se pobrinem za njih i da propustim autobus za B.
Budim se.

p.s. San ima veze sa mojom iznenadnom odlukom o selidbi iz velikog grada, pred sam kraj letovanja, kada sam, ne ocekujuci, tamo stekla kreativne i umetnosti naklonjene prijatelje.
Idem u prirodu da pisem i ne vracam se bez objavljenih rukopisa. :mwah1:

Lady of Rohan
25-10-11, 16:18
Novi san. Treba da predajem učeniku francuski.
Jesam ga ja polagala na fakultetu, ali ga ne znam dobro.

U jednom trenutku kažem sebi - ma daj, kako misliš da ne znaš gradivo za osnovnu školu, to je lako i jednostavno...

Prihvatam ponudu.

Dobro je, progovorila sam na jeziku ljubavi. :photo:

Sad znam kako da se ponašam u tome ubuduće.