View Full Version : Arapske tacke


Pages : [1] 2

mary
10-02-07, 22:30
Najpoznatija Arapska tačka je ona koja je vezana za lični Mesec, to je tačka Fortune. Ona je potpuno preživela sva vremena, dok je većina drugih formula zaboravljena, i tek retki astrolozi ih koriste danas. Fortuna predstavlja realnu poziciju odnosa Sunca i Meseca projektovanu od Asc. Ukoliko je Mesec u prvoj četvrti, tada bi lični Mesec (tačka Fortune) bio u prvoj četvrti od Asc, jer ako se posmatra Sunce, a Mesec je na 90 stepeni od njega, Mesec raste i odnosi se na natusa od Asc, a ne od Sunca. To bi bilo dovođenje opšte u ličnu poziciju, samim projektovanjem od Asc. Ako je rastojanje Sunca i Meseca oko 30 stepeni, u tom slučaju Fortuna se nalazi u 2. kući, jer je to taj odnos, ugao između njih. Drugim rečima, ono što se odnosi na Sunce na samom nebu, u ovom slučaju se svodi na nivo Asc. Ako je Mesec u opadanju, u toj poslednjoj balzamičnoj fazi, poslednjih 45 stepeni do konjunkcije sa Suncem, Fortuna je skoro izvesno u XII kući, eventualno Xi u zavisnosti od veličine kuća ali svakako - u opadanju. To je ono što se uzima kao stepen ličnog Meseca.
Zašto se ova tačka naziva Fortunom, i zašto predstavlja ono što bi bila tačka sreće? Osnovna simbolika Meseca je da prima - on prima zrake Sunca i dalje ih prenosi, u njemu je doista opisana sudbina. Međutim, pri posmatranju ličnog Meseca, smatra se da on ukazuje na lični potencijal, na ono što natus može dobiti. Mesec je mesto gde osoba prima i daje, vrši razmenu, a kroz lični Mesec opisana je i količina sreće. Koliko je natus nekada davao - toliko će sada primiti. U duhovnom smislu bi se moglo govoriti da je čoveku dobro postavljena tačka Fortune, u meri u kojoj je nekada davao. Davati podrazumeva razviti kanal tačke Fortune kroz koji će se kasnije moći dobijati. Stoga se ova tačka tumači kao mesto kroz koje se natusu nešto «sipa», kroz taj kanal ide neki dobar, povoljan događaj. Lični Mesec će, zapravo, prenositi potencijal za lični dobitak natusa.


~ Ostale važne Arapske tačke:
* Tačka Duha
* Tačka braka
* Tačka Marsa, Tačka Venere, Tačka Jupitera, i Tačka Saturna

mary
10-02-07, 22:31
Fortuna u seriji 1

Kada su Sunce i Mesec u natalnoj karti u konjunkciji, tačka Fortune se nalazi na samom Asc. Tako pomračeno Sunce, ili sama konjunkcija svetala, bi značenje Fortune opisala kao «Sretan što je živ». Sunce/Mesec konjunkcija, zajedno sa dobro postavljenom Fortunom na Asc (u dobrim aspektima, i sa sretno postavljenim dispozitorom), nezavisno od toga kakvi su Sunce i Mesec donosi dobru sreću. Za konjunkciju Sunca i Meseca, kaže se da u osnovi ukazuje na nedostatak vitalnosti, jer Meseca nije bilo u samom trenutku rođenja. Najbolje što osoba može da dobije, u ovom slučaju, je spiritualna podrška jer, kada su Sunce i Mesec u konjunkciji, to ne ukazuje na dobar potencijal za fizički razvoj. Naprotiv, treba biti veoma oprezan u tom smislu, jer postoji mogućnost da osoba ima nedostatak jednog svetla. Ali šta može u ovom slučaju biti benefično, što bi se odrazilo na nju samu, 1. kuću? Osoba može biti veoma dobar kanal za dobijanje kakve posebne energije. Ako je natus Sunce, u konjunkciji sa Mesecom, i Fortuna i Asc su u konjunkciji - on bi mogao imati vrata, kroz koja dobija energiju, upliv, podršku u duhovnom smislu. Ali po pitanju fizičkog opisa treba biti jako oprezan, jer osoba koja nema Mesec u trenutku rođenja, može imati nedostatak fizičke snage, vitalnosti i slično. Jedina tačka, na koju će se snažno odraziti ova kombinacija svetala, je podrška neba i zemlje - osoba je otvorenija, bolji je kanal za primanje određenih upliva sa strane.
U osnovi Fortuna i predstavlja Lični Mesec koji nije vidljiv, u trenutku rođenja.

Fortuna i serija 2

Ako bi se Tačka Fortune našla u drugoj kući, to bi značilo da Mesec u trenutku rođenja raste, i značilo bi da osoba ima sreće u sticanju novca, u materijalnom dobitku, uživanju u hrani, no samo pod uslovom da je Fortuna povoljno postavljena. Kroz tačku Fortune se sipa sudbina onoga što je natus nekada davao - ukoliko je ona povoljno postavljena u spiritualnom smislu, osoba je u prethodnom životu imala postupak davanja, i sada ima sreće da dobija. Ljudi koji dobiju na nagradnoj igri ili lutriji, ili na drugi način imaju sreće sa novcem više nego što bi se očekivalo, imaju taj blagoslov Fortune u 2. kući, preko vladara 2. kuće ili, različito aspektirana sa vladarem 2. Ovo je dosta povoljna pozicija za Fortunu, koja je lični Mesec, i priroda sticanja je ovde dosta bliska.

Fortuna i serija 3

Povoljno postavljena Tačka Fortune u seriji simbolike 3. kuće, ukoliko je aspektirana sa vladarem treće kuće, sa Merkurom, ili u Blizancima je veoma dobra za komunikaciju, način razmišljanja, izražavanja. Daruje razvijena intuicija, postoji snažna inspiracija, sposobnost za pisanje, natusu znanje dolazi samo, i može se dobiti kroz te uvide. Ako je Merkur ono što se sipa natusu, 3. kuća ili nešto u datoj simbolici, natus će dobiti sreću kroz sve što je vezano za znanje, pisanje, putovanja, trgovinu.
Ukoliko u horoskopu postoji neaspektirana Fortuna, ne može se reći da postoji sreća kroz tu simboliku na koju kuća ukazuje, jer samo ono što ovu tačku najbolje aspektira, može kanalisati energiju, dobru sreću koja stiže natusu kao karmička nagrada. Tačka Fortune je samo potencijalno srećna, ona ne daruje obavezno.

Fortuna u seriji 4

Povoljno aspektirana, ili postavljena sa Mesecom, vladarem 4. kuće, ova tačka ukazuje da sreća natusu ide kroz imovinu, kroz kuće, porodicu u kojoj je rođena. Fortuna može biti u aspektu sa vladarem 4 kuće, i nalaziti se u 5. kući, da vladar 4. kuće bude Venera – tada sve pozicije treba iskombinovati, jer će natus dobijati kroz simboliku kompletne kombinacije.
Vladar Fortune je planeta koja će najkonkretnije ukazati na materijalizaciju onoga što je osoba dobila, i šta će sa tim biti kasnije, da li će osoba sa tim biti sretna. Ona je kao Asc, nematerijalna tačka, a vladar je kao i vladar Asc, predstavlja konkretizaciju, materijalizaciju. Fortuna sa serijom 4 može biti vrlo sretan znak, za osobu koja je rođena u dobroj porodici, u zemlji u kojoj živi može imati puno sreće, može dati dobar duševni mir, u meri u kojoj je dobro postavljena u horoskopu.
Ukoliko nije dobro postavljena, ili je loša sa dispozicijom, a Sunce i Mesec već jesu u kvadratu, opisaće mesto gde ste trebali davati, ali sada natus neće biti u prilici da dobije.
Ukoliko nije povoljno aspektovana, ona neće obavezno davati. Nema sumnje da će osoba koja razvija efekat davanja imati dobru Fortunu, jer je to lični Mesec.

Fortuna u seriji 5

U znaku Lava, dobrom odnosu sa Suncem, ili vladarem 5 polja, može dati vrlo velika zadovoljstva kroz sve što je vezano za stvaranje, kreiranje. Ovaj položaj imaju svi ljudi koji u ličnom horoskopu imaju ovu rastuću fazu Meseca, tzv. ispupčeni Mesec, koji ide ka punom Mesecu, što je jedna od najboljih faza. On daruje sreću u svemu što osoba bude želela da stvori, takođe i u ljubavi, sa decom, kao da je natus imao sreću sa roditeljima, jer su Sunce i Mesec u dobrom aspektu. Kada se nalazi u 5. kući, odnosi se na decu, ali daruje i dobar protok, finu genetiku, pa se od dobrih roditelja stvaraju se dobra deca. Faktor kreativnosti je ovde izuzetno naglašen, a ako je Sunce u dobrom aspektu sa Fortunom i veliki dobitak je izvestan, što je jedna od najboljih manifestacija. Stoga ako je Sunce povoljno aspektira, a naročito jer je to Mesečeva tačka, ako Sunce lepo gleda Mesec, ili lični Mesec - što je Fortuna, natus će dobiti Sunce - slava, poziciju u društvu, fizička snaga, zdravlje, sve što bi se moglo poželeti.
Peta kuća je jedna od najboljih kuća u horoskopu kada govorimo o životu na zemlji, zato je važno posmatrati da li Fortunu povoljno aspektuje Sunce, ili je ona možda u znaku Lava, pri čemu je važno, i da je Sunce dobro postavljeno, u 5. kući ili lepo aspektovano od vladara 5. kuće. Šta god od navedenog postoji, Fortuna u sebi ima deo Sunčeve energije koji je greje.

Fortuna u seriji 6

Ovo nije posebno snažno, ni povoljno mesto za Fortunu, jer sve što nju ovde može učiniti sretnom, nije vezano ni za Sunce, ni za Mesec, već pre svega za sreću u radu. Osoba je sposobna da nešto stvara, vredan je radnik, i sretna je u tome. Samo ukoliko je veoma povoljno postavljena, u simbolici 6. polja, ona će dati konkretnije rezultate. Ukoliko je dobro postavljena, veća je sreća ako natus nekome služi, ako pomaže, ili se bavi lečenjem.
Potrebno je biti oprezan sa idejom da osoba sa ovim položajem, može biti srećna u zdravlju. Dovoljno je da je ova tačka malo ugrožena, da se vidi da je natus oštećen kroz zdravlje, ili je u kakvom zdravstvenom problemu

mary
10-02-07, 22:32
Fortuna u seriji 7

Kako bi u natalnom horoskopu postojao ovaj položaj Fortune u 7. kući, Sunce i Mesec moraju biti u opoziciji - roditelji su bitno različiti u osnovi, a osoba sreću pronalazi u drugoj strani. Sreća nije kod nje nego kod drugih ljudi, kao da natus jedino kroz svog partnera može dostići sreću, koju nije imala u svom životu, ili nedostaje u njegovom genetskom materijalu. Ljudi koji imaju Sunce/Mesec opoziciju, dobrim delom nose u svojoj prirodi opasnost, da prenesu svoju različitost roditelja na svoj bračni život. Već u jednoj četvrtini, oni su opredeljeni da će imati problem sa partnerom - Sunce i Mesec su, bilo u muškom ili ženskom horoskopu, signifikatori za partnere, ono što ih razlikuje je postavka same 7. kuće, i vladara, kao i Venere, možda i nešto iz znaka Vage. Generalno, ovaj položaj delom obavezuje da će i osoba živeti na sličan način svojim roditeljima. Ako je dobro postavljena u 7. kući, lepo aspektirana, u konjunkciji sa benefikom, ili ima dobrog dispozitora, zaključak je da će od loših roditelja, i teškog odnosa među njima, ova osoba napraviti veoma veliko zadovoljstvo kroz odnos sa svojim partnerom. Partner je na neki način prolaz, kroz koji sreća potencijalno dolazi.
Međutim, ukoliko je Fortuna «ugašena», loše postavljena, ili pasivna, a treba proceniti - šta je najnaglašenije, (pritom imajući na umu da je što manji orbis - to konkretnija slika), i posmatrati njenog dispozitora koji opisuje realizaciju. Dispozotior je uvek rezultanta - svako ima vladara Fortune, i po dispoziciji će se videti realizacija. Ako je srećno postavljena Fortuna u 7. kući, a dispozitor u 2., natus može imati dobrog partnera, koji će doneti puno novca, ako je dispozitor u 1. - partner će pomoći natusu da sebe definiše, i doneće puno lične sreće.

Fortuna u seriji 8

U slučaju Fortune smeštene u 8. kući, sreća je u simbolici sposobnosti da natus nešto promeni, poseduje sposobnost transformacije, jer je ova kuća mesto velike moći. Za Fortunu u osnovi nije dobro mesto sam položaj u ovom polju, jer i sam Mesec ne bi voleo da se ovde pronađe. To može biti osvežavajuće, ili jako ugrožavati natusa, ali ako je ova tačka dobro postavljena - on ipak ima mogućnosti: može biti odličan kanal, srećan u otkrivanju tajnih znanja sila, ezoterije, okultnog, imati sreće u opasnim situacijama, ili voleti da kontaktira sve što je blisko smrti. Može voleti sve što je opasno - to mogu biti adrenalinski sportovi, sigurno ima zadovoljavajući seksualni život, ali i više od toga, osoba u najpovoljnijoj varijanti traži da živi kroz rizik blizak smrti.

Fortuna u seriji 9

... je veoma povoljna pozicija, jer je to prenesen trigonski odnos Sunca i Meseca, projektovan od Asc. Natus može imati veću sreću kroz unuke, nego kroz sopstvenu decu, a sigurno je materijalizacija u životu nešto kasnije. Postoje sreća i zadovoljstvo kroz znanja, fakultet, studije, inostranstvo, značajna mogućnost života izvan domovine, razvoj viših stanja. Posmatrati vladara Fortune i dispoziciju koji će opisati realizaciju ovih želja.

Fortuna u seriji 10

Postoji mogućnost da natus doživi sreću kroz karijeru, kroz razvoj sopstvene ličnosti, ali je ovako položena Tačka Fortune teža pozicija jer bi Mesec u 10. kući. bio u prirodnom padu. Ako bi natus samo na taj način - kroz izgradnju karijere, mogao dostići sreću, on mora biti u određenom naponu da bi se to stvaralo. Ako je dispozitor dobar, osoba će nastaviti ovim putem, ali to ipak nije najbolje mesto za Fortunu. Sigurno će ovaj položaj doneti da osoba uspe u životu, ali sreća je nešto drugo, pa ljudi mogu biti relativno srećni kroz svoju ambiciju što ne donosi neminovno i užitak.

Fortuna u seriji 11


Ukoliko je Fortuna u 11. kući, u kombinaciji sa vladarem ili Uranom, natus ima neočekivanu dobit, postojanje iznenadnih povoljnih okolnosti tokom života, može biti veoma lepo voljena u životu, i imati sjajnu sreću, podršku od strane prijatelja. Ovako položena Fortuna ukazuje na mogućnost ostvarivanja planova, naročito ako je dispozitor dobar, a opisuje i da će natus ostvariti sve svoje želje.
Fortuna u seriji 12

Tačka Sreće u kombinaciji sa elementima iz serije 12 nije najpovoljnija. Ovo je rizično mesto, jer je u horoskopu osobe, Mesec u fazi krajnjeg opadanja. Na nivou ciklusa života, ovo je faza izdaha, u kojoj natus nešto završava, zato je za ovaj život ključno, staviti poslednju tačku na nešto. Ovo može biti i mesto ispita.. Ukazuje na dobru prethodnu inkarnaciju, daje snažnu psihičku strukturu, osećaj sigurnosti u svemu. Treba proveriti šta aspektira ovu Fortunu, kako bi se procenilo šta će doneti sreću natusu. Ako je to nešto iz serije 3 (Merkur, vladar 3), to mogu biti tajna znanja. Ukoliko aspektira iz serije 10, profesija kojom se osoba bavi može biti jako dobra, ako se osoba bavi simbolikom 12. kuće, nešto metafizičko, skriveno, neobično, daleko. Ako je Fortuna u 12. polju neophodno je da je horoskop dosta specifičan, kako bi podržao ovakav položaj, i povoljno ga izrazio.
U suprotnom, ovako položena Fortuna će doneti osećaj gubitka natusu, osećaj sreće u dubini, na nesvesnom ili podsvesnom nivou, u moru, dalekim prostranstvima, eventualno životu u inostranstvu. To su mesta gde osoba može biti sretna, ali samo ukoliko je dobro postavljena.

EnSan
03-05-07, 00:11
Ma ja nisam skontala kako se nalazi tacka Fortune, ima li ona neku oznaku na karti?

mary
03-05-07, 00:15
ima to ti je krug,a u njemu +

EnSan
03-05-07, 00:59
Tnx Mary, nasla sam je u samom pocetku 11. kuce, na samom kraju ovna, kazu mogao bi mi pasti s neba dobitak,ah jedino da pocnu padati cuskije, al jos je u sextilu sa jupiterom pa cu igrati loto ovih dana.

mary
03-05-07, 13:46
Ja ne mogu da je nadjem :(
Jel bi bio neko ljubazan da mi kaze gde je?
24.4.1978. u 22 h, Beograd
Hvala
Sta cu,volela bih da znam ali ispadose mi oci i ne nadjoh je :)

evo ja sam ti pogledala i nalazi ti se u V kuci u biku na 22 tsepenu,pravi opoziciju sa mjesecom,konjukciju sa venerom i kvadrat sa saturnom

Alex78
03-05-07, 14:08
e jel moze ukratko sta to znaci?

Alex78
03-05-07, 14:08
I zaboravih da kazem hvala puno, srce si :)

EnSan
03-05-07, 21:08
Ev ja cu biti ljubazna tvoja tacka fortune je u 7. kuci u raku!

mary
17-05-07, 15:06
moja je u 7 kuci u ribama.
moze li mi neko reci sta to znaci?

Nella
18-05-07, 12:11
Evo prilog i od mene, ovaj sam tekst uspijela iskopati odnekle:

Točka Fortune koja je dobro postavljena u horoskopu, u dobroj kući, u uglu ili znaku gdje je jaka ili u dobrim aspektima sa beneficima, donosi sreću, a često je vezu za dobro imovinsko stanje i bogatstvo. Mitoloska pozadina, kaže da je rimska boginja Fortuna bila boginja sretnog ishoda, sudbine i sreće.

Točka Forune je jaka :

- U Biku i Ribama
- u prvoj ili desetoj kući
- na Regulusu
- na fiksnoj zvezdi Spica Virginis ( 23,40 Vage )
- u konjukciji sa Jupiterom i Venerom

Točka Fortune je izuzetno slaba

- na Algolu
- u šestoj, osmoj i dvanaestoj kući
- u konjukciji sa Juznim čvorom
- u opoziciji ili kvadratu sa Marsom ili Saturnom
- u konjukciji sa Marsom ili Saturnom
- u Skorpionu ili Jarcu

Takodjer, nije loš položaj za ovu Točku, ako je :

- u Djevici, ali u termu Venere ili jupitera
- u konjukciji sa Severnim čvorom
- u sedmoj, jedanaestoj, četvrtoj, drugoj i petoj kući
- u Vagi, Lavu, Strijelcu i Raku
- u dobrim aspektima sa Jupiterom ili Venerom.

:throb: :throb: :throb:

Vivien_Leigh
18-05-07, 12:52
Fortuna mi je na 29*16` Bika, u Osmoj kuci, a vrh osme kuce konjukcija od 1* sa Algolom. Fortuna i Algol su mi 3,5* udaljeni, pa se nadam da to ne podrazumeva konjukciju, ali neki kazu da Algol pravi konjukciju ako je 1,5 stepeni udaljena, drugi ako je 2* udaljena, treci cak i do 5*.

Pa za taj Algol, neki izvori da se konjukcija odnosi cak i kad je celih 6* razdaljine, zbog Algolovog snaznog uticaja i same velicine zvezde. Onda bi meni Fortuna bila u konjukciji sa Algolom definitivno, sto kao donosi siromastvo.

Ima li neko vise informacija?

beskrajnost
18-05-07, 15:21
meni je fortuna u lavu u 9 kuci stupnja bika
i ima samo kvadrat sa suncem

Nella
25-07-07, 07:50
FORTUNA U KUĆAMA:

1. KUĆA
U prvoj kući, ona nosi afinitete ovna i indicira želju za razvijanjem. Kvaliteta koja je potrebna za to je samopouzdanje. Ovim osobama nedostaje samopouzdanja, ali se oni svaki dan suočavaju s aktivnostima koje dižu samopouzdanje.
Gdje god se ova osoba pojavi, nju guraju naprijed i on radi ono što mu je naloženo samo zbog vjere koju drugi polaže u ovu osobu. Poslije ova osoba često biva iznevjerena.
Ove osobe uvijek uzimaju inicijativu i daju maha, ali oni ostaju na početku. Obično posao ostaje na ovoj osobi da ga napravi.
Pars Fortunae u ovoj kući ne daje rođene prvake, ali je osoba opterečena poslovima prvaka koji daju rezultat.

2. KUĆA
Ovdje, imajući afinitet bika, dovodi do razvoja "NE- SEBE". Ova osoba ima zadatak primanja i asimiliranja. Želi postići posvećenost. Tu postoji pomanjkanje vjere i nade.To bi se moglo činiti kontradiktorno jer bi ova osoba mogla biti vjernik u normalnom obliku. Ovo su ljudi koji stalno kritiziraju vodstvo i zahtjevaju savršenstvo. Osoba uči kroz iskustvo. Ovo označava poziciju sreću u bankarskom svijetu, na mjestu gdje povjerenje ima veliku ulogu. Osobe s Fortunom u ovoj kući nisu rođenje vjerne, ali se nalaze u svim krugovima vjernika.

3.KUĆA
Kuća blizanaca vodi k razvijanju vještina u životu, pogotovu u mudrosti. Ovo je razvitak znanja. Osoba dobro sluša, ima jaku koncentraciju i posveti se govoru.
Osoba s ovom fortunom uči kako svoje misli harmonizirati. Ovdje nećete naći rođenog učenika, ali hočete nekog tko ima velike šanse da postane takav. Obično ove osobe u početku ne mogu slušati i imaju svoje jako mišljenje koje ne mogu pokolebati. Njih uvedu u edukaciju i često im se daju zadaci koji im se ne sviđaju.

Nella
25-07-07, 12:13
4. KUĆA
Svrha ovdje je napustiti, žrtvovati u svrhu nekog unutarnjeg iskustva. Osloboditi se okoline, napustiti tradiciju. Natalni horoskopi osoba s fortunom u 4. kućom usko su povezani s ovim stvarima. Ponude braka su odbijane jer obitelj mlade ili mladoženje "ne mogu bez nje". Ovi ljudi moraju prepoznati svoje unutarnje dužnosti, kao i da će njihov posao biti u opskurnoj domeni. Ovo je antipol fortune u 10. kući.

5. KUĆA
Povezujući se s lavom, ovdje se aspekt volje "SEBE" mora tek razviti, koji će pomoći vlasniku da bude pouzdaniji. Osobe pokazuju manjak samokontrole i imaju težnju da svatko utiće na njih pod uvjetom da to ne utiće na njihov odmor. Ovo je često rezultat Sunce trigon mjesec i ova pozicija korespondira sa naćinom smirenosti koju duguje dobrom radu svih organa u organizmu. Imaju problema u samokontroli i kad budu stabilizirali sve kontroverzije, potrebne lekcije će biti naučene.Ono što jedan lav radi s puno ambicije, fortuna će ovdje raditi teška srca. Osobe s fortunom na ovoj poziciji ili nemaju puno djece ili često nemaju uopće djecu. Što se tiće užitaka, ovoj osobi ih ne nedostaje.

6. KUĆA
Odgovarajući djevici, dovodi do aspekta mudrosti "NE-SEBE", do analize i diskriminacije i drugih osjećaja čistoće. Ovdje ima puno posvećenosti nečemu i službe. Osoba mora naučiti razliku između trajnih stvari i onih prolaznih. Postoji jaka potreba da se bude na čelu stvari i želja za slavom i časti. Ove su osobe rođeni sluge i jaki radnici.

Nella
26-07-07, 08:28
7.KUĆA
Odgovara vagi, gdje život u stvarnosti se tek razvija. Ovo znaći harmoniziranje i organiziranje. Ove osobe uče surađivati i usavršavati se kao organizatori. Osobe obično nisu zadovoljne partnaerstvima, pogotovo brakom jer to kod njih znaći "prolazak kroz mlin".

8.KUĆA
Kuća škorpiona, suprotnost 2. kući... osoba mora naučiti vjerovati. Mora uzeti edukaciju u svoje ruke i istraživanjem skupljati znanje. Samo inicijacija bi trebala biti dovoljna. Ove osobe u globalu sputava religija, nada, nerazumijevanje... sve dok ne nađu u sebi snagu da sve to otresu i nađu
SEBE unutar sebe. Oni se moraju stopiti sa vlastitom prirodom. Problem je što uvijek bježe od svoje snage u strahu da ne stvore nemir među drugima. Smrt dolazi kao riješenje problema. Nema ljudi kao što su ovi ljudi kojima se dogode velike promjene kroz razne smrti. Ove osobe nešto žele kroz dugi period. Tek kad ne očekivaju, želja im se ispuni i onda vide da to baš i nije dalo satisfakciju koju su očekivali.

9. KUĆA
Odgovarajući strijelcu, izražava razvoj kroz mudrost. Ova osoba uči razmišljati. Ovo nisu osobe koje privlači propaganda, ali ih okolnosti tjeraju da razmišljaju i da se okreću prema njoj. Osoba često ide u inozemstvo ili ima redovne kontakte s inozemstvom. Ovo odgovara aspektu sunce trigon mjesec. Osobe nemaju problem as traženjem posla.

10. KUĆA
Afinitet jarca teži k asimilaciji zbog samog posla. Ovdje su kvalitete osjećaj dužnosti i flegmatičnost. Osoba teži javnosti i poslu vani. Ove osobe su upletene u puno kontroverzija i često ih se poistovječuje s prevrtljivcima.

11. KUĆA
Sa afinitetima vodenjaka, predstavlja život volje i osjećaja. Bratstvo i humanost se razvijaju. On suosjeća s drugima i povezuje se sa njihovom egzistencijom, dajući vodstvo. Ovo je demokrat ili će to postati.

12. KUĆA
Kao i ribe, ovdje osoba ima zadatak da nadopunjuje svoju personalnost u svrhu spašavanja posla u kojem su. NJihov rad se obavlja u tami i tajnosti. Oni nisu tajna, oni su radnici koji se žrtvuju i moraju napustiti svoje ljubavi i njihova taština je velika.

Nella
26-07-07, 12:06
Ja je ne mogu nac sile nema.... Taj krug, i + u njemu... Mary aj mi vidji dje mi je to?

Fortuna ti je u blizancima u 10. kući

mala_mu
26-07-07, 12:14
Hvala ti.

supercica04
30-07-07, 10:41
Hvala Nella:throb:

tinna-bg
30-07-07, 13:39
Meni je fortuna u biku na samoj granici sedme i osme kuce u konjukciji sa mesecom. Sta li bi to moglo znaciti?

andjela pizelli
30-07-07, 21:15
Meni je fortuna u biku na samoj granici sedme i osme kuce u konjukciji sa mesecom. Sta li bi to moglo znaciti?

jednog dalekog dana,kad ti zakuca ono shto vlada VIII kucom na vrata,otici sech sretna....:zzsoft:

tinna-bg
30-07-07, 22:23
Andjelice, ja se ponadala da ce ta fortuna da fortuna da mi donese neku srecu u jos nekom pogledu, ali kad malo bolje razmislim, iz tvojih usta u Bozje usi, sto bi se reklo da odem sa osmehom na licu, to bi ipak onda znacilo da mi je zivot bio lep i ispunjen :)

Helen
31-07-07, 15:31
Ah, ne znam da li se trebam radovati ili..... Moja tacka Fortune se nalazi u drugoj kuci u Biku i u konjukciji je sa Hironom,a i Sunce je na svega 5 stepeni od te konjukcije.Moze li mi neko objasniti celu situaciju?Hvala

Ribica
05-08-07, 23:57
Meni je u desetoj u konjunkciji sa Merkurom u Blizancima.
Jel dobro što je u trigonu sa Venerom? I Saturnom? Al u kvadratu je sa Mjesecom.
Da li bi neko znao da mi kaže koliko je bitna fortuna kada gledamo sinastriju,ili kompozit,ili direkcije??

andjela pizelli
10-08-07, 22:05
Fortuna daruje sreću
Zapisano u zvezdama


Piše Milan Šašić

Prisustvo joj je zagarantovano u svačijem horoskopu, ali ako se nađe u nepovoljnom položaju - izostaje nebeska podrška i rađamo se bez svoje srećne zvezde

Fortuna, tačka ili krug sreće, spada u kategoriju sumnjivih upliva i mnogi smatraju da nema autoritet i ne deluje snažno. Ipak, popriličan je broj onih koji smatraju da Fortuna ima značajno mesto u astrologiji i da se kroz praksu pokazala kao prilično važna tačka sa snažnim delovanjem, posebno u sferama prosperiteta i sreće u karijeri, mada ni na ostalim poljima nije zanemarljiva.

Svakako se tumači kao tačka koja “poklanja” najviše sreće, u zavisnosti iz kojeg znaka i polja deluje, sa naglaskom na to da je najsnažnija na glavnim, tj. ugaonim tačkama u horoskopu. One su, ujedno, i najsenzitivnija mesta: na ASC - vita ili podznak - daje talentovane osobe i pojačava značaj podznaka; na IC - imum coeli, ili na tački koja označava polje roditelja, doma, domovine i porodice - daje naglašenu sreću u tom domenu; na DSC - occasio, sreću u braku, javnom životu i partnerstvu i na MC - medium coeli, ili zenit – obezbeđuje sreću u karijeri i položaj u društvu.

Horoskop - beleg časa
Delovanje Fortune je osetno i ako se nađe u konjunkciji sa planetama, pa sa Merkurom poklanja sreću kroz učenje, trgovinu i slično, sa Venerom - blagostanje u ljubavi, sa Marsom u sportu, sa Jupiterom - sreću sa novcem, sa Saturnom stabilnost i gotovo uvek materijalizaciju i nagradu za uloženi trud, sa Uranom genijalne ideje, novotarije ili pronalaske, sa Neptunom - dobre majstore obmane i iluzije, glumce... i sa Plutonom naglašava sreću kroz izučavanje svega što je mikro.

Predugačak je spisak onoga što svaka planeta može da predstavlja, ali i kroz osnovna tumačenja i značenja planeta se može makar približno odrediti koja oblast nudi najviše i u kojem smeru. Tumačenje je nemoguće bez znanja o tome koja planeta vlada u horoskopu pojedinca.

Fortuna snažno deluje i u tranzitima, a posebno u direkcijama, kad je i najlakše proveriti delovanje ove tačke. Treba je tumačiti i posmatrati i kad se nađe u određenim aspektima, jer u povoljnim podržava osobu i obezebeđuje joj sreću u oblasti iz koje deluje. Ako je u lošim aspektima, sreća se gubi i može doći do problema, pa osoba nije podržana i rađa se sa nedostatkom sreće.

Posmatranje isključivo Fortune ne može se uzimati kao osnovno merilo, presudno za sreću, a značajniju ulogu ima ostatak natalne karte, jer se ovde radi samo o izračunatoj mogućoj senzitivnoj tački. Neki astrolozi, posebno iz prošlosti, davali su joj značaj podznaka i od nje započinjali pravljenje natalne karte sistemom jednakih polja od 30 stepeni. Postoji mnogo načina da se što tačnije utvrdi natalna karta i napravi horoskop, a u pravom značenju reč horoskop se prevodi kao beleg časa, pa su mnogi sisteme polja i kuća pravili od stepena na kojem se nalazi Sunce, ili Mesec. Svakako, Fortuna je dobrodošla kao dodatno obogaćivanje prilikom tumačenja natalne karte i sudbine.

Fortuna se u natalnoj karti obeležava kao precrtani krug, a izračunava tako što se rastojanje između Meseca i Sunca u stepenima odbroji od ASC ili tačke podznaka.Ono što je bitno, a mnogi su zanemarili, jeste da se tačka sreće različito izračunava za osobe koje su rođene danju i za one koji su svet ugledali noću. Tako se za “noćnike” računa razdaljina od Sunca do Meseca i dodaje tački podznaka, a za osobe rođene danju, računa se razdaljina od Meseca do Sunca. Dnevno rođenje se računa od vrha sedmog polja do kraja dvanaestog - polja dnevnog rođenja su 7, 8, 9, 10, 11. i 12, a noćna od Asc do Dsc – 1, 2, 3, 4, 5. i 6. Ako je Sunce na samom vrhu sedmog polja i njemu pripada, računa se noćno rođenje i obratno.

Fortuna se, dakle, smatra jednom od najjačih senzitivnih tačaka i dobija izračunavanjem razdaljine između ključnih faktora života - Sunca, izvora života i Meseca koji podjednako snažno utiče na pojedinca i na sve što se dešava na ovom našem trećem kamenu.

Položaj Fortune u znacima označava globalnu svrhu, a položaj u poljima bi se tumačio kao nosilac ili mesto događaja. To bismo slikovitije objasnili ako bismo uporedili grad i ulicu, ili ulicu i dvorište. Recimo, Srbija je država, a Novi Sad je mesto događaja, ili Novi Sad je znak, a Tvrđava - polje ili mesto događaja.
izvor ( www.treceoko.novosti.co.yu)

andjela pizelli
10-08-07, 22:08
NE POZNAJE PREPREKE

Ovan je znak akcije i energije i Fortuna ga znatno pojačava, ali Ovan je i znak početka, pa mu ona daje sreću prilikom bilo kakvog započinjanja. Fortuna ovde ne poznaje prepreke i savladava ih sa priličnom lakoćom. Gotovo da ne postoji rizična ili opasna situacija koja se sa ovakvim položajem Fortune ne može prevazići. Potpuni uspeh se može doživeti naročito ako pojedinac fokusira svu energiju na određeni cilj i započne projekat.

Fortuna u prvom polju

Vita ili prvo polje označava početke i moto JA SAM, i upravo fokusiranje energije prema određenom cilju će osobi doneti najviše sreće. Znak i polje u kojem je završio vladar prvog polja ili podznaka je pravo mesto i oblast na koje treba usmeriti pažnju. Fortuna u prvom polju naglašava da će samostalan rad doneti potpuni uspeh i nikako se ne sme dozvoliti uplivima sa strane da utiču na osobu ili je ometaju u postizanju određenog cilja.


BOGATSTVO BEZ GUBITAKA

Kada je reč je o Biku, znaku imetka, Fortuna će mu doneti sreću kad su u pitanju imovina, novac, zarada, ali i ljubav, s obzirom na to da ovim znakom vlada Venera. Doprineće trajnosti i očuvanju stečenog. U Biku, Fortuna daruje istrajnost i strpljenje, ali dozvoljava i lakoću življenja. Moguće je lako sticanje dobara i bogaćenje, kao i očuvanje stečenog bez gubitaka.

Fortuna u drugom polju

Polje broj dva ili porta inferna, ima za moto JA IMAM i najviše se odnosi na bogatstvo i sticanje, pa je Fortuna ovde garant da će se novac lako sticati, naročito ako je u dobrim aspektima sa vladarkom Venerom, vladarom drugog polja ili Jupiterom.


BEZBRIŽNOST I LAKOĆA

Pred vama su Blizanci, oličenje okretnosti, znak učenja, trgovine i pokreta, saobraćaja i komunikacije i samim tim, Fortuna im obezbeđuje sreću i lakoću u navedenim oblastima. Od Fortune, Blizanci mogu da očekuju srećan i gotovo bezbrižan život, uvek u pokretu i naglašeno raznovrstan i ispunjen. Fortunu u znaku Blizanaca su imali svi najveći pisci, glumci, voditelji i veliki majstori humora i dosetke.

Fortuna u trećem polju

Dea, ili polje koje za moto ima JA MISLIM, naglašava da su osobe rođene sa Fortunom u trećem polju obdarene sposobnošću jasnog mišljenja. Najveća sreća im dolazi upravo kroz oblasti vezane za misao, kao što su pisanje i komunikacija, ali i saobraćaj sa svim povezujućim faktorima. Treće polje je i polje bliskog okruženja, rodbine i samog odnosa sa njima, pa je sreća i kroz takve odnose vrlo naglašena.


HARMONIJA U KUĆI

Kao znaku kuće, doma, domovine i porodice, Fortuna je za Raka obezbedila harmoniju u kući. Najnaglašenija njena osobina i najveća sreća odnose se naročito na pripadnice ženskog pola, jer daruje lepotu majčinstva, trudnoće i porođaja, mada u takvoj sreći ne oskudevaju ni muški pripadnici znaka kojima je isto obezbeđena harmonija u porodičnom životu. Najveću sreću - i ženama i muškarcima koji imaju Fortunu u znaku Raka – donosi rođenje, ma šta da se stvara i rađa: deca, ideja, kuća, posao u kući...

Fortuna u četvrtom polju

Moto četvrtog polja – imum coeli je JA OSEĆAM. Položaj Fortune u ovom polju je prilično naglašen, jer se radi o uglovnoj kući. Polje delovanja i fokus su na kući i porodici, ali i na zemlji - u smislu zemljoradnje i privatnog posla u okviru kuće, porodice ili porodičnog nasleđa, jer samo tu će se dostići potpuna sreća. Osim kuće, u polje delovanja Fortune može se uključiti i domovina u kojoj osoba živi.


OSTVARENJE ŽELJA

Kraljevski znak Lava je simbol organizacije, sjaja i vladavine. Fortuna u ovom znaku daje sreću u svim oblastima koje se odnose na rukovodeća mesta, ali i na one pozicije za koje je neophodna dobra organizacija i iskazivanje kreativnosti. Fortuna u znaku Lava omogućava da se uvek uradi ono i onako kako se kaže i zamisli, i obezbeđuje veliku samostalnost. Sreća je zagarantovana u poslovanju na mestima vezanim za zabavu - u smislu restorana i igrališta, ali i svega što ima veze sa glumom, a najnaglašenija je kroz decu ili rad sa njima i mlađom populacijom. Tu je i politika kao neizbežni faktor, ali sa Fortunom u ovom znaku je to čista sreća.

Fortuna u petom polju

Moto petog polja – bona fortuna je JA DOMINIRAM ili JA ORGANIZUJEM, a ono što je najlepše je da Fortuna u ovom polju donosi mogućnost ispunjenja ili ostvarenja želje. Peto polje je i bona Fortuna ili mala sreća, pa šta više poželeti nego - Fortunu u polju Fortune?! Dakle, to znači u bukvalnom smislu - imati sreće i to preko potomstva. Najveće dobitke na lutriji su imale osobe sa Fortunom u petom polju. Bitno je razvijati kreativnost, čime se sreća pojačava, i ići za svojim snovima. Ako se osoba u jednom momentu odluči da krene u ostvarenje svog životnog sna ili želje, može biti sigurna da će u tome i uspeti.

ZDRAVLJE ZAGARANTOVANO

Mnogi Devicu vezuju za pojam analize i učenja, zdravog života i bavljenja zdravljem i čistoćom, pa Fortuna u ovom znaku naglašava snažnu sposobnost logičnog analiziranja stvari. Sve što je u domenu učenja, organizacije ili je u vezi sa zdravljem, Fortuna podržava, sa naročitim naglaskom na svakodnevno obavljanje poslova. Dakle, ovakva Fortuna svakodnevno donosi povoljna razrešenja i dobro zdravlje. Sa njom u znaku Device nema nagomilavanja, jer se svi poslovi završavaju i ništa se ne ostavlja za sutra. Zdravstvene ustanove, apoteke, poslovi koji zahtevaju studioznost i statistiku, ali i vojne i policijske ustanove su mesta gde se treba usmeravati.

Fortuna u šestom polju

Ovo polje ili mala Fortuna, analogno znaku Device, ima za moto JA ANALIZIRAM, pa će ona u šestom polju to posebno naglasiti kroz sposobnost logičnog i jasnog. Druga stvar je zdravlje i Fortuna u šestom polju ga naglašava kao dobro. Osobe sa ovakvom Fortunom mahom nemaju problema ni ako im se na pleća svali mnogo obaveza, jer će ih sa lakoćom obaviti; one gotovo da bez takve vrste pritiska i ne znaju da funkcionišu. Zbog toga što se šesto polje naziva i malom Fortunom, to bi značilo sreću u nesreći, jer se uvek probudi u momentu kad treba spasiti ili izvući osobu iz nevolje ili neprijatnosti, vezane za posao i zdravlje. Dobri aspekti sa vladarom šestog polja posebno pojačavaju delovanje Fortune.

ZAKON NA NJENOJ STRANI

Vaga je znak vezan prvenstveno za lepotu, ali ne zanemaruje se ni diplomatičnost i jaka veza sa odnosima u javnom životu, kao i u svim vrstama partnerskih odnosa i braka. Fortuna u znaku Vage može stvarno da doprinese sreći i uspehu u javnom životu, politici i javnim nastupima, posebno na poljima muzike i posebno u bračnim odnosima. Fortuna će ovde snažno naglasiti i štititi osećaj pripadnosti nekome ili nečemu. Znatno štiti sve što ima veze sa zakonom.

Fortuna u sedmom polju
Moto vezan za ovu situaciju i za polje broj sedam – occasio je JA BALANSIRAM. Polje odnosa sa drugima i Fortuna u njemu bi prvenstveno mogli da donesu sreću preko drugih, a najčešće preko partnera ili uz njegovu pomoć, ili kroz brak, što je i uslov ove Fortune, a samim tim i uslov za sreću. Dakle, osoba mora prvo pronaći nekoga da bi se sreća razvila i Fortuna počela da deluje.


izvor ( www.treceoko.novosti.co.yu)

andjela pizelli
10-08-07, 22:10
BEZ STRAHA
Ako izbacimo strast za koju najčešće vezuju znak Škorpije, opet stoji istina da je povezana sa dinamikom, što joj možda i najviše odgovara. S obzirom da je Škorpija i znak dubokog shvatanja stvari, Fortuna u ovom znaku naglašava i više nego dobar uvid i mogućnost prodiranja i ulazak u srž svakog problema, što je posebno povoljno za sve vrste naučnih istraživanja. Škorpija voli opasnost i opasne situacije, pa Fortuna ovde ima ulogu da štiti osobu od opasnosti i obično potpuno briše ili neutrališe osećaj straha. Fortuna u znaku Škorpije daje neverovatnu fizičku snagu i izdržljivost. Bankarske ustanove i sve slično tome je područje gde Fortuna zna najbolje da se pokaže.

Fortuna u osmom polju
Moto JA ŽELIM može osobu odvući u prilično nepoznate i neretko vrlo izazovne i opasne situacije, pa je zadatak Fortune u osmom polju – porta superma, da štiti osobu kad se u takvim situacijama i nađe. Osmo polje je i polje kriza, i to naglašeno zdravstvenih, pa je veoma dobro ovde imati Fortunu u dobrom aspektu. Osmo polje se odnosi i na javne prihode, na imovinu koja ne pripada samoj osobi, bavi se pitanjima novca u smislu bankarskog poslovanja i nasledstava, pa su osobe sa Fortunom ovde zaštićene, kao što su zaštićene i kad se nađu u sumnjivim seksualnim situacijama. Fortuna ovde često donosi lepe i velike dobitke preko drugih. Raditi u marketingu a imati Fotunu u osmom polju je takođe vrlo zahvalno.

U BOŽJOJ MILOSTI
Poredak jednako Strelac! Jupiter koji predstavlja veliku sreću, vlada ovim znakom, što znači da je polje delovanja, osim poretka, usko vezano za visoko obrazovanje i sve visoko rangirane ustanove, moral, religiju i veru. Znak Strelca vezujemo i za putovanja i sve što ima veze sa inostranstvom, ali je ovaj znak usko povezan sa sportom. Fortuna u ovom znaku je sreća u sreći, a ono što budi ovu Fortunu i garantuje uspeh je forsiranje visokog obrazovanja, putovanja i mnogo kretanja. Neretko takve osobe nalaze sreću u inostranstvu, jer su Jupiter i znak Strelca - večna potraga. Najveću sreću, Fortuna u znaku Strelca će obezbediti ako se izabere put dobra i služenja dobru.

Fortuna u devetom polju
JA SHVATAM je moto ovog polja – deus, ali ne postoji pravi izraz za ovaj položaj Fortune. U najboljem slučaju, ovakve osobe mogu očekivati sreću u svemu i na svim poljima, sa naglaskom na sve vrste naučno - istraživačkog rada i sporta. Ove su osobe rođene pod srećnom zvezdom i u potpunoj su milosti Boga. Polja vezana za religiju su takođe naglašena. Fortuna u ovom polju garantuje sreću i uspeh, posebno kad su u pitanju visoko obrazovanje sve vrste poslovanja. Fortuna ovde podržava kontakte i veze sa inostranstvom, ili uopšte kontakte sa mestima koja su udaljena od mesta rođenja osobe.

ČUVAR TRAJNIH VREDNOSTI
Tvrdokornost se kao osobina najviše uklapa u znak Jarca, ali su njegove vrline i velika istrajnost, hladnokrvnost, ozbiljnost, pouzdanost, odgovornost i sposobnost materijalizovanja želja. Dakle, Fortuna u ovom znaku znači ispunjenje i materijalizovanje želja. U znaku Jarca, ona omogućava da se stvara nešto što ima trajnu vrednost, pa su polja delovanja mahom vezana za arhitekturu, građevinarstvo i industriju, ali i vajarstvo u umetnosti. Fortuna u znaku Jarca daje dar da se urade i na oko nemoguće stvari i da se postane apsolutni gospodar sopstvene sudbine.

Fortuna u desetom polju
Deseto polje – medium coeli je zenit, MC, polje karijere sa motom JA KORISTIM. Fortuna u desetom polju obezbeđuje visok uspon i snažnu karijeru, kao i visoke i prestižne pozicije u društvu. Često polje delovanja je politika ali ako su aspekti loši, treba je izbegavati, jer tada je propast i sebi i drugima. Fortuna u desetom polju garantuje uspeh i ostvarenje sa naznakom da se do uspeha sa ovakvom Fortunom stiže vrlo brzo. Ona u desetom polju daje rođene vođe, direktore i one za kojima se ide i koje svi slede na putu ka uspehu. Fortuna u desetom polju pravi veoma važne ljude i svet aristokratije.

NEMA OGRANIČENJA
U astrološkoj literaturi, Vodoliju vezuju za humanost. To je znak društvenosti i druželjubivosti i mahom je vezan za sve javne institucije. Fortuna u ovom znaku, upravo zbog velike količine ljudi i same društvenosti znaka pravi neverovatno dobru ravnotežu i sposobnost uklapanja u sve razlike koje postoje među ljudima. Fortuna u znaku Vodolije naglasiće objektivan pogled na svet oko sebe, i zato je važno biti u poljima delovanja vezanim za pitanja socijalnog. Naravno, vladavina Urana znakom podržava i modernizaciju, pa tako sve što ima veze sa avijacijom, kompjuterima, Internetom i naukom vezanom za fiziku, ima podršku ove Fortune. Ona podržava i psihologiju i psihoterapeutska zvanja. Ovaj znak krase neobičnost i ekscentričnost, pa će mu Fortuna omogućiti ostvarenje neobičnih ideja i njihovo sprovođenje u delo. Ne postoje ograničenja nikakve vrste za ovu Fortunu i bilo kakve predrasude ili uobičajene metode i verovanja neće uticati da se dokaže istina i istinitost verovanja osobe sa Fortunom u znaku Vodolije.

Fortuna u jedanaestom polju
Bez obzira na to što je moto ovde JA ZNAM, jedanaesto polje – genius bonus je polje druženja i prijateljstva, pa Fortuna nudi najveću sreću i obezbeđuje je kroz to. Kao što je slučaj sa sedmim poljem gde sreća dolazi preko partnera, tako je ovde veoma bitno naći i imati istinskog i pravog prijatelja uz kojeg se dostiže i postiže sreća. Ovde brak ne igra posebno važnu ulogu, pa je sreća u tom položaju nešto umanjenija. Pre sreća ide u predbračnim vezama ili preko zeta ili snaje koji neretko pružaju veliku pomoć i podršku, posebno ako osoba ima starijeg brata ili sestru. Polja delovanja moraju biti preduzeća koja imaju mnogo radnika, razni klubovi i lože, sindikati, ali i mesta savetnika. Fortuna u ovom polju omogućava lako ostvarenje svih planova i težnji i ono što je posebno interesantno je da osobe sa ovom Fortunom uživaju u vrlo lepim i velikim penzijama po isteku radne karijere.

RETKE ŽIVOTNE BURE
Znak Riba je znak dubine i duhovnosti, ali i znak tajnog i nedodirljivosti. Fortuna u znaku Riba nudi osobi da se prosto usaglasi sa svime što je na Zemlji i u univerzumu. Osobe sa Fortunom u znaku Riba kroz život plove sa velikom i naglašenom lakoćom poput svake jedrilice sa povoljnim vetrom i dobrim uslovima. More, kao i život, retko je uzburkano sa ovom Fortunom koja je u znaku Riba saosećajna, pa traži mesta poput duhovnih hramova, bolnica, ali pruža sreću u naukama vezanim za hemiju, hidrauliku, more i mornaricu uopšte, kao i u tajnim organizacijama i u svetu umetnosti. Svet televizije je kao stvoren za Fortunu u ovom polju.

Fortuna u dvanaestom polju
Dvanaesto polje – genius malus je sa motom JA VERUJEM i Fortuna donosi sreću upravo kroz ovaj moto. Što čovek iskrenije i dublje veruje u sebe i nađe se, a što dublje ili dalje ode, sve je bliži sebi, a time je i sreća veća. Fortuna ovde traži i zahteva meditaciju i osamu, jer se tako bolje funkcioniše u svetu realnosti. Ona u ovom polju donosi sreću kad se ode u prekookeanske zemlje ili na ostrva, ali polja delovanja koja podržava ova Fortuna, svakako su mesta bolničara, detektiva ili zanimanje iz oblasti bezbedonosnih ali tajnih organizacija, hotelijerstva, filma, televizije, kao i sveta slikarstva. Što

jekablizanac
25-11-07, 07:38
meni je u blizancima i 8.polju:)

hipatija
25-11-07, 09:02
Fortuna u VIII polju..."osoba mora naučiti vjerovati. Mora uzeti edukaciju u svoje ruke i istraživanjem skupljati znanje. Samo inicijacija bi trebala biti dovoljna. Ove osobe u globalu sputava religija, nada, nerazumijevanje... sve dok ne nađu u sebi snagu da sve to otresu i nađu
SEBE unutar sebe. Oni se moraju stopiti sa vlastitom prirodom. Problem je što uvijek bježe od svoje snage u strahu da ne stvore nemir među drugima. Smrt dolazi kao riješenje problema. Nema ljudi kao što su ovi ljudi kojima se dogode velike promjene kroz razne smrti. Ove osobe nešto žele kroz dugi period. Tek kad ne očekivaju, želja im se ispuni i onda vide da to baš i nije dalo satisfakciju koju su očekivali." /Nella/

"Moto JA ŽELIM može osobu odvući u prilično nepoznate i neretko vrlo izazovne i opasne situacije, pa je zadatak Fortune u osmom polju – porta superma, da štiti osobu kad se u takvim situacijama i nađe. Osmo polje je i polje kriza, i to naglašeno zdravstvenih, pa je veoma dobro ovde imati Fortunu u dobrom aspektu. Osmo polje se odnosi i na javne prihode, na imovinu koja ne pripada samoj osobi, bavi se pitanjima novca u smislu bankarskog poslovanja i nasledstava, pa su osobe sa Fortunom ovde zaštićene, kao što su zaštićene i kad se nađu u sumnjivim seksualnim situacijama. Fortuna ovde često donosi lepe i velike dobitke preko drugih. Raditi u marketingu a imati Fotunu u osmom polju je takođe vrlo zahvalno."/Andjela/

Nevjerovatno!!!!!!!!! Pa to sam ja!!!!:lighten:

Nella
25-11-07, 09:34
I meni je u 8. kući.... i još u djevici.

sto mu gromova
25-11-07, 12:30
I meni je Fortuna u 8. kuci u skorpiji,i zaista celog zivota imam utisak kao da me bog cuva od nekih losih stvari,jer sam neretko dolazila u neke opasne situacije...sto bi moja mama rekla:Bog cuva budale!:D

jekablizanac
25-11-07, 14:30
I meni je Fortuna u 8. kuci u skorpiji,i zaista celog zivota imam utisak kao da me bog cuva od nekih losih stvari,jer sam neretko dolazila u neke opasne situacije...sto bi moja mama rekla:Bog cuva budale!:D

hehe jaka si!
:weight_lift:

neurotica
25-11-07, 18:05
meni je fortuna u 12.kuci u strijelcu,aspekti:sextil sunce, konjukcija jupiter i polukvadrat pluton! jel mi moze neko kazat nesto o tome?!

jekablizanac
25-11-07, 18:38
jednog dalekog dana,kad ti zakuca ono shto vlada VIII kucom na vrata,otici sech sretna....:zzsoft:

uuuhhhh bas sam se najezila sad:cold:

jekablizanac
25-11-07, 18:42
meni je fortuna u 12.kuci u strijelcu,aspekti:sextil sunce, konjukcija jupiter i polukvadrat pluton! jel mi moze neko kazat nesto o tome?!

neurotica za kucu i znak imas objasnjenje na prethodnoj stranici..a za aspekte rekla bih da se zrtvujes za druge i ne stedis pri tome..cini mi se kad sam ti jednom tumacila kartu da sam ti slicno rekla pa eto i fortuna ti to donosi..srecna si kad mozes da pomazes drugima!:)

hipatija
25-11-07, 19:49
I meni je u 8. kući.... i još u djevici.

Kao i kod mene....

sto mu gromova
28-11-07, 09:46
hehe jaka si!
:weight_lift:

ne,razumem u kom smislu mislis jaka sam...

jekablizanac
28-11-07, 11:24
pa simpa mi je to sto si rekla:Bog cuva budale;)

jele
28-11-07, 13:55
Meni je na 1. stepenu Vage u 9. kuci, ali u kvadratu sa Marsom sto izgleda definitivno umanjuje njen pozitivan uticaj... Steta, taman sam se zaletela da sam rodjena pod srecnom zvezdom :)

capricornica
02-12-07, 23:36
cao drage moje , ja si to ne znam izracunat bila sam na nekom engleskom sajtu
di ti kao da da upises svasta nesta
ali nisam skuzila

so ako mi netko moze pogledat

sunce mi je u 6 polju sto ja mislim spada u nocno rodjenje
i ponovo sam otisla na onaj site
stavila sve sto su trazili i dobila
da mi je tocka fortune u

blizancima na 29 stupnju i 32 minute
a kako da sada znam u kojoj je to kuci.. mozda
je to u 11 kuci??? nisam sigurna
zato me ispravite :)

ako nekoga zanima di sam otisla evo vam link

http://www.noendpress.com/pvachier/arabicparts/index.php

kisses

Blade
06-12-07, 14:52
meni je fortuna u raku u VIII kući.
anybody?

Nella
06-12-07, 14:56
meni je fortuna u raku u VIII kući.
anybody?

Imaš objašnjenje na prethodnim stranicama

dragana
08-06-08, 17:14
Šta bi značilo konjukcija Fortune i Algola u XI?
Jako me interesuje

inja
11-06-08, 16:01
HARMONIJA U KUĆI

Kao znaku kuće, doma, domovine i porodice, Fortuna je za Raka obezbedila harmoniju u kući. Najnaglašenija njena osobina i najveća sreća odnose se naročito na pripadnice ženskog pola, jer daruje lepotu majčinstva, trudnoće i porođaja....


Nadam se da ce kod mene Fortuna znaciti ovo...:love54236:A posto je u 8.kuci moram priznati da sam imala srece u nekim opasnim situacijama tj. nekako sam ih izbegla...:)

Blade
11-06-08, 16:07
Moja Fortuna je isto u Raku u 8. :)

anon1
11-06-08, 18:54
Meni 4.kucica, ribe.... Aj sad da cujem tumacenje :) doduse tu su i 4 aspekta, pa ako bi neko mogao to malo strucnije da protumaci.

rebeka
12-06-08, 15:11
nigde nisam mogla da pronadjem znacenje kada tranzitni SA prelazi preko fortune...

pa ko ima neko neki text i nesto zna o tome bila bih mu zahvalna...:kiss1:

Tiga
17-08-09, 11:18
Moja je u 5. kući, u ribama.

Da li to znači da ću sreću naći u porodici, deci?

Leptirić
17-08-09, 11:29
Meni je u 6-oj kući na 29-om stepenu Raka, ja sreće u zdravlju nemam tako da Fortuna na mene ne djeluje...:D

unreachable for injustice
17-08-09, 11:53
Može li neko ovo da protumači pošto je previše komplikovano za mene? :D

Fortuna se nalazi u 6 kući u vodoliji.
-Pravi trigon sa mjesecom
-sekstil sa Merkurom
- konjukcija sa Jupiterom
-kvadrat sa Plutonom
- trigon sa Chiron
-opozicija sa AC

uhhh :wacko:

Okugata
17-08-09, 11:53
Meni je u 6-oj kući na 29-om stepenu Raka, ja sreće u zdravlju nemam tako da Fortuna na mene ne djeluje...:D

kod mene je u 6. isto na 29.st u Vagi bas pored Vertexa. obicno mi kazu kada se razbolim: ma nece grom u koprive :D

mistika
17-08-09, 12:00
meni je fortuna u lavu u 11 kući na 27'51...hm

orbis 2 stupnja?ondak nije u opoziciji s mjesecom :wink3:

Leptirić
17-08-09, 12:01
kod mene je u 6. isto na 29.st u Vagi bas pored Vertexa. obicno mi kazu kada se razbolim: ma nece grom u koprive :D

A može li to što mi je u Raku da znači da sam samo hipohondar?:D:p

Okugata
17-08-09, 13:28
A može li to što mi je u Raku da znači da sam samo hipohondar?:D:p

otprilike :D

Leptirić
17-08-09, 13:51
otprilike :D

Ali mene stvarno stalno nešto boli...:D
Samo što mi malo ko vjeruje...:D:D:D

Okugata
17-08-09, 14:52
Ali mene stvarno stalno nešto boli...:D
Samo što mi malo ko vjeruje...:D:D:D

veruj mi, da je to sve u glavi. mene cesto zaboli i koleno i stomak itd. kada sam pod stresom, glava skoro nikada, ali eto odrazava se na nesto drugo...zato ne panici neko sve sa mirom i procice ;)

mistika
17-08-09, 21:51
meni je fortuna u lavu u 11 kući na 27'51...hm

orbis 2 stupnja?ondak nije u opoziciji s mjesecom :wink3:


jel zna netko što moj lav znači=:shocked542::hypocrite1:

dansy
17-08-09, 22:52
@mistika...verovatno sreca dolazi kroz prijatelje ili grupe ljudi (11ta kuca) gde ces najvise sijati i umeti da se iskazes u najboljem svetlu (lav) :)...gledaj i dispozitora,sunce kao vladara lava :)

Milly
17-08-09, 23:01
ooo nadjoK je .. u biku 4. kuća :D
kako mi je grdna natalna (http://i32.tinypic.com/108db3k.jpg)

dansy
17-08-09, 23:13
@mistique...hahaha..e jesi luda :D
dobra ti je fortuna :)...sreca kroz porodicu,dom,nekretnine a i zemljoradnju :D (4ta kuca) a u biku je dobra za zaradu,novac,lagodan zivot u domu,krugu porodice zbog 4te kuce a i za ljubav jer je venera tu egzaltirana :)...a koliko nadzirem u ovoj tvojoj zvrljotini :D,fortuna i venera (dipozitor) su u trigonu pa se sve to pozitivno odrazava :)

Milly
17-08-09, 23:47
hvala dancy :**

Što se novca tiče,ne sjekiram se..kako dodje,tako podje,ali i opet dodje :D
Dok je ljudi,biće i para ..
To je tačno ..

ali ovo sa venerom ... baš nešto u Ruubaavi nisam najsretnija ..
:weeping:

niko me ne voolii :weeping:

mistika
18-08-09, 01:27
@mistika...verovatno sreca dolazi kroz prijatelje ili grupe ljudi (11ta kuca) gde ces najvise sijati i umeti da se iskazes u najboljem svetlu (lav) :)...gledaj i dispozitora,sunce kao vladara lava :)


Dansy hvalala:ziber::hypocrite1::mf_type:
sunce mi je u 8 ovna, a štoš nije se jadno usrećilo u mračnoj kućici i rogatom ovnu:D:1002:
da, vjerovatno kroz prijatelje:D

Tiga
26-08-09, 10:46
Moja je u 5. kući, u ribama.

Da li to znači da ću sreću naći u porodici, deci?

Bi li mi neko pomogao?

Šta tačno predstavlja tačka sreće? Da li je to područje kome treba da težimo ili gde ćemo naći sreću?

Londoners
04-10-09, 00:30
Bravo tiga i MENE TO BUNI?A inace meni je zanimljiva.U 7 kuci,2 stepena udaljena od Algola a inace Ide Mesec na 21 st.Bika pa fortuna na 24st a onda odmah zatim Saturn.E sta je sada to?Kazu jaka je u BIKU a slaba ako je na algolu.Kako to da tumacim?Hvala

sarita-rain
04-10-09, 19:52
Bi li mi neko pomogao?

Šta tačno predstavlja tačka sreće? Da li je to područje kome treba da težimo ili gde ćemo naći sreću?

podrucje gde sreca ovisi o tebi, a ne o drugima:thumb_up:

ginger
23-01-10, 20:34
ajmo novi korisnici i svi koji učite astrologiju malo pokreta!

kako bi interpretirali fortunu u konjunkciji sa suncem?
svako mišljenje je dobrodošlo

FLoRyy
23-01-10, 20:41
Mislim da takav aspekat pomaze osobi da dostigne najvecu radost i da ostvari svoju zivotnu misiju. Aspekt konjukcije utice pozitivno i na malefike, tako da je ovo po meni nesto najbolje sto osoba u natalnom chartu moze imati... :)

Leptirić
23-01-10, 20:43
Možda i uspješan muž, srećan brak...:p

ginger
23-01-10, 20:45
sunce je vladar 10 polja....

Supernova
23-01-10, 20:49
Gdje se nalazi fortuna i gdje joj je dispozitor...Vjerovatno je riječ o ugledu i poštovanju koje osoba uživa...

ginger
23-01-10, 20:51
fortuna je u konjunkciji sa suncem u 3 polju a dispozitor je saturn u 12 polju u vagi
dakle sunce je u jarcu

Leptirić
23-01-10, 20:54
Lijepi dobitak kroz trgovinu na crnoooo.:p

Zor_djevojka
23-01-10, 20:55
sa antikvitetima...ili starijim ljudima...

Supernova
23-01-10, 21:01
Sunce je unutrašnja planeta i korespondira sa svjesnim dijelom ličnosti, dok je saturn spoljašnja i predstavlja izvjestan pritisak na psihu i odredjene smetnje jer se nalazi u 12. polju, tako da osoba dobija velike mogućnosti kroz intelektualni rad, pisanje ili trgovinu ... ali se one s vremenom gube...Tačka fortune se obično odnosi na materijalno bogatstvo...Takodje treba pogledati da li je fortuna u aspektu sa svojim vladarem...

FLoRyy
23-01-10, 21:01
fortuna je u konjunkciji sa suncem u 3 polju a dispozitor je saturn u 12 polju u vagi
dakle sunce je u jarcu

Vjerovatno to vazi za uspjeh u drustvu, u pisanju, komuniciranju i sreca uz bracu i sestre.... Uspjeh koji ce vjerovatno doci sa godinama... U 12. polju..... Znaci da je na vrhu neba, i da se veze za poslove koji imaju veze sa umjetnoscu, nekim tajnim naukama, uspjeh koji se mozda moze steci u prekookeanskim zemljama.....

ginger
23-01-10, 21:04
zanimljivo

fortuna je u kvadratu sa saturnom

ginger
23-01-10, 21:09
općenito me interesiralo isključivo fortuna konjunkcija sunce

koliki je stvarni utjecaj fortune?

Supernova
23-01-10, 21:12
Generalno je dobra ova konjukcija.

FLoRyy
23-01-10, 21:17
općenito me interesiralo isključivo fortuna konjunkcija sunce

koliki je stvarni utjecaj fortune?

Veeeliki je taj uticaj...... A od aspekata mnogo zavisi dal ce neko, odnosno, ustvari, kad ce neko prepoznati svoju tacku Fortune...... Ukoliko je Fortuna u konjukciji sa Suncem, a Sunce pravi lijepe aspekte sa Mjesecom, i sa dispozitorim, uspjeh nikako ne bi trebao da izostane......

Fortuna konjukcija Sunce je najbolji moguci aspekat, jer ce uvijek "vuci" osobu ka naprijed..... Na to da se bori u zivotu i da se ostvari kroz to neko polje.....

U slucaju da Fortuna ne pravi aspekte sa planetama, onda je njen uticaj veoma mali...... A ukoliko pravi neke teske i lose aspekte, onda je osobi teze da se ostvari u segmentu maleficne planete, polja....

jaion
27-01-10, 11:12
Meni je Fortuna na Algolu bas sam se usrecila u 6. polju...
uvek neki iznenadni gubici ljubavi i partnera...stalno nekome nesto cinim i pomazem...sa sirokim orbisom pravi trigon sa marsom i uranom i plutonom ali nesto se nisam ovajdila

Takodje poslednja veza koju sam imala ima Sunce na Algolu konjukcija moja Fortuna i ja se ponadala da je on moja sudbina...ali covek se ne javlja...

natal:
http://www.astro.com/cgi/chart.cgi?cid=2uofilevRY8bk-u1240616513&lang=e&gm=a1&nhor=860419&nho2=860419&btyp=2&mth=gw&sday=27&smon=1&syr=2010&hsy=-1&zod=&orbp=&rs=0&add=18&ast=

Severna kruna
15-02-10, 12:23
Kod mene se nesto cudno dogadja. U dva razlicita programa mi je fortuna smestena razlicito. :annoyed_h4h: U jednom mi je u 6 kuci u Lavu, a u drugom mi je u 7 kuci u vagi?!

Angelina75
15-02-10, 12:38
a ti koristi samo Astrodienst ...vecina ga koristi ;)

Severna kruna
15-02-10, 13:16
E u njemu mi je u 6 kuci. A u karti koju sam dobila od nekog astrologa preko neta je sve isto kao i u astrodientsu izuzev fortune.

Angelina75
15-02-10, 13:20
doduse kod mene je svaka planeta,svaki asteroid,sve na svom mestu na istom stepenu bilo da je Astrodienst,Kepler ili Zet8...

Severna kruna
15-02-10, 13:29
daj mi link tog programa da tamo napravim kartu, i reci mi kako to da uradim.

Silica
17-02-10, 11:18
:yes513:općenito me interesiralo isključivo fortuna konjunkcija sunce

koliki je stvarni utjecaj fortune?

Pa ovako na prvu loptu, rekla bih da se radi o prilično samosvjenoj osobi koja nema poteškoća izraziti (ne samo verbalno) svoju osobnost. U procesu traženja sebe, put joj je svakako olakšan. Uz malo logike i psihologije, dolazim do zaključka da ta osoba ne bi trebala imati poteškoća sa samopouzdanjem. Kakva je ta osoba, opisat će znak u kojem se nalazi Sunce, a obzirom da čini kvadraturu sa Saturnom, usudila bih se čak reći da postoji mogućnost da ima određene trzavice sa autoritetima i da je moguće da je i tvrdoglava u tom pogledu, odnosno da postoji mogućnost da joj prilično smeta kada prima kritike.

U mom je natalu situacija obrnuta: Fortuna mi se nalazi u prvoj kući u znaku djevice, u egzaktnoj konjukciji sa Saturnom i zajedno tvore opoziciju na Sunce u sedmoj kući u znaku ribe. Inače, u istoj mi se kući nalazi i SMČ, a i točka iznenadnog napredovanja koja je u konjukciji s ASC u lavu. Kako to kod mene djeluje? Pa prilično različito nego kod osobe o kojoj govorimo. Dakle, moje samopouzdanje, ruku na srce, baš i nije neko (u biti, stvara mi probleme, jer uvijek mislim da vrijedim puno manje), hvata me nervoza kada trebam predstaviti sebe ili svoje zamisli pred autoritetima (napravim to i malotko vidi da me pere nervoza, jer me ipak spašava podznak u lavu), ponekada mi se čini da postoji velika razlika između onoga tko ja uistinu jesam i načina života (to se počelo smanjivati nakon što je Saturn prošao svoj prvi ciklus). Često moja okolina zahtjeva da svoj život živim na način koji se u potpunosti kosi s mojom osobnošću, pa nerijetko ispadam crna ovca. Iskreno, i ja se pitam govori li mi opozicija Sunca i Fortune da ću biti sretna ako svoju osobnost uskladim s načinom života, ili mi govori da se prilagodim zahtjevima drugih kako bih uistinu bila sretna. Što točno znači egzaktna konjukcija Saturna i Fortune zbilja ne znam, jer Fortunu nisam baš nešto pretjerano proučavala, ali sigurno se barem dio rješenja u tome nalazi kada su već u egzaktnoj konjukciji. Ništa nije slučajno. Svakako ću si dati truda i to istražiti! :yes513:

Angelina75
17-02-10, 17:52
daj mi link tog programa da tamo napravim kartu, i reci mi kako to da uradim.

do Zet9 imas na netu..samo ukucas taj program,i downloadujes ga free :wink3:

a za kepler ti treba neko da posalje CD...:(...jer je zasticen ...

Tiga
20-03-10, 20:11
Nešto o fortuni
http://www.treceoko.novosti.rs/code/navigate.php?Id=153

deep dark river
20-04-10, 17:06
Kako bi se protumačila fortuna u sinastriji?

Kad nečija fortuna pada na naše sunce, da li bi tada mogli da kažemo da nas ta osoba uzdiže, usrećuje? Naravno ako gledamo izolovano samo taj činilac.

ginger
20-04-10, 17:33
Kako bi se protumačila fortuna u sinastriji?

Kad nečija fortuna pada na naše sunce, da li bi tada mogli da kažemo da nas ta osoba uzdiže, usrećuje? Naravno ako gledamo izolovano samo taj činilac.

može se uzeti u obzir ako je u konjunkciji (sa tolerancijom do max 2*) sa nekom osobnom planetom partnera

djeluje na način da daje sretne okolnosti kroz simboliku te planete odnosno kroz polje kojim ta planeta vlada

deep dark river
21-04-10, 10:55
Srećne okolnosti? :conie:

Pa npr. ako ta nečija fortuna pada na moje Sunce koje je u 8 kući. Da li ono pomaže tom suncu koje se i ne oseća najbolje u toj kući? Da li bi ono uticalo da npr. sunce više izrazi svoje prirodne kvalitete ili da izrazi svoje kvalitete kroz 8 kuću :ziber:

A možda bi više uticala na okultni aspekt 8e nego na seksualni. A možda i okultno-seksualni :lighten: tj. okultizam kroz seks... :throb:

Šalim se malo... Da me neko ne uzme za ozbiljno. Ove tačke gledam samo kao eventualnu potvrdu ili dodatak jačim pokazateljima.

Ne znam kakva je inače priroda te fortune osim što je srećka, najkraće rečeno. :emb:

deep dark river
21-04-10, 11:40
Ginger našla sam! :w00t531:

Na cafeastrology.com piše o tome. Evo linka- http://www.cafeastrology.com/synastry/interchartaspects.html

Tu su dati svi aspekti u sinastriji, možda ovo nije najbolje mesto za link, s obzirom da je tema fortuna ali ima ovog aspekta sunce-fortuna.

Ako neko bude imao ovaj aspekt sa nekim i posle analiza svega primeti i nečiju fortunu na svom suncu, nek mu ovo bude odgovor na pitanje koje će sebi nužno postaviti a ono glasi- šta to znači:

To znači da oboje radite na povećanju ličnog osećanja ispunjenosti jedno kod drugog (uh ima li išta lepše? :wub2:). Želite jedno od drugog da postigne svoje ciljeve- motivacija ste jedno drugome. Obično je osoba čije je sunce odličan "promoter" prirodnih talenata osobe čija je fortuna. Veza između ovo dvoje često počinje sa jasno definisanim ciljevima.

Inače nije dato koji je aspekt u pitanju, pretpostavljam da najjače radi konjukcija sa orbisom, kako reče ginger do 2°. Da tada najviše dolazi do izražaja.

Pa da kažem i to da mi se ovo potvrdilo u praksi, upravo ovakvo tumačenje. E sad... ovo je samo jedan od činilaca, to ne treba zaboraviti. Za one koji sa svojim partnerima... aktuelnim, potencijalnim ili imaginarnim :biggrin: imaju loše aspekte drugih planeta, fortuna nije supermen tako da teško da će pomoći. :tears: Znam, i meni je žao... :biggrin:

Alicia
21-06-10, 02:13
Fortuna mi je u blizancima u 9. kuci, i u trigonu sa venerom.

Sta znaci da je u blizancima i u 9. kuci sam nasla, ali dio u trigonu sa venerom...sta bi to predstavljalo? i kako spojiti u cjelinu? :$

deep dark river
21-06-10, 10:18
Fortuna mi je u blizancima u 9. kuci, i u trigonu sa venerom.

Sta znaci da je u blizancima i u 9. kuci sam nasla, ali dio u trigonu sa venerom...sta bi to predstavljalo? i kako spojiti u cjelinu? :$


Fortuna u trigonu sa Venerom može doneti samo dobro; trebalo bi da intenzivira sreću u ljubavi, možda doneti i neke talente iz oblasti umetnosti. :)

vladka
21-06-10, 11:14
Fortuna mi je u blizancima u 9. kuci, i u trigonu sa venerom.

Sta znaci da je u blizancima i u 9. kuci sam nasla, ali dio u trigonu sa venerom...sta bi to predstavljalo? i kako spojiti u cjelinu? :$

ja mislim da te čeka ljubav i sreča u inostranstvu ITALIJA i uspjeh tamo ,ako grešim neka me netko popravi

Alicia
21-06-10, 18:00
Zvuci pravo zanimljivo, ne bih se zalila.

Imam pomalo dara za umjetnost, ali nisam je razvijala. :weeping:

Italija, italijani, mmmm, pa lijepo. :)

Uglavnom nesto dobro, bas mi je drago, hvala vam. :wub2:

dansy
08-07-10, 21:42
Tačka bezlične svesti

Ova tačka se nalazi na 180° od natalne Fortune i donosi nam osobe koje i na pozitivan i na negativan način drastično menjaju naš život, naročito u ljubavi.
Takodje, ova tačka se koristi i u Dejvison čartovima, jer isto tako pokazuje na koji način dvoje ljudi deluje na onog drugog i tako odredjuje "put" tog ljubavnog odnosa.

Kroz Tačku bezlične svesti u Ovnu očitava se bliskost sa "pionirskom" energijom. Ona oseća snažnu sposobnost da projektuje lične želje daleko u budućnost, praveći od njih rezultat ličnog nastojanja. Ukoliko želi da bude srećna, ona ne sme da se identifikuje sa tim saznanjem. Ovnovska energija ima tako visoki naboj da bi, sebično upotrebljena, mogla da izazove gubitak perspektive i ravnoteže. Veoma je važno razmotriti posledice postupaka pre nego što se oni preduzmu. Na taj način, Vaga ima potrebu da spozna obe strane medalje. To uzrokuje život zasnovan na onome što i drugi žele, a ne na punom izražavanju lične volje. Ipak, izbegavanje "prirodnog instinkta" dovešće pojedinca do najviše sreće.

Ograničenje lične spone, zasnovane na obostranoj uzdržanosti, zadovoljava sve ljude kojih se to tiče. Osoba sa Fortunom u Vagi oseća se kao da mora da bude deo celine kojoj pripada. Ona pokušava da prevaziđe osećanje nepotpunosti pronalaženjem ljudi i situacija koji predstavljaju ideje i iskustva koji će odrediti njen životni prostor. U pokušaju da postane nepristrasna i neuvredljiva, razvija blagu i takti čnu prirodu koja zna kako da pruži zadovoljstvo i smirenje. Što je više u stanju da to učini, biće sposobnija da iskusi unutrašnje zadovoljstvo koje delimično potiče od saznanja da nikada nije lično odgovorna za izazivanje nezgodnih okolnosti.

Ravnoteža se uspostavlja uravnoteženjem suprotnih osećanja, njenih ličnih ili osećanja drugih ljudi, sve dok se ne oseti jedinstvo. Ponašajući se kao čamac ili provodnik života, ova osoba može da razvije osećaj nepristrasnosti. Sposobnost nepristrasnosti proističe iz svesti oštre lične prirode Ovna preko Tačke bezlične svesti, kanalisane kroz osećaj za druge ljude preko Vage / Venere.

Ova osoba uviđa sebične ili "privatne" želje ljudi, a ipak je sposobna da pronađe mesto za sve njih u sveopštoj shemi stvari. Ćup s blagom ispod ove duge predstavlja saznanje da će kreativne energije ljudi u životu osobe i njihove želje odrediti ispravan životni obrazac. Stoga, na potpuno neuobičajen način, ova osoba biva pošteđena obaveze da donosi ispravne ili pogrešne odluke. Protičući sa silama koje je usmeravaju, ona omogućava donošenje važnih odluka. Ta vera u kosmos proističe iz pozitivnosti Tačke bezlične svesti u Ovnu. Ona je manifestacija marsovske odvažnosti u susretu s nepoznatim. Osoba poseduje veliki mir koji potiče od saznanja da će se svet o nama brinuti, na svaki način, stalno

izvor: sa neta

dansy
08-07-10, 21:44
FORTUNA U OVNU ~ TAČKA BEZLIČNE SVESTI U VAGI :

Osoba sa ovom pozicijom ima potrebu za delovanjem i energijom za njeno sprovođenje. Ukoliko se otisne tim tokom, shvatiće da postoji vrlo malo nepremostivih prepreka na njenom putu. Samo njoj svojstvena hrabrost gura je napred, tako da je sposobna da prevaziđe sve svoje unutrašnje sumnje. Najveći uspeh postići će kada shvati da je ta energija dovoljno jaka da joj obezbedi nezavisnost.

Nema potrebe da se drugima predaje u strahu da bi joj u budućnosti mogli biti potrebni. činjenica da ljudi često ne shvataju energiju Ovna prisiljava osobu koja trpi njen moćni impuls da odbaci mišljenja drugih i da se zadrži na vlastitom putu. Ipak, preko Tačke bezlične svesti u Vagi ova osoba je sposobna da shvati čulnu, pasivnu prirodu ljudi i može da se saživi sa onima koji ne mogu da donesu odluke i delaju. Ona uviđa da je taktičnost drugih ponekad oblik neiskrenosti, zasnovan na strahu da će preći nečije granice. Najmoćniji i najkorisniji aspekt Tačke bezlične svesti u Vagi je osećaj harmonije i mentalnog reda koji dozvoljava Fortuni u Ovnu da veoma jasno uoči svoj cilj.

Te osobine predstavljaju primer kako Venera (Vaga) funkcioniše kao kanal za Marsa (Ovan). Ovan prečesto narušava taj red zbog poletnog pristupa životu. Sposobnost za uspostavljanje ravnoteže podrazumeva spoznaju sopstvenih mogućnosti i njihove efikasne primene. Tačka bezlične svesti u Vagi može pokazati kako to valja učiniti. Ćup s blagom s one strane duge biće ono što osoba postigne sopstvenim naporima bilo na idejnom, bilo na materijalnom planu. Ona ne sme da se plaši toga što mnoge knjige sa duhovnim sadržajem i predavanja govore protiv pojma želje.

Oni govore o vezanosti za želju i o nemoralnom veličanju čula. Ovaj pojedinac je stvorenje žudnje, čak i žudnje za istinom, bez koje ne bi bio sposoban da postavi vlastite ciljeve. Čovek bez ciljeva lako gubi uvid u smisao vlastitog života, imajući želju da plovi i da bude pod uticajem sila onih čiji je životi dotiču. Upravo to se može dogoditi "negativnim" manifestovanjem Tačke bezlične svesti u Vagi, ukoliko ova osoba ograniči moćnu ovnovsku energiju.

Ova osoba teži jedinstvu uma i volje koje se može usmeriti ka jednom jedinom cilju. Što više stremi ka tom cilju, život joj postaje lakši. Ona ne sme nikada da posumnja u to da će je energija koja je vodi dovesti u vezu sa jednom podsticajnom silom. To je njen krajnji cilj. Kada ga dostigne, doživeće najveće zadovoljstvo.FORTUNA U BIKU ~ TAČKA BEZLIČNE SVESTI U ŠKORPIONU :

Osoba sa ovim položajem traga za svime što je čvrsto i trajno, ne mareći za maglovita i površna zadovoljstva. Ona želi da spozna značenje i korist svih stvari, da bi mogla da konstruiše čvrstu budućnost. Njena sreća se zasniva na sposobnosti da podrži i razvije suštinu života. To je primer pozitivne energije Tačke bezlične svesti u Škorpionu koja se kanališe kroz materiju i to na način na koji se ispoljava kroz Fortunu. Ukoliko se te škorpionske sile negativno sagledaju, osoba će videti samo destrukciju, nered i propast sveta.

Osoba sa Fortunom u Biku zna da ljudi mogu potući sebe same zahvaljujući nedostatku strpljenja koje proističe iz činjenice da se stvari ne materijalizuju trenutno. Ona je posmatrač nestabilnih i nepredvidivih situacija sa kojima se čovek u životu susreće. Identifikacija sa njima predstavlja gubitak ličnog osećaja stabilnosti. Energija Bika predstavlja koheziju i stabilnost, dok negativna manifestacija Škorpiona može predstavljati prekid, a ne transmutaciju. Ova osoba bi trebalo da shvati da postoji potreba da se stvari prekinu, da su destrukcija i završetak u velikoj meri deo procesa stvaranja.

Njen udeo u tom procesu, ukoliko želi da bude srećna, očitava se u podizanju snažnih i suštinski važnih temelja. Ova osoba voli da se opušta, ali nije srećna dok to čini. Više bi volela da dela u pravcu napretka, ma koliko spor on bio, sve dok ne postane dovoljno stabilna da uvidi izvesnost onog dalekog dana kada može da se istinski opusti pod okriljem sigurnosti koju je izgradila.

Opuštanje, razmišljanje, usporeno napredovanje ovde su primeri regeneracije i rasta Tačke bezlične svesti u Škorpionu. Jedno od najvećih zadovoljstava za Fortunu u Biku je postizanje lične ljubavi i njena manifestacija na fizičkom planu. Ipak, postoji velika razlika između seksualnosti Bika i Škorpiona. Osoba sa Fortunom u Biku vidi potrebu da ne odvaja seksualnost od ljubavi. Ta veštačka razlika će izazvati iskustvo nižih nivoa Škorpiona koji su štetni za suštinski cilj Bika. Seksualnost Bika je uvek ustremljena ka izgradnji značajnog jedinstva zasnovanog na toplini, iskrenosti i privrženosti.

Preko Tačke bezlične svesti u Škorpionu ova osoba može postati posmatrač onoga što se smatra i oseća kao zloupotreba seksualnosti. Škorpion teži da veze i ljubav pretvori u izvor iz kojeg se crpi topla voda čistih emocija, da bi umirile i ishranile unutrašnji čovekov život, omogućavajući njegov preobražaj. U tome se ispoljava jedna od funkcija Marsa i Plutona koji se pojavljuju kao vladari ovog vodenog znaka. Osoba sa Fortunom u Biku je srećna kada zna kuda ide. Spoljne okolnosti i ljudi koji pokušavaju da je sputaju moraju se sagledati nepristrasno. Jedna od njenih slabih tačaka je sklonost da se oseća kao meta i da tada negativno reaguje.

Jasan uvid u to osećanje podstaknuto moći uvida u emocije, koju pruža Tačka bezlične svesti u Škorpionu, pokazaće joj da nije meta. Ako ništa drugo, ona se tu slučajno zatekla. Dok je jedna od njenih najvećih prednosti sposobnost da se osloni na stvari ili da ih zadrži, negativna identifikacija sa Tačkom bezlične svesti u Škorpionu može rasipati njenu energiju kroz neprestano nezadovoljstvo onim što se dogodilo u prošlosti.

Da bi bikovska energija najbolje funkcionisala, ova osoba mora da nauči da ne blokira škorpionsku energiju koja ima težnju da uništi i preobrazi stvari. Ona mora da nauči da konzerviše, a ne da gubi uvid u ono što pokušava da sagradi. Ova osoba krajnje usporeno menja životne modele. Međutim, njena sposobnost da uspostavi i podrži dugotrajne značajne obrasce pružiće joj najveću sreću. Uživaće u spoznaji da u sebi gradi osećaj stabilnosti na koji se i ona i drugi mogu osloniti. Bikovska energija predstavlja mirnu egzistenciju u skladu sa silama prirode.

To je jedan od retkih znakova u Zodijaku u kome čovek može da doživi zadovoljstvo. Bik je znak koji mnogo pruža. Što osoba više pokušava da smiri i skrasi nezadovoljne ljude u svom životu, više će uzdrmati vlastiti mir, ukoliko se negativno poistovećuje sa Tačkom bezlične svesti u Škorpionu. Pojedinac može najbolje da sara|uje sa bikovskom energijom kada nauči da živi i pusti druge da žive, ceneći svekoliku punoću koja postoji u životu. Dok se drži određenog mesta u životu, Škorpionska snaga, ne mora da se ispolji negativno.

Namerno ispoljavanje te snage može se otkriti kada se osoba seti da je ta primarna sila korisna kada se usmeri na učenje, istraživanje, spiritualno traganje i razvoj tokom dugog perioda. Ćup s blagom kod ove duge se može uporediti sa ulaskom u obećanu zemlju. Posle mnogo iskustava ova osoba ući da digne ruke od negativnih sukoba i prihvati postojanje lepote, mira i ljubavi za kojom je oduvek težila. Ovde su više dobija predavanjem nego otporom.

dansy
08-07-10, 21:46
FORTUNA U BLIZANCIMA ~ TAČKA BEZLIČNE SVESTI U STRELCU :

Fortuna koja se nalazi u Blizancima pruža osobi veliko zadovoljstvo kroz komunikaciju i učenje, kao i vezu s ljudima koje to privlači. Ova osoba traži i zadobija drugačiju vrstu razumevanja od svakog koga upozna. Ljudi su u njenom životu potrebniji zbog ideja koje saopštavaju nego zbog toga što jesu. Tu takođe ulaže pokušaj da stvari zadrži na površinskom nivou i da ih ne meša sa emocijama. Kroz njen život prolaze mnogi ljudi i od svih njih ona dobija podsticaj i informaciju.

Na taj način postaje prava živa enciklopedija podataka i znanja iz tuđih iskustava. Što više skuplja, ona više shvata mnoga različita lica života koja su često međusobno protivrečna. Ova osoba pokušava da bude neprivržena, ne zbog straha od privrženosti, već zbog toga što radije ne bi sudila o tome koja je ideja ili misao bolja ili ispravnija. Tako pokušava da zauzme dve pozicije. Ukoliko uopšte postoji neko ko žudi da uzme svoj deo kolača i pojede ga, to je onda osoba sa Fortunom u Blizancima.

Ona želi da pokupi plodove sa obe strane, a da istinski ni sa jednom ne sklopi savezništvo. To joj dozvoljava slobodu kretanja koja njenom životu dodaje kontemplativnost i šarolikost. Sposobna je da istan čano postupa i reaguje na svaku promenu vetra u životu. Veliku sreću i istinsko zadovoljstvo doživljava kada otkrije mnoštvo ideja, teorija i nepristrasnih posmatranja. To se uvećava Tačkom bezlične svesti u Strelcu koja ima težnju da pronađe običnu nit ili osnovni princip koji ih sve zajedno povezuje. Kroz Tačku bezlične svesti u Strelcu ova osoba sagledava istinu u najblistavijem svetlu.

Sagledavanje te istine joj omogućava da se slobodno odnosi prema svim ljudima i situacijama sa srećom i radošću Jupitera, vladara Tačke bezlične svesti. Kameleonska priroda merkurovske energije omogućava joj da se u trenutku promeni, čim situacija postavi novi zahtev. Ona zna da poseduje potrebu da proširi svest, ali ukoliko je prenaglasi, izgubiće bliski kontakt sa životom i ljudima koji su joj potrebni. Najsrećnija je kada se intimno uključi u sve što se dešava oko nje, ne sudeći lično o dvojnosti situacija.

Zloupotreba Tačke bezlične svesti u Strelcu može navesti ovu osobu da postane sudija. Pojedinac mora da nauči da se ne identifikuje sa autoritativnim stavovima koji tome vode. Što više sudi, brže će izgubiti prijateljstva koja je tako žudno tražila. Osa između Merkura i Jupitera odnosi se na snagu opservacije i mudrosti.

Pozitivna manifestacija Ta čke bezlične svesti će omogućiti ovoj osobi da se podseti da biti čovek podrazumeva izvesna ograničenja. Gledište mora da bude dovoljno široko da bi omogućilo krajnju širinu misli, a da u isto vreme omogući razumevanje sadašnjih ljudskih uslova.

Najveće zadovoljstvo kod Fortune u Blizancima proističe iz sposobnosti za suočavanje sa trenutnom realnošću. Ukoliko ova osoba dozvoli sebi da je privuku udaljeni pozivi Tačke bezlične svesti u Strelcu, velika je mogućnost da će izgubiti sposobnost da funkcioniše sad i ovde. Veoma jasan osećaj sadašnjosti i predstave o sadašnjosti, koja je svojstvena Fortuni u Blizancima, predstavlja najbogatiji izvor zadovoljstva za ovu osobu. Njen ćup s blagom leži
u spoznaji kako treba živeti sa onim što je trenutno.


FORTUNA U RAKU ~ TAČKA BEZLIČNE SVESTI U JARCU :

Osoba sa ovom pozicijom dostiže najveće zadovoljstvo kada dozvoli slobodan protok energije ishranjivanja. Ova osoba teži da nahrani sebe i druge svime što je neophodno za budući razvoj. Ovde se doživljava ljubav Božanske Majke koja sve nesebično hrani. Ova osoba doživljava veliku sreću kada izražava duboki impuls odanosti. Ona traga za ljudima i okolnostima preko kojih može da iskusi toplinu i bliskost. Takva je energija osećanja.

Velika sreća proizilazi iz bliskosti s prirodom, jer upravo kroz prirodu čovek može da oseti samu suštinu jedinstva i sadejstva sa univerzumom. Kod ove osobe javlja se žudnja za detinjom jednostavnošću u svim postupcima. Pošto uočava energiju koja stvari dovodi do sazrevanja kroz Tačku bezlične svesti u Jarcu, za nju je najbolje je da ostane u skladu s blagom, rakovskom energijom koja je u najvećoj harmoniji sa začetkom stvari. Uticaj Jarca se najbolje izražava kroz razboritost ispravnog i najkorisnijeg kanala za energiju. Veliko zadovoljstvo crpi se iz iskustva procesa rođenja. Bez obzira na to da li je u pitanju rođenje deteta, neke ideje ili nečega što nije postojalo pre nego što je odigrala ličnu ulogu u vlastitom nastajanju, kod nje je uvek prisutna veoma intimna povezanost sa počecima koji donose najviši osećaj sreće i ispunjenja.

Kroz Tačku bezlične svesti u Jarcu ova osoba sagledava i razume energiju ambicije. Takođe oseća koliko čovek pokušava da dovede do sazrevanja ono što se formiralo odvojeno. Energija Jarca je čvrsta i čista, dok je rakovska energija prilagodljiva i meka. Kod oba znaka postoji snažna delatna energija. Energija Jarca se podstiče željenim ishodom.

Na taj način u Tački bezlične svesti cilj obično odaje utisak opravdavanja sredstva. Na drugoj strani, rakovska energija je zasnovana na radu zbog rada. To je pre energija sredstva nego cilja. Dok Jarac teži da izvrši ono što će nadživeti samog čoveka, Rak teži da stvori ono što ga nagoni da oseti kako učestvuje u samom stvaranju. Mladolikost i vitalnost Raka se uravnotežuju Jarcem koji iziskuje mudrost i zrelost. Na taj način, pojedinac ne sme da uvećava svoju Tačku bezlične svesti, ukoliko želi da dostigne puno zadovoljstvo svega što zasadi posrestvom Fortune u Raku.

On mora da omogući Tački bezlične svesti da njenoj energiji pruži strukturu i usmerenje, ali da pritom zadrži svoju mladoliku i jednostavnu detinju prirodu. Ćup s blagom kod ove duge leži u zadovoljstvu koje se javlja povlašćenom ulogom u procesu rođenja koji se odvija u čitavoj prirodi i svesti. Zadovoljstvo takođe proizilazi iz brige o svim stvarima na koje treba obratiti pažnju da bi mogle da se razviju i procvetaju. Kada čovek posmatra razvitak onoga što je proisteklo iznutra, doživljava veliko zadovoljstvo spoznavši da je istinski deo temelja života.